Hvor finnes familiene?

Hovedside

Foreløpig oversikt - flere blir flyttet til andre sider senere

Familiene

Bruk nr 1 "Øvregård"

2012 2 med hjemmel fra 2012
1950 Konrad Hansen
1920 Sivert Andreas Martnes Hansen
1910 Hans Johansen
1906 P.M. Hansted (eier)
1875 Nikolai Pedersen (fisker)
1865 Johan Arntsen
1936 Jens Jørgensen

Bruk nr 2 "Bortre-gård"

1950 Penny Eriksen (eier og bruker)
1910 Erik Trondsen (eier og bruker)
1875 Sivert Johnsen (leilending)

Bruk nr 3 "Nergaard"

2006 Emma Helene Lunheim
2006 Alfhild Lunheim
1950 Einar Eliassen (eier)
1920 Johan Kristian Eliassen
1910 Elias Johansen
1900 Johan Arntsen (matrikkel 1886)
1865 Tomas Kristian Pedersen
1801 Peder Nilsen
1801 Rasmus Olsen (holdsmann)

Bruk nr 4 "Valvær"

1910 Johan Anton Gaard Arntsen
1900 Georg Gabrielsen (fisker)
1900 Petter Olsen (Husmann)
1875 Arnt Eliassen
1875 Lars Gulbrandsen (eier)

Bruk nr 5 "Solbakken"

2006 Veslemøy Nilssen Meisler (kjøper)
2006 Emma Helene Lunheim Nilsen (selger)
1950 Hans D. Nilsen
1910 Anna Nilsen (eier)
1875 Johan Nilsen (husmann),

Bruk nr 6 Jutøyhatten

Fyret
Anders Eliaassen er bosatt der ved tellingen 1920.

Bruk 7 og 8

Utheim:
1950 Emil Eliassen
1910 Johan Kristian Mathisen
Småhaug:
Petter Moe

Husmenn og strandsittere

Om

De tre sidene her omtaler de som er uten matrikulerte bruks nr:
Husmenn
Strandsittere
Innerste
Familier som losjerer.

Plass 1

1910 Mons Kristensen
1900 Johan Bernhoft Hansen
1900 Tomas Nikolaisen
1875 Peder Tomassen
1875 Mathias Augustiniussen
1875 Fredrik Sivertsen

Plass 2

1920 Katrine Johanne Både Jakobsen
1910 Josefine Edvardsen
1910 Mathias Bernhoft
1910 Elise Nygård med ektefelle i USA
1910 Adolf Hansen
1910 Edvard Olsen
1891 Lars Andersen
1891 Isak Torrissen
1891 Hans Martin Johansen
1891 Johan Martin Johnsen

Plass 3

1920 Johan Andreas Nikolaisen
1920 Martin Normann Nikolaisen
1920 Peder Kristian Nikolaisen
1920 Tomas Andreas Nikolaisen
1920 Josefine Alhea Johanna Albertsen
1920 Olav Peder Ingolf Edvardsen
1920 Olav Kristian Gaard Arntsen
1920 Olav Pettersen Risvik
1920 Anders Andreas Langeland
1910 Edvard Olsen

Plass 4

SMAAHAUGENE
1900 Nikolai Pedersen, husmann
1900 Otelius Edvardsen, svigersønn og innerste

RORBUER

Noen rorbu-eiere

Disse er alle tatt fra BRANNTEKSTER.

Plasser med navn

"Låvberget"

1910 Mons Kristensen, bosatt her

"BERGE"

1910/1900 Johan Bernhoff Hansen, bosatt her (trolig også 1920)

"MIDDAGSHAUGEN"

1900 Tomas Nikolaisen, bosatt her

Plass under 135a (bnr 1)

1875/1891 Peder Tomassen, bosatt her

Plass under 135 b (bnr 2)

1875 Fredrik Sivertsen, bosatt her

Plass under bnr 1, 2 og 3

1875 Mathias Augustinsen, bosatt her

Under bnr 5

1920/1910 Josefine Edvardsen, strandsitter her

Under bnr 5 "REMMEN"

1920/1910 Mathias Bernhoft, strandsitter
1910 Bertha ELISE Nygård, bosatt her 1910. (i 1920 Resmålshaugen"
1910/1920 Adolf Kristian Dahl Hansen er nevnt bosatt her strandsitter.

"RESMÅLSHAUGEN"

1920 Bertha ELISE Nygård nevnt bosatt her som enke og syerske.

"NONSHAUGEN" byggetomt

1900/1910 Edvard Olsen bosatt som strandsitter og husmann.