Gård Sleipnes (66)

Bnr 3 side 3

Hovedsiden

Rune Hansen
Magne Hansen
Mathias Bereg Hansen

Side 2

Mathias Hansen f. 1851.

Side 1

Hans Benjaminsen
Petter Hansen, omtalt helt som senere bruker av bnr 4
Kristian Pedersen
Nils Fordelsen ??

66 03 00 Rune Hansen

2004 Rune Hansen

Hjemmel til denne eiendom fra og med 23.2.2004.

Eier også andre eiendommer

Bnr 12 Solvang

Bruks nr 12 fra 23.02.2004.

Bnr 13 Gjeldvågen

Bruks nr 13 fra 23.2.2004.

66.03.00 0000 Magne Hansen

Magne selger

Selger og overfører eiendommen til sin sønn Rune den 23.2.2004.

Magne Hansen, eier og bruker

66 03 1950 Mathias Berg Hansen

Eier og bruker: Mathias Berg Hansen

Skyld av 2 mark og 11 øre.
Matrikkelutkastet av 1950:

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Haldis Johanna Kvarv, g. Hansen

Født Skjerstad den 18. september 1909.
Døde på Rana sykehus den 21. juli 1993.
Datter av: Karl Johan Bernhard Kvarv, bruker av bnr 1 på Sleipnes.

Sønn: Bjørn Hansen

Sønn: Harald Hansen

Sønn: Magne Hansen

Overtar som bruker etter faren Mathias.

Datter: Eva Hansen

1936

Avis 89. 1936 07 17.

Avis 2058.