Rødøy (74)

bnr 15 og flere

Hovedsiden

Denne siden:
Fra nr 15 og videre.
Ved matrikkelutkastet av 1950 var det 14 hjemler, resten var festede tomter.

Hjemler

Etterfølgende nr videre

74 15

RØDØY

74/15

2002 Andel overdradd

Andel av gnr 74, bnr 15 er overdradd fra:
Håkon Olav Arntsen og Kristine Arnhild Wisth til
Greta Følvik,
Mona Torill Arntsen,
Bente Arntsen Falch,
Alfred Arntsen og
Anne Lise Jensen (27.12.2002).

74 18

RØDØY

74/18

2002 Overdragelse av andel

ANDEL av Gnr 74, bnr 18 er overdradd fra:
Håkon Olav Arntsen
Mona Torill Arntsen,
Greta Følvik,
Anne Lise Jensen.
Bente Arntsen Falch og
Kristine Arnhild Wisth - til Alfred Arntsen. (27.12.2002).

74 21

RØDØY

74/21

1999 Flere eiere

Gnr 74, bnr 85 er overdratt fra Kristian Kvalvik til:
Bjørg Norheim Kvalvik,
Åse Laila Nyhammer,
Arne Martin Kvalvik
Olav Julius Krist Kvalvik og
Kjell Asle Kvalvik.
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 21.

1999 Eier: Kristian Kvalvik

74 22 1999

RØDØY

74/22

1999 Hjemmelsoverdragelse

Gnr 74, bnr 13 er overdradd fra Ester Sigvalda Vinje til:
Hildegunn Henny Vinje,
Robert John Vinje og
Ann-Elise Vinje
(13.12.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 74, bnr 22.

74 24

RØDØY

74/24

2004 Bnr 24

ANDEL av gnr 74, bnr 24 er overdradd fra Jorun Helene Svenning til Inger Johanne Karlsen (15.11.2004).

Diverse

RØDØY

2008 Bnr 32

Gnr 74 bnr 32 er solgt for kr 390.000 fra Kyrre Arild Carson til Siri Granum Carson og Sigurd Ketill Carson (21.08.2008)-
Salget omfatter også gnr 74, bnr 46.

2012 Bnr 40

Gnr 74 bnr 40 er overdradd for kr 26.250 fra Marot Aleksandra Gundersen til Aksel Johan Gunderen (27.02.2012).

2008 Bnr 46

Gnr 74 bnr 32 er solgt for kr 390.000 fra Kyrre Arild Carson til Siri Granum Carson og Sigurd Ketill Carson (21.08.2008)-
Salget omfatter også gnr 74, bnr 46.

2002 Bnr 48

Gnr 74, bnr 48 er solgt for kr 400.000 fra Dagfinn Johan Johansen til Bjørn Arne Johansen og Vanja Johansen (23.12.2002).

Videre fra og med bnr 50

og noen festetomter