Selsøyvik (4)

RLA (10616)

 

 

Sider

Olsen-familien *

Elen Marie Johnsen g.Olsen
Finn Olai Olsen
Janna Fygle
Ole Pedersen
Othelius Olsen

Telegrafstasjonen *

Dorius A. Lied
Jens Hansen
Gerhard Schønning
Ane Jørgine Lindegaard, f. Marstrand, uplassert person.

Bruk nr 1 -3 *

Bruk nr 1 Selsøyvik gårdsbruket
Kjell Setvik
Bruk nr 2 Jægersborg
Tove Hansen, Alfred Sigbjørn Jensen og Johan Arne Jensen.

Bruk nr 3 Torvøy, tidligere husmannsplass
Tomas Jensen, husmann og skipper

Bruk nr 4 Hestøy og plassene *

Anders Heltvedt
Edgar Jensen
Ellen Marie Johnsen, Olsen
Elling Jensen
Karl Hoff
Olaus Pedersen
Torsten Hansen
Knut Østensen

Bruk nr, 5 - 8, og hjemler *

05 Solvang
- Edgar Jensen
06 Lillegård
- Ellen Marie Olsen
04 07 Jægersborg II - sammenslått med bnr 2
04 08 Solvang
osv

01 Husmenn og strandsitter *

Melker Melkersen, strandsitter
Elling Jensen, senere bosatt Hestøy
Edvard Jensen
Jens Pedersen hadde festetomt fra 1922.

02 Husmenn og strandsitter *

Bernt Edvard Gaard Pedersen 1875
Markus Andersen, 1875
Nils Kristensen, husmann 1865

Jæger-familien *

Kristian Jæger (Edvard KRISTIAN Jæger)
Olaf Jæger
Ole Jæger

JÆGER godset i Rødøy

En oversikt som ikke er helt komlpett

1801 *

Hans Emershof Mibes Jentoft
Hartvig Jentoft
Ole Hartvig Hvid
Marchus Joensen
Hans Pedersen

TIDLERE BRUKERE OG FAMILIER ER TATT UT OG LAGT I PDF FILER I EGEN EKSTERN DATABASE.

Div

1936 Oldfunn

Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER, HAVNØ 1936

1.
Hein funden ved jordarbeide paa en vold som heter "Svensken" efter arbeideren som drev jordarbeider paa gården, heinen indsendt til Tromsø museum.

2.
Paa en flat vold av skjællsand syd for Ørnstolen, 5 lave og uregelmæssige rullestensrøser. Meget lik de uregelmæssige grave fra vikingetiden som paa Buøyvolden paa Nordgjærøy (gno.76). Kun en liten røs østligst paa volden, av høist 3 meters tverm. synes ubeskadiget.

3.
Rundhaug av rullesten og jord, 6 a 7 meter i tverm. i en liten vik mot Hestøen. Neppe utgravet, men dog uregelmæssig og vistnok beskadiget paa anden maate.

1896 Selsøyvik

Gårdmatrikkel
Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 4
•Gammelt matrikkelnr: 63
•Navn på gård: Selsøen lille
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 65 Selsøvik Edvard Kristian Jæger 5-20 1-0-18-18

1747 Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
225 23 Rødøe fierding Lil Selsøen Iver Iversen Død i armod 2 rd. 25 s

1647 Skattematrikkel

L i l l e S e l s ø e n
1 w .
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort

Foreløpig uplassert her på gården

1882 Anton Gunelius Estensen

AVDØD:
1882.12G 02.10.1882 06.10.1882 tjener, ugift Anton Gunelius Estensen Overhallen, Husø? Selsøvik 29.5.1855 Druknede under sprang fra et baadhvæl til land ...?

.

1880 Sigurd Hansen, barn

AVDØD:
1880.6G 28.07.1880 04.08.1880 barn Sigurd Hansen Selsøvik Selsøvik 10.5.1880

.

1864 Peder Tostrup

AVDØD:
1864.17 14.06.1863 ungkarl Peder Tostrup Selsøvik 19 Omkom paa søen i Lofoten under fisketrektningen...?

.

1861 Lars Petter Pedesen

AVDØD:
1861.27 10.11.1861 17.11.1861 legdslem Lars Peter Pedersen Selsøvik x 80

.

1861 Olava Pernille Olsdtr

AVDØD:
1861.24 29.10.1861 03.11.1861 kone Olava Pernilla Olsd Selsøvik 38

.

1860 Anna Abrahamsdtr

AVDØD:
1860.10 11.06.1860 12.08.1860 kone Anne Abrahamsd Selsøvik 70