Melfjorden (25)

Bnr 2 s1

Hovedsiden

Peder Pedersen
Peder Kristian Fordelsen
Jon Nilsen

Etterfølgende brukere her - side 2

25 02 1886

MELFJORDEN

25/02

PEDER PEDERSEN, leilending

1886 matrikkel

2 85b Melfjorden Peder Pedersen 1-83 0-2-20-20

1875 folketellingen

001 01 Peder Pedersen 1816 Mo Pr. hf g Gaardbr., Leilænding, Fisker b
002 01 Anne Gabrielsdatter 1814?? Mo Pr. Hans Kone g b
003 01 Iver Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Gurine Pedersen 1855 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen b
006 01 Luffa Andersdatter 1869 Rødø Pr. Pleiebarn Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

P. Pedersen
Utsæd: by1 1/2 ha1 po6
Husdyr: he1 ku6 ka2 få11

1865 folketellingen

001 01 Peder Pedersen 50 Mo Præstegjæld g Gaardbr. Leilædig, Fisker
002 01 Ane Gabrielsdatter 49 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Gabriel Pedersen 21 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Peder Pedersen 19 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
005 01 Anton Pedersen 17 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
006 01 Iver Pedersen 13 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
007 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
008 01 Ane Pedersdatter 15 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
009 01 Gurine Pedersdatter 11 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Pedersen
Utsæd: ru1/2 by2 ha1 po5
Brukers yrke: Gaardbr. Leilædig, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få8

1845 bygselbrev

Tinglyst bygselsbrev fra godseier Brodkorb til Peder Kristian Pedersen, datert 6. august, tinglyst 10. september 1849.
Kaar til Peder Fordelsens enke (Karen Olsdtr).

1851 datter: Anne Dortea Pedersdtr

1865 ft: 008 01 Ane Pedersdatter 15 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
Hun ble september 1872 gift med brukeren Kristian Larsen under bnr 5 og er omtalt der mer.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Johanna Gabrielsdtr

1875 ft: 002 01 Anne Gabrielsdatter 1814?? Mo Pr. Hans Kone g b
1865 ft: 002 01 Ane Gabrielsdatter 49 Mo Præstegjæld hans Kone g

Mer om henne:

Hun er født den 12.4.1817 Moe Prestegjeld.

1857 døpt sønn: Ole Johan Pedersen

1857.29 29.04.1857 19.07.1857 Ole Johan E gdb Peder Pedersen Melfjord [Hjd]
hstr Ane Gabrielsd

Mer om OLE

1875 ft: 004 01 Ole Pedersen 1857 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865 ft: 007 01 Ole Pedersen 9 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1855 døpt datter: Gurine Bergitte Norum

1855.25 04.07.1855 29.07.1855 Gurine Bergitta Norum E gdb Peder Pedersen Melfjord
hstr Ane Gabrielsd

Mer om GURINE:

1875 ft: 005 01 Gurine Pedersen 1855 Rødø Pr. d ug Hjælper Faderen b
1865 ft; 009 01 Gurine Pedersdatter 11 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

1853 søpt sønn: Iver Olaus Pedersen

1853.32 27.02.1853 24.07.1853 Iver Olaus E gdbr Peder Pedersen Melfjord [Hjd]
kone Ane Gabrielsd

Mer om IVER:

1875; 003 01 Iver Pedersen 1853 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865: 006 01 Iver Pedersen 13 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

FOLKETELLINGA 1900: Anton er bosatt som gift fisker og husmand med jord på plassen Myren under Melfjord 25-2. Han bor sammen med ektefellen og 4 barn.

1851 døpt datter: Ane Dorthea Pedersdtr

1851.27 08.06.1851 27.07.1851 Ane Dorthea E gdbr Peder Pedersen Melfjord
hstr Ane Gabrielsd

Mer om ANE:

1865 ft: 008 01 Ane Pedersdatter 15 Rødø Præstegjæld deres Datter ug

1849 Anton Julius Pedeersen

1849.31 16.07.1849 26.08.1849 Anton Julius E gdb Peder Pedersen Melfjord
hstr Ane Gabrielsd

Mer om ANTON:

1865 ft: 005 01 Anton Pedersen 17 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

FOLKETELLINGA 1900: Anton er bosatt som gift fisker og husmand med jord på plassen Myren under Melfjord 25-2. Han bor sammen med ektefellen og 4 barn.

1847 døpt sønn: Peder Christian Pedersen

1847.4 15.02.1847 02.05.1847 Peder Christian E gdbr Peder Pedersen Melfjord [Hjd]
kone Ane Gabrielsd

Mer om PEDER:

1865 ft: 004 01 Peder Pedersen 19 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1900:
FOLKETELLINGA 1900:
Peder er bosatt på strandstedet "Riset" under gården Melfjord 25-3. Han har "intet verv", men er en "fattigundrestøttet strandsitter". 53 år gammel. Har kone og 6 barn. En yngre ugift bror - Ivar f. 1853, bor også sammen med familien.

1845 døpt sønn: Gabriel Zakarias Pedersen

1845.23 26.03.1845 23.06.1845 Gabriel Zacharias E gdbr Peder Pedersen Melfjord [Hjd]
hstr Ane Johanne Gabrielsd

Mer om GABRIEL:

1865 ft: 003 01 Gabriel Pedersen 21 Rødø Præstegjæld deres Søn ug

1842 døpt datter: Marit Bergith Pedersdtr

1842.40 03.10.1842 26.11.1842 Marit Bergit E inderst Peder Pedersen Melfjord [Uf]
hstr Ane Gabrielsd

Mer om MARIT:

KIRKEBOKA VIET 1861:
27.10.1861. Daniel Larsen, bosatt Melfjorden, født Førde Prestegjeld, 36 år gammel, sønn av Lars Olsen. Margith Bergit Pedersdtr, bosatt Melfjord, 19 år gammel datter av Peder Pedersen.

1865

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som husmandskone på plass under gården Melfjorden 25-03. Bor der med mann og 2 døtre.

1900 om Marit

FOLKETELLINGA 1900:
Marit er bosatt som tjenestejente hos Kristian Nilsen på gården Mælen 38-5. Hun er enke.

ANDRE:

Pleiebarn: Luffa Andersdtr

1865 ft: 006 01 Luffa Andersdatter 1869 Rødø Pr. Pleiebarn Forsørges af No. 1 b

25 02

MELFJORDEN

25/02

PEDER KRISTIAN FORDELSEN, bruker

1809-1835 mannskapsrullene

Peder er nevnt i rullene første gang året 1823 og da som bruker av et bruk av Melfjorden. Født Ranen. Han er omtalt som bruker her med skylt 0.0.18 helt frem til 1835 da disse avsluttes. Maatelig høy og frisk.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Karen Olsdtr

1875 ft: 007 02 Karen Olsdatter 1805 Mo Pr. Kaarkone e Kaarkone, af Kaaret b
1865 ft: 010 01 Karen Olsdatter 61 Mo Præstegjæld e Føderaadskone

BARN 2dre ekteskapet:

1842 døpt sønn Eleasar Pedersen

1842.23 12.05.1842 27.06.1842 28.05.1842 Eleazar E gdmd Peder Fordelsen Melfjord
hstr Karen Olsd

1839 døpt sønn: Ole Johan Pedersen

1839.18 07.08.1839 08.09.1839 Ole Johan E gbr Peder Christian Fordelsen Melfjord
kone Karen Olsdatter

1836 døpt datter: Pernille Olina Pedersdtr

1836.18 14.07.1836 31.07.1836 Peternille Olina E grdmd Peder Christian Fordelsen Melfjord
kone Karen Olsd Melfjord

1834 (1833) Døpt datter: Mariana Pedersdtr

1834.1 15.12.1833 05.01.1834 20.12.1833 Mariana E gaardmand Peder Fordelsen Melfjord
kone Karen Olsd

.

1829 Marit dør her - skifte

Hun dør her på gården 12.1.1829.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1829 etter Marit Iversdtr.
Peder Fordelsen, ektefelle.
Hennes barn: Niels Mathisen (23), formynder Zacharias Iversen, Telnes.
Iver Mathisen (20) formynder Zacharias Iversen,Telnes,
Zacharina Mathisdtr (25) formynder Zacharias Iversen,Telnes.

Barn sammen: Fordel Pedersen (15),
Peder Pedersen (12),
Johan Pedersen (9),
Mattis Pedersen (3) og
Ellen Pedersdtr (7).

Ektefelle (1) Marith Ivarsdtr

Hun ble som enke med barn fra tidligere ekteskap - gift på nye med Per Kristian Fordelsen.

Mer om MARIT:

RANA BYGDEBOK, GÅRDHISTORIA:
Marit ble 20 år gammel gift med den 43 år gamle Mattis Perssa. Han hadde vært gift 2 ganger tidligere og hans 2. ektefelle hadde dødd 19.4.1800. Han satt da igjen med 6 barn under 14 år fra sine tidligere ekteskap. Året 1809 ble Marit enke - 29 år gammel. 2 år senere gifta hun seg igjen med Per Kristian Fordelsen fra Tørrbekkmoen i Rana, f. 4.11.1783. Marit var født på gården Avadalen - hvor faren Ivar Nilssa var bruker fra 1782. I 1808 overtok Marits bror Sakarias Ivarsa som bruker, men flytta til Telnes i Rødøy 1810. Marit 2. ekefelle overtok så bruket etter svogeren ved bbr. av 18.12.1810. Familien flytta til Melfjorden i Rødøy først i 1820-årene. Marit døde der 12.1.1829 - 48 år gammel. Per Kristian Fordelsen gifta seg igjen året 1832 med Karen Olsdatter fra Bjørnvassdalen. Marit født 10 barn - 4 i 1. og 6 i sitt 2.ekteskap.

Av Marits barn med Mattis Persa nevnes bare her de 2 eldste: Sakrine f. 1801 og døde 1803. Sakrine f. 1830 som ble gift til Øygarden i Rana. De 2 barna ellers flytta begge til Rødøy - Nils til Verang og Ivar til Straumdal.

BARN hans 1ste ekteskap:

1826 døpt sønn: Mathis Gabriel Pedersen

1826.12G 20.08.1826 01.10.1826 24.08.1826 Mathias Gabriel E gaardfolk Peder Fordelsen Melfjord
kone Marith Iversdatter

Mer om Mathis:

Nevnt skifte etter mor 1829 som 3 år gammel sønn.

1822 datter: Elen Karine Pedersdtr

Født den 5.1.1822 Mo prestegjeld.

Mer om ELEN:

KIRKEBOKA EKTSKAP 1856-11:
Ungkar og skolelærer Engebret Olsen (38) - Aal - Reppen, sønn av Ole Engebretsen. Pige Elen Pedersdatter, 33, Moe, datter av Peder Kristian Fordelsen.

MARITs barn fra hennes 1ste ekteskap:

Flere her senere

1807: Iver (Ivar) Mathisen

Født ca 1807/1808 på gården Hammernes i Rana.
Omtales mer som bruker av gården Strømsnes (39).