Rødøy (74) Havnøy, husmannsplassen

© FFR (Fotoarkiv for Rødøy. (Johan. M. Mathisen). Postkort. Dette bildet er tatt etter av den store brygga ble bygget på Smiholmen. Se også den lange trebrua ut til den.

Midt i "Smørøyet" i Rødøys historie på 1800-tallet og første del av 1900-tallet.

Rødøy historielag har i sine årbøker senere år - satt søkelyset på Edvard J. Havnø og hans fantastiske liv som "fisker" på Havnøy, husmannsplass under prestegården. Han kalte seg så hele livet, men det var trolig det minste han drev med...  

 

En historie fra 1880 årene

RLA 21224. Klipp fra Rødøy-Løva 2002.

RLA 21225. Klipp fra Rødøy-Løva 2002.