Gjerøy Nordre (76)

Bruk 1 og 2 B

Hovedsiden

A- siden

76 01-02 1861

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

JENS AMUNDSEN, selveier

1861 skifte

Skifter i Rødøy:
Skifter på gården Gjerøy Nord 1861 etter Jens Amundsen.
Barbro Jensdtr, ektefelle.
Jens Antoni Jensen, sønn.
Hartvig Andreas Olai Jensen, sønn.
Benjamin Elina Jensdtr.
Anna Johanna Klæboe Jensdtr.
Værge for de umyndinge barna Paul Nilsen, Nordre Gjerø.

Omkommer

MINNELISTA 1860:
Jens omkom på lofothavet den 10.4.1860. Under uvær, sammen med 2 andre drengene Lars Jensen (sønn) og Ove Edvard Jakobsen. Ingen ble funnet.

1860 fredlysing

Jens Amundsen lar fredlyse denne gård tillikemed de samme underliggende øer, holmer og skjær og strande, datert og tinglyst 16.juni 1860.

1850/1851 Kjøper

Skjøte fra Hartvig Jentoft til Jens Amundsen på halvdelen av denne eiendom, datert 10. og tinglyst 11.september 1850. Det samme skjedde med den resterende halvdel 23. og tinglyst 24.mars 1851.

EKTEFELLE og BARN:

1865 Skifte

Barbro Jensdtr - skifte
Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Nord 1865 etter Barbro Jensdtr, enke.
Barn: Anton Jensen (16). (Skal vel være Jens Anton).
Jens Hartvig Jensen (10).
Benjamine Jensdatter (13).
Anne Jensdtr (12).
Verge for umyndige er Paul Nilsen Gjerøy.

Ektefelle: Barbro Jensdtr

1855 døpt sønn: Hartvig Andreas Olai

1855.17 11.05.1855 24.06.1855 Hartvig Andreas Olai E gdbr Jens Amundsen Gjerøy
Barbero Jensd

Mer om Hartvig 1865

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som visergutt hos gårdbruker Fredrik Fredriksen og kona Hanna Markusdatter på gården Aanes 36-01.
Døde 7. mars 1871 i Vestfjorden.

1871 - omkom Vestfjorden

Døde 7. mars 1871 i Vestfjorden.

1854 døpt datter: Ane Johanna Jensdtr

1854.14 12.02.1854 11.06.1854 Ane Johanna E gdb Jens Amundsen [Hjd]
kone Barbero Jensd

Mer om Ane Johanna

Død på gården Oldervik 12. august 1874. Lenke dit.

Mer om Anne Johanna

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 12 år gammel fosteredatter hos husmann Johan (John) Jensen og kona Gjertrud Kristensdatter på plass under Gjerøyhavn 78-02.

1852 døpt datter: Benjamine Eline

1852.32 01.08.1852 12.09.1852 Benjamine Eline E gdbr Jens Amundsen Gjerøy
kone Barbera Jensd

Mer om Benjamine Eline

KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke 21.9.1873 - ungkar Marcus Benjamin Johan Marcussen, bosatt Oldersvik, født 1849, 24 år. Sønn av Marcus Christensen. Pige Benjamine Eline Jensdtr, f. Gjerøy 1852, 24 år, datter av Jens Amundsen.

1849 døpt sønn: Jens Anton Johan Jensen

1849.42 23.09.1849 11.11.1849 Jens Anton Johan E gdb Jens Amundsen Gjerøy
hstr Barbero Jensd

Mer om Jens Anton Johan

KIRKEBOKA VIET 1877:
14.10.1877. Jens Anton Johan Jensen, Telnes, Gjerøy, 29 år, sønn av Jens Amundsen Gjerøy. Elisabeth Christine Nilsdtr, bosatt Lurø, 22 år, datter av Nils Pedersen, Olvigvatn.

1847 døpt datter: Eline Maria Jensen

1847.9 01.03.1847 13.05.1847 Eline Maria E gdb Jens Amundsen Gjerøy
kone Barbero Jensd

Mer om Eline

Ikke nevnt i faren skifte 1861, død før den tid?

1845 døpt sønn: Lars Andreas Klæboe Jensen

1845.29 06.07.1845 28.07.1845 Lars Andreas Klæboe E gdbr Jens Amundsen Gjerøy, Nordre
hstr Barbero Jensd

Mer om sønnen LARS

Lars døde sammen med far - den 10.4.1860 på Lofothavet.

76 01-02 1865-1875

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

PAUL NILSEN, føderaadsmann

Bnr 1 og 2 (140 a og 140 b).

1875 føderaadsmann: Paul Nilsen

001 01 Paul Nilsen 1821 Lurø S. og Pr. hf g Føderaadsmand b
002 01 Anne Per. Olsdatter 1812 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Regine Olsdatter 1854@1844 Lurø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
004 01 Jon Andreasen 1849 Sparbo S. og Pr. Logerende ug Snekker mt

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: ku2 få5

1865 føderaadsmann: Paul Nilsen

001 01 Poul Nielsen 42 Lurø Præstegjeld Husfader g Føderaadsmand
002 01 Anne Olsdatter 59 Lurø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Jens Poulsen 21 Lurø Præstegjeld Deres Søn ug
004 01 Olaus Poulsen 19 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
005 01 Niels Poulsen 16 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Wiktor Poulsen 9 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
007 01 Isakine Poulsdatter 10 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
008 01 Andrea Olsdatter 68 Rødø Præstegjeld ug Tjenestepige
009 01 Tønder Kristensen 26 Rødø Præstegjeld Logerende ug Fisker

Utsæd/husdyr:

1865 Fortsatt kaar

Skjøte fra Nils Jakob Johansen til Hans Jæger på denne eiendom for 500 spesidaler med påhefte av:
Kaar, av årlig verdi 24 spesidaler til Paul Nilsen, datert og tinglest 26. septeber 1865.

1852 salg av gården

Skjøte fra Paul Nilsen til Nils Jacob Johansen på denne eiendom for 360 spesidaler, datert 30. september, tinglest 1. oktober 1852.

Kom fra

1875 Rødøy: 001 01 Paul Nilsen 1821 Lurø S. og Pr. hf g Føderaadsmand b
1865 Rødøy:001 01 Poul Nielsen 42 Lurø Præstegjeld Husfader g Føderaadsmand

1846 innflytter med familie

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1846:
1846-23. Gårdbruker Poul Nilsen Qvarø, for at bruge gaard, Lurø, Gjerø, attest av 5.5.1846. Hans kone Anne Pernille Olsdtr, datter Nilsine Caroline (3), søn Jens Christian Bertines (1).

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Regine Maria Olsdtr

Hun er bosatt hos sønnen Johan Bernhard Benjaminsen på plassen Gjerøysjøen ved tellingen 1900 og 1910. Lenke dit.

1877 viet

KIRKEBOKA VIET 1877:
25.11.1877. Enkemann og kaarmann Paul Massenius Nilsen, født Lurø, bosatt Gjerøy Nordre, 56 år, sønn av Nils Jensen Kvarø. Enke Regine Maria Olsdatter, 39 år, datter av Ole Paulsen Svenning.

1878 døpt sønn: Tønder Olai Norum Paulsen

1878.31G 13.06.1878 07.07.1878 Tønder Olai Norum E kaarmd Paul Massenius Nilsen Gjerøy, Nordre 1821
h Regine Maria Olsdatter 1838

Tønder Paulsen - utvandret

Utvandrer til Amerika 1910 - Seatle.

Ektefelle (1):

1875 Rødøy: 002 01 Anne Per. Olsdatter 1812 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
1865 Rødøy: 002 01 Anne Olsdatter 59 Lurø Præstegjeld hans Kone g

Skifte ektefelle (1):

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Nordre 1877 etter Anne Pernille Olsdatter som døde 5. juni 1876. Paul Nilsen, ektefelle. Nilsine Cathrine Paulsdatter, datter (33) gift med Carl Larsen Kongsvig. Jens Christian Paulsen (31) Amerika. Isakine Cornelia Dass Paulsdtr (20) datter. Peder Michael Victor Paulsen (19) sønn.

1859 døpt datter Iveranna Marianne Emaus? Paulsen

1860.5 10.06.1859 Iveranna Marianne Emaus? E grdbr Paul Nielsen Gjerøy [Db, Hjd]
Anne Pernilla Olsdatter

1857 døpt sønn Peder Mikael Victor Paulsen

1857.42 26.07.1857 13.09.1857 Peder Michal Victor? E gdbr Poul Nilsen Gjerøy [Hjd]
hstr Ane Olsd

1865 datter: Isakine Kornelia Dass Paulsdtr

Født her den 29.10.1855.
1865: 007 01 Isakine Poulsdatter 10 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug

1875 FT - Mer om Isakine

Skifte etter mor 1877:
Isakine Cornelia Dass Paulsdtr (20) datter.

FOLKETELLINGA 1875:
Tjenestepike (merknad: ikke noe særskilt) hos handelsmann Jæger på handelsstedet Selsøyvik (04-01).

og noe til

KIRKEBOKA VIET 1877:
John Sefanias Moen, bosatt Sparbo prestegjeld, 28 år gammel og sønn av Andreas Toresen Moen i Sparbo. Isakine Cornelia Dass, Gjerøy, 22 år, datter av Paul Nilsen, Gjerøy.

1856 sønn: Peder Mikal Viktor Paulsen "Viktor"

Nevnt i skiftet etter mor 1877:
Peder Michael Victor Paulsen (19) sønn.
1865: 006 01 Wiktor Poulsen 9 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug

1855 døpt datter: Isakine Cornelia Dass

1855.47 29.10.1855 25.11.1855 Isakine Cornelia Dass E gdb Poul Nilsen Gjerøy
kone Ane Olsd

1854-1854 sønn: Isak Olai Paulsen

1854.53 18.04.1854 19.04.1854 Isak Olai E gdb Poul Nilsen Gjerøy [Db]
kone Ane Olsd

1853 døpt sønn: Petter Anton Paulsen

1853.4 11.02.1853 05.05.1853 Petter Antoni E gdbr Poul Nielsen Gjerøy [Hjd]
kone Ane Olsd

Avdød 1852 sønn: Jakob Bye Paulsen

Døde:1852.5 27.02.1852 22.04.1852 barn Jacob Bye Poulsen

1851 døpt sønnn: Jako Bye Paulsen

1851.47 15.09.1851 26.10.1851 Jacob Bye E gdb Poul Nilsen Gjerøy
hstr Anne Olsd

1850 døpt sønn: Nils Jakom Johan Paulsen

1850.2 05.03.1850 12.05.1850 Nils Jacob Johan E gdbr Poul Nilsen Gjerøy
hstr Ane Olsd

1849 datter: Elisabeth Barbare Marie Paulsdtr

1849.1 Død 03.01.1849 Gravlagt 29.04.1849 barn Elisabeth B. Maria Poulsd

1848 døpt datter: Elisabet Barbara Maria

1848.30 23.09.1848 15.10.1848 Elisabet Barbara Maria E gdb Poul Nilsen Gjerøy
kone Anne Olsd

1847 Olai (Olaus) Johan Paulsen

Født den 12.1.1847 her. Døpt kirken den 13.5.1847.
1865: 004 01 Olaus Poulsen 19 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug

1846 sønn: Jens Kristian Bertines Paulsen

Skifte etter mor 1877:
Jens Christian Paulsen (31) Amerika.

1844 sønn: Jens Paulsen

1865 Rødøy: 003 01 Jens Poulsen 21 Lurø Præstegjeld Deres Søn ug

1843 datter: Nilsine Karoline Paulsdtr

Skifte etter hennes mor 1877:
Nilsine Cathrine Paulsdatter, datter (33) gift med Carl Larsen Kongsvig.

ANDRE:

1865 FT: Tjenestepige Andrea Olsdtr

1865: 008 01 Andrea Olsdatter 68 Rødø Præstegjeld ug Tjenestepige

1865 FT: Dreng Tønder Kristensen

1865: 009 01 Tønder Kristensen 26 Rødø Præstegjeld Logerende ug Fisker

76 01-02 1865

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

HANS KARLSEN, logerende

LOSJRENDE HOS FØDERÅDSENKEN SIMONETTE KRUSE

002 02 Hans Carlsen 39 Stangvig Præst. Logerende g Skrædder
003 02 Hanna Hansdatter 34 Grøttens Præst. hans Kone g
004 02 Gustav Hansen 2 Rødø Præst. Deres Søn ug
005 02 Karl Hansen 5 Aalesunds Præst. Deres Søn ug
006 02 Engelev Hansdatter 8 Moldes Præst. Deres Datter ug
007 02 Else Mathiasdatter 24 Alstadhaug Præst. ug Tjenestepige

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hanna Hansdtr

1865: 003 02 Hanna Hansdatter 34 Grøttens Præst. hans Kone g

1865 (1864) døpt sønn: Gustav Severin

1865.1 27.12.1864 30.04.1865 Gustav Severin E skredder Hans Peter Carlsen Gjerøy, Nordre
Hanna Pauline Hansd

Mer om Gustav

1865: 004 02 Gustav Hansen 2 Rødø Præst. Deres Søn ug

1860 sønn: Karl Hansen

1865: 005 02 Karl Hansen 5 Aalesunds Præst. Deres Søn ug

1857 datter: Engelev Hansdtr

Født ca 1857 i Molde prestegjeld
1865: 006 02 Engelev Hansdatter 8 Moldes Præst. Deres Datter ug

ANDRE:

1865 FT tjenestepige: Else Mathiasdtr

Født 1841 ca Alstahaug prestegjeld.
1865:07 02 Else Mathiasdatter 24 Alstadhaug Præst. ug Tjenestepige

76 01 1831-1850

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

HARTVIG JENTOFT, selveier

1850 Hartvig Jentoft selger

Skjøte fra Hartvig Jentoft til Jens Amundsen på halvdelen av denne eiendom, datert 10. og tinglyst 11. september 1850. Det samme skjedde med den resterende halvdel 23. og tinglyst 24.mars 1851.

1831 Eier: Hartvig Jektoft

Skjøte fra enken Vold til Hartvig Jentoft, datert og tinglyst 18.oktober 1831.
Gården bnr 1 hadde på den tid en skyld av 4 mark og 48 øre, og det er helt til 1970-tallet bare fraskilt her 5 øre.

76 01-02 1831

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

LARS TOMASSEN WOLD, selveier

SIMONETTE KRUSE - ENKEN - SELGER

Skjøte fra enken Vold til Hartvig Jentoft, datert og tinglyst 18.oktober 1831.
Gården bnr 1 hadde på den tid en skyld av 4 mark og 48 øre, og det er helt til 1970-tallet bare fraskilt her 5 øre.

Gårdmand: Lars Tomassen Wold

1814 mannskapsrullene:
Lars Wold, Norgierøen,38, fødested Øverhald.
Bosatt gnr 69 med skyld: 2.0.0. Noenlunde frisk.
1822: Nevnes her som Johannes Wold? Bodsatt her og fødested Trondhjem.
1823: Lars Wold
1825: Lars Wold
1827: Lars Wold Høy og fisk
1828: Lars Wold
1830 Lars Wold, Nordgierøen. 42, er frisk.

Lars dør

1831.2 18.02.1831 garrdmand
Lars Thomassen Vold Nord-Gjerøe 42
Alle 3 paa samme baad forliste aldeles under nordreisen til fiskeriet i Lofoden paa den farlige Vestfjord ... søndag den 13 febr 1831 i en storm og ... Folk og baad blev aldeles borte. (Omkomen paa Vestfjorden og fandtes ikke igjen).

.

EKTEFELLE:

Avdød

1873.17 09.08.1873 24.08.1873 enke Simonette Wold N. Gjerø 94 1779

1865 - føderaadsenke Simonette Kruse

001 01 Simonette Kruse 86 Thronhjem e Føderaadskone

Selger gården

Skjøte fra enken Vold til Hartvig Jentoft, datert og tinglyst 18.oktober 1831.
Gården bnr 1 hadde på den tid en skyld av 4 mark og 48 øre, og det er helt til 1970-tallet bare fraskilt her 5 øre.

1821 Viet

1821.6 06.09.1821 sundtad af profes? Lars Thomassen Wold 33
bondekone Simonetta Huse 40

NB

Vurderer Kruse og Huse å være det samme, men det riktige er Kruse.

Simomnette - enke

Hun er enke etter tidligere gårdbruker Lars Riber, se nedenfor.

76 01 1814

GJERØY NORDRE

76, bnr 1 og 2

LARS RIBER, eier og bruker

Soldatmanntallet fra 1809:

Han er nevnt som bruker her fra start 1809. Han nevnes 1814 siste gang, alle åra som "svak". Åra 1817 og 1818 nevnes "enken" som bruker. Fra 1822 ny bruker - da "enken" har giftet seg året før.

1801 folketelling

Bosatt her hos foreldrene: 003 01 Lars Riibe 30 Deres søn Ugift

Hvor fra:

Sønn av forrige bruker her Kristen Kristensen.
Faren er omtalt i lagrede PDF filer.