Nordnesøy (01)

Plasser

Hovedsiden

01 03

NORDNESØY, Valen plass

Husmannsplass under 01 03.

AKSEL JOHAN KLÆBO ANDERSEN

Sønn av husmannen Anders Hansen her.

1920 folketellingen (01 03 0049 Nesøy Nordre 1/2 Føregaard)

009 Aksel Johan Andersen 02 1889-08-25 Lurøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
010 Berntine Marie Andersen 02 1894-07-20 Rødøy - hu g Husmor
011 Gunvor Elida Andersen 02 1915-10-25 Rødøy - d - Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bertine Marie Isaksen

1923 døpt/Erling Aksel Andersen

1923.23G 08.03.1923 09.09.1923 11.03.1923 Erling Aksel E fisker Aksel Andersen Nesøy, Nordre 1889
h Berntine Isaksen 1896

1915 døpt/Gunvor Elida Anette

1916.4P 25.10.1915 09.07.1916 03.11.1915 Gunvor Elida Anette E fisker Aksel Johan Klæbo Andersen Nesøy 1888
hust Bertine Marie Isaksen 1894

01 03

NORDNESØY, Valen

Husmannsplass

ANDERS JOHAN HANSEN, husmann

Nevnt 1910 bosatt 01 03 VALEN
Nevnt 1920 bosatt 01 03 NYHEIM:
1920 ft: 001 Anders Johan Hansen 01 1851-05-26 Lurøy - hp g Hjemmefiske fra smaabaat

1920 folketellingen (01 03 0040 Nyheim)

001 Anders Johan Hansen 01 1851-05-26 Lurøy - hp g Hjemmefiske fra smaabaat
002 Henriette Kornelia Hansen 01 1864-08-02 Bodin - hu g Husmor
003 Anders Emelius Lorentsen 02 1888-02-24 Lurøy - hp g Hjemmefiske fra smaabaat
004 Anna Hendriette Lorentsen 02 1888-08-08 Bodin - hu g Husmor
005 Trygve Andreas Lund Lorentsen 02 1916-08-14 Lurøy - s - Pf
006 Haakon Aliksander Lorentsen 02 1918-05-12 Lurøy - s - Pf
007 Aage Kristian Johan Lorentsen 02 1920-05-23 Rødøy - s - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "VALEN"
001 01 Anders Hansen 26.05.1850 Træna hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Hendriette Hansen 02.08.1864 Bodin hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Aksel Hansen 25.08.1888 Lurøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Anna Andreasen 08.08.1888 Bodin Steddatter ug Sypige, husmandsdatter b
005 01 Julius Andreasen 26.07.1885 Bodin Stedsøn (fl) ug Inderst, fiskeri og dagarbeide b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Henriette Hansen

Født den 26.5.1864 i Bodin.
1910: 002 01 Hendriette Hansen 02.08.1864 Bodin hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b

1888 Sønn: Aksel Hansen

1910: 003 01 Aksel Hansen 25.08.1888 Lurøy s ug Fiskeri, husmandssøn b

1888 Stedatter: Anna Andreassen

1910: 004 01 Anna Andreasen 08.08.1888 Bodin Steddatter ug Sypige, husmandsdatter b

1885 Stesønn: Julius Andreassen

1910: 005 01 Julius Andreasen 26.07.1885 Bodin Stedsøn (fl) ug Inderst, fiskeri og dagarbeide b

01 03 plass

NORDNESØY

Husmannsplass nevnt som Sjækleven og Næstkleven.

ELIAS EDVARD BENJAMINSEN,husmann

Plassen er nevnt på forskjelligen måter:
Sjøkleven
Nøstkleven
Kleiven

1920 folketellingen (01 03 0038 Kleiven)

001 Elias Edvard Benjaminsen 01 1865-04-08 Rødøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
002 Anna Kristine Benjaminsen 01 1865-10-10 Sverige - hu g Husmor
003 Aksel Severin Eliassen 01 1897-07-30 Rødøy - s ug Fiskeri fra motorbaat
004 Paul Gerhart Eliassen 01 1900.02.?? Rødøy - s ug Fiskeri fra motorbaat
005 Gustav Eliassen 01 1903-01-18 Rødøy - s ug Fiskeri fra motorbaat
006 Dagny Eliassen 01 1905-02-19 Rødøy - d ug Hjelper til med husholdningen
007 Emil Kristoffer Eliassen 01 1907-08-29 Rødøy - s - Pf
008 Torlak Johansen 01 1912-06-14 Rødøy - Pleiesøn - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "Sjøkleven".
001 01 Elias Benjaminsen 08.04.1864 Rødøy hf g Husmand uten jord, fiskeri, Fisker b
002 01 Anna Benjaminsen 10.10.1864 Sverike hm g Husm.kone, husgjerning (matlavning??, vask og strikning) b
003 01 Benjamin Benjaminsen 1892.07@06.28 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
004 01 Haakon Benjaminsen 31.01.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
005 01 Aksel Benjaminsen 30.07.1897 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
006 01 Paul Benjaminsen 12.02.1900 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
007 01 Gustav Benjaminsen 18.01.1903 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
008 01 Emil Benjaminsen 29.08.1907 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
009 01 Dagny Benjaminsen 26.02.1905 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - "NØSTKLEVEN"
001 01 Elias Benjamensen 08.04.1865 Rødøy herred* Hf g Fisker & strands. b
002 01 Anna Jonnassen 10.12.1865 Sverige Hm g Strandsidderkone b
003 01 Elvie Eliassen 14.10.1889 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Benjamen Eliassen 28.07.1892 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Haakon Eliassen 31.01.1895 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Axel Eliassen 30.07.1897 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Paul Eliassen 12.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Anne Sivertsen 1833 Mo, Helgel. Nor FL e Forskjelligt arbeide b

1891 folketelling (62 d) Bosatt hos Johannes Nilsen

008 Elias Edvard Benjaminsen 000 1865 i Rødø - Familiens overhode g -
009 Anna Kristine Jonnasd 000 1865 i Sverge - Hustru g -
010 Elvie Antonethe Eleasdatt 000 1889 14/10 89 Rødø - Datter -

FT 1875

Elias er 1875 bosatt hjemme hos foreldrene - Benjamin Eriksen og Anna Sivertsddtr. De er husmenn på Risøen under 62 B.

Hvor fra

Faren Benjamin Eriksen er bosatt som husmann på Risøen bnr 5 her. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Benjaminsen f. Jonassen

Født den 10-10-1864 i Sverige.
1910: 002 01 Anna Benjaminsen 10.10.1864 Sverike hm g Husm.kone, husgjerning (matlavning??, vask og strikning) b
1900: 002 01 Anna Jonnassen 10.12.1865 Sverige Hm g Strandsidderkone b

1908/1907 døpt sønn: Emil Kristoffer

1908.18G 28.08.1907 13.09.1908 03.11.1907 Emil Kristoffer E fisker Elias Benjaminsen Nesøy 1865
Anna Jonasdat 1865

Mer om EMIL:

1910: 008 01 Emil Benjaminsen 29.08.1907 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b

1905 døpt datter: Dagny

1905.9P 26.02.1905 09.07.1905 Dagny E fisker Elias Benjaminsen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonasen 1865

Mer om DAGNY:

Født den 26.2.1905.
1910: 009 01 Dagny Benjaminsen 26.02.1905 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b

1903 døpt sønn: Gustav

1903.3G 18.01.1903 07.06.1903 Gustav E fisker Elias Benjaminsen Nesøy 1865
Anna Jonasdatter 1865

Mer om GUSTAV:

Født den 18.1.1903.
1910: 007 01 Gustav Benjaminsen 18.01.1903 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b

1900 døpt sønn: Paul Gerhard Sand

1900.31G 08.02.1900 09.09.1900 02.03.1900 Paul Gehard Sand E strandsidder Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonasdtr 1865

Mer om PAUL:

Født den 12.2.1900.
1910: 006 01 Paul Benjaminsen 12.02.1900 Rødøy s ug Husmandssøn, opholdes av forældrene b
1900: 007 01 Paul Eliassen 12.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1897 døpt sønn: Axel Severin

1897.39G 30.07.1897 26.09.1897 10.08.1897 Axel Severin E fisker Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonassen 1865

Mer om AXEL:

Født den 30.7.1897.
1910: 005 01 Aksel Benjaminsen 30.07.1897 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 006 01 Axel Eliassen 30.07.1897 Rødøy herred* S ug Barn b

1895 døpt sønn: Haakon Albinus

1895.10G 31.05.1895 13.07.1895 Haakon Albinus E strandsidder Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anna Kristine Jonassen 1865

Mer om HAAKON:

Født den 31.1.1895.
1910: 004 01 Haakon Benjaminsen 31.01.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 005 01 Haakon Eliassen 31.01.1895 Rødøy herred* S ug Barn b

1892 døpt sønn: Benjamin Angel

1892.26G 28.07.1892 11.09.1892 Benjamen Angel E inderst Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1865
Anne Kristine Jonassen 1865

Sønn: Benjamin Benjaminsen

1910: 003 01 Benjamin Benjaminsen 1892.07@06.28 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
1900: 004 01 Benjamen Eliassen 28.07.1892 Rødøy herred* S ug Barn b

1890 døpt datter: Elvie Antonette

1890.1P 14.10.1889 01.05.1890 08.12.1889 Elvie Antonette Helmine Juul E inderst Elias Edvard Benjamensen Nesøy 1864
Hanna Kristine Jonsen 1867

Mer om ELVIE:

Født den 14.10.1889.
1900: 003 01 Elvie Eliassen 14.10.1889 Rødøy herred* D ug Barn b

ANDRE:

Familie losjerende enke: Anna Sivertsdtr

008 01 Anne Sivertsen 1833 Mo, Helgel. Nor FL e Forskjelligt arbeide b

01 01 plass

NORDNESØY, Svinøy

Husmannsplass under bnr 1.

OLAF MEIER JØRGENSEN, husmann

Sønn av husmannen Jørgen Hansen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Nora Jørgensen

Født ca. 1884

1916 døpt sønn: Artur Johan

1916.10G 02.01.1916 09.07.1916 06.03.1916 Arthur Ole Johan E fisker Olaf Meier Jørgensen Nesøy 1884
hust Nora Jørgensen 1884

01 01 plass

NORDNESØY, Svinøy

Husmannsplass under bnr 1.

JØRGEN HANSEN, husmann

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jørgen Hansen 17.05.1847 Buksnes hf g Husmand, Erhvervsudygtig, underholdes av sønen?? b
002 01 Olianna Hansen 16.09.1855 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Olav Hansen 25.07.1884 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri f
004 01 Hjalmar Hansen 22.02.1890 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri f
005 01 Artur Hansen 1898.01??.11 Rødøy s ug Husmandssøn, Erhvervet er fiskeri b
006 01 Jørgine Hansen 06.10.1895 Rødøy d ug Datter b
007 01 Ludvik Eliasen 18.04.1888 Rødøy tj ug Tjenestedreng f

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jørgen Hanssen 17.05.1847 Buksnæs Nor Hf g Fisker og strandsid., der har delvis fattigunderstøttelse b
002 01 Oleanna Johansen 16.09.1855 Rødøy herred* Hm g Strandsidderkone b
003 01 Olaf Jørgensen 25.07.1884 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Alfhild Jørgensen 25.06.1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Hjalmar Jørgensen 22.02.1890 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Jørgine Jørgensen 06.10.1895 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Arthur Jørgensen 11.01.1898 Rødøy herred* S ug Barn b

01 02 plass

NORDNESØY, Mellommarken

Hundmannsplass under bnr 2

HARTVIG MARTIN GABRIELSEN, bruker

1920 folketellingen (01 02 0031 Mellommark)

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910 - Plass "MELLOMMARKEN"
001 01 Hartvik Gabrielsen 06.10.1857 Lurøy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk b
002 01 Anne Gabrielsen 05.06.1862 Rødøy hm g Husm.kone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Jens Gabrielsen 23.06.1887 Rødøy s ug Husmandssøn, deltar i faderens erhverv b
004 01 Torvald Gabrielsen 23.05.1900 Rødøy s ug Husm.søn, opholdes av forældrene b
005 01 Hilmar Gabrielsen 24.05.1904 Rødøy s ug Husm.søn, opholdes av forældrene b
006 01 Mthilde!! Gabrielsen 11.09.1899 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
007 01 Helga Gabrielsen 19.11.1894 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b
008 01 Jenny Gabrielsen 16.06.1897 Rødøy d ug Husgjerning og kreaturstel, datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - "MELLOMMARKEN".
001 01 Hartvig Gabrielsen 06.10.1856 Lurø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Anne Isaksen 05.06.1862 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Jens Hartvigsen 23.06.1886 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Lothe Hartvigsen 04.11.1888 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Mathilde Hartvigsen 11.09.1892 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Helga Hartvigsen 19.11.1894 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Jenny Hartvigsen 16.06.1896 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Thorvald Hartvigsen 23.05.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 folketellingen (62 b)

001 Hartvig Martin Gabrielsen 1 1857 i Lurø Sogn - Familiens overhode g -
002 Anne Marie Zal Isaksd 000 1862 Rødø - Hustru g -
003 Jens Antonius Hartvigsen 000 1887 Rødø - Søn ug -
004 Lothe Matilde B Hartvigsd 000 1888 Rødø - Datter ug -
005 Torvald Gustav Hartvigsen 000 1890 9/9 90 Rødø - Søn -

EKTEFELLE og BARN:

1893 døpt datter: Mathilde Pauline Meier

1893.18P 11.02.1892 16.07.1893 25.01.1893 Matilde Pauline Meier E husm Hartvik Martin Gabrielsen Nesøy 1857
Ane Marie Isaksen 1863

Mer om Mathilde:

1891/1890 døpt sønn: Torvald Gustav Hartvigsen

1891.4G 06.11.1890 24.06.1891 Torvald Gustav E husmd Hartvik Martin Gabrielsen Nesøy 1858
Ane Marie Isaksen 1863

Mer om TORVALD:

1889/1888 Døpt dater: Lotte Mathilde Bertine

1889.4P 04.11.1888 19.05.1889 25.12.1888 Lotte Matilde Berntine E husm Hartvik Martin Johan Gabrielsen Nesøy 1857
Ane Marie Zahl Isaksen 1862

Mer om LOTTE:

1887 døpt sønn: Jens Antonius Johan

1887.45G 22.06.1887 04.10.1887 30.06.1887 Jens Antonius Johan E husmand Hartvig Martin Johan Gabrielsen Nesøy 1857
Ane Marie Zahl Isaksen 1862

Mer om JENS:

01 02 plass

NORDNESØY, Sandøy

Husmannsplass under brn 2

LUDVIG OLSEN, husmann

Ved 1920 tellingen er han bosatt under 01 06 Risøy store.

1920 folketellingen

LUDVIG MATHIAS OLSEN
1920 folketellingen (01 06 0024 Risøy store)
001 Ludvik Matias Olsen 01 1863-08-11 Rødøy - hp g Hjemmefiske
002 Otilie Norum Olsen 01 1865-01-25 Rødøy - hu g Husmor
003 Lotte Antanette Olsen 01 1887-01-31 Rødøy - d ug Hjelper til i huset (Budeie)
004 Olaf Bernhof Olsen 01 1892-02-02 Rødøy - s ug Hjelper far med hjemmefiske
005 Trygve Matias Olsen 01 1899-03-09 Rødøy - s ug Hjelper far med hjemmefiske
006 Anna Gaarde Olsen 01 1901-01-02 Rødøy - d ug Hjelper til i huset hj
007 Lilly Matilde Mikalsen 01 1917-09-20 Rødøy - Pleiedatter - Pf
008 Johan Bernhart Olsen 02 1889-03-04 Rødøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
009 Josefa Matilde Olsen 02 1891-08-07 Rødøy - hu g Husmor
010 Marianne Margrete Olsen 02 1919-12-26 Rødøy - d - Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ludvig Olsen 11.08.1863 Rødøy hf g Husmand, fiskeri og litt jordbruk f
002 01 Otine Olsen 29.01.1865 Rødøy hm g Husmandskone, husgjerning og kreaturstel b
003 01 Johan Olsen 04.03.1888 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn f
004 01 Olav Olsen 22.02.1892 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn f
005 01 Hans Olsen 06.05.1895 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
006 01 Trygve Olsen 09.03.1899 Rødøy s ug Fiskeri, husmandssøn b
007 01 Signe Olsen 11.08.1886 Rødøy d ug Deltar i husgjerningen, men er sykelig, maa væsentl. opholdes av forældrene b
008 01 Anna Olsen 02.01.1901 Rødøy d ug Opholdes av forældrene, datter b
009 01 Ole Larsen 1828??.01.04 Alstahaug fl bestefar e Opholdes delvis av sønnen og delvis fattigunderstøttet, Inderst b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ludvik Olsen 11.08.1861 Rødøy herred* Hf g Fisker & husmand b
002 01 Tine Johnsen 25.01.1862 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Lothe Ludviksen 31.01.1886 Rødøy herred* D ug Behjælpelig i huset b
004 01 Signe Ludviksen 04.08.1887 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Johan Ludviksen 04.03.1889 Rødøy herred* S ug Barn b
006 01 Olaf Ludviksen 02.02.1892 Rødøy herred* S ug Barn f
007 01 Hans Ludviksen 06.05.1895 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Trygve Ludviksen 09.03.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
009 01 Ole Larssen 04.01.1827 Alstahaug Nor B g Fisker & husmand mt

EKTEFELLE og BARN

1901 døpt datter: Anna Gaarde

1901.23P 02.01.1901 25.08.1901 08.01.1901 Anna Gaarde E husmand Ludvik Matias Bang Olsen Risøy 1863 [T]
Otine Nilsine Jonsdtr 1864

.

1901 døpt datter: Marianna Hagen

1901.24P 02.01.1901 25.08.1901 08.01.1901 Marianna Hagen E husmand Ludvik Matias Bang Olsen Risøy 1863 [T]
Otine Nilsine Jonsdtr 1864

.

1899 døpt sønn: Trygve Mathias Eide

1899.13G 09.03.1899 23.07.1899 09.06.1899 Trygve Matias Eide E fisker Ludvik Matias Bang Olsen Buøy 1862
Otine Nilsine Jonsen 1863

.

1897 døpt datter: Ida Kanutta

1897.9P 10.01.1897 16.01.1897 Ida Kanutta E fisker Ludvik Olsen Buøy 1864 [Db] Tvilling til gut 40.
Otine Jonsen 1865

.

1897 døpt sønn: Trygve Mathias

1897.40G 11.01.1897 16.01.1897 Trygve Matias E fisker Ludvik Olsen Buøy 1864 [Db] Tvilling til pige no 9.
Otine Jonsen 1863

.

1895 døpt sønn: Harald Konrad

1895.7G 06.05.1895 01.07.1895 Hans Konrad E inderst Ludvik Matias Bang Olsen Buøy 1863
Otine Nilsine Jonsen 1865

.

1892 døpt sønn: Olaf Bernhof

1892.7G 01.02.1892 19.06.1892 Olaf Bernhof E inderst Ludvig Matias Bang Olsen Buøy 1862
Otine Johnsen? 1864

Olaf Bernhof Ludvigsen døde den 15.9.1960, Nordnesøy.

.

1889 døpt sønn: Johan Berhard

1889.10G 03.03.1889 02.06.1889 Johan Bernhard E ind Ludvik Matias Bang Olsen Buøy 1863
Otine Nilsine Jonsen 1865

Rødøy kirkebok viet 20.7.1919: Fisker John (Johan) Bernhard Olsen, bosatt Sandøy, født Buøy 1889, konfirmert 1904, sønn av fisker Ludvik Olsen. Josefa Mathilde By Johnsen, født Sørfjorden 1891, konfirmert 1906, datter av gårdbruker Morten Johnsen.
Svigerforeldre F 13/22861

.

1887 døpt datter: Signe Johanna Marie

1887.40P 04.08.1887 02.10.1887 Signe Johanna Marie E inderst Ludvik Bang Olsen Buøy 1863
Otina Nilsine Jonsen 1864

.

1886 døpt datter: Lotte Antonette

1886.28P 31.01.1886 01.08.1886 10.03.1886 Lotte Antonette E inderst Ludvik Bang Olsen Buøy 1863
Otine Nilsine Jonsdtr 1865

01 03 plass

NORDNESØY, Lamø

Husmannsplass under bnr 3

ANDERS OLSEN, husmann

1900 folketellingen

001 01 Anders Olsen 23.09.1827 Rødøy herred* Hf e Intet erh. Strandsid. og lever af sine midler. b
002 01 Samuel Hanssen 1845 Buksnæs Nor EL ug Fisker b

1891 folketellingen (62 a) Lamø

01 Anders Olsen Lamø 1 1827 Rodø - Familiens overhode e-mand -
002 Samuel Johan Hansen 000 1844 Buksnæs Lofoten - Logerende hørende til Familien, sam foster Sön

01 03 plass

NORDNESØY, Lyngvær

Husmannsplass under gnr 3.

PEDER JONASSEN, husmann

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900 - Plass "LYNGVÆR"
001 01 Peder Jonnassen 1820 Sverige Hf g Husmand & fisker; han har fattigunderstøttelse m J b
002 01 Elen Rasmusdtr. 29.09.1817 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b

1891 folketelling (62 e)

001 Peder Jonnasen 1 1822 fodt i Sverge - Familiens overhode g -
002 Elen Elisabet Rasmusd 000 1817 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Krestofer Garman Pedersen 000 1859 Rødø Sogn - Søn ug

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875 Løngvær:
001 01 Peder Jonassen 1822 Sverige, ved ikke Sted hf g Husmand med Jord, Driver Sjøbrug b
002 01 Elen Rasmusdatter 1817 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Peder Pedersen 1855 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Sjøbrug b
004 01 Kristoffer Pedersen 1858 Rødø S. og Pr. Deres s ug Hjælper Faderen med Sjøbrug b

Utsæd/Husdyr:

Utsæd/husdyr:
Utsæd: by1/4 po3
Husdyr: ku2 ka1 få5 sv2

1865 folketellingen

001 01 Peder Jonasen 44 Sværige Husfader g Husmand med Jord
002 01 Elen Rasmusdatter 47 Rødø Præsteg. hans Kone g
003 01 Elias Pedersen 17 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
004 01 Peder Pedersen 11 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
005 01 Kristopher Pedersen 7 Rødø Præsteg. Deres Søn ug
006 01 Marie Eriksdatter 34 Rødø Præsteg. ug Tjenestepige

Utsæd/Husdyr:

Bruker: Peder Jonasen
Utsæd: by1/2 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få12 gj8

Merknad:

1865 = Merknader: (S/L: 120/4) Disse Pladse ligger under alle Matrikul No 62.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elen Elisabet Rasmusdtr

Ekteskap:
Peder Jonassen ble viet Rødøy kirke13. mai 1847, som ungkar og født Sverige, men bosatt Rødøy prestegård 26 år gammel, til piken Elen Elisabet Rasmusdtr, 30 år og født Gjerøy Nordre som datter av Rasmus Olsen.

.

1859 døpt sønn: Kristoffer Gardmann

1859.53 19.04.1859 04.09.1859 Christopher Garmann E huusmand Peder Jonassen Flatøy [Hjd]
Elen Elisabeth Rasmusdatter

Bosatt 1875 hjemme hos foreldrene

.

1854 døpt sønn: Peder Mikal Lindstrøm

1854.38 11.08.1854 10.09.1854 Peder Michael Linstrøm E huusmd Peder Jonassen Gjerøy
kone Elen Rasmusd

.

1852 døpt sønn: Johannes Antonius

1852.16 27.01.1852 13.06.1852 Johannes Antoni E ind Peder Jonassen Flatøy
kone Elen Rasmusd

Mer

Bosatt på plass under gården Sundøy, lenke dit.

.

1849 døpt sønn: Elias Martines Pedersen

1849.22 17.03.1849 10.06.1849 Elias Martines E ind Peder Jonassen Gjervalen
hstr Elen Rasmusd

Folketellinga 1865.
Elias er spedalsk som sin mor og er finnes i sentralregisteret.

.

1847 døpt datter: Anna Kristine

1847.21 16.06.1847 18.07.1847 Anna Christine E tjenestedr Per Jonassen
kone Elen Rasmusd

01 03 plass

NORDNESØY, Lyngvær

Husmannsplass under gnr 3.

PEDER MIKAL OLSEN, innerste

Sønn av husmannen Peder Jonassen her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sofie Lorense Johannesdtr

1883 døpt sønn: Anton Sanky

1883.11G 02.04.1883 15.07.1883 Anton Sauky E inderst Peder Mikal Lindstrøm Pedersen Lyngvær 1854
Sofie Lorense Johannesdatter 1854

Mer om ANTON:

1879 døpt sønn: Johannes Bertin

1879.29G 25.06.1879 14.09.1879 Johannes Bertin E inderst Peder Michael Lindstrøm Pedersen Lyngvær 1854
hustru Sofie Lorentse Johannesen 1854

Mer om JOHANNES:

01 01-02 plass

NORDNESØY

Husmannsplass under bnr 1 og 2.

JOHANNES MEKLEBUSTD, husmann

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900: u/62ab
001 01 Johannes Meklebustad 1843 Kvindherreds S. og Pr. hf g Bødkerhanlede, den egentlige Hovednæringsvei b
002 01 Bergitha Johansdatter 1849 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Konrad Johansen 1875 Rødø S. Pr. Deres s Hos Forældrene b
004 01 Kristine Kristiansdatter 1866 Rødø S. Pr. Tilreisende mt

Utsæd/hushold:

Ingen.

01 02 plass

NORDNESØY

Husmannsplass under bnr 2 (62d)

GABRIEL JOHAN NILSEN, husmann

1891 folketellingen (62d)

001 Gabriel Johan Nilsen 1 1833 Moe Sogn Ranen - Familiens overhode g -
002 Ingeranna Stefania Johannesd 000 1838 Alstahan Sogn - Hustru g

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875 (u/62aa):
001 01 Gabriel Nilsen 1830 Mo Sogn og Pr. hf g Husmand med Jord, driver Sjøbrug b
002 01 Inger Johannesdatter 1835 Alstadhaug S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd og husdyr:

Utsæd: po1
Husdyr: ku1 få4

EKTEFELLE og BARN:

Sønn - Kornelius Gabrielsen

Barnebarn av Gabriel:

Klipp.

01 03 plass

NORDNESØY

Husmannsplass under bnr 3.

LARS ALEKSANDERSEN, husmann

1875 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1875 (plass under 62 C).
001 01 Lars Alexandersen 1814 Rødø S. og Pr. hf g Husmand og Leilænding, Hovednæringsvei Sjøbrug b
002 01 Ane Hansdatter 1821 Tromsø S. og Pr. Hans Kone g b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få7 sv1

1865 folketellingen

001 01 Lars Alexandersen 52 Rødø Præstg. Husfader g Husmand med Jord
002 01 Anne Hansdatter 42 Tromsø Præstg. hans Kone g
003 01 Andreas Bek 8 Rødø Præsteg. Deres Fostersøn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lars Alexandersen
Utsæd: po1/2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: få6 sv1

Plass 1875 uplassert

NORDNESØY

Husmannsplass

Husmann Johan Hartvig Ursin Hartvigsen Jentoft

Skal være fdøt Buksnæs Sogn og prestegjeld ca 1820.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olea Marie Larsdtr

Hun var fra Træna.
Døde her på Nordnesøy den 31.8.1874.

1873 døpt/datter Karen Alette Johanna

1873.1 16.03.1873 Karen Alette Johanna Maria Jentoft E husmd Johan Hartvigsen Jentoft Nesøy 1820 [Gift mai 1872, Db, Hjd]
hstr Olea Maria Larsdatter 1847

1874 døpt/Lina Olea Catrine Bang

Lina Olea Catrine Bang Jentoft, f. 30. mars 1874 på gården Nordnesøy.
1874.24 30.03.1874 21.06.1874 Lina Olea Catrine Bang E strandsid Johan Ursin Jentoft Nesøy 1820 [Gift mai 1872, Hjd]
afd. hstr Olea Maria Larsdatter 1847