Ringen Ytre (79)

bnr 2 Åkervik

Hovedsiden

Jenny Mikalsen
Bernt Mikalsen
Andreas Nilsen, husmann

79 02 1910

RINGEN YTRE, Aakervik

79/02

Omtale

Skylddeling, hvorved en fraskilt parsell ”Aakervig” er gitt skyld 12 øre, langslott etter skylden. Avhold 6., tinglyst 21. september 1910.

79 02 1950

RINGEN YTRE, Aakervik

79/02

JENNY MIKALSEN, eier

1950

Skyld av 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

59 02 1910

RINGEN YTRE, Aakrvik

79/02

BERNT MIKALSEN, husmann (1910)

1920 folketellingen (79 02 0031 Aakervik)

001 Bernt Andreas Mikalsen 01 1879-07-31 Rødøy - hp g Fiskeri med egen motorbaat Valvær og Røst
002 Jenny Lovise Mikalsen 01 1895-03-02 Rødøy - hu g Husmor
003 Ester Mikalsen 01 1909-05-19 Rødøy - d - Pf
004 Solveig Mikalsen 01 1917-08-13 Rødøy - d - Pf
005 Olufine Mikalsen 01 1920-03-23 Rødøy - d - Pf

1910 husmann Bernt Mikalsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Bernt Mikalsen 1880? Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Elise Eliasdatter 21.02.1885 Rødøy hm g Hustru b
002 01 Elise Eliasdatter 21.02.1885 Rødøy hm g Hustru b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elise Eliasdtr

1910: 002 01 Elise Eliasdatter 21.02.1885 Rødøy hm g Hustru b

1909 datter: Ester Mikalsen

2010 FT: 002 01 Elise Eliasdatter 21.02.1885 Rødøy hm g Hustru b

1909 døpt: datter Ester

1909.16P 19.05.1909 25.07.1909 Ester E fisker Bernt Andreas Motzfelt Mikalsen Rengen 1879
Elise Antonia Eliasdat 1885

79 02 1875

RINGEN YTRE, Aakervik

79/02

ANDREAS NILSEN, husmann

1883

Obligasjon fra Andreas Nilsen til Lensmann Motzfeldt for kr 140 med 1.prioritets pant i utstedes på plassen ”Aakervig” under denne eiendom stående stue, fjøs og ladebygning, datert 18. desember 1882, tinglyst 8. januar 1883.

1875 husmann Andreas Nilsen

001 01 Andreas Nilsen 1815 Rødø Pr. hf g Husmd. med Jord, Fisker b
002 01 Anne Johansdatter 1818?? Bergen Hans Kone g b
003 01 Nikoline Andreasdatter 1853 Rødø d ug b
004 01 Nilsine Mathisdatter 1860 Rødø Pleiebarn ug Dels af Fattigvæsenet, dels af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

A. Nilsen
Utsæd: by1/5 po2
Husdyr: få10 gj6

1865 husmann Andreas Nilsen

001 01 Andreas Nielsen 42 Rødø Præstegjeld Husfader g Husmand med Jord
002 01 Anne Berg 48 Bergen hans Kone g
003 01 Nikoline Andreasdatter 12 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Andreas Nielsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få10 gj4

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Johansdtr

Født i Bergen 1817/1818? Bosatt på Eskeholmen da de fikk datteren Nikoline.

.

1853 datter: Nikoline Elisabeth Andreasdtr

Født 10. mars 1853 på gården Eskeholmen. Nevnt i tellingen 1865 og 1875 som bosatt på gården Ringen Ytre 79-02 Åkervik.

.

ANDRE:

004 01 Nilsine Mathisdatter 1860 Rødø Pleiebarn ug Dels af Fattigvæsenet, dels af No. 1 b

Pleiebarn: Nilsine Mathisdtr f.1860

004 01 Nilsine Mathisdatter 1860 Rødø Pleiebarn ug Dels af Fattigvæsenet, dels af No. 1 b

79 02

RINGEN YTRE, Aakervik

79/02

PAUL NILSEN, innerste

Født den 1.7.1821 som sønn av bruker omtalt her - Paul Olsen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sara Johannesdtr

1851 døpt datter: Oline Johanne Marie

1851.17 03.02.1851 29.05.1851 Oline Johanna Marie E ind Poul Olsen Åkervika [Hjd]
hstr Sara Johannesd

79 02

RINGEN YTRE, Aakervik

79/02

OLE PAULSEN. husmann

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanna Maria Aleksandersdtr

1831 døpt sønn: Johan Carl Brochmann

1831.4 21.02.1831 08.05.1831 21.02.1831 Johan Carl Brockmann E huusmand Ole Paulsen Åkervika
kone Johanna Maria Alexandersd

.

1829 døpt datter: Ingeborg Sandrina Kirstina

1829.4P 18.04.1829 10.05.1829 21.04.1829 Ingeborg Sandrina Kirstina E inderstfolk Ole Poulsen Rengen
hustrue Johanna Alexandersdatter

.

1821 døpt sønn: Paul Andreas

1821.7G 01.07.1821 19.07.1821 Paal Andreas E bønderfolk Ola Paalsen Rengen
Johanna Alexandersd