Breivik (57)

bruk nr 2 s1

Hovedsiden

05 Kristoffer Bertelsen, leilending
04 Bertel Jonsen, leilending
03 Morten Olsen, leilending
02 Hans Henriksen; leilending
01 Henrik Hansen, leilending

57 02 05 1864

BREIVIK

57/02

KRISTOFFER SAMUEL BERTELSEN, leilending

Kristoffer var født ca. 1821 I Meløy, sønn av Bertel Johansen, som kom til gården her som bruker.

Kristoffer dør på Breivik 57-02 den 10. februar 1864,

43 år gammel. Han dør av kreft. Kristoffers 70 år gamle far dør 16 dager senere, den 26.2. De jordfestes samme dag – 12.6.1864.

1852

Bruket skjøtes over til handelsmann Olaus Jæger på Selsøyvik, for 60 spesidaler, datert og tinglyst 22.mars 1852.

1852 kongelig skjøte

Kristoffer får kongelig skjøte på bruket, datert 4. juni 1851, tinglyst. 22. mars 1852.

1846

Da sønnen Hans døpes 1846 er familien bosatt som inderster på gården Breivik.

EKTEFELLE og BARN:

1886 Bergitha dør her

AVDØD:
1886.17P 03.11.1886 08.11.1886 kaarmandsenke Bergitte Hansdatter Bredvik Bredvik c 1821

1875 Kaarenke Bergitha Hansen

1875 ft: 010 02 Bergitha Hansdatter 1823 Rødø Sogn Logerer e Kaarkone b
Hun er nevnt som bosatt som kaarkone hos brukeren Samuel Olsen på bnr 118c (bnr 3). Hun har imidlertid kaaret fra bnr 2.

Utsæd/husdyr:

Bergitha Hansdatter
Utsæd:
Husdyr: ku1

1844 viet

Kristoffer blir viet i Rødøy kirke 15.september 1844 til Bergitte Lovisa Hansdtr f. 1. august 1823, som datter av Hans Henriksen. nevnt foran som bruker 2.2.

.

1862 døpt datter: Anna Birgithe

1862.30 22.04.1862 06.07.1862 Anne Birgithe E grdbr Christopher Bertuelsen Brevik
Birgithe Hansd

Døpt Rødøy kirke 6. juli 1862. Konfirmert samme sted 10. juni 1877.

Er år 1865 bosatt som 3 år gammel datter hjemme hos sin mor – i huset hos Samuel Olsen på Breivik 57-03.

Hun nevnes i ved broren Hans død i 1874 som 10 år gammel søster, bosatt Vaage og som ”Hanna”.

1875 er hun pleiedatter hos gårdbruker Lars Pedersen f. 1826 og hustru Helena Hansdtr f. 1827 på Matr. nr. 126 Våga 65. (18-28).

1900 folketellingen
DET ER HENNE SOM OMTALES HER, Bodø 1804, Dronningens gate 54,56.
Som gift med brannmester Ole Peter Hansen Hegge.

001 Ole Peter Hansen Hegge 01 1858 Stenkjær NT b hf g Brandmester
002 Anna Bergitte Hegge 01 1862 Rødø Nor b hm g Hustru
003 Halfdan Henrik Hegge 01 1895 Bodø b s ug Søn
004 Ole Andreas Hegge 01 1898-12-15 Bodø b s ug Søn
005 Petra Matilde Petersen 01 1878 Borge Lofoten Nor b tj ug Tjænestepige

1904 dåp av datter Gudrun - her er hun nevnt med hele sitt pikenavn:
1 barn Gudrun 1904
2 far Ole Hegge 1858
3 mor Anna Bergithe Kristoffersen 1862 Bodø

1910 folketellingen: 0036 Dronningens gate 56, forhus, andre etasje.
001 Ole Hegge 01 1858-09-13 Stenkjær b hf g Brandmester
002 Anna Hegge 01 1862-04-23 Rødø b hm g Hm.
003 Halvdan Hegge 01 1895-01-19 Bodø b s ug Maskinarbeider
004 Ole Hegge 01 1898-12-15 Bodø b s ug Skolegut
005 Haldis Hegge 01 1901-09-29 Bodø b d ug Skolepike
006 Gudrun Hegge 01 1904??.03.11 Bodø b d ug -
007 Thorvald Angelsen 01 1888-07-28 Borge mt Arrestant ug

.

1859 døpt datter: Bertine Jonetta

1859.39 20.11.1858 10.07.1859 Bertine Jonetta E grdbr Christopher Bertuelsen Brevik Hjd.
Birgitha Hansd

I 1865 er hun 7 år gammel og i tjeneste hos gårdbruker Ivar Sandberg Johannessen på gården Aag i Meløy. JM: Det må ha skjedd etter farens død i 1864.

Ved broren Hans død og skifte i 1877, nevnes hun som 15 år gammel søster ”Bertine Christine Jonette”.

I 1875 er hun ugift tjenestejente og underbudeie hos gårdbruker Johannes Andersen på gården Sundøy 03-01.

Hun ble gift med Peder Kristian Gaarde Johansen, født 20. august 1850.
Viet 20 10 1883:

1 brudgom Peder Kristian Gaarde Johansen 1851 Kilhavn Hgttan
2 brur Bertine Jonethe Kristofersd. 1858 Brevig
3 brudgommens far Johannes Pedersen
4 bruras far Kristofer Bertnelsen

Døpt sønn 1885 08 26
1 barn Johan Andreas Dal
2 far Peder Kristian Gaarde Johannesen 1850
3 mor Bertine Jonette Kristofersdatter 1858 Kilhavn

År 1900 arbeider hun med husarbeidet og er budeie, hos enkemannen
Lorents Pettersen på plassen Telnesmoen under gården Telnes. Hun er da enke på 42 år.
1910 005 Bertine Kristoffersdatter 01 1860-12-30 Rødøy b tj e Tjenestepike tellingen - hos Alfred Olaussen Telnes 30 01.

1920 folketellingen.
Arbeider på gården Telnes 30.01 hos Alfred Tobias Olaussen Telnes.
008 Berthine Jonette Kristoffersen 02 1859-11-20 Rødøy - tj e Kokk i husholdning no. 2

AVDØD 10 10 1931
1 avdød Bertine Jonette Kristoffersen 1859 Rødøy

.

1850 døpt datter: Caroline Kristine

1850.10 14.04.1850 26.05.1850 Caroline Christine E gdb Christopher Bertuelsen Breivik
hstr Birgithe Hansd

Døpt Rødøy kirke 10.juli 1859. Konfirmert samme sted 7. juni 1874.
I skiftet etter sin bror Hermann 1877 er hun bosatt Sundø, 15 år gammel, Det må være ut fra det året han døde.
1865 var hun tjenestejente hos lensmann Pleym på gården Gjerøy Søndre bnr 1 og nevnes som 16 år.

Ved folketellinga 1900 er Karoline bosatt i Lødingen. Gård nr 9-3 Haug.
Hun er gift med selveiende gårdbruker Kristian Steen f. 1847 i Aafjod ST. Ekteparet har 5 barn.

Hun er også bosatt på samme sted ved folketellingen 1910:
Kristian Magnus Steen, f. 2.12.1848 i Åfjord. Gårdbruker og fisker.
Karoline Kristine Steen f. 14.4.1850 i Rødø, husmoder, gaardmandskone.
Martin Olai Steen, f.9.9.1880 Lødingen, sønn, fisker og gaardarbeider.
Hans Hermann Steen, f. 02.11.1882 Lødingen, sønn, fisker og gaardarbeider.
Kristoffer Bernhard Steen, f. 15.2.1887 Lødingen, sønn, fisker og gaardarbeider.
Anna Elise Steen, f. 21.2.1890, Lødingen, datter, husgjerning.
Olydia Johanna Adolfsen, f. 11.9.1893 Hadsel, tjenestepike.
Marta Andrea Andersen, f. 3.11.1901, Lødingen, fosterdatter.

.

1846 døpt sønn: Hans Hermann

1846.6 09.04.1846 17.05.1846 Hans Herman E ind Christopher Bertuelsen Brevik
kone Bergithe Hansd

Konfirmert Rødøy kirke 22.juni 1862.
Hans er år 1865 tjenestekarl på handelsstedet Selsøyvik, 19 år gammel.

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøen 1877 etter Hans Hermann Christoffersen, ugift person, omkom på sjøen 9. august 1874. Birgithe Hansdtr, mor: Brevig. Caroline Christoffersdtr, søster, Sundø. Bertine Christine Jonette Christoffersdatter (15) søster. Hanna Christoffersdatter (10) Vaage.

57 02 04

BREIVIK

57/02

BERTEL JONSEN, leilending

Bertel dør 10.februar 1864 på gården Breivik 57-02 som 70 år gammel gårdmann. Hans 43 år gamle sønn og etterfølgende bruker, er død 16 dager tidligere av kreft.

Mer

Av Bertels naboer – er 2 omkommet på Lofothavet i mellomtid.
Bertel og sønnen gravlegges (jordfestes) 12.juni 1864.

Bertel Jonsen, leilending

Bertel er
f. ca 1790 i Meløy som sønn av Jon Baardsen (d.1813) og Judith Olsdtr (f.1764).

Folketellinga for Rødøy: Meløy sogn 1801:

Rødøy prestegjelde, Meløy sogn: Gården Grønaasen. Jon Baalsen, husbonde, 50 aar, gift i 1.ekteskap med Juditha Olsdtr (38) (1.ekt). Bruger jord og nærer sig av fiskerie. Bertuel Joensen, 12 aar, sønn. Olina Maria Joensdtr, 6 aar, datter. Ingeborg Asariasdtr, fosterdatter, 6 aar, Moeflaget. Jacob Andersen, fostersønn, 3 aar.

Gårdshistoria for Meløy, bind 1, side 306

Gårdshistoria for Meløy, bind 1, side 306, omtale av gnr 29 Grønåsen i Meløy.
”I 1838 er det 2 bygselsmenn i Grønnåsen på lnr 174a, Bertul Johnsen og på lnr 174b Willum Kristensen. Da lnr 1a svarer til bnr 1, var det av Bertul Johnsen at Rasmus Nilsen overtok. (det er ellers nevnt i teksten at Rasmus Nilsen overtok før 1841 og kjøpte bruket 1844).

-.”I 1813 var det John Bårdsen og John Aleksandersen som bygsla hver sin halvdel av Grønåsen. I folketellingen 1801 finner vi John Bårdsen var far til Bertuel (f.1790) og moren var Judith Olsdtr (f.1764). Da Bertuel overtok I 1813 var han 23 år, samme året som faren døde. John Bårdsen fikk bygselsbrev i 1804, men overtok bygsla omkring 1785 av forrige bygselmann, Henrik Pedersen.”

1814 Skifte på gården Grønaasen i Meløy

Skifte etter Jon Baardsen . Judit Olsdtr, gjenlevende ektefelle. Bertel Jonsen (24) sønn. Oline Maria Jonsdtr (19) datter. Formynder: Mons Olsen, Setviken i Meløy.

Bertel må ha kommet hit mellom 1838 og 1841.

EKTEFELLE

1780 Ektefelle: Jonette Kristoffersdtr

Jonette f. 1780, dør på gården Breivik som holdskone 24.oktober 1853. Gravlagt 30.oktober 1853.
Ved konfirmasjon av sønnen Engebret Olai i Rødøy kirke 22.juni 1845 er han oppgitt å være sønn av Bertel Jonsen og Jonette Christophersdtr.

AVDØD (etternavn ikke oppgitt)
1853.12 24.10.1853 30.10.1853 holdskone Jonette Brevig 74

.

BARN:

Datter Johanna Dortea Bertelsen

Johanna ble gift i Meløy før foreldrene og søsken flytta til Breivik i Rødøy.

I slektsboka om ”Engevikslekta” er følgende nevnt om henne og ektefellen:
Side 48. ”VII 7.2. Iver Sandberg Johannessen født Ågskardet i Meløy, døpt 23.juni 1816, død samme sted 30. september 1875 av nervefeber.

Viet Meløy kirke 21.oktober til Johanne Dortea Bertelsdtr, 21 år, død Georgville, Minnesota 17.mai 1892, datter av Bertuel Johnsen og Jonetta Christophersdtr, Grønåsen i Meløy.

7 år etter sin manns død, 1882, emigrerte Johanne til USA sammen med sin yngste sønn John Iversen og slo seg ned samme sted som hennes eldste sønn, Peder, var bosatt. 4 barn”.

NB.
Deres sønn Johan Edvard Iversen ble gift med Ane Mathea Johansdtr, sønn av Karen Johannesdtr – som var gift med Samuel Olsen Breivik.

.

1821 Kristoffer Samuel Bertelsen

Født ca 1821 i Meløy før familien flytta til denne gård.
Han blir farens etterfølger som bruker her.

.

1822 Karen Hellene Bertelsdtr

Født 1822 ca. i Meløy før familien flytta til gården her.
Karen ble 10.juli 1853 gift med Arnt Norman Nilsen f. 1825, sønn av Nils Wejland. Familien blir omtalt nærmere under gården Reppen Nedre 55-01 hvor Nils var bruker.

.

1827 Engebret Olai Bertelsen

Engebret Olai Bertelsen f. 22.april 1827 på gården Grønnåsen i Meløy.
Konfirmert Rødøy kirke 22.juni 1845.

Engebret Olai ble 11.juli 1858 viet Rødøy kirke til Dorthea Pedersdtr
f. 1838.

Han var da ungkar og det ble elles opplyst at han var født Grønnaasen (Meløy) og bosatt på Vernesosen 46. Dorthea var født Bjærangen og datter av Peder Kristensen.

Bosatt 1865 som husmann med jord og fisker, løpenr 165A Kvanaanæsei i Meløy kommune. Ikke nevnt Meløy 1875.

.

1830 sønn: Johan Ditmann Bertelsen

Født ca 1830 i Meløy før familien flytta til gården her.
Konfirmert Rødøy kirke 27.august 1848.

Mer

Johan ble 3.august 1856 viet i Rødøy kirke til Pernille Jensdtr f. 1823 i Alstahaug som datter av Jens Hansen. Han nevnes i denne anledning som født Grønnåsen (Meløy) og bosatt Breivik.

Johan ble 3.juli 1864 gift 2.gang i Rødøy kirke med Kristianna Jensdtr
f. 1832 i Stamnes sogn, datter av Jens Hansen. Det kan se ut som det er en yngre søster av tidligere ektefelle.

De fikk sønnen Jens Carolius f.18.mai 1856, d.22.juni 1856 mens de bodde på gården Breivik. Gravlagt 22.juni 1856.

Jens og Kristianna er 1865/1875 bosatt på gården Vågenge 64-02.

57 02 03 1838

BREIVIK

57/02

MORTEN OLSEN, leilending

Er nevnt i matrikkel 1838 som bruker av bruk nr. 2 av gården Breivik.
Leilending før han døde på sjøen oktober 1834.
Leilending etter han kom hit ca. 1841.
Trolig var Morten Olsen leilending her mellom disse år - 1835 - 1841.

Det er få med navn Morten Olsen . Det må være en person som er født senest litt før århundreskiftet 1700/1800. I tellinga 1801 og mannskapsrullene (1805-1835) er nevnt en med dette navn, men har han nevnt bosatt andre steder og dør før 1838.

En mulig kandidat (?)

Må ses nærmere på senere.
AVDØD:
1881.24G 18.11.1881 27.11.1881 gift kaarmand Morten Olsen Velfjordens pgd
Storselsø 1811

1846.6 04.10.1846 enkemd Morten Olsen Brønø Storselsø 36
enke Else Christensdr Selvær 46
Intet at hindre fra skifterettens side?

Han er omtalt som bruker av gården Storselsøy, men kan han først ha vært innom her?

57 02 02 1834

BREIVIK

57/02

HANS HENRIKSEN, leilending

Druknet på Tjongsfjorden 4.oktober 1834:
”Omkom ved at kullseglet på Tjongsfjorden Løverdag 4de oktober og ei funnet igjen.”. De var 3 personer i lag, i tillegg Maren Nilsdtr 18 år og Marta Olsdtr 55 år, alle fra Brevik.

1834 skifte

Skifte etter Hans Hendrichsen, Breivik i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Karen Danielsdatter. Internt skiftenr: 18659. Skiftet åpnet: /-1834.
Karen Danielsdatter, Breivik i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Hans Hendrichsen.
Didrich Hansen, Breivik i Rødøy, 20 år
Sønn av avdøde.
Benoni Hansen, Breivik i Rødøy, 18 år
Sønn av avdøde.
Karen Hansdatter, Breivik i Rødøy, 16 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Christiana Hansdatter, Breivik i Rødøy, 14 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Bergitta Hansdatter, Breivik i Rødøy, 12 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Hellena Hansdatter, Breivik i Rødøy, 9 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund

Hans Henriksen, leilending

1809 konfirmert

Konfirmert Rødøy kirke 1809, bosatt Breivik, ikke nevnt alder.

1809-1835

Hans er i mannskapsrullene nevnt som sønn på bruk 2 fra 1809 til 1814. Fra 1817 nevnes han som bruker av gården. Nevnes som ”Måtelig høy og frisk” og ”Liten og frisk”. Hans nevnes alle år som født på Brevigen. Siste år er 1833. 1835 nevnes ”Enken” og i Matrikkel 1838 har en Morten Olsen overtatt som bruker.

1801 folketellingen

Bosatt hjemme på gården Breivik 57-02 1801.

EKTEFELLE:

1836 skifte:

Skifte etter Karen Danielsdatter, Brevig i Rødøy
Arvinger:
Ektefelle: Niels Fordelsen. Internt skiftenr: 18677. Skiftet åpnet: /-1836.
Niels Fordelsen, Brevig i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Karen Danielsdatter.
Didrich Hansen, Brevig i Rødøy, 22 år
Sønn av avdøde.
Benoni Hansen, Brevig i Rødøy, 20 år
Sønn av avdøde.
Karen Hansdatter, Brevig i Rødøy, 17 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Christiana Hansdatter, Brevig i Rødøy, 15 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Bergithe Hansdatter, Brevig i Rødøy, 12 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Hellena Hansdatter, Brevig i Rødøy, 10 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.

1836 Karen dør

Karen Tomina dør på gården Breivik 24.juni 1836.

Enken Karen gift på nytt

Karen Tomina ble som enke viet i Rødøy kirke 4.oktober 1835 til Nils Fordelsen, 47 år gammel og datter av Daniel Larsen?, Tjong. Nevnt født på Tjong, men bosatt Breivik under bruker 1.3.

1834 skifte ektefelle:

Karen Danielsdatter, Breivik i Rødøy.
Hustru av avdøde. Ektefelle: Hans Hendrichsen.

Ektefelle: Karen Tomina Danielsdtr

Hans var gift med Karen Tomina Danielsdtr f. 1790 på gården Tjong Øvre 60-02, datter av Daniel Nilsen f. 1748 og hans hustru Karen Nilsdtr f. 1748 på gården Årnes 58-01.

1801 folketellingen

Karen Tommina var 1801 bosatt hjemme hos sine foreldre på gården Tjong Øvre 60-02. Hennes søster Randina døde på gården Bjerga i 1811, som 18 år gammel tjenestejente.

BARN:

1814 Didrik Andreas Hansen

Faddere ved dåp:
- Kirsten Maria Breivik
- Karen Pedersdtr, Rødøen
- Herr Leganger
- Mikkel Larsen Breivik
- Andreas Pedersen

Konfirmert Rødøy kirke 4.juni 1832.

Skifte mor 1836:
Didrich Hansen, Brevig i Rødøy, 22 år
Sønn av avdøde.

Skifte far 1834:
Didrich Hansen, Breivik i Rødøy, 20 år
Sønn av avdøde.

Didrik nevnes 1849 som innerste i Kila, 1865 på en husmannsplass under gården Æsvik 62-01, han omtales nærmere under disse gårder. Senere flytta han til Meløy.

AVDØD:
1 avdød Didrik Andreas Hansen Husmand, gift 1814 Bredvik i Rødø Dalen
Død 1882 17 02, gravlagt 25.02. Jordfestet 29 05 Husmann, gift.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)

.

1817 Benoni Hansen

Født ca. 1817

Konfirmert Rødøy kirke 16.juni 1833.
Skifte far 1834:
Benoni Hansen, Breivik i Rødøy, 18 år
Sønn av avdøde.
Skifte mor 1836:
Benoni Hansen, Brevig i Rødøy, 20 år
Sønn av avdøde.

Nevnt i mannskapsrullen fra 1822 som 5 år gammel. Nevnt som født og bosatt Breivik fra 1822 til 1835. Liten og frisk og måtelig frisk. Bosatt som sønn på bnr. 2.

.

1818 Karen Sophia Hansdtr

Født ca. 1818.
Konfirmert Rødøy kirke 10.juli 1836.
Skifte far 1834:
Karen Hansdatter, Breivik i Rødøy, 16 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Skifte far 1836:
Karen Hansdatter, Brevig i Rødøy, 17 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.

1865 er familien logerende fiskerfamilie på Mesøy.
Det er mulig det er den Karen vi finner 1875 på gården Furø 172b i Meløy.
Gift med skomaker, fisker og bygningsmann Lars Nilsen f. 1838.
Ingen barn nevnt.

.

1821 døpt datter: Christiana Hansdtr

1821.2P 04.04.1821 06.05.1821 Christiana E bønderfolk Hans Hendrichsen Tjong
Karen Danielsd

Skifte far 1834:
Christiana Hansdatter, Breivik i Rødøy, 14 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Skifte mor 1836:
Christiana Hansdatter, Brevig i Rødøy, 15 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.

Konfirmert Rødøy kirke 25.juni 1837.

Kristiana ble 19.oktober 1845 viet i Rødøy kirke til Jens Nikolai Andersen
f. 1819 på gården Vågenge 64, sønn av Andreas Jensen og Johanna Nilsdtr.

Bosatt Vågenge 64 da datteren Jørgine ble født 5.mars 1847.

.

1823 døpt datter: Bergitha Lovisa Hansdtr

1823.10P 01.08.1823 08.10.1823 Bergitha Lovisa E Hans Hendrichsen Brevik
Karen Danielsd Brevik

Skifte far 1834:Bergitta Hansdatter, Breivik i Rødøy, 12 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Skifte mor 1836:
Bergithe Hansdatter, Brevig i Rødøy, 12 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.


Konfirmert Rødøy kirke 28.juni 1840

Kristoffer Bertelsen blir viet i Rødøy kirke 15.september 1844 til Bergitte Lovisa Hansdtr f. 1. august 1823, som datter av Hans Henriksen.
Om er omtalt mer under sin ektefelle.

.

1826 døpt datter: Helene Andrea Hansdtr

1826.10P 18.06.1826 16.07.1826 Helene Andrea E gaardfolk Hans Hendrichsen Brevik
kone Karen Danielsd

Skifte far 1834:
Hellena Hansdatter, Breivik i Rødøy, 9 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.
Skifte mor 1836:
Hellena Hansdatter, Brevig i Rødøy, 10 år
Datter av avdøde. Formynder Niels Danielsen, Rangsund.


Konfirmert 18.juni 1843.
Helene ble 19.september 1858 viet i Rødøy kirke til Lars Peder Pedersen
f.19. juni 1825 på gården Våga, bosatt Tjong. Sønn av Peder Larsen.

Ved tellinga 1865/1875 er hun gårdbrukerkone på gården Våga 65-01.
Ektefellene levde ved tellinga 1900.

HENRIK HANSEN, leilending

Omtalt på annen side (1801)