Svinvær (69)

- Hvid familien (1715-1855)

Til hovedsiden

Hans - Mikal og Arnt Hvid

- far og sønn og sønnesønn

SVINVÆR, handelsstedet

Tre generasjoner med HVID familien i Svinvær

Etter den tid kom flere andre som eide og drev stedet videre - først Bang, sø Falk og Ringkjøp. Og så de siste eiere med flere generasjoner - "Danelsan".
Lenke videre til de neste eiere....

JUUL familien

Denne familien eide og drev borgerleiet Svinvær i mange år før Hvid familien kom.

69 00 1855

SVINVÆR

Svinvær Havn

ARNT SCHØNNING HVID, væreier

1855 Skipper Anders Bang Æsvik blir nye eier

Svinvær gikk ut av Hvid familien da det ved skjøte av 5. mai, tinglyst 11.september 1855, ble solgt til skipper Anders Bang for 2000 spd.

1833 Eier av gården Svinvær

Ved auksjonsskjøte av 27. juni 1833 ble Arnt eier av gården Svinvær og gården Otervær m/Skogsholmen for 1600 spd. Ved kontrakt av 16. april 1862 og 10 mai 1864, bortforpakter han Otervær til Raffel Jonsen, mot en årlig avgift på 10 spd. Otervær med underliggende Skogsholmen ble senere ved skjøte av 30.7., tinglyst 26. september 1865, solgt til handelsmand O.J. Jæger, Selsøyvik for 150 spd.

Sølvskatten 1816

Fornavn:Hans
Etternavn: Hviid
Innskudd:15-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Svinvæhr
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1813 Arnt Schønning Hvid

MIKAL JAKOBSEN:
I 1813 er Arnt nevnt som gjestgiver på Svinvær. Han var tilstede ved det berømmelige bryluppet i Selsøyvik da Rødøypresten Ingier drakk seg full og gav presten i Lurøy, Rasxh, Juling (ørefiken m.m. etter kildene).

1833-1865 Om underliggende gård 70 Otervær

Ved auksjonsskjøte av 27. juni 1833 ble Arnt eier av gården Svinvær og gården Otervær m/Skogsholmen for 1600 spd.

Ved kontrakt av 16. april 1862 og 10 mai 1864, bortforpakter han Otervær til Raffel Jonsen, mot en årlig avgift på 10 spd.

Otervær med underliggende Skogsholmen ble senere ved skjøte av 30.7., tinglyst 26. september 1865, solgt til handelsmand O.J. Jæger, Selsøyvik for 150 spd.

69 00 1847

SVINVÆR

MICHAEL HVID, væreier

Døde her 19. april 1847

Sølvskatten 1816

Fornavn: Michel
Etternavn: Hviid
Innskudd:100-0-0 spd-ort-sk
Personmerknader: Actbr.No. 3460
Bosted: Svinvæhr
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1802 Jektskipper (eier)

Fornavn Mihel
Etternavn: Hvidt
Gårdsnavn: Svinvæhr
Merknad:
havt 1 Jægt i brug og fører Handel, svarer

1801 folketellingen

001 01 Michael Hviid 44 Husbonde 1te ægteskab Borger skipper og giæstgiver
002 01 Elen Kierstina Schøning 37 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Hans Blix 15 Deres søn Ugift
004 01 Arent Schønning 12 Deres søn Ugift
005 01 Karen Sophia Schønning 9 Deres datter
006 01 Hartvig Ollaus Hviid 4 Deres søn
007 01 Ane Blix 2 Deres datter
008 01 Johan Christian Hviid 1 Deres søn
009 01 Jon Amundsen 40 Tjeneste dreng Ugift
010 01 Jacob Olsen 29 Tjeneste dreng Ugift
011 01 Petter Andreas Larsen 24 Tjeneste dreng Ugift
012 01 Benonetta Lundemand 24 Stue pige Ugift
013 01 Ane Kierstina Kristensdatter 66 Børne opvarterske Ugift
014 01 Elen Andersdatter 31 Tjeneste pige Ugift
015 01 Martha Dortha Iversdatter 37 Tjeneste pige Ugift

1788 Blir eier av borgerleiet Svinvær

MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.

Hvor fra

MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Kierstina Schøning

Født ca 1764
1801: 002 01 Elen Kierstina Schøning 37 Hans kone 1te ægteskab

Viet 1784 03 17

Fornavn:Michael
Etternavn: Hvid
Rolle: brudgom
Stilling/stand: SKIPPER
Rolle: brur
Navn: Elen Christina Skiønning
Stilling/stand: SØSKENDEB
SKIPPER M.H. MED SITT SØSKENDEBARN ECS, VIET I HUUSET, KONGEL.BEV.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 Datter: Sophia Maria Kildal Michaelsdtr

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1801. Sophia Maria Kildal Michaelsdtr. Michael Hvid. Elen Hvid, madme.
MIKAL JAKOBSEN: Hun ble født etter folketellinga 1801. Døde 4 år gammel.

1799 Datter: Ane Blix Hvid

Født ca 1799
1801: 007 01 Ane Blix 2 Deres datter

1797 Sønn: Hartvig Ollaus Hvid

Født ca 1797
1801: 006 01 Hartvig Ollaus Hviid 4 Deres søn

1792 Datter: Karen Sophia Schønning Hvid

Født ca 1792
1801: 005 01 Karen Sophia Schønning 9 Deres datter

1789 Sønn: Arent Schønning Hvid

Født ca 1789.
1801: 004 01 Arent Schønning 12 Deres søn Ugift

1786 Sønn: Hans Blix Hvid

Født ca 1786
1801: 003 01 Hans Blix 15 Deres søn Ugift

1800 Sønn: Johan Christian Hvid

Født 1800
1801: 008 01 Johan Christian Hviid 1 Deres søn

ANDRE personer:

Tjenestedreng: Jon Amundsen

Født ca 1761
1801: 009 01 Jon Amundsen 40 Tjeneste dreng Ugift

Tjenestedreng: Jacob Olsen

Født ca 1772
1801: 010 01 Jacob Olsen 29 Tjeneste dreng Ugift

Tjenestedreng: Petter Andreas Larsen

Født ca 1777
1801: 011 01 Petter Andreas Larsen 24 Tjeneste dreng Ugift

Stuepige: Benonetta Lundemann

Født ca 1777
1801: 012 01 Benonetta Lundemand 24 Stue pige Ugift

Børne oppvarterske: Ane Kierstina Kristensdtr

Født ca 1735
1801: 013 01 Ane Kierstina Kristensdatter 66 Børne opvarterske Ugift

Tjenestepige: Elen Andersdtr

Født ca 1770
1801: 014 01 Elen Andersdatter 31 Tjeneste pige Ugift

Tjenestepige: Martha Dorthea Iversdtr

Født ca 1764
1801: 015 01 Martha Dortha Iversdatter 37 Tjeneste pige Ugift

69 00 1788

SVINVÆR

1715-1788 ca.

HANS BLIX HVID

Mikal Jakobsen sin beskrivelse

MIKAL JAKOBSEN: Hans var født ca. 1715 som sønn av stiftsskriver i Salten Michel Hvid, f.1680, d. 1758 i Gildeskål, bosatt på Mjønes i Skjerstad. Hans døde antagelig i 1788 og enken flyttet til Bergen, til sin datter Anne. Herfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet til sønnen Michael. Hans Blix Hvid bodde først på Mjønes i Skjerstad, men i 1758 solgte han stedet til sorenskriver Schønning og flyttet til Svinvær, som han da hadde kjøpt på auksjon etter tidligre eier Peder Juul. I 1760 oppretter Han bygdefarskontrakt med almuen i Rødøy og Meløy om å holde dem med forsvarlig jektebruk. I 1763 anføres han som eier av 2 jekter. I 1769 oppretter han ny kontrakt med almuen, antagelig har den første vært misligholdt. Samme år der det ny innkallelse til sjøkrigstjeneste på Håkonsvern fra Nordland. Med Hvids jekt ble det sendt 4 ungdommer til Bergen. I 1744 fikk Hvid bevilling som "udeliggerhandler" på stedet Svinvær, samtidig som han holdt jektbruk. 16.mai 1777 får han bevilling til å drive handel på Svinvær og blir slik Trondhjemsborger. I 1779 har han fremdeles 2 jekter. Samme år er han en av de ialt 18 jekteskippere i Rødøe gjeld.

Hans Blix Hvid hadde 6 søsken. En av disse var broren Johan Christian Hvis, som var den største godseieren på Helgelan, og som også var eier av en rekke gårder i Rødøy, bl.a. Myken.

Felleshistorien side 269:

FELLESHISTORIA 269:..."Alikevel ble det inngått kontrakter mellom skippere og bønder gjennom resten av århunderet, og prinsippene om inndeling ble opprettholdt. Hans Hvid i Svinvær stevnet Anders Iversen Nord Vernes i 1782 i henhold til en kontrakt han hadde inngått med bøndene i 1769. Anders innrømmet at den halve våg han bygslet i gården etter Peder Nilsen var tilsagt Hvids bygdefar, men samtidig bygslet han en våg etter sin far, og denne var tilknyttet et annet bygdefar. Retten bestemte at Anders skulle sende 1/3 av sitt gods hvert år med Hvidsjekt, men kunne fordele godset mellom stevnene som han ville."

Felleshistorien side 262:

FELLESHISTORIA 262: "....I Svinvær tapte Juulfamilien handelsmakten etter Jochums konkurs. Hans bror Peder drev litt tilfeldig jektebruk sammen med en gradvis minkende handel. HANS HVID, sønn av stiftskriveren i Salten Michel Hvid, og bror til Ingeborg Hvid som da drev Grønnøy sammen med sin andre mann, Hans Angell, kjøpte handelsstedet ved auksjon over Peders dødsbo i 1757. Borgerleiet på Træna hadde vært endel av Juuls inperium, og det er mulig at det nå kom på Hans bror; Peter Angel i Åkviks hender. I alle fall var det Peter som drev leiet ved hjelp av en handelsbetjent fra slutten av 1760-årene."

Benkestok

BENKESTOKKBOKA, side 75 har også en omtale av ham.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Sophie Schønning

BENKESTOKBOKA, side 75:
Er nevnt der.

DEN NORDENFJELDSKE DEL AV SLEKTEN BLIX FRA JEMTLAND:
Karen var datter av fogd i Salten fra 1667 og stiftsskriver fra 1672, Erik Hanssønn Blix f. 1667 og bosatt på Mjønes i Skjerstad.

MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.


SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Svinvær 1793 etter avdøde Karen Sciønning. Sønn: Ole Hvidt Selsøyvik. Michel Hvid, sønn: Arvetomten. Anne Maria Blix Hvidt, datter som er gift med Peter Jørgensen Bergen. (Merknad fra innskriver: Hun var da flytta til Bergen og døde der).

1755 Datter: Anne Blix Hvid

Født i Skjerstad 21. juli 1755. Døde i Bergen 25. september 1817.
MIKAL JAKOBSEN: Faren Hans Blix Hvid døde antagelig i 1788 og mora flytta til sin datter Anne, som var gift med en kjøpmann i Bergen. Derfra utferdiges skjøtet 29.10.1788 på borgerleiet Svinvær til Mikal Hvid. Den 30. juni 1788 fikk han bevilling til å drive handel og gjestgiveri i Svinvær. Mikal drev Svinvær som gjestgiveri i forbindelse med Jægtebruk frem til 1820.

1751 Sønn: Ole Hartvig Hvid

Født i Skjerstad og døde Ballstad i Lofoten 3.9.1808.
Ole Hartvig Hvid ble eier av SELSØYVIK og omtales mer der.

Ole MR 1769

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Ole Hansen Hvid (17) født her. Frisk.

1750 Datter: Olava Anne Marie Hvid

Hun var født mens familien bodde i Skjerstad og døde like etter hun var født.

1758 Sønn: Mikael Blix Hvid

Født her ca 1758, og blir den som overtar driften av handelsstedet Svinvær fra faren. Omtalt foran her.

1769 Manntallsrullene: Mikael Blix Hvid

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Mikal Hansen Hvid (11) frisk. Født her.

ANDRE 1769:

1769 Jon Andersen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Joen Andersen, (19) f. Segelfor, frisk og før, angav seg selv som 26 år.

Jon Andersen: Segelfore

Lenke dit.

1769 Lars Hansen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Lars Hansen (20) Bergen, frisk.

Lars Hansen: BERGEN

Lenke.

1769 Elias Olsen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Elias Olsen (36), f. Ørtfjellet, frisk og før. Har begaaet leiemaal 1765. (ueke barn 1765).

Elias Olsen = Ørtfellet

Lenke.

.

1769 Anders Sjursen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Anders Sjursen (34) f. Aagnes. Frisk.

Anders Sjursen = Aanes

Sønn av samen Sjur Larsen på gården Aanes (36). Omtalt der som gift og med familie.

.

1769 Toulev Hermandsen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: Toulev Hermandsen (28) f. Brevigen, Liden og blind på et øye. I Fnnmarken.

Toulev Hermandsen = Breivik

Lenke dit.