Gård Sundøy (03)

bnr 5 og flere

Hovedsiden

Ved matrikkelutkaset av 1950 var Bnr 10 Solstad det siste matrikulerte bruket/tomta.

03 05 Vestre Lamøy 1950

JENS JOHAN LUND HANSEN, eier

1950

Jens Johan Lund Hansen
Venstre Lamøy
Skyld av 27 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 05 Vestre Lamøy 1920

HANS JAKOB KNUDSEN, bruker

1920 folketellingen (03 05 008 Lamøy vestre)

001 Hans Jacob Knudsen 01 1861-11-26 Beistaden - hp g Hjemme - Fisker + småbruker (S)
002 Beret Anna Knudsen 01 1863-05-28 Aafjorden - hu g Husmor
003 Harald Andreas Berg Knudsen 01 1899-03-20 Rødøy - s ug Lofot - fisker
004 Anton Pareli Knudsen 01 1901-06-13 Rødøy - s ug Lofot - fisker
005 Jens Johan Lund Knudsen 01 1896-09-17 Rødøy - s ug Lofot - fisker
006 Hermod Hansen 01 1910-11-19 Sørvågen Lofoten - Sønnesøn - Pf
007 Anna Kristine Hansen 01 1889-08-02 Rødøy - tj ug Tjener Innepike
008 Edith Marie Hansen 01 1920-07-14 Rødøy - Datter af Tjenestepiken - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Knudsen 26.11.1861 Beistaden hf g Husmand og fisker b
002 01 Beret Petersdatter 30.05.1863 Aafjorden hm g Husmandskone b
003 01 Olga Hansdatter 16.04.1892 Rødøy d ug Datter b
004 01 Paul Hanssen 31.07.1894 Rødøy s ug Søn f
005 01 Jens Hanssen 17.09.1896 Rødøy s ug Søn b
006 01 Harald Hanssen 20.03.1899 Rødøy s ug Søn b
007 01 Anton Hanssen 13.06.1901 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 Plass Lamø:

001 01 Hans Knudsen 1861 Beitstaden NT Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Beretanna Petersdatter 1862 Aafjord ST Hm g Husmandskone b
003 01 Karl Hanssen 1885 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Peder Hanssen 1887 Rødøy herred* S ug Børn b
005 01 Hanna Hansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Børn b
006 01 Olga Hansdatter 1892 Rødøy herred* D ug Børn b
007 01 Paul Hanssen 1894 Rødøy herred* S ug Børn b
008 01 Jens Hanssen 1896 Rødøy herred* S ug Børn b
009 01 Harald Hanssen 24.03.1899 Rødøy herred* S ug Børn b

Om han og familien

Da sønnen Karl Johan Hansen ble født 1885 bodde han på Gjerø Nordre eller Gjerøy søndre. I kirkeboka står bare Gjerø. Da Peder ble født 1887, bodde han som husmann på Hestøy under gården Selsøyvik. Da Paul døpes 1894 er han bosatt som husmann på Sundøy.

Ekteparet var innflyttere til Rødøy – Beret Anna var fra Aafjord i Nord Trøndelag. Hans Jakob Knutsen var fra Beidstaden, Nord Trøndelag.

Folketellingen 1910 for Rødø, plass Lamø under gården Sundøy 3-1.
Her bor Hans Knudsen som fisker og jordbrukende husmand.
I telling nevnes kona som Beretanna Pedersdtr, skal vel være Berit Anna.

Barna er: Karl (1885), Peder (1887), Hanna (1889), Olga (1892), Paul (1894), Jens (1896) og sistemann Harald f. 24. mars 1899.

Hans finnes også på Sundøy og plassen Lamøy (feiltolket til Samøy) i 1910.
De er fortsatt husmannsfolk på plassen. Av barna som enda er hjemme nevnes: Olga f. 16.4.1892, Paul f. 31.7.1894. Jens f. 17.9.1896. Harald f. 20.3.1899. og sønnen Anton som er født etter forrige telling – den 13.6.1901.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Petersdtr

1910: 002 01 Beret Petersdatter 30.05.1863 Aafjorden hm g Husmandskone b
1900: 002 01 Beretanna Petersdatter 1862 Aafjord ST Hm g Husmandskone b

Sønn: Anton Hansen

1910: 007 01 Anton Hanssen 13.06.1901 Rødøy s ug Søn b

1901 døpt: Anton Pareli

Barn: Anton Pareli Navn: Hansen
1901.23G 13.06.1901 25.08.1901 Anton Pareli E husmand Hans Jakob Knudsen Sundøy 1861
Berit Anna Petersdtr 1863

Sønn: Harald Andreas Berg Hansen

Født her den 24.3.1899.
NB: Forskjell i fødselsdato mellom disse tellingene.
1910: 006 01 Harald Hanssen 20.03.1899 Rødøy s ug Søn b
1900: 009 01 Harald Hanssen 24.03.1899 Rødøy herred* S ug Børn b

1899 døpt: Harald Andreas Berg

Barn: Harald Andreas Berg Navn: Hansen
1900.20G 20.03.1899 26.07.1900 Harald Andreas Berg E husmand Hans Jakob Knudsen Sundøy 1861
Berit Anna Petersdtr 1863

Sønn: Jens Johan Lund Hansen

Født her 17.9.1896- Døpt kirken 1.8.1897. Konfirmert 1911.
1910: 005 01 Jens Hanssen 17.09.1896 Rødøy s ug Søn b

1896 døpt: Jens Johan Lund

Barn: Jens Johan Lund Navn: Hansen
1897.23G 17.09.1896 01.08.1897 Jens Johan Lund E husmand Hans Jakob Knudsen Sundøy 1861
Berit Anna Petersen 1863

1885 døpt: sønn Karl Johan

Barn: Karl Johan Hansen 1885.32G 01.06.1885 02.08.1885 Karl Johan E inderst Hans Jakob Knutsen 1861 Gjerdø
Berit Anna Petersdtr 1863

Sønn: Karl Johan Hansen

Født den 1.6.1885 mens familien bodde på en av Gjerøy gårdene.
1900; 003 01 Karl Hanssen 1885 Rødøy herred* S ug Fisker b

Sønn: Paul Antonius Hansen

Født her den 31.7.1894. Døpt kirken 14.10.1894.
1900: 007 01 Paul Hanssen 1894 Rødøy herred* S ug Børn b

1794 døpt: Paul Antonius Hansen

Barn: Paul Antonius Navn: Hansen
1894.36G 31.07.1894 14.10.1894 Paul Antonius E husmand Hans Jakob Knutsen Sundøy 1861
Berit Anna Petersen 1862

1892 Datter: Olga Kristine Hansen

Født den 16.4.1892. Døpt kirken 14.8. 1892.
1910: 003 01 Olga Hansdatter 16.04.1892 Rødøy d ug Datter b
1900: 006 01 Olga Hansdatter 1892 Rødøy herred* D ug Børn b

Datter: Hanna Andrea Hansen

Født her den 21.9.1889. Dødt kirken 27.10. s,å.
1900: 005 01 Hanna Hansdatter 1889 Rødøy herred* D ug Børn b

1887 døpt: sønn Peder Martin

Barn: Peder Martin Navn: Hansen
1887.42G 27.06.1887 11.09.1887 Peder Martin E husmand Hans Jakob Knutsen Hestøy - Selsøyvik 1861
Berit Anna Petersdtr 1863

1887-1905: Sønn: Peder Martin Hansen

Født den 27.6.1887 her.
1900: 004 01 Peder Hanssen 1887 Rødøy herred* S ug Børn b

Mer om Peder:

MINNELISTA 1905: Peder omkom under kollsegling den 12.12.1905. Han og Albert Johan Johannessen fra Sundøy. Begge ble funnet.

AVDØD:
1905.13G 12.12.1905 19.12.1905 ugf fisker Peder Martin Hansen Selsøvik Sundø 27.6.1887 Kuldseiling.

03 06 Fredheim 1950

HELGA PEDERSEN, eier

1950

Helga Pedersen
Fredheim
Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1927 Eier og bruker - Helga Pedersen

Helga Pedersen hadde hjemmel på dette bruk ved Matrikkelutkastet av 1950. Skyld er 20 øre.

Helga Pedersen fikk skjøte fra skifteforvaltningen i Lotte Amalie Lorentsen og gjenlevende mand Trygve Christian Jægers bo - for kr 4000, datert 27. april 1927.

03 06 Fredheim

© RLA. Realpanteregisteret.

Dette bruket ble skyldsatt i 1923, se skann her til høyre fra Realpanteregisteret. Det ble fradelt et bruk som handelsmann Edvard Christian Jæger eide. Trygve Jæger får skjøte fra forvalteren av Edvard Christian Jæger og hustrus bo. Skjøtet ble utstedt i 1924.

03 07 Sandåker 1950

JØRGINE PEDERSEN, eier

1950

Jørgine Pedersen
Skyld av 1 mark og 58 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 08 Solstrand 1950

1950

Solveig Danielsen
Skyld av 15 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 09 Solvold 1950

JENS HANSEN. eier

1950

Jens Hansen
Skyld av 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 10 Solstad 2000

2000 Eier - Hugo Henriksen og Rita Skarpås Henriksen

Gnr 3, bnr 10 er solgt for kr 70,000 fra Sigve Martin Sørmo til Hugo Henriksen og Rita Skarpås Henriksen (27.10.2000.

2000 Eier - Sigve Martin Sørmo

Gnr 3, bnr 10 er solgt for kr 70,000 fra Sigve Martin Sørmo til Hugo Henriksen og Rita Skarpås Henriksen (27.10.2000.

1950 Eier og bruker - Einar Kalås

Skyld av 2 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03 11 og videre

2016 Bnr 14

Andel av gnr 3, bnr 14 er overdratt fra Jorun Jartrud Hveding Strømsnes til Toril Strømsnes (11.05.2016).
Overdragelsen omfatter også¨andel av Gnr 3. bnr 15.

2016 Bnr 15

Andel av gnr 3, bnr 14 er overdratt fra Jorun Jartrud Hveding Strømsnes til Toril Strømsnes (11.05.2016).
Overdragelsen omfatter også¨andel av Gnr 3. bnr 15.

2021 Bnr 20 (Øvre Sundøy 23)

Gnr 3, bnr 20 er solgt for kr 600 000 fra Einar Dagfinn Nikolaisen til Lill-Unni Bjørkheim og Tomas Nyjordet Nikolaisen (05 03 2021).

2018 Bnr 25

Gnr 3, bnr 25 er overdradd for kr 10.000 fra Trygve Gustav Lorentzen til Jan Fredrik Takøy (30.10.2018)