Fauna i været

Tilbake...

Mink

14.8.2016. Den første min er tatt i en av våre to feller.

Minken kom til været for mange år siden og har blitt der.....

Han lar seg se stadig omkring på hele været også i det området hvor vi har våre hus.  Han har kommet seg inn i flere hus og har griset til.  Ja, også i vedkassen har den kommet seg inn og vært bosatt over vinteren.

Da Håkon Heen drev laksenotfiske der for mange år siden - satt han feller og to stk ble avlivet.  

"Vonnen" - som tidligere var aktiv over hele været - er forsvunnet. Og det er det vel minken som får "æra" for.  Men "vonn" har mer å gjøre i været enn "Minken" som er et trasig skadedyr for fuglene der ute.

Når vi er der ute kan det komme opp til 50 måser - mest gråmåse, men også svartbakk - som "hersker" over den mindre gråmåsen.   Det er her oppservert svært lite måsunger blandt dem.

Sommeren 2016 har vi erklært "krig" mot minken og kjøpte inn foreløpig to feller.  Det er svært humane feller som dreper minken hurtig.  For å spenne feller må det brukes mye kraft, slagkraften over minken hode er derfor sterk når den går i fellen.

Det kom få i fellene, men vi oppserverte mange.

Så kom hjelpen fra Rødøya, to jegere med hund - nå (2019) er hele været "minkfritt" og fuglene trives der ute og får unger i fredelige omgivelsen. Godt arbeide - og med etterfølgende kontroller.

Sleppsted for SmåMÅSEN

Otervær, slippsted for småmåsen. © RLA Johan Martin Mathisen (Foto Ada K. Mathisen).

Otervær, slippsted for småmåsen. © RLA Johan Martin Mathisen (Foto Ada K. Mathisen).

Otervær, slippsted for småmåsen. © RLA Johan Martin Mathisen (Foto Ada K. Mathisen).

Multer og blåbær i været

© RLA Johan Martin Mathisen (Foto Ada K. Mathisen).