Utflyttet fra Rødøy

Det søker her på personer under "RØDØ" og under "RØDØY" som fødested.  Det er personer som under tellingen 1910 - er født i Rødø/Rødøy, men som er bosatt eller oppholder seg andre stedet enn fødekommunen.  Noen av disse er merket MB, midlertidig bosatt.  Disse er også registert i Rødøy.  Mange er også formelt flyttet og er bosatt andre steder enn fødekommunen, disse har ikke MB merket.

Hemnes (1832)

1910

Anna Lauritsen

Bosatt på Hemnes præstegård 65-01 og er i tjeneste hos soknepresten som "barnepike". Ugift. Fra Gjesøy.

1910

Elise Lauritsen

Bosatt på Hemnes præstegård 65-01 og er i tjeneste hos soknepresten som "husholderske". Ugift. Fra Gjesøy

1910

Elise Risvik

Bosatt på Hemnes præstegård 65-01 og er i tjeneste hos soknepresten som "kokkepike". Ugift. Fra Høyvåg.

Fylker

ØSTFOLD

AKERSHUS

AKERSHUS m/Rødøy

OSLO m/søk Rødø

OSLO m/søk Rødøy

HEDEMARK M/søk Rødø

OPPLAND M/søk Rødø/Rødøy = ingen

BUSKERUD m/søk Rødø/Rødøy = ingen

OSLO m/søk Rødø

1910

Einar Risvik f. 19.09.1881 på Risvik u/Høyvåg.

1910

Gina Pleym f. 30.3.1858.

Sett inn senere på Gjerøy 77 01 hvor faren bodde.

1910

Henriette Emilie Falk f. 29.08.87

Faren er Søren Harken Falk, bosatt på Gjerøy 76-03 Svenningen.

1910

Josefine Pedersen (Elen Anna Josefine)

Datter av Peder Mikal L. Pedersen. Døpt Elen Anna Josefine. Lenke.

1910

Lina Hagland

Kobling til Paul Jentoft som hun straks etter ble gift med.

1910

Lina Krog

Hette egentlig "Oline Gurina Jæger, gift Krog. Var fra Gjerøy Nordre og datter av Hans Martinus Jæger. Lina Hagland var tjenestejente hos henne i Oslo.

1910 FT

Martin Luther Nilsen f.1875

Fra gården Myken.