71 07 familien

Ekteskap og barn

Hovedsiden

Martha Magdalena Moe, født Bodin, bosatt Bodø, Myken, Fjellheim og Canada.

JOHAN KRISTIAN MATHIESEN

1920 folketellingen (71 05 0023)

001 Johan Kristian Mathisen 01 1878-09-12 Tjong i Rødøy - hp g Handelsforretning og D/S xpedition
002 Martha Magdalena Mathisen 01 1890-09-04 Bodø - hu g Husmor
003 Else Helene Mathisen 01 1910-12-22 Bodø - d - Pf
004 Magnus Johan Mathisen 01 1912-07-22 Bodø - s - Pf
005 Arne Kristian Mathisen 01 1914-04-21 Bodø - s - Pf
006 Ole Martin Moe Mathisen 01 1917-09-12 Bodø - s - Pf
007 Ane Johanna Mathisen 01 1879-04-21 Værang i Rødøy - tj ug Innepike
008 Petter Andreas Moe 02 1889-01-11 Bodin - hp g Fiskforretning 'S/S xpedition
009 Kristine Fredrikke Moe 02 1888-02-28 Værang i Rødøy - hu g Husmor
010 Jacob Martin Jacobsen 02 1883-01-24 Tjetvik i Rødøy - l ug Handelsforretning og 'S/S' xpedition

1910 folketellingen (Myken/Utheim):

001 01 Joh. Mathiesen 12.09.1878 Rødøy hf g Landhandel forretning, Strandsitter og handelsm. f
002 01 Martha Mathiesen 04.09.1890 Bodø hm g Huslig arbeide, Handelsmnds. frue f
003 01 Jacob Theodorsen 24.01.1883 Rødøy tj ug Handelsbetjent b
004 01 Petter Moe 11.01.1889 Bodø tj ug Handelsbetjent b
005 01 Kristine Mathiesen 28.02.1888 Rødøy tj ug Tjenestepike b
006 01 Anna Arntsen 03.08.1894 Rødøy b ug Besøgende (hjemme huslig arbeide) mt
007 01 Abel Danielsen 15.02.1881 Rødøy Mt. arbeider g Fisker, Snekker mt

Martha (og Petter) Moe

Martha Moe g. Mathiesen og broren Petter Moe omtales på egen side her. En side om tiden før de begge flytta til Myken.

JM 175.
TEKST UNDER HER.

 

 

FOTOTEKST - FOTO OVER:

På trappa til "Utheim" på Myken. Handelsmann Johan Kristian Mathiesen (1878-1923) var bosatt der. Han sitter selv til høyre med hendene i lommen. Bakerst står Kristine - kona til Petter Moe. Foran henne - Marta Magdalene Moe, Mathisen sin kone. Nede til høye: Petter Andreas Moe. Ved siden Jakob Jakobsen. Mannen med pipa er ukjent - men det antydes at han kan være fra Kila.

EKTEFELLE

Martha Magdalene Moe

Født 4.9.1890 i Bodin men familien enda bodde der.
1920 folketellingen:
002 Martha Magdalena Mathisen 01 1890-09-04 Bodø - hu g Husmor
1910 folketellingen:
002 01 Martha Mathiesen 04.09.1890 Bodø hm g Huslig arbeide, Handelsmnds. frue f

1910 viet

1910 14. MAI.
Handelsmann Johan Kristian Mathisen, f. Tjong, bosatt Myken (1878).
Tjener Martha Magdalena Moe, født Bodin, bosatt Myken. (1890).
Viet i Trondhjem. Att. 14.5.1910.

Foto tatt i Trondhjem 1910 i forbindelse med vielsen der (?). 2086.

Foto mottatt fra Kerstin Martinsen, Utheim, Myken.

Barna til Martha Moe og Johan Kristian Mathisen, på Utheim, Myken. Else, Magnus og Arne stående og Ole sittende. Bilde er mottatt fra Bjørn Skauge, Myken, som har gjort mye arbeid med å bearbeide det for slitasjeskader.

 

Dette har ikke vært i vår familie eie før. Det er et "visittkort-foto" som ble gitt av Johan Kristain Mathiesen til sin søster Helenes etterlatte. Orginalfoto fikk undertegnede fra Kjerstin Martinsen, nåværende eier av Utheim og en av Helene (og Ole Jakobsen) sine etterslekt.

 

MARTHA som enke

Ektefellen døde 20 12 1923.
Etter det bodde hun på Utheim på Myken, men også hos sin far på Bodø og på feriehuset Fjellheim. Hun var nok også noe på Rødøya, hos presten pastor Johansen.

Utvandring til Canada:
Hun reiste ut fra Trondheim den 21.juli 1926. Kjøbmanns enke. Til Canada. Skipet Star via Bergen. Betalte CASH.
I et brev (Falcharkivet) datert 10 02 1926 er det nevnt at pastor Johansen skulle komme til Rødøy på den tid i anledning en sak som lensmann Losvik arbeidet med i forhold til pastoren og Helgelands sparebank.

Martha ble som enke gift med (Johannes) John Kristensen Stemland 19 desember 1930.
De var var kjent med hverandre fra den tid de begge bodde i Bodø og omegn.
Han var fisker med egen båt.

11 måneder etter at hun kom til Canada, 20 juni 1927 fikk hun en datter som hun kalte opp etter seg selv - Martha. Hun vokste opp som datter av sin mors nye ektemann John Kristensen Stemland.
Slekta i Norge har alltid ment (hørt) at hun var datter av nevnte Pastor Johansen. Lilt Matha, som hun ble kalt, var i Norge 1952, men bare i Oslo, hun fikk ikke lov av sin halvsøster Else å være med nordover til Rødøy.

Lilt Martha døde 21 oktober 1997 i Lethbridge, Alberta, USA.

Myken skole

2301.

Foto fra Saganett. Skole som ble bygget 1919.
Saganett:
Fra 1916 til 1919 ble det også holdt skole i Bakeriet.

Trolig er dette siste foto i Norge før avreise med båt fra Bodø til Trondheim, og videre med Stavangerfjord.  Ved avreise 1927 var Else 17 år, Arne var 13 og Ole Martin var 10.

Else

(577). Foto mottatt fra Bjørn Skauge. Fra hans mors album (Eliassen).

BARN

Martha reiste til sine foreldre i Bodø alle de fire ganger hun født barn mens hun var bosatt på Myken. Foreldrene bodde i Biskop Kroghs gate 1. Se flere foto av det huset de bodde i omtalen av hennes foreldre.

1910 Else Helene Mathisen

UTVANDRING TIL KANADA 1927:
Registrert Trondheim 29.03.1927. Avreisedato 01.04.1927. Reiste til Canada, til sin mor. Oppgitt som "Hotelleierskens barn". Båten var Stavangerfjord. Pass utskrevet i Bodø 16.2.1927. De reiste tre søsken sammen - Else var da 17 år gammel.
1920 folketelling Myken:
003 Else Helene Mathisen 01 1910-12-22 Bodø - d - Pf

Mora Martha reiste ut fra Trondheim den 21.juli 1926 til Canada.
Else/Arne/Ole reiste 29. mars 1927 til Canada. Mellom disse tidsrom var barna bosatt hos sin morfar Ole i Bodø. Før hun reiste må hun ha ordna det slik at Arne og Ole fikk skolegang i Bodø. Else var da 16/17 år gammel og hadde ansvar for morfaren og sine søsken.
Da Else (Arne og Ole) reiste fra Bodø kunne ikke morfar Ole være bosatt i sitt hjem i Bodø. Petter Moe reiste da til Bodø og tenke å ta han med seg til Myken, men det ble til at han ble innlagt på aldershjem i Bodø hvor han døde noen måner senere , den 06 10 1927.

1912 Magnus Johan Mathisen

1912.26.1G 22.07.1912 18.08.1912 Magnus Johan E handelsm Johan Mathisen 1878 Myken hust Marta Magdalena 1890

Født 22 07 1912 i Bodø. Alle søsken ble også født der.
Oppvokst på Utheim på Myken, senere bosatt hos onkelen Petter Moe på Småhaug (bnr) 8 - og fra 1944 etablert som familiemann på Tjong Nedre - bnr 6 Fjellheim. Farens feriested som han arvet.

1920 folketelling Myken:
004 Magnus Johan Mathisen 01 1912-07-22 Bodø - s - Pf

1914 Arne Kristian Mathisen

1914.4.1G 24.04.1913 01.06.1914 Arne Kristian E handelsm Johan Mathisen 1878 Myken hust Martha Mo 1890
Døpt i Bodø.

Født 21.4.1914 i Bodø.
Tidligere bosatt Myken og et år i Bodø - hos sin morfar.

UTVANDRING TIL KANADA 1927:
Registrert Trondheim 29.03.1927. Avreisedato 01.04.1927. Reiste til Canada, til sin mor. Oppgitt som "Hotelleierskens barn". Båten var Stavangerfjord. Pass utskrevet i Bodø 16.2.1927. De reiste 3 søsken sammen

1920 folketellingen Myken:
005 Arne Kristian Mathisen 01 1914-04-21 Bodø - s - Pf

1917 Ole Andreas Martin Mathisen

918.18G 12.09.1917 04.08.1918 01.11.1917 Ole Merkin Moe E kjøbm Johan Kristian Mathisen 1878 Myken hust Martha f: Mo 1890

UTVANDRING TIL KANADA 1927:
Registrert Trondheim 29.03.1927. Avreisedato 01.04.1927. Reiste til Canada, til sin mor. Oppgitt som "Hotelleierskens barn". Båten var Stavangerfjord. Pass utskrevet i Bodø 16.2.1927. De reistet tre søsken sammen.
Ole tok navnet MARTIN i Canada
1920 folketelling Myken:
006 Ole Martin Moe Mathisen 01 1917-09-12 Bodø - s - Pf

Nordlandsposten 1923.

Rødøy kirkebok

1923.12G 20.12.1923 31.12.1923 handelsm Johan Kristian Mathisen Tjong i Rødøy Myken Tjong 12.9.1878 Tæring.
Gravlagt på Tjong gamle gravgård.

Nordlandsposten 1964.