Gård Storselsøy (02)1700 årene B

Til hovedsiden

Under her:
1783 Anders Pedersen
1781 Kristen Tomassen
1766 Kristoffer Andersen
1765 Jon Andersen
1765 Jens Larsen
1758 Kristoffer Jonsen
1755 Evert Jonassen (husmand)
1755 Lars Nilsen
1744 Tosten Jonsen
1755 Jens Hansen
1744 Anders Jonsen
1743 Jørgen Pettersen
1726 Jon Andersen

1801

Kun de bosatt ved tellingen 1801.

Til 1700 A

Husmennene i Steenvigen

1600

02.00 Anders Pedersen

1783

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8.
1783 gård Stor Selsøen. Anders Pedersen. person. Laugrettesmand. Segl.

02.00 1801 Kristen Tomassen

1801

Marit som enke

FOLKETELLINGA 1801:
Tjenestejente hos gårdbruker Anders Jonsen og kona Mikkelina på gården Storselsøy. Nevnt som 48 år gammel. Enke etter 1.ekt.

EKTEFELLE og BARN:

1781

Viet 1781

Brudgom Christen Thomassen og brur Maren Andersdtr. Maren er født og bosatt på Storselsøy.

02.00 1767 Peder Kristophersen

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle Synnøve Hansdtr

1768

År:1768
Fornavn: Synneve
Etternavn: Hansdr
Gårdsnavn: Store Selsøen
Periode: for sidste Termin fra 1ste July til ultimo Decembr.
Merknader:9 ark, 3 mk, 6 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1767 Synnøve dør - skifte

Skifte Synnøve Hansdtr, Selsøen Store i Rødøy.
Åpnet 1767
Gjenlevende ektefelle Peder Kristophersen.

Bror av avdøde

Michel Hansen, Lovunden i Lurøy. Gift.

Bror av avdøde

Gabriel Hansen, Guldvigen i Ranen. I Rødøy. Død.
Barn:
Lars Gabrielsen, Olderneset i Rødøy.
Elisabeth Gabrielsdtr, Ytreheien. Gift. Ektefelle: Even Andersen.
Beret Gabrielsdtr, Løchelen. Gift.

Bror av avdøde

Peder Hansen, Stor Alteren i Rana. Død.
Ole Pedersen, Okstinden i Lurøy. Gift.
Zakarias Pedersen, Akselen i Rana. Gift.
Lisbeth Pedersdtr, Akselen i Rana. Tjener broderen Zakarias.

Søster av avdøde

Berethe Hansdtr, Selsøen Store i Rødøy. Død.
Barn av Berethe:
Elias Jonsen, Skonseng i Rødøy. Gift.
Jonas Jonsen, Skonseng i Rødøy. Gift.
Lisbeth Jonsdtr, Storalderen.
Golla Hansdtr, Oldervigen i Rødøy. Død.

Søster av avdøde

Golla Hansdtr, Olderviken i Rødøy. Død.
Hans Povelsen, barn av Golla. Sørfjorden i Rødøy.

02.00 1766 Hans Evensen

1766 SKM

Skattemanntall

Fornavn: Hans
Etternavn: Evensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Gård: Stor Selsøen
År 1766
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

02.00 1766 Kristoffer Andersen

1766

Skattemanntall 1766

Fornavn: Christopher
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Stor Selsøen
År 1766.
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE og BARN:

1763 Ekt

Datter; Ane Marta Kristofferdatter

Døpt 1763 Ana Martha Chriostopersdtr, ekte.
Far: Christopher Anderssøn. STOR-SELSØE.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

02.00 1765 Jens Larsen

1765

Skattemanntall 1765

Fornavn: Jens
Etternavn: Larsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Stor Selsøen
År 1765
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

02.02 1765 Jon Andersen

1765 SKM

Skattemanntall

Fornavn:Joen
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Store Selsøen
År 1765
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Jon
Etternavn:Andersen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1761

Datter: Karen Jonsdtr

Døpt 1761 Karen Joensdtr, ekte
Far: Joen Andersen, Storselsøy.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1756

Datter: Ane Birgitta Jonsdtr

Døpt 1758 Ane Birgitta Joensddtr, Storstelsøen, ekte.
Far: Joen Andersen
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P

02 00 1758 Kristoffer Jonsen

Kristoffer Jonsen

Viet 1758

Ektefelle: Karen Andersdtr

1758 viet

VIET:
1 brudgom Christopher Joensen STORSELSØEN Storselsøen
2 brur Karen Andersdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

02.00 1755 Husmann Evert Jonassen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn:Evert
Etternavn:Jonassen
Gård: Stor Selsøien
Alder: 45
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

02.00 1755 Lars Nilsen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn: Lars
Etternavn: Nilsen
Gård: Stor Selsøien
Alder: 53
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 4) Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård; Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1743

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 3:
1743 gård Stor Seløen, Rødøe og Lurøe. Lars Nilsen, person. Laugrettsmand, segl.

1734 JB

Bruker (1 av 4) Lars Nilsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Nielsen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1758 døpt datter Ane Larsdtr

Døpt Ane Larsdtr, 1758, ekte.
Far: Lars Nielsen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1743 døpt sønn: Nils Kristian Larsen

Døpt barn Niels Christian Larsen, ekte. Far Lars Nielsen, Storselsøen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 døpt sønn: Nils Larsen

Far Lars Nielsøn, Storselsøen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1732

Stor Selsøy 2 Lars Nilsen Lars Nilsen 1732 35 50 Mandtall 1732 - Rødøy fjerding . Merknad: (før Jon Andersen)

ANDRE:

1755 MT

Aarsdreng: Erich Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Erich
Etternavn: Jonsen
Gård: Stor Selsøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 26
Helse: Svag af slag
Fødested:
i Lurøe Fiering paa Lunerøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Erich var fra Lurøy

Fødested:
i Lurøe Fiering paa Lunerøien

02.00 1755 Jens Hansen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Stor Selsøien
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 4): Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4): Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1727-1729

Stor Selsøen 2 Jens Hansen Jens Hansen 1727 11 8 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring. 1ort og 8 sk.
Stor Selsøy 2 Jens Hansen Jens Hansen 1729 32 45 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 SKM

Skattemanntall 1726

Fornavn:Jens
Etternavn: Hansen
Stilling/Stand: laugrettemand
Personmerknader:[signet]
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1726 JB

Bruker (1 av 4): Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Gård: Storselsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen
Rolle: Person
Gård: Stor Selsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

02 1744 Tosten Jonsen

1744 JB

Bruker (1 av 4): Torsten Jonsen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård; Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4): Torsten Jonsen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729

Stor Selsøy 2 Torsten Jonsen Torsten Jonsen 1729 32 45 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (1 av 4): Tosten Jonsen

Fornavn: Torsten
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

SØNN AV:

I 1701 manntallet er han nevnt som sønn av brukeren her Jon Andersen:
Sønn: Torsten Jonsen
1701 Storselsøen, sønn av Joen Andersen, 12.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1740 døpt sønn: Lars Tostensen

Far: Tosten Storsælsøen, ekte.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

02.00 1744 Anders Jonsen

6. des, 2019
1744 JB

Bruker (1 av 4) Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joens.
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 4): Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joens.
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1730

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 8.
1730 gård Stor Selsøen, Meløe? Andeers Joensen, Laugrettesmand, segl.

1729 ?

Stor Selsøen 2 Anders Jensen Anders Storselsøen 1727 11 8 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring. 1 ort

1728-1729

Stor Selsøy 2 Anders Jonsen Anders Jonsen 1729 32 45 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 SKM

Skattemanntall 1726

Fornavn:Anders
Etternavn: Joensen
Stilling/stand: Laugrettemand
Personmerknader:[signatur]
Gård Storselsøen
År 1726
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1726 JB

Bruker (1 av 4): Anders Jonsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Joensen
Gård: Stor Selsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1712-1802

Sønn: Kristoffer Andersen

Ble bruker her og er omtalt med sin familie på 1801-siden. Lenke dit.

1815-1797

Datter: Kirsten Andersdtr

Mer her senere.

1716 -1792

Sønn: Jon Andersen

Mer her senere.

02.00 1743 Jørgen Pettersen

1743 døpt datter: Else Jørgensdtr

Døpt barn Elsse Jørgensdatter, ekte. Far Jørgen Pettersen, Storselsøen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

02 1739 Nils Storselsøen

Døpt sønn 1739: Jens Nilsen

1739 Jens Nilsen. FAR: Nils Storselsøen. e.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

PERSONER:

1755 MT

Aarsdreng: Jesper Jørgensen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Jesper
Etternavn: Jørensen
Gård:Melfioren
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Helse: Frisk
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding