Debatten fortsetter fra forrige side

1929 09 07

RLA 12555

1929 09 10

RLA 588

1929 09 13 Edv. J. Havnø svarer

RLA 1402

1929 09 24 (1 av 8)

(2 av 8)

(3 av 8)

(4 av 8)

(5 av 8)

(6 av 8)

(7 av 8)

(8 av 8)

1929 09 20 Havnø - mye oppstyr...

RLA 694

(2 av 4)

(3 av 4)

(4 av 4)

1929 09 20

Hellervik var opprinnelig fra Rødøy, men  gjorden en større karriere i Rana.

(2 av 2)

1929 09 26 Havnø

RLA 798.