Aarnes (58)

bruk nr 2

Hovedsiden

58 02 1950 ukjent

1950 Matrikkel

2 Årnes 0 mark 72 øre

58 02 1920

AARNES

58/02

LYDER ANDREAS LARSEN, bosatt her

Lyder Andreas Larsen (58 02)

001 Lyder Andreas Larsen 01 1892-01-20 Rødø - hp g Gaardsbruk S
002 Ragnhild Johanna Larsen 01 1891-07-04 Rødø - hu g Husmor
003 Lilly Rebekka Lydersdatter 01 1918-01-10 Rødø - d ug Pf
004 Oline Johanna Lydersdatter 01 1919-01-22 Rødø - d ug Pf
005 Astrid Johanna Larsen 01 1909-04-20 Rødø - b ug Pf

Ekteparet - Johan og Oline

© rla.

58 02 1920

AARNES

58/02

JOHAN KARL VOLD OLSEN, eier

1920 Skifte - Johan Karl Vold Olsen og ektefelle

** Aarnes; Rødøy/1920
7686 Johan Karl Vold M Hovedperson; Døde 1. april 1910,
Olsen født 14. september 1849.
7687 Oline Olsen K Hovedperson; Døde 19. januar 1912,
født 12. mai 1855.
7688 Ole Andreas Meyer M Sønn; Født. 1882. 1316 Market str.,
Johansen Tacoma, Wash. Amerika.
7689 Johan Vold Johansen M Sønn; Født 1186. Aarnes.
7690 Anton Peder M Sønn; Født. 1891. Aarnes. Var en
Johansen tur i Amerika da faren døde.
7691 Ragnhild Larsen K Datter; Født 1891. Pladsen i Rødøy

Skifte skjer på gården 1920. Han nevnes der som født 14.september 1849.
I avskrift av skiftet er det feil dødsår (1910). Det er i skifte nevnt at kona Oline Olsen døde 19. januar 1912, født 12. mai 1855.

Det nevnes også barna Ole Andreas Myer, Johan Vold, Anton Peder og Ragnhild g. Larsen.
Ole har adresse i Amerika, Johan og Anton bor på Aarnes. Anton var en tur i Amerika da faren døde. Datteren Ragnhild bor på Pladsen i Rødøy.

Johan dør

Johan dør her 1.april 1920. Gravlagt Tjong Nedre 14.april 1920.

1920 folketellingen (58-02)

006 Johan Vold Johansen 02 1886-03-24 Rødøy - hp ug Gaardsbruk S
007 Olaf Olsen 02 1906? Rødø - l, (Skolegut) Reppen ug !!
008 Matis Pedersen 02 1906* Rødø - l, (Skolegut) ug !!

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Olsen 14.09.1849 Rødøy hf g Gaardbruger (eiendom) fisker b
002 01 Oline Olsdatter 12.05.1855 Sell hm g Gaardmandskone b
003 01 Johan Johansen 24.03.1886 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Anton Johansen 04.07.1891 Rødøy s ug Fisker f
005 01 Ragnhild Johansdatter 04.07.1891 Rødøy d ug Datter b
006 01 Anna Antonsdatter 20.07.1896 Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker, gbr. mt

1909

Johan er bruker av bnr. 2 på gården.
En fredsskogskontrakt med Helgeland Skogsselskap ble tinglyst med hans navn som eier 15.februar 1909. (Avlest 15.2.1910).

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Olsen 1849 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Oline Olsdatter 1855 Sel i Gudbrandsdal Hm g Gårdmandskone b
003 01 Ole Johansen 1882 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og Fisker b
004 01 Ole Johan Johansen 1884 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og Fisker b
005 01 Johan Johansen 1886 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn og Fisker b
006 01 Anton Johansen 1891 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
007 01 Ragnhild Johansdr. 1891 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
008 01 Rønnaug Knutsdatter 1856 Sel i Gudbrandsdalen Tj ug Tjenestepige b

Familien er år 1900 nevnt som frikirkefolk.

NB. 2 av barna het ”Ole” til fornavn. Ole ser ut til å være navn på begge besteforeldre.
Det knytter seg en spesiell historie til dette navnbruk.

Familien har 1900 en tjenestejente som heter Rønnaug Knutsdtr og er født 1856 i Sel i Gudbrandsdalen.

1891 folketellingen (075/119b)

001 Johan Olsen 1 1849 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Oline Olsdtr 000 1855 Våge i Gudbrandsdalen - Hustru g -
003 Kari Isaksdtr 000 1874 Våge i Gudbrandsdalen - Tjenestetyende ug -
004 Ole Johansen 000 1882 Rødøy - Søn - -
005 Ole Johan Johansen 000 1884 Rødøy - Søn - -
006 Johan Vol Johansen 000 1886 Rødøy - Søn - -
007 Ane Johandtr 000 1813 Mo i Helgeland - Husfaderens Moder e -
008 Ingeborg Olsdtr. 000 1841 Rødøy - Husfaderens Søster ug -
009 Krestian Lorentsn 000 1873 Rødøy - Tjenestetyende ug

1886 matrikkel

2 119b Aarnes Johan Olsen 0-72 0-1-23-23

Hvor fra

f.1.september 1849 på gården Strømsnes (Strømdal). Han var sønn av Ole Andersen fra Rana, bruker Aarnes.
Johan ble døpt Rødøy kirke 7.oktober 1849.

EKTEFELLE og BARN:

1912 Olina dør

Oline dør her 19.januar 1912, 57 år gammel. Gravlagt Tjong Nedre 9.februar 1912.

Ektefelle: Olina Olsdtr

Kirkeboka for Rødøy:
1880.13 24.10.1880 dreng Johan Karl Vold Olsen Strømdal Aarnæs 1849
Oline Olsdatter Sels annex 1855

Johan ble gift 1880 i Rødøy kirke med Oline Olsdtr f. 12.5.1855 i Sel i Gudbrandsdalen.
Oline er søster av Ragnhild og Guri Olsdtr som begge er bosatt på gården Breivik.

Folketellinga 1875:
Oline er nevnt folketellinga 1875 på gården Strømdal (Strømsnes 39).
Hun betegnes som logerende ugift dagsarbeiderske, født 1854 Sels sogn i Voge prestegjeld
i Gudbrandsdalen. Det var bosatt 19 personer i Strømdal på denne tid.

Hennes søster Ragnhild (Ragnele) Olsdtr f. 1852 i Sel, er og også bosatt i Strømdal som tjenestejente hos gårdbruker Thomas Iversen og kona Anne Larsdtr Hoff.

Olina Olsdtr - fra ei slekttavle:

VIII. Olina Olsdatter, f. 1854 i Fagerli, Sel i Vågå, d. i Årnes, Tjongsfjord. Hun giftet seg med Johan Karl Vold Olsen, gift 24 okt 1880 i Rødøy, f. 1849 i Strømdal, Værangfjord, (sønn av Ole Andersen og Anne Johansdatter).
A. Ole Johansen, f. 1882 i Årnes, Tjongsfjord.
B. Ole Johan Johansen, f. 1884 i Årnes, Tjongsfjord.
C. Johan Johansen, f. 1886 i Årnes, Tjongsfjord.
D. Ragnhild Johansen, f. 4 jun 1891 i Årnes, Tjongsfjord. Fikk barn med Lyder Larsen, f. 1892 i Plassen, Værangfjord, (sønn av Lars Andersen og Antonette Johnsdatter).
1. Lilly, f. i Plassen, Værangfjord.
2. Oline, f. i Plassen, Værangfjord. Fikk barn med ? Eliassen, f. i Esjeholmen, Værangfjord.
E. Anton Johansen, f. 4 jun 1891 i Årnes, Tjongsfjord.

BARN:

1894/1891 døpt datter: Ragnhild Oline Johanna Marie Johansen

1894.4P 04.07.1891 Ragnhild Oline Johanna Marie E gaardbr Johan Karl Vold Olsen Ørnnes 1849
hustr Oline Olsen 1855

Mer om RAGNHILD:

Det er nevnt i tellinga at hun ikke tilhører noe ordnet samfunn (dvs. kirkesamfunn).
Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellinga 1900.
Hun ble senere gift med Lyder Larsen på gården Plassen.

1894 døpt sønn: Anton Johan Peder Johansen

1894.4G 04.07.1891 Anton Johan Peder E gaardbr Johan Karl Vold Olsen Ørnnes 1849
hustr Oline Olsen 1855
Merknad: Tilhører intet ordnet samfund.

Mer om ANTON:

Bosatt år 1900 hjemme hos foreldrene.

Anton utvandret 17.april 1912 fra Trondheim. Han reiste med skip: Erling Jarl, rederi Allan. Utreisemål var: Audubon, Minn. Hans billett var betalt i Amerika.

Anton reise sammen med sin morbror – Guttorm (Gilbert) Olsen Fagerli f. 1846.
Han nevnes 1912 som farmer bosatt i Amerika, med reisemål og hjemsted – Audubon, Minn.

Han hadde da vært hjemme fra Amerika og besøkte bl.a. sine 3 søstere som var
bosatt i Rødøy.

Søstera Oline dør 9. februar sammen år på gården Årnes.

1886 døpt sønn: Johan Vold Johansen

1886.33G 24.03.1886 29.08.1886 01.04.1886 Johan Vold E grdbr Johan Karl Vold Olsen Ørnnes 1850
Oline Olsdatter 1855

Mer om JOHAN:

Overtar som eier og bruker etter foreldrene.

1884 døpt sønn: Ole Johan Rønneberg

1884.32G 14.04.1884 20.07.1884 14.05.1884 Ole Johan Rønneberg E grdbr Johan Karl Vold Olsen Ørnnes 1849
Oline Olsdtr 1855

Mer om OLE JOHAN

1882 døpt sønn: Ole Andreas Meyer Johansen

1882.30G 08.06.1882 20.08.1882 Ole Andreas Meyer E gbr Johan Karel Vold Olsen Ørnnes 1849
Oline Olsdtr 1855

Mer om OLE ANREAS "StorOla"

Bosatt år 1900 hjemme hos sine foreldre.

”Stor-Ola”

Ole utvandret fra Trondheim 15.2.1905. Utreisemål: Audubon, Minnesota.
Han reiste med skipet: VOLO, rederi Allan. Hans billett ble betalt i Amerika.

Ola reiser til samme sted som hans onkel og morbror Guttorm (Gilbert) Olsen Fagerlien sannsynlig var bosatt som farmer i Amerika.

Ved farens skifte 1920 er han nevnt bosatt 1316 Market str. Tacoma, Wash.
Amerika.

58 02 1881

AARNES

58/02

OLE ANDERSEN, bygselsmann

1881 Ole dør her

1881.3G 09.01.1881 14.01.1881 gaardbruger, gift Ole Andersen Mo Præstegjeld Aarnæs 1815 Kræft eller strubetæring.

1875 folketellingen

001 01 Ole Anderssen 1813 Mo Pr. hf g Bygselmand Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Johansdatter 1812 Mo Pr. Kone g b
003 01 Johan Olssen 1849 Rødø Sogn s ug Fisker b
004 01 Anthon Olsen 1852 Rødø Sogn s ug Fisker b
005 01 Ingeborg Olsdatter 1860 Rødø Sogn d ug Hjælper til i Huset b
006 01 Kjerstina Jensdatter 1845 Rødø Sogn Tjenestepige e Tjener hos No. 1 b
007 01 Hanna Hansdatter 1873 Rødø Sogn d af No. 6 Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Ole Anderssen
Utsæd: by1/2 po4
Husdyr: ku3 ka2 få6 gj4

Utsæd/husdyr:

Kjerstina Jensdatter
Utsæd:
Husdyr: få2

1865 folketellingen

001 01 Ole Andersen 51 Ranens Præstegj g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Johansdatter 53 Ranens Præstegj hans Kone g
003 01 Berith Olsdatter 18 Rødø Præstegj Datter ug Tjener
004 01 Johan Olsen 16 Rødø Præstegj Søn ug Tjener
005 01 Anton Olsen 13 Rødø Præstegj Søn ug Tjener
006 01 Ingebor Olsdatter 8 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Andersen
Utsæd: by1 po6
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: ku7 få16 gj3
Merknader: For begge Brugere av Aarness.

Bruker: Jacob Olsen
Utsæd:
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker Husdyr:
Merknader: For begge Brugere av Aarness Fæ og Sæd ut supra.

1872 bygselsbrev

Handelsmann O. S. Jæger på Selsøyvik har vært eier fra 1846, se under 1.5 foran.

Bygselsbrev fra O. S. Jæger til Ole Andersen og eventuelle enke på halvdelen av denne eiendom, datert 30.september, tinglyst 1.oktober 1872.
Handelsmann O. S. Jæger på Selsøyvik har vært eier fra 1846, se under 1.5 foran.

Hvor fra

Ifølge opplysninger fra Terje Pedersen, skal både Ole og Anne være fra Langvatnet i Rana.

ANDRE personer:

1875 ft: Kirstine Maria Jensdtr

Tjenestejenta Kirstine Maria Jensdtr f. 7.juni 1844 i Rødøy arbeider der. Kirstine er enke og har datteren Hanna Hansdtr, f. 11.april 1873 i Rødøy sogn. Kirstine er nærmere omtalt under gårdbruker Marcus Nilsen på Reppen Øvre 55-01, da hun har vært gift med hans sønn Hans.

1875 ft: Hanna Hansdtr

Datter av Kirstine Maria Jensdtr og omtalt under henne.

EKTEFELLE og BARN:

Anne dør her

1891.3P 14.04.1891 23.04.1891 kaarmandsenke Ane Johannesdatter Mo prgld, Bjørnaag gaard Aarnæs 1813

Ektefelle: Anne Johansdtr

Ekteskap:
Ole er gift med Anne Johansdtr f. 1812 i Ranens prestegjeld.
De er gift i Rana – før ankomst til Rødøy, rundt 1840, da eldste datter er nevnt født. Ranens prestegjeld

døpt datter: Marit Olsdtr

Marit Jakobsen på Tjong Øvre er etterkommer fra henne.

1858 døpt datter: Ingeborg Anna

1858.23 06.02.1858 11.07.1858 Ingeborg Anna E gdbr Ole Andersen Ørnnes Hjd.
hstr Ane Johansd

Mer om INGEBORG:

Hun er 1865/1875 bosatt hjemme på gården.

År 1900 er hun bosatt hos sin bror på gården Kila 61-01. Hun er da nevnt som 42 år gammel, ugift og underholdes av broren.

1852 døpt sønn: Anton Peder Olai

1852.36 07.08.1852 03.10.1852 Anton Peder Olai E gdbr Ole Andersen Ørnnes
kone Ane Jansd

Mer om ANTON:

Konfirmert Rødøy kirke 20.juni 1869.

Bosatt hjemme hos foreldrene 1865 og 1875 som ugift fisker.

Anton fikk et uekte barn, Elling Andreas Antonsen den 10. desember 1882, med
piken Regine Lovise Gaarde Mortensdtr f. 1854.
Han bodde da enda hjemme på Årnes.

Ved folketellinga år 1900 er Anton bosatt som jordbruker og fisker på Kila 61-04 Brennåsen. Han bor der med kona Anna Lassenius f. 1.juli 1872, 3 barn, sin søster Ingeborg og føderådsmannen Anders Fredriksen.

1849 døpt sønn: Johan Karl Wold Olsen

1849.44 01.09.1849 07.10.1849 Johan Carl Wold E ind Ole Andersen Strømdal
hstr Ane Johansd

Mer om JOHAN:

Bosatt hjemme hos foreldrene 1865, og også 1875 som ugift fisker.

Overtar som bruker etter foreldrene.

1847 døpt datter: Berit Elisabet Olsdtr

1847.19 20.05.1847 30.05.1847 Beret Elisabet E ind Ole Andersen Strømdal
hstr Ane Johansd

Mer om BERIT:

Bosatt 1865 som 18 år gammel datter og tjener på gården Årnes 58.

Hun er trolig den ”Beret Olsdtr” f. 1847 i Rødøy herred, som 1875 er bosatt
sammen med ektefelle Hans Johansen f. 1841 i Meløy. Bosatt som selveiende
gårdbruker og fisker på Stien i Meløy kommune (Matr.nr.211). (104-27).

1844 døpt datter: Ane Johanne Olsdtr

1844.3 27.02.1844 28.04.1844 Ane Johanne E ind Ole Andersen Sjåvik [Hjd]
hstr Ane Jansd

Mer om ANE:

Fra etterslekt har vi mottatt kopi av en ”kokoppe-indpodnings-attest” for henne,
datert den 6.november 1855. Vaksinert av klokker Andersen på gården
Høyvaag og attestert av sogneprest Hansen.

Ane ble døpt Rødøy kirke 28.april 1844. Konfirmert samme sted 26.juni 1859.

Ane ble gift med selveiende gårdbruker John Kristian Johansen på gården
Breivik 57-01. Hun omtales videre der.

1840 døpt datter i Rana: Marith Olsdtr

Født ved Langvatnet i Rana som datter av Ole Andersen fra Langvatnet og pike
Ane Johansdtr, også fra Langvatnet. (Terje Pedersens opplysninger)

Det er antagelig Marith som 1865 er tjenestejente hos Jægerfamilien på
handelssted Selsøyvik. (Som eier farsgården hennes). 25 år gammel og ugift.

16.juli 1871 ektet hun Peder Johan Jensen (1835-1885).

1875 nevnes hun som selveiende gårdbrukerkone på gården Gjerøyhavn 78-02.
Hun føder 5 barn før hun dør den 3.mai 1882, bare 42 år gammel.