Værang (43)

PLASSENE

Til hovedsiden

1910 "Engebakken"
1900
1875
1875 "Værangklubben" eller bare "Klubben".

Husmann: Elias Olai Daniel Hansen
Husmann: Hans Olsen
Husmann: Johan Jonsen
Husmann: Petter Benoni Amundsen
Husmann: Elias Amundsen
Husmann: Elias Pettersen

43 1920 plass

VÆRANG, Engebakken

ELIAS OLAI DANIEL HANSEN, husmann

1920: 001 Elias Olai Daniel Hanssen 01 1860-05-07 I Rødøy - hp g Husmand (Delvis fattigunderstøttet)
1910: 001 01 Elias Hanssen 07.05.1860 Rødøy hf g Husmand b

1920 folketellingen (43 02 0032 Engbakken)

001 Elias Olai Daniel Hanssen 01 1860-05-07 I Rødøy - hp g Husmand (Delvis fattigunderstøttet)
002 Massine Kristine Bergitte Lorentzen 01 1852-11-14 I Rødøy - hu g Husmor
003 Nils Johan Angell Hanssen 01 1893-10-01 I Rødøy - s ug Garnbøting i Lof om vinteren
004 Mathilde Nikoline Lovise Hansen 01 1895-12-16 I Rødøy - d ug Budeie hos far uten løn

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Elias Hanssen 07.05.1860 Rødøy hf g Husmand b
002 01 Masine Lorntsdatter 00.09.1852 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Elise Eliasdatter 05.04.1886 Rødøy d ug Tjenestepike b
004 01 Mathilde Eliasdatter 16.12.1895 Rødøy d ug Datter b
005 01 Pernille Pedersdatter 24.08.1822 Rødøy fl e Fattigunderstøttet b

Ektefelle: Massine Kristine Birgitte Lorentsdtr

Født den 6. november 1852 i Sørfjorden. Datter av Lorents Kristian Theting Østensen og Mette Johanne Pedersdtr.

Mer om Massine

Eline Petrine Dahl Eliasdtr

Hun ble oppfostret på gården Kvitnesvik og nevnes der som pleiebarn 1900 og tjenestepike 1910. Hos ekteparet Johan Johnsen og Anne Andersdtr.
RØDØY MENIGHETSBLAD 1965-1: Kan være den "Eline Hansen" som døde 2.1.1965.?

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Elias Hanssen 1860 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Massine Lorntsen 1852 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Nils Eliassen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Elise Eliasdatter 1886 Rødøy herred* D ug Datter (husligt arbeide). b
005 01 Mathilde Eliasdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Pernille Pedersdatter 1822 Rødøy herred* FL e Husmandsenke Forsørges af Fattigvæsenet b

Elias - hvor fra

Elias Olai Daniel Hansen er født 7. mai 1860 på gården Jektvik. Sønn av Hans Olsen og Pernilla Katrine Pedersdtr. Se familie nedenfor her.

1895 Datter: Mathilde Nikoline Lovise Eliasdtr

Født den 16. desember 1895 på gården Værang.
Født 16. desember 1895 på gården Værang.
1900: 005 01 Mathilde Eliasdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
1910: 004 01 Mathilde Eliasdatter 16.12.1895 Rødøy d ug Datter b

1893 Sønn: Nils Johan Angel Eliassen Værang

Født den 1. oktober 1893 på gården Værang. Døpt kirken 14. mai 1894.
1900: 003 01 Nils Eliassen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
1910:
Brukte navnet: Værang.
Døde den 29. september 1969 i Bodø.

Mer om Nils:

BODIN BYGDEBOK II-1 (Gårdshistorie for Væran), side 533: Gift med Hanna Pettersen, født 26.5.1896, datter av Petter Rasmussen på gård nr 15, bnr. 6 Alsgaard. Nils overtok som oppsitter av Fenes til kort tid før han døde. 18.8.1969 skjøter han for kjøpesum kr 5000 br.nr. 6 over til sønnen Henry Værang f. 29.4.1936.

1889 Datter: Josefine Petrine Marie Eliasdtr

Født 24. mars 1889 på gården Værang.
Josefine er år 1900/1910 pleiedatter hos Johan Abelsen og Kristine på Birkelund 38-01 Melen.

1886 Datter: Elise Johanne Olea Eliasdtr

Født 5. april 1886 på gården Værang.
1910: 003 01 Elise Eliasdatter 05.04.1886 Rødøy d ug Tjenestepike b
1900: 004 01 Elise Eliasdatter 1886 Rødøy herred* D ug Datter (husligt arbeide). b

1884 Datter: Hedevig Petrine Antonia Eliasdtr

Født 10. mars 1884 på gården Værang.
Hedevig er ved tellingen 1900 bosatt som tjenestejente på gården Pladsen 44 - hos Lars Andersen og Antonette Johnsen. Huslig arbeide.

ANDRE personer:

Enken: Pernille Katrine Pedersdtr (Elias sin mor)

Hun er født ca 1837 og omtalt nedenfor med ektefelle Hans Olsen.
1900: 006 01 Pernille Pedersdatter 1822 Rødøy herred* FL e Husmandsenke Forsørges af Fattigvæsenet b
1910: 005 01 Pernille Pedersdatter 24.08.1822 Rødøy fl e Fattigunderstøttet b

43 1875 plass

VÆRANG, Engebakken

HANS OLSEN, husmann og fisker

1875: 001 01 Hans Olsen 1827 Rødø Sogn og Pr. hf g Fisker og Husm. med Jord b
1865: 001 01 Hans Olsen 26 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord

1875 folketellingen

001 01 Hans Olsen 1827 Rødø Sogn og Pr. hf g Fisker og Husm. med Jord b
002 01 Pernilla %Penea% Pedersdatter 1822 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b
003 01 Elias O. D. Hansen 1860 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b

Utsæd og Husdyr

Utsæd: by1/4 po1 1/2
Husdyr: få5 gj3

1865 folketellingen

001 01 Hans Olsen 26 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord
002 01 Pettrine Pedersdatter 28 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Elias Hanssen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Hans Svendsen 69 Rødø Præstegj ug Lægdslem

Utsæd og Husdyr

Bruker: Hans Olsen
Utsæd: po1
Brukers yrke: Huusmand med Jord
Husdyr: ku1 få1

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Pernilla Katrine Pedersdtr

Nevnt 1875 som født 1822. Nevnt 1865 som 28 år dvs født 1837?
002 01 Pernilla %Penea% Pedersdatter 1822 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b

1860 Sønn: Elias Olai Daniel Hansen

Født her den 7. mai 1860.
Omtalt med familie foran på siden her.
1875: 003 01 Elias O. D. Hansen 1860 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
1865: 003 01 Elias Hanssen 5 Rødø Præstegj deres Søn ug

1858 Sønn: Anton Johan Hansen

Født den 7.5.1860 Gangvik.
Ikke nevnt tellingen 18656?

ANDRE personer:

1865 ft: Lægslem: Hans Hermann Svendsen

Oppgitt som 69 år 1865 og er da født ca 1796.
1865: 004 01 Hans Svendsen 69 Rødø Præstegj ug Lægdslem
Vurderes å være den person som dør på gården Breivik 28.12.1877 og etterlater seg sønnen Iver Andreas Manassis Hansen.

43 1920 plass

VÆRANG, Værangklubben (Klubben)

JOHAN JONSEN, hjemmefisker med åpen båt

1920: 001 Johan Johnsen 01 1857-02-28 I Rødøy - hp g
1910: 001 01 Johan Johnsen 08.02.1852 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
1900: 001 01 Johan Johnsen 1858 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende husmand og fisker b

1920 folketellingen (43 01 0029 Klubben"

001 Johan Johnsen 01 1857-02-28 I Rødøy - hp g Hjemmefiske (med aapen baat)
002 Bereth Olea Tomassen 01 1854.?.? I Rødøy - hu g Husmor
003 Marie Johnsen 01 1844-02-11 Balestrand - l e Intet Erhverv (forsørges av bror)

1910 folketellingen

001 01 Johan Johnsen 08.02.1852 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Beret Tomasdatter 00.02.1856 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Marie Johnsdatter 11.02.1845 Balestrand i Sogn tj e Tjeneste(pike) b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900: (104b)
001 01 Johan Johnsen 1858 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Beret Thomasdatter 1854 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Petra Benjaminsdatter 1886 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter b

43 1875 plass

VÆRANG - Værangbakken

Husmannsplassen Værangblakken
Under 104b.

PETTER BENONI AMUNDSEN

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875: (104b).
001 01 Petter Amunsen 1818 Rødø Sogn og Pr. hf g Fisker og Husmand med Jord b
002 01 Johanna Pettersdatter 1819 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b
003 01 Andrea J. Andersdatter 1873 Rødø Sogn og Pr. Sønedatter af Husmoderen Forsørges af No 1 b

Utsæd og Husdyr

Utsæd: by1/8 po1/2
Husdyr: ku1 få2

1865 folketellingen

001 01 Petter Amundsen 50 Rødø Præstegj g Huusmand med Jord
002 01 Johanna Pettersdatter 50 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Anne Pettersdatter 3 Rødø Præstegj deres Barn ug

Utsæd og Husdyr

Bruker: Petter Amundsen
Utsæd: po2
Brukers yrke: Huusmand med Jord
Husdyr: ku1 få1

Petter Benonie - hvor fra:

Han var sønn av Amund Andersen (Andreassen) som var bosatt på gården Vernesosen (46.01).

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Johanna Olava Pettersdtr

1875: 002 01 Johanna Pettersdatter 1819 Rødø Sogn og Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Johanna Pettersdatter 50 Rødø Præstegj hans Kone g
Hun er datter av Petter Andreas Johansen, omtalt under hans foreldre på gården Rønvik 48 "1801 og før". Lenke dit.

.

1860 døpt datter: Anna Olea Mortine

1861.9 12.10.1860 26.05.1861 Anne Olea Mortine E grdbr Peter Amundsen Lillefjord Johanna Pederdatter

Mer

Født den 12.10.1860.
Hun ble gift med Søren Kristian Davidsen, innflytter som senere bodde mer fast og er omtalt på gården Æsvikmoen (62.02).

.

1857 døpt sønn: Elias Peder

1857.41 02.07.1857 13.09.1857 Elias Peder E gdb Petter Amundsen Lillefjord hstr Johanna Pettersd

Mer

Født 2.7.1857 i Lillefjord. Død i Sverige 1.3.1930.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 9 år gammel visergutt hos holdsenken Sara Jonsdatter på gården Forsdal 35-01.

KIRKEBOKA:
Flytta fra Rødøy kommune den 02.09.1874.

NORDLANDSPOISTEN 13.6.96: SLEKT I RØDØY ETTERLYSES:
"Undertecknad som slekforsker och søker min farfars aner i Norge, hørde som barn berattas om en tragisk hendelse i Rødøy, der min farfar Elias Peder Petersen føddes i 1857. Hendelsen geller et brudefølje på veg til eller ifrån kyrkan i Rødøy som gick under med alt folket i båtarna. Jeg søker uppgifter om denne tragiske hendelse, då jag mistenker at even min farfar foreldrar kunde ha varit med i olyckan, ettersom farfar Elias P. Petersen vokste opp på en gård Forsdal hos en enkefru Sara Jonsdoter. Som voksen bosatte sig min farfar i Sverige og bildade familij 1896 i Norrkøping. Min farfar far het Peter Amundsen, født 1817 i Rødøy och hustrun Johanna Petersdotter. Så sent som 1995 hørte jag om denne hendelse i Sverige, av den dame från Bodø, så den måste være sann. Tacksam før alle uppgifter. INGA-LILL PETERSEN CARLSSON, KLOCKARGÅRDEN, 13950 VARMDØ, SVERIGE.

.

1853 sønn: Elias Daniel Pettersen

Født Lillefjord 30.1.1853. Død samme sted den 20.7.1854.

.

1850 døpt sønn: Søren Christian

1850.13 17.04.1850 09.06.1850 Søren Christian E ind Petter Amundsen Lillefjord hstr Johanne Pettersd

Født Lillefjord 17.4.1850.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 16 år gammel visergutt på gården Melen - hos gårdbruker Abel Andreassen.

KIRKEBOKA DØDE 1867-02:
Døde 18.03.1867. Må være omkommet på sjøen, ikke begravet.
Ungkar på 17 år med bosted Mælen.

Minnelista 1867:
Døde 18.3., 17 år gammel. Omkom ved forlist i Nusfjord. En 4 manns linebaad kulseglede. 3 andre blev reddet af hvelvet.

.

1848 døpt sønn: Anders Peder Andreas

1848.14 14.03.1848 13.08.1848 Anders Peder Andreas E gdb Petter Amundsen Lillefjord kone Johanne Pettersd

Død på Rødøyfjorden den 7.3.1873.

FOLKETELLINGA 1865:
Arbeider som tjenestedreng hos gårdbruker Arnt Nilsen på gården Reppen Nedre 56-01. 18 år gammel.

KIRKEBOKA 1873:
Anders døde bare 25 år gammel. Han gifta seg i Rødøy kirke den 7.9.1873. Brudebåten var en "Ottrings nordlandsbåt". Med denne seilte han hjem fra Rødøya på brylluppsdagen. Med seg hadde han den unge bruden og 2 andre kvinner fra nabogården Esjeholmen. Gårdmannskone Brit Marie Pedersdatter, 29 år gammel og kårkone Ane Gabrielsdatter, 54 år gammel. De kom aldri hjem, på turen over fra Rødøya til Verang kullseilte åttringen og alle omkom på havet. Ingen av dem ble funnet.

.

1840 datter Barbara Pernille Marie Pettersdtr

Født Lillefjord 1.6.1840.

43 1875 plass (eier)

VÆRANG, Værangklubben (Klubben)

ELIAS AMUNDSEN, husmann

001 01 Elias Amunsen 1822 Rødø Sogn og Pr. hf e Fisker og Husmnd eier Plassen b
(Han eier plassen)

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875: (104g).
001 01 Elias Amunsen 1822 Rødø Sogn og Pr. hf e Fisker og Husmnd eier Plassen b
002 01 Johan Chr. Eliasen 1864 Rødø Sogn og Pr. s b
003 01 Adrianna Eliasdatter 1858 Rødø Sogn og Pr. d ug Hjelper Faderen b
004 01 Berith M. Amunsdatter 1826 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjenestepige b

43 1875 Plass

VÆRANG, husmannsplass

ELIAS PETTERSEN

1875 FT

Er nå blitt husmann på Bjørnø under gården Rangsund. Mer omtale av han der.
Er flytta dit en gang mellom disse to tellingene.

1866 viet

KIRKEBOKA VIET 1866:
03.06.1866. Elias Pettersen, bosatt Værangen født Rangsund, 25 år og sønn av Peder Pedersen Rangsund. Gjertrud Kjerstine Pernille Larsdtr, bosatt Værangen, 26 år og datter av Anders Haagensen Tømmerdal.

1865: Husmann - Elias Pettersen

001 01 Elias Pettersen 28 Rødø Præstegj e Huusm uden Jord, Fisker
002 01 Gjerthrud Larsdatter 26 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
003 01 Karoline Eliasdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug

Utsæd/husdyr;

Bruker: Elias Pettersen
Utsæd: by1/5 po2
Brukers yrke: Huusm uden Jord, Fisker
Husdyr: ku1 få8

1865: Tjenestejente: Gjertrud Kristine Marie Larsdtr

Hun er datter av Lars Andersen og Bergitta Davina Olsdtr, Sandvik. Lenke.
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som tjenestepike hos husmannd og enkemann Elias Pettersen på plass under gården Verang 43-02.