71 04 Valvær - RORBUER (1)

Hovedsiden

Side P - Å

Arne Pedersens arvinger

Åbodsvik foto nr 9160-043.
Dette er fiskeværet Valvær (Myken 71-04). En Meløybåt ligger ved kai i front. Vi ser kapellet og Arntsen huset helt i enden av motivet.

A-navn

1926 Olav Arntsen

Utpanting hos Olaf Arntsen for skatt til Rødøy kommune med
pant i bl.a. en rorbud m/ishus, tgl. 27.11.1926.

.

1924 Hans Angel, Kildal i Meløy

Pantobligasjon fra Hans Angell Kildal til Meløy sparebank for kr 160.oo med pant i en rorbod m/tilbehør på Valvær, datert 24. januar 1924, tgl. 31. januar 1925.

.

1921 Adolf Arntsen

Skadeløsbrev fra Adolf Arntsen til Rødøy sparebank for inntil kr 1400 med pant i rorbod med kai og 2 kaihus, datert 5.2. tgl. mai 1921.

.

1907 Alfred og Karel Arntsen

Kontrakt hvorved Thomas Iversen Strømdal, G. Hagevik og G. Arntsen, giver Karel og Alfred Arntsen ret til at opføre en robod på INDERØEN på forskjellige betingelser og avgifter, anslått til verdi kr 60, datert 8. november 1905, tgl. 15. juni 1907.

.

1879 Johan Andersen (og Daniel Larsen) Åbodsvik i Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til Johan Andersen og Daniel Larsen
Aabotsvik på tomt til oppførelse av en rorbod med hjellbruk samt en kai på INDERØEN, datert 3. desember 1874, tgl. 4.juni 1879.

.

1877 Theodor Arntsen

Kjøbekontrakt hvorved Theodor Arntsen Valvær til Olaus Sivertsen Selvaag selger sin på YTTERØEN stående rorbod for kr 100, datert 16. mars, tgl. 7. juni 1877.

.

1877 Johan Gaarde Arntsen

Festeseddel fra Lars Ribe til Johan Gaarde Arntsen på tomt til
en rorbod med hjeldbruk på VALØEN eller en af de andre øver
under dette bruk, datert 14.april 1877, tgl. 23. september 1878.

Festeseddel fra Lars Ribe til Johan Gaarde Arntsen på YTRE ØEN
med rett til havnegang og torvskjær m.v. på VALØEN og STORE
MAASØEN, mot årlig avgift av kr 14.oo, datert 28. juni, tgl.
23.septembr 1878.

Skadeløsbrev fra Johan Gaarde Arntsen til O. S. Jæger med pant i
stue, fjøs, brygge, rorbud, sjaa og ????, tgl.1898?

.

1875 Hans Arntsen

Fra Meløy bygdebok, gårdshistoria, bind 1, side 85:

"Nils Baruksen kjøpte bruk nr 6 av Brodkorp i 1865 for 60 spd. På forhånd eide han en part i bnr. 7 som han hadde kjøpt av Kristoffer Jakobsen, Saura, i 1859.
Da Ellen var blitt enke i 1875 giftet hun seg opp igjen med HANS ARNTSEN (født 1846 i Rødøy), som overtok bnr. 6 i 1879. Hans Arntsen drev bruket i kombinasjon med fiske - spesielt i Valvær, der hadde han ei bu."

.

1875 Johan Andersen (og Daniel Larsen) Åbotsvik

Festeseddel fra Lars Ribe til Johan Andersen og Daniel Larsen
Aabotsvik på tomt til oppførelse av en rorbod med hjellbruk samt en kai på INDERØEN, datert 3. desember 1874, tgl. 4.juni 1879.

.

1872 Tollak Andersen, Skogsholmen (70-02)

Festeseddel fra Lars Ribe til Tollak Andersen, Skogsholmen og
eventuelle enke, paa en rorbudtomt på YTTERØEN datert 25. juni, tinglyst 1. juli 1872.

Bevillingsseddel fra Joh. Brodkorbs som Jorddrot for Tollak Andersen Ottervær, med Arts Eliassen Hvalværs samtykke at oppsette endel Huse paa YTTERØEN i Valvær, datert 1. juli 1862, tinglyst 22.september 1874.

Tillegg:
Han var født 1829 Ytre Holmdal og kom til Rødøy 1851.
Han døde på Selsøyvær 23.07.1905.
I folketellinga 1865 er han bosatt i Valvær som fisker og husmann u/jord.
Han flytta senere til Skogsholmen, bruk nr 2 under gården Otervær.

Branum bua

Åbodsvik foto nr 9160-20.  Dette foto er brukt som desember bilde i 1988 kalenderen. Det står der skrevet: Notbåtmannskap. "Bildet viser mannskapet på M/S "Stjerna" av Gjesøy.  Høvedsmann var Olav Branum.  Han var en av pionerene i seinotfiske i Rødøy.   Dette bilde er sannsynlig tatt i Valvær.  Foran fra venstre: Torvald Johannessen, Olav Branum, Sverre Monsen.  Bak fra venstre: Håkon Hansen, Charles Johannessen, Ragnvald Branum, Egeil Strøm?, og Georg Johannessen.  Bildet er tatt omkring 1932/33.

B-navn

1932 Olaf Branum

Hjemmel for rorbu i Valvær:
Skjøte fra selvskiftenede arvinger ? etter Arne (Anne?) Pedersen: Christian Nilsen, Signe Hansen, Albine Markussen og Konrad Nilsen til Olaf Branum på rorbod m/kai og hjellmaterialer på INDERØEN for kr 500. , datert 27. november, tgl. 17. desember 1932.
Pantobligasjon til Rødøy Sparebank på samme beløp, tgl. samme dag.

Merknad:
Olaf Hauge Branum var født 19. august 1886 på Gjesøy i Rødøy.

.

1913 Konrad Bang

Sameie. Se det som er skrevet under ELLING NILSEN.

.

1873 Anders Kristian og Benjamin Olai Benjaminsen

Anders Kristian og Benjamin Olai Benjaminsen
Hjemmel for rorbu i Valvær:
Festeseddel fra Lars Ribe til Anders Benjaminsen og Benjamin Benjaminsen på en rorbudtomt på MÅSØEN, datert 26. juni, tgl. 15. juli 1873.

Tillegg:
Anders Kristian Benjaminsen f. 11.9.1846 på Vernes søndre. Flytta før 1875 til Meløy.
Benjamin Olai Benjaminsen, f. 2.9.1837 på gården Melen i Rødøy. Flytta før 1875 til Meløy.

E-navn

1890 Ole Eriksen, Omnes i Meløy

Kontrakt/festededdel fra E. Eliassen Telnes til Ole Eriksen Omnes på en tomt til rorbod med kai på SJAAHOLMEN m/rett til hjellbruk, datert 31. mars, tgl. 8. april 1890

.

1878 Anders Eliassen, Reindal i Meløy

Sameie. Se omtale under ANDERS PEDERSEN, SANDVIK.

.

1878 John Ellingsen, Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til John Ellingesen, Melø, på tomt til oppførelse av hus og et kai på SJAAHOLMEN eller en annen holme under dette bruk. Datert 14. april 1877, tgl. 6.juni 1878. Årlig avgift av kr 4. .

Festeseddel fra Lars Ribe til Johns Ellingen, Melø, på den tomt på INDERØEN hvorpå den såkalte RØRHAGBOD er oppført, forsåvidt festeren bliver eier av denne bod, datert 14. april 1877, tgl. 3. juni 1878.

.

1878 Hans Eliassen, Skaret i Meløy

Sameie. Se omtale under OLE JOHNSEN, ALDRA.

.

1873 Arnt Eliassen (A. Myer)

Bruksrett for A. Meier til tomt for et hus.

Bruksrett der måtte tilkomme Arnt Eliassen, datert 16, tgl. 17. mai 1873.

G-navn

1923 Georg og Peder Gabrielsen

Skadeløsbrev fra Georg og Peder Gabrielsen Rødøy til Rødøy
sparebank for kr 1000 m. p. i en rorbod, datert 19/12 1922, tgl. 5.2.1923.
Stadfestet auksjonsbud på Peder Gabrielsen og Georg Gabrielsen
rorbod, datert og tinglyst 9. november 1929.

Skadeløsbrev fra Gisle Gabrielsen til Rødøy sparebank for inntil kr 500 med pant i 1 rorbod, datert 5. september, tgl. 6. oktober 1934.

H- navn

1927-1934 Brødrene Anton og Harald Hagevik

Pantobligasjon fra Harald og Anton Hagevik til Kreditorforeningen i Bergen for kr 27.600 m. p. i bl.a. Haralds rorbod m/salteri, trekai, stenkai og hjellbruk og 1/3 i sammens rorbod m/trekai herpå, datert 28. mai, tgl. 29. juni 1927.

Ekskursjon fra Harald Hagevik, Kila, for gjeld til Rødøy sparebank kr 6616.52 med utlegg i bl.a. 1 rorbod på INDERØY og 1/3 i en rorbod sammen med H. Herstad m. f., sak 23. mars, tgl. 14. april 1928.

Pantobligasjon fra Anton Hagevik til Norges Bank, Bodø, for kr 3000,oo m.p. i trandamperi, kai, 2 rorboder og hjellbruk på Valvær, datert 5., tgl. 23.febaruar 1929.

(Anton Hagevik, se også eiendommen til P. N. Vaageng).

Skadeløsbrev fra Harald Hagevik til Rødøy sparebank for inntil
kr 3000. m.p. i rorbod m/kai på INDERØY og 1 do i felleskap
med Haldor Herstad (1931/96).

Utpanting hos Anton Hagevik for bidrag til Gunnar Andreas Dahl, med utlegg i bl.a. 2 rorboder og 1 damperibyggning m/grunnrett (1934/100)

.

1928 Anton Hagevik

Auksjonsskjøte til Anton Hagevik på P. N. Vågengs tidligere eide huse her på for kr 2100.oo, datert og tinglyst 26.oktober 1929.

.

1917 G. Hagevik

Skadedeløsbrev fra G. Hagevik til Nordlands privatbank for inntil kr 10.000 med pant i bl.a. butikk, brenderi og 2 rorboder, datert 6., tinglyst 24. mars 1917.

.

1913 Haldor og Elling Herstad

Sameie. Se det som er skrevet under ELLING NILSEN.

.

1906 Oluf Hansen

Skadeløsbrev fra Oluf Hansen til Rødøy Sparebank for inntil kr
500 med pant bl.a. i en 10 12 mands rorbod herpaa, datert 6.
oktober, tgl. 4. november 1906.

.

1878 Anton Hansen (Bolgen) og Albert Hansen (Bjerangen)

Festeseddel fra Lars Ribe til Anton Hansen, Bolgen, og Albert
Hansen Bjærangen på tomt til en rorbod med hjellbruk på øya
BURET, datert 18. mars 1877, tgl. 4.juni 1878.

.

1877 HANSAN - SLEIPNESBUA

Christian Berg Hansen
Petter Hansen
Mathias Hansen
Hans Hansen, alle brødre
Evert Karlsen

Festeseddel fra Lars Ribe til Christian, Peter, Mathias og Hans Hanssønner, samt Evert Karlsen, alle af Sleipnes, paa tomt til en Rorbod med Hjellbruk paa INDERØEN, datert 25. juni, tgl 2. juli 1877.

Pantobligasjon fra Christian Hansen, Våga til Johan Falch, Tjong for kr 1000 med pant i rorbod, kai, gjelbruk og trankjeler, datert 7. desember, tgl. 15.desember 1908.

Arrestforvaltning hos Christian Hansen, Vågaholmen, for gjeld til Albert Malm, Bergen, kr 7995.30, bl.a. i bygning herpaa med kai og gjeldbruk, avholdt 30.8., tgl. 24. september 1913.

Pant til sønnen Arnulf Hansen 1913.

Skadeløsbrev fra Christian Berg Hansen til Meløy sparebank for inntil kr 2000. m pant i rorbod, kai, tranbrenderi og hjellbruk, datert 20.mars, tgl. 14. april 1928.

Utpanting hos Chr. Berg Hansen i bl.a. rorbod i Valvær. avholdt
3.september 1930, tgl. 25. oktober 1930. Utpanting hos Mathias Hansen i andel i rorbod (1930)

Utpanting hos Mathias Hansen i halvdelen i rorbod m/kai og hjellbruk (1933/99).

,

1877 Peder Hansen, Herstad i Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til Peder Hansen Hærstad og Ole Isaksen Saura paa tomt til en Rorbod med hjellbrug paa SJAAHOLMEN datert 26. juni, tgl. 2.juli 1877.
(Harald Hagevik hadde 1/3 rorbud sammen med
H. Herstad m.fl. (kan det være denne rorboden?)

I-navn

1877 Ole Isaksen, Saura i Meløy

Sameie med PEDER HANSEN HERSTAD, SE UNDER H-SIDEN.

.

1872 Petter og Hartvig Ingebrigtsen, Vasdal i Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til Petter Ingebrigtsen Vasdal paa en rorbudtomt på SJAAHOLMEN datert 24. juni, tgl. 1. juli 1872.

(Pantobligasjon fra Hartvig Ingebrigsten Vassdal med pant i
halvdelen av en på "mikalhaugen" stående brygge med i værende
salteri, rorbod og tilhørende hjellbrug, datert 5.8.1891, tgl.
1.9.1891)

(Obligasjon fra Hartvig Ingebrigtsen Vasdal til Mejer Grønøy med pant i halvdelen av deres brygge i Valvær, datert 20. juli 1893, tgl. 15. januar 1894.)

(Pantobligasjon fra Hartvig Ingebrigtsen, Vasdal, til Meløy
Sparebank for kr 2500. med pant i bl.a. en rorbod med kai og
hjelbruk, datert 6., tgl. 15.septeme 1913.

J-navn

1878 Christen Jakobsen

Festeseddel fra Lars Ribe til Christen Jacobsen på tomt til en
rorbod med hjellbruk på INDERØEN, datert 23. desember 1877, tgl. 4.juni 1878.

.

1878 Ole Johnsen, Aldra (Hans Eliassen, Skaret)

Festeseddel fra Lars Ribe til Ole Johnsen Aldra og Hans Eliassen Skaret på en rorbodtomt med hjellbruk på INDERØEN, datert 20.mars, tgl. 1.juli 1878.

.

1873 Johannes Jensen, Kvarø

Festeseddel fra Lars Ribe til Johannes Jensen, Kvarø, og eventuelle enke på en rorbudtomt på YTTERØEN, datert 24.oktober 1872, tgl. 15. mai 1873

K-navn

Evert Karlsen

Sameie med Hansen familien fra Sleipnes og Våga, se under H.

.

Johan Jakob Johannessen Krøger

f. 24.9.1825 i Meløy. Han ble senere gårdbruker på gården Segelfor i Rødøy.

Hjemmel rorbu i Valvær.
Festeseddel fra Lars Ribe til Johan J. Johannessen paa
rorbudtomt på SJÅHOLMEN, datert 28.9. 1871, tgl. 1.juli 1872.

.

1872 Mikal Kristensen, Ringen

Festeseddel fra Lars Ribe (medunderskrevet av Art Eliassen) til Mikal Christensen, Ringen på tomt til en rorbud m/hjellbruk, paa YTTERØEN, datert 19. juli 1872, tgl. 27.9.1876.

.

1872 Hartvik Krøger, Dalen i Meløy

Festeseddel fra Lars Riber til Hartvig Krøger Dalen og eventuelle enke på rorbudtomt paa SJAAHOLMEN, datert 25. juni, tgl. 1.juli 1872.

Krøger-bua på Sjaaholmen

© RLA. (Dok 5733).

L-navn

1879 Daniel Larsen

Felleseie. Se omtale under Johan Andersen.

1874 Daniel Larsen

Felleseie. Se omtale under Johan Andersen.

N-navn

Petter Nilsen (Vaageng)

Se mer om han under V-navn.

.

1913 Elling Nilsen

Elling Nilsen, Konrad Bang, Haldor Herstad og Elling Herstad
Kjøpekontrakt (egtl. Hjemmelsbrev) fra Elling Nilsen til Konrad Bang, Haldor Herstad og Elling Herstad på en rorbod m.v. på Valvær for 1500. , udatert, tgl. 15. april 1913.

Pantobligasjon fra Konrad Bang, Haldor Herstad og Elling Herstad til Meløy Sparebank for kr 900 med pant i en rorbod med kai på SJAAHOLMEN, datert 25. mars 1913, tgl. 2. mai 1913.

.

1908 Albert Norum, Fore.

Rorbodkontrakt hvorved G. Hagevik bortfester tomt m/hjelbruk på INDERØEN til Albert Norum Fore på forskjellige betingelser og avgifter, anslått til en årlig verdi av kr 25.00, datert 16.mars, tgl. 16. mai 1908.

M-navn

A. Meyer (Arnte Eliassen)

Felleseie (?). Se under ARNT ELISASSEN.

O-navn

1892 P.M. Olsen

Skjøte fra Johan Sørensen Åmøyhavn til P. M. Olsen på bl.a. en
bygning med kai i Valvær på Elias Eliassen Telnes grund for kr
10.600 kr, datert 21. oktober, tgl. 1.mars 1892. Obligasjon fra P. M. Olsen til Johan Sørensen Åmøyhavn for 6000 kr med pant bl.a. i trandamperi i Valvær med tilbehør, datert 9.9., tgl.1.11.1892.

.

1884 Jacob Olsen, Tekstmoen i Meløy

Bygselbrev fra Lars Ribe Gulbrandsen til Jakob S. Olsen Teksmoen på et ????? av en holme kalt BURET belliggende i Valvær, datert 12. mars 1873, tgl. 26. september 1884.

.

1880 Elias Olsen, Valle i Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til Elias Olsen Valle på tomt til en
rorbod med hjellbruk på SJAAHOLMEN, samt rett til utminere stø til oppkasting av fisk tett ved sjøen samt rett til egg og dun hvert 3. år av den edderfugl der ligger under boden, datert 29. juni 1876, tgl. 15. mars 1880.

.

1877 Hans Olsen, Sneen i Meløy

Festeseddel fra Lars Ribe til Hans Olsen, Sneen paa tomt til en Rorbod med Hjellbrug paa en Holme kaldet BURET, datert 20. juli 1876, tgl. 24.september 1877.

Videre en rorbodtomt med hjellbruk paa INDERØEN, datert 8.mars 1873, tgl. 24.september 1877.

Videre et Stykke Grund beliggende ved hans før ejede Rorbod på INDERØEN og grund for hjellbruk paa øen BURET, datert 20. des. 1877. tgl. 1.april 1878.

1878 ble det tatt pant i rorbod paa BURET og INDERØEN begge med tilhørende kaijer og indretninger.

OBS.OBS. se hva som står under nr 52 om 2 rorboder i Valvær?

.

1876 Peder Olsen

Festeseddel fra Lars Ribe til Peter Olsen og kone paa en del af INDERØEN , datert 9.oktober 1875, tgl. 9. juni 1876.

1875 Peder Olsen

Sameie. Se omtale under Christopher PEDERSEN.