Reppen Øvre (55)

bruk nr 1

Til hovedsiden

55 01 07

REPPEN ØVRE

55/01/07

ELSE-MARGITH REPPEN, eier

Datter av forrige bruker Enok Tomassen. f. 31.07.1945.

Ektefelle: Abraham Louis

Døde 31.7.2000 i Israel.

Sønn: Endre Reppen

Født 1985.

55 01 06 1981

REPPEN ØVRE

55/01/06

ENOK TOBIAS GODTFRED TOMASSEN

Døde 18. mars 1981.

1950

Eier av gården her. Matrikkel 1950: Skyld av 14 øre.

EKTEFELLE OG BARN:

1999 Mimmi dør

Døde den 13.10.1999.

Ektefelle: Mimmi Theodora Reppen

Datter av Helga Dorthea Jørgensen. Se mer under hennes mor.

1952 Sønn: Olav David Engebrekt Tomassen

Født 31. mai 1952.
Drukna i Reppaelven 1954.
Gravlagt Tjong Nedre 2.9.1954.

1945 Datter: Else-Margith Reppen

Født her 1945 og overtar som eier av bruket etter faren.

Mer om hjemler

1945 Brødrene deler bruk nr 1

De deler det bruket de har - og det blir et nytt bruk for Simon, men Enok forblir her.

BRUK NR 6 BAKKETUN
Bruket ble skyldsatt den 1.8.1945. Det er utskilt fra bnr 1, som har en skyld av 27 øre og forretningen er forlangt av Simon og Enok Thomassen.
Skylden ble fastsatt til 13 øre. Gjenværende på hovedbruket ble da 14. Det ble gitt navnet Bakketun.
DET BEMERKES AT BRUKET ER DELT MELLOM DE TO EIERE UTEN KJØP OG SALG.
De som gjorde denne forretning er:
Edvard Mathisen som ble valgt for formann, Johan Bloch og Jakob J. Aarnes.
Tinglyst den 1. september 1945.
Underskrevet også av Enok Thomassen og Simon Thomassen.

1938 Skjøte til SIMON og ENOK

Eier av gården Jørgen Johansen skjøter (selger) gården over på brødrene Simon og Enok Thomassen. Kjøpesum er kr 2200. Reppen 14. juni 1938.

Slottarbeid

Slåtta ere igang, det kjøres tørrhøy fra hesjene med hest og vogn.

Det kan være HER eller på Reppen Nedre hos Normann?

Foto fra EINVOLL samlinga.  Laura Sandberg, Normann Sandberg, Hjørdis Kvalvik og Enok Tomassen.

1954

RLA 2465

1938 Kårkontrakt

55 01 05 1943

REPPEN ØVRE

55/01/05

JØRGEN MATHIAS MIKKELBORG JOHANSEN, eier og bruker

Døde her den 11.9.1943.
Gravlagt Tjong Nedre 19.september 1943.

1920 folketellingen (55 01)

001 Jørgen Matias Johansen 01 1855-09-24 Rødø - hp g Jordbruk S
002 Margit Gurine Ingebrigtsdatter 01 1861 Rødø - hu g Husmor
003 Mimmi Teodora Olsen 01 1915 Rødø - b ug Pf
004 Hanna Arntsdatter 01 1855 ca* Rødø - Forpleies ug Offentlig understøttet. Helt arbeidsudygtig
005 Inga Elise Jørgensen 01 1884-05-15 Rødøy - d ug Syerske, reiser om blant naboer og syr damesøm Sa

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Johansen 24.09.1855 Rødøy hf g Gaardbr. (selveier) b
002 01 Margit Ingebrigtsdatter 25.05.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Helga Johansen 1890.05??.14 Rødøy d ug Datter, syerske f
004 01 Martin Larsen 01.09.1896 Rødøy fl ug Fisker b
005 01 Hanna Arntsdatter 1858?? Rødøy tj ug Tjenestepige b
006 01 Ellen Pedersdatter 05.01.1822 Mo i Helgeland fl e Føderaad b

1906 Bruk nr 2 blir formelt utskilt

Bruk nr 2 ble utskilt fra gården og gitt bnr 2 - den 26.9.1906.

1900

År 1900 nevnes han som fisker og gårdmann på gården Reppen Øvre 55-01. Det er 11 hjemmehørende personer, i 3 hus og husholdninger. I tillegg til hovedhuset er det ”Føderådshus” og ”Våningshus 2”.

Margiths mor, Ellen Pedersdtr er bosatt i føderådshuset, som enke og føderådskone. Hun er nevnt å tilhøre ”Frimisjon?”.
I våningshus 2 på gården er bosatt svogeren Peder Ingebrigtsen med familie som selveiende gårdbruker og fisker.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jørgen Johansen 1855 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdmand b
002 01 Margit Ingebrigtsdr 1861 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Villa Jørgensdatter 1885 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
004 01 Helga Jørgensdatter 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b

1891 folketellingen (070/116)

001 Jörgen Johansen 1 1856 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Marget Engebrigtsdtr 000 1861 Rødøy - Hustru g -
003 Inga Jörgensdtr. 000 1884 Rødøy - Datter - -
004 Vella Jörgensdtr. 000 1885 Rødøy - Datter - -
005 Emma Jörgensdtr 000 1887 Rødøy - Datter - -
006 Helga Jörgensdtr 000 1890 mars Rødøy - Datter - -
007 Ludvik Petersen 000 1870 Rødøy - Logerende hørende til Familien, Gårdog sammen i al Husholdring ug -
008 Peder Ingebrigtsen 000 1857 Rødøy - Familiens overhode ug
009 Elen Pedersdtr. 000 1822 Mo i Helgeland - Kaaenke e -
010 Fredrikke Engebrigtsdtr. 000 1863 Rødøy - Datter ug

1884

Ved dåp i 1884 nevnes familien som inderster på gården her.
Senere
Gården er delt mellom Jørgen og bror til hans kone, Peder Ingebrigtsen. Peder er bosatt i våningshus 2 på gården. Jeg har gitt dem nr 1.5A og 15B.

Jørgen hvorfra

Sønn av Johan Andersen, gårdbruker Ringen Indre i Rødøy.
Folketellinga 1865/75:
1865/1875 er han bosatt hjemme hos foreldrene på Ringen Indre 80-01. (50-31).

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Margit Ingebrigtsdtr

1910: 002 01 Margit Ingebrigtsdatter 25.05.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
19001: 002 01 Margit Ingebrigtsdr 1861 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b

HUN VAR DATTER AV FORRIGE BRUKER - INGEBRIGT OLSEN.

1890 døpt datter: Helga Dortea

1890.27P 13.03.1890 27.07.1890 Helga Dortea E grdbr Jørgen Matias Mikelborg Johnsen Reppen 1855
Margit Gurine Ingebrigtsen 1861

1890 Datter: Helga Jørgensdtr

1910: 003 01 Helga Johansen 1890.05??.14 Rødøy d ug Datter, syerske f
1900: 004 01 Helga Jørgensdatter 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
JB:
Helga bodde på Flatøya. Hun var gift med Ole Flatøy.

Helga var mor til Mimmi Theodora, gift med Enok, gårdbruker her.

Mer om Helga

Ekteskap 26.7.1915. Fisker Ole Kristoffer Berg Hansen, født og bosatt Flatøy. f.1889.
Kristine Jørgine Meier Johansen, Reppen, født 1890.

Flatøy 1920:
001 Helga Dorthea Hansen 01 1890-03-14 Rødøy - hp e Formue efter Fisker Ole Hansen Flatøy
002 Olav Hermand Hansen 01 1917-08-21 Rødøy - s ug Pf
003 Emma Hendriette Johanna Hansen 01 1919-01-20 Rødøy - d ug Pf

Det ble viet hos byfogden i Bodø. Begge disenter.

Helgas datter MIMMI THEODORA

Helga bodde på Flatøya. Hun var gift med Ole Flatøy.
Helga var mor til Mimmi Theodora, gift med Enok, gårdbruker her.

1888/1887 døpt datter: Emma

1888.13P 23.09.1887 17.06.1888 24.12.1887 Emma E grd Jørgen Mikkelborg Johansen Reppen 1857
Margit Ingebrigtsen 1861

Mer om EMMA:

Hjemmedøpt av Tomas Olsen.
Er i tjeneste på gården Jektvik 34.01 B ved telling 1900:
1900: 004 01 Helga Jørgensdatter 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
”Utraadt, intet kirkesamfunn”.
JB: Emma bodde på Frøya

1885 døpt datter: Villa Marie

1885.28P 16.05.1885 02.08.1885 Villa Marie E inderst Jørgen Matias Johansen Reppen 1857
Margit Ingebretsdtr? 1861

1885 Datter: Villa Marie Jørgensen

1900: 003 01 Villa Jørgensdatter 1885 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
Villa bodde senere i livet på HITRA.

1884 døpt datter: Inga Elise Jørgensen

1884.32P 15.05.1884 06.07.1884 Inga Elise E inderst Jørgen Mikelborg Johansen Reppen 1855
Margit Gurine Ingebretsdtr 1861

Mer om INGA:

Født den 15.5.1884 her. Døpt kirken 6.7.
Hun er 1900 tjenestejente hos David Tomassen og kona Hanna.
Inga arbeidet som ”syerske”.
Inga dør i Reppen 9.mai 1942. Gravlagt Tjong Nedre 20.mai 1942.


Inga arbeidet som "syerske".

Hun dør Reppen 9. mai 1942. Hun er gravlagt på Tjong Nedre 20. mai 1942.

ANDRE personer:

Hanna Arntsdtr

Hanna Arntsdtr, 40 år og ugift, er nevnt bosatt hos henne som ”Lægdskone”. Hanna er datter av tidligere bruker på Reppen Nedre, Arnt Normann Nilsen.

Peder og søsterdatter Inga Johansen

Inga var datter av Jørgen og Margit, nevnt foran her.
FFR: 1996.50.780.

55 01 04 1885

REPPEN ØVRE

55/01/04

INGEBRIGT OLSEN, eier og bruker

Dør på gården Reppen Øvre 7.3.1885.

Eier og bruker: Ingebrigt Olsen

1875 folketellingen

001 01 Ingebrigt Olsen 1818 Aals Pr. hf g Selveier Grdbrg., pens. Skolelærer b
002 01 Elen Pedersdatter 1821 Mo Pr. Kone g b
003 01 Peder Ingebrigtsen 1857 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
004 01 Margit Ingebrigtsdatter 1861 Rødø Sogn d b
005 01 Kristine Ingebrigtsdatter 1863 Rødø Sogn d b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ingebrigt Olsen
Utsæd: by1 po3
Husdyr: he1 ty1 ku4 få8 gj4

1865 folketellingen

001 01 Engebreth Olsen 49 Aaels Præstegj g Skolelærer Gaardmand og Selveier
002 01 Elen Pedersdatter 45 Rødø Præstegjel hans Kone g
003 01 Peder Engebretsen 9 Rødø Præstegjel deres Søn ug
004 01 Margith Engebretsdatter 5 Rødø Præstegjel deres Datter ug
005 01 Kristine Engebretsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Olava Olsdatter 37 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
007 01 Gurine Johnsdatter 12 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Engebreth Olsen
Utsæd: by1 po7
Brukers yrke: Skolelærer Gaardmand og Selveier
Husdyr: ku7 få15 gj7

Lærer Rødøy fra 1856

Han kom da til Rødøy etter å ha vært en tid i Meløy, og kjøpte gården her. Han fortsatte som lærer som han nevnes folketellingen 1865. Ved neste telling 10 år senere 1875 - nevnes han som pensjonert lærer. Det var vanlig at lærere i denne tid også var gårdbrukere, når de også hadde familie.

Indre Tjongsfjord - gårdene fra Aarnes til og med Bjerga - hadde aldri eget skolehus. Da Babtistenes hus ble bygd på 1950-tallet ble det leid hus der. Før den tid var det "omgangsskole", dvs. skole i vanlig bolighus. På gården Årnes var det vanlig å ha skole. Kanskje var det skole på gården her i den tid Engebreth var lærer. Han hadde nok også et større område for sitt arbeide.

Lærer i Meløy og Rødøy

Omtale i boka "Skolen i Meløy - tiden før 1860" av Per Braseth.
Side 25, under avsnitt om lærere i Meløy
"Engebregt Olsen var sønn av Ole Engebrektsen og hustru Fribjør Rasmusdtr, Oppheimjordet, Ål i Halllingsdal.
I 1856 giftet han seg med Elen Kirsten Pedersdtr, Mo i Rana, og bosatte seg i Reppen i Tjongsfjorden.

Engebregt - hvor fra

Født 27.12.1818.
"Engebregt Olsen var sønn av Ole Engebrektsen og hustru Fribjør Rasmusdtr, Oppheimjordet, Ål i Halllingsdal.

EKTEFELLE OG BARN:

Ektefelle: Elen Pedersdtr

1875: 002 01 Elen Pedersdatter 1821 Mo Pr. Kone g b
1865: 002 01 Elen Pedersdatter 45 Rødø Præstegjel hans Kone g

Ektefelle: Elen Katrine Pedersdtr

Født den 5.1.1822 Mo Prestegjeld.

KIRKEBOKA EKTSKAP 1856-11:
Ungkar og skolelærer Engebret Olsen (38) - Aal - Reppen, sønn av Ole Engebretsen. Pige Elen Pedersdatter, 33, Moe.

Foreldrene Per (Peder) Fordelsen og Marit Iversdtr. De var innflyttere fra Rana og bodde på gården Melfjorden 25.02. Lenke dit.

Hun kom som barn fra Rana, men fikke en stor slekt her i Rødøy. Hennes mor hadde 10 barn i to ekteskap - og det er mye etterkommere etter disse.

1857 Sønn: Peder Ingebrigtsen

Peder får utskilt fra gården det bnr 2 som han kalte for Elverum. Var videre bosatt der med familie og etterslekt. Det skjedde 1906.

1900: 007 03 Peder Ingebrigtsen 1857 Rødøy herred* Hf g Gårdmand og fisker Selv b
1875: 003 01 Peder Ingebrigtsen 1857 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
1865: 003 01 Peder Engebretsen 9 Rødø Præstegjel deres Søn ug

1861 Datter: Margith Ingebrigtsdtr

1875: 004 01 Margit Ingebrigtsdatter 1861 Rødø Sogn d b
1865: 004 01 Margith Engebretsdatter 5 Rødø Præstegjel deres Datter ug

Mer om henne

Hun ble gift med Jørgen Johansen og de overtar bruket her.
Omtalt i folketellingen foran her.

1863 Datter: Kristine Ingebrigtsdtr

1875: 005 01 Kristine Ingebrigtsdatter 1863 Rødø Sogn d b
1865: 005 01 Kristine Engebretsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug

Mer om Kristine år 1910

Hun er 1910 bosatt Ogndal -Nord Trøndelag, 0019 Furuly Plads Gnr 56 bnr 1,
Ektefelle er skreddermester Bernt Alfred Berntsen Stigum.
Han er født Inderøen 1870-05-17.
Kristine Fredrikke Ingebrigtsen f. 1883-11-27 Rødø.
Ingvald Augustin Stigum 1894-05-26 Melø
Hilmar Elisæus Stigum 1897-08-07 Melø
Marie Berglotte Stigum 1902-12-17 Sparbu
Klara Fredrikke Bertine Stigum 1905-08-29 Ogndalen

Mer om Kristine år 1900

Hun forlater Rødøy tett før 1900 med ektefelle og barn.
Var da gift med gårdmand og skredder Bernt Alfred Stigum.
Mannen er født Inderøen.
Hun er ved tellingen i 1900 - bosatt i Sparbu herred, i Nord Trøndelag.
De er bosatt på 0094, bnr 63, bnr 3.
Sønn: Ingvald Augustin født 1894 i Rødø
Sønn: Hilmar Elesæus f. 1897
Sønn: Ole Valetin f. 1899 30/8

Litt mer

I folketellingen 1900 er Ingvald og Hilmar født i Rødøy, i 1910 nevnes de som født i MELØY:

ANDRE personer:

1865 ft: Tjenestepige: Gurianna Jørgine Jonsdtr

1865: 007 01 Gurine Johnsdatter 12 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
Hun datter av John Johnsen og Sigri Guttormsdtr, bosatt 1865 på Tjong Øvre bnr 2.

3 søsken Ingebrigtsen

Fotoarkiv 1996.50.247: Dette skal være fra venstre bak: Margit Ingebrigtsen, g. Johansen. Peder Ingebrigtsen, og Fredrikke Ingebrigtsen f. Stigum.

Barn STIGUM - f. Skaret i Meløy

REPPEN ØVRE

55/01

Aksel Levin Stigum

Barn født 1892 Aksel Levin Stigum
Far Bernt Berntsen Stigum, gbr bosted Skaret i Meløy.
Mor Fredrikke Ingebrigtsdtr, bosatt 'Skaret.
Dåpsdtao 1895.(Barn av dissentere) - Anmeldt 1895-06-15. Intet ordnet samfund tilhørende.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

Mer om Aksel

Aksel flyttet sammen med familien da de reiste sørover. Han giftet seg med en som hette Marianne og de fikk tre barn. Aksel startet opp butikker i Ogndal og ble også ordfører for Ogndal. Dette er opplysninger som er gitt av etterslekt etter han.

Han er ikke nevnt bosatt hjemme 1900 og 1910:
I folketellingen 1910 finner vi han bosatt på 0020 Bolås Gnr 31 og bnr 1.
Han nevnes som født Ogndalen ? 1892 og er tjener, og da 18 år.

1895 Ingvald Augustin Stigum

Barn født 1895 Ingvald Augustin Stigum
Far Bernt Berntsen Stigum f. 1870. Bosatt Skaret.
Mor Fredrikke Ingebrigtsdtr født 1863, bosatt Skaret.
(Barn av dissentere) - Anmeldt 1895-06-15. Intet ordnet samfund tilhørende.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1900 og 1910.

1897 Hilmar Elisæus Stigum

Barn født 1897 Hilmar Elisæus Stigum
Far Bernt O. Bertsen Stigum. Gårdbruker, skrædder og fisker. Bosatt Skaret.
Mor Kristine Ingebrigtsen, skaret, født 1863.
Merknad:
Barn av dissentere) - Forældrene er opført som ikke tilhørende noget kirkesamfund ifølge fogdens meddelelse. Anmeldt 11-03.97 ifølge meddelelse af 10-24.98 fra fogden.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1900 og 1910.

1899 Ole Valentin Stigum

Barn født 1899 Ole Valentin Stigum
Far Bernt O. Berntsen Stigum Gårdbruker, skredder, fisker. Skaret i Meløy.
Mor og hustru: Kristine Fredrikke Ingebbrigtsen.
Barn av dissentere) - Anmeldt 10-29.99 ifølge fogdens skrivelse af 1900-03-10.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1889-1907 (1837Q)

1902 Marie Berglotte Stigum

1910: Marie Berglotte Stigum 1902-12-17 Sparbu

1905 Klara Fredrikke Bertine Stigum

1910: Klara Fredrikke Bertine Stigum 1905-08-29 Ogndalen

Kristine - til Skaret i Meløy - senere Nord-Trøndelag

KRISTINE

Svigersønn: Bernt Alfred Bertsen Stigum  og datteren 1910.

og tilsvarende 1900 Folketelling 1910 for 1732 

Kilder: 

Folketelling 1910 for 1732 Ogndal herred

Folketelling 1900 for 1731 Sparbu herred

55 01

HANS MATHIAS MARKUSSEN, familien

55 01 03 1853

REPPEN ØVRE

55/01/03

MARKUS ANDREAS NILSEN

Bruker: Markus Andreas Nilsen (skifte)

Skifter i Rødøy:
Skifte 1853 på gården Reppen Øvre etter Marius Nilsen (Markus). Døde 27.oktober 1853. Ingeborg Anna Hansdatter, ektefelle. Nicolai C. A. Mariussen (10) sønn. Hans M. Mariussen (7) sønn. Waldermar N. Mariussen (4). Edvard A. Mariussen (2). Anne C. Mariusdatter (8). Formynder for de umyndige Ole Sandberg Reppen.

.

Ektefelle: Ingeborg Anna Hansdtr

KIRKEBOKA VIET 1843:
Viet 05.11.1843. Marcus Andreas Nielsen. Bosatt Tjong, født Ørnes. 32 år og sønn av Nils Nilsen. Ingeborg Anna Hansdatter, født Kvalvik, 23 år og datter av Hans Jansen.

1878 Skifte på Tjong - Ingeborg Hansdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Tjong 1878 etter Ingeborg Hansdatter. Døde 6.januar 1878. Nicolai Marcussen, sønn; Seines.
Edvard Marcussen, sønn: Spilleren.
Mathias Christensen, sønn: Sørfjorden.
Anne Marcusdatter, datter; Meløy.
Christense Christensdatter, datter: Aag i Meløy.
Hanna Hansdatter (5) sønnedatter, Tjong.
Værge for de umyndige Mathis Iversen, Tjong.

1865 Ingeborg Hansdtr - bosatt i Meløy

Folketellinga for Meløy 1865:
Nils Pedersen (50), hans kone Ingeborg Hansdtr (49) og datteren Christine Christensdtr (6) er bosatt som inderster hos husfader og kårmann Ole Sandberg på gården Sneen i Meløy kommune. Familien bor der som logerende og mannen er fisker.

.

1856/1859 Barnefar til to uekte barn

Barnefar til to av barna født 1856 og 1859 - var Kristen Nilsen, født Melfjorden, men bosatt Forsdal. Disse barna fikk hun mens hun var enke og bodde i Reppen.

1859 Datter av Ingeborg: Kristine Martin Kristensen

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
Uekte barn f. 14.06.1859 - Christine Martine Christensen - far Christen Nilsen - Forsdal - mor Ingeborg Anna Hansdtr, Reppen.

1856 Sønn av Ingeborg: Mathias Andreas Dahl Nilsen

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
Uekte barn f. 30.08.1856 - Mathias Andreas Dahl - av foreldre Christen Nilsen, Lillefjord og Ingeborg Anna Hansdtr, Reppen.

55 01 02 1855

REPPEN ØVRE

55/01/02

LARS KRISTIANSEN, leiledning

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1855-13:
Gardmann Lars Kristiansen, 70, Reppen.

1838 matrikkel

Lars er nevnt som bruker i matrikkel fra 1838.

Mannskapsrullene 1809-1835:

Lars er nevnt 1809 som bruker av gården Øvre Reppe.
Merknad: ”Er frisk” 1809. ”Liten og frisk”, ”Noenlunde frisk”. ”Liten og tufset” 1827. ”Er svag i en fod” 1828. ”Er svagelig ” videre til 1835, da han er nevnt som 55 år gammel.

LARS sitt uekte barn:

1836 døpt uekte sønn: Petter Christian

1836.20 24.07.1836 04.08.1836 04.08.1836 Petter Christian U gift grdmd Lars Christiansen Reppen, Øvre
pige Hanna Lorentsd Reppen, Øvre
Han 56 år, hun 24 år født i Vaagåen] Af barnefaderen

Døpt Rødøy kirke 4. august 1836. (Foreldrene var på den tid ikke gift). Konfirmert samme sted 20.juli 1856.

Nevnt i skifte etter sin far, Reppen 1855, sammen med søsteren Mortine.
Petter er da bosatt på gården Breivik.

1865 bosatt Breivik med familie

1875 husmann i Svinvær.

.

EKTEFELLER og BARN:

EKTESKAP 2:

Ektefelle (2): Hanna Sørensdtr

Lars var gift 2.gang i Rødøy kirke 17. oktober 1841 med Hanna Sørensdtr f.1811, Vaage prestegjeld.
Hanna dør på gården 9. juli 1846.

BARN 2.ekt:

Døpt datter: Maren Cathrine

1846.8 12.02.1846 01.06.1846 Maren Cathrine E kaarmd Lars Christiansen Reppen
hstr Hanna Sørensd

Ikke nevnt i skifte etter faren Reppen 1855, og antas død før den tid.

.

1841 døpt datter: Mortina Carolina

1841.35 23.08.1841 05.09.1841 Mortina Carolina U enkemand, leilænding Lars Christian Pedersen Reppen
pige Hanne Sørensd
Opgivet af barnefaderen. Hans 2.leiermaal ... qvinde, hendes 2.leiermaal?

Konfirmert Rødøy kirke 4.juli1858, 17 år gammel.

Nevnes i skifte etter sin far, Reppen 1855, som 13 år gammel datter. En av de 2 barna som overlever faren.

Arbeider 1865 som tjenestepike hos gårdbruker Ole Sandberg og Hanna Andersdtr på gården Reppen Nedre 56-01.

Ikke nevnt Rødøy/Meløy folketellinga 1875 og 1900.

.

EKTESKAP 1:

Ektefelle (1): Karen Malena Augustiniusdtr

Lars var gift 1.gang 1802 med Karen Malena Augustinusdtr, f.1775 på gården Segelfore. Hennes foreldre var Augustinus Olsen f. 1748 og Aarsille Larsdtr f. 1749 Sleipnes.

Karen ble konfirmert Rødøy kirke 1795, 17 år gammel.

Karen Malena er året 1801 nevnt som tjenestepike hos Nils Nilsen på gården Årnes
58-01.
Skifte etter Karen skjer 1814, hvor ektefelle og 3 barn nevnes

BARN 1.ekt

1809 ca. døpt sønn: Morris

Nevnt i sin mors skifte 1814 (3 år). Nevnt i mormors skifte 1820.

Konfirmert Rødøy kirke 21.juni 1829.

Han er nevnt første gang I mannskapsrullene 1814 som 4 år gammel. Merknad 1828 ”Er en tufs”. 1833 ”Er udugelig”. 1835 – 27 år gammel – ”Er tåpelig”.

Morris drukna under hjemtur etter Lofotfisket 14.april 1839. Ifølge merknad i kirkeboka var han 1 av 5 i båtlaget som alle omkom ved forlis på hjemtur fra Lofotfisket. De andre var fra Breivik, Reppen og Våga.

.

1806 ca. døpt sønn: Kristian Aas

Nevnt en gang i mannskapsrullene, året 1814.

Nevnt i skifte etter sin mor 1814 (10 år).

Ikke nevnt i skifte etter mormor 1820, som sine 2 brødre.
Antas død 1814/15?

.

1800 ca. døpt sønn: Augustinus Larsen

Nevnt i skifte etter sin mor 1814 (10 år).

Nevnt i skifte etter mormor 1820 (15 år).

Konfirmert Rødøy kirke 21.juni 1829. (dette er veldig sent, høy alder?). Undersøk?

Nevnt første gang i mannskapsrullene 1812, som 12 år gammel og sønn av Lars. 1823 er han nevnt som 21 år og ”svakelig” I 1824 ”Er en tufs – møtte”. 1833 er han nevnt som ”Tufset og uduelig”. Siste året, 1835 som ”Tåpelig”.

Han døde 19. april 1843 på gården Reppen Øvre 55-01. Gravlagt 4.mai 1843.

55 01 01 1801

REPPEN ØVRE

55/01/01

1801 Kristian Larsen, leilending

Omtalt annen side