Eidvik (Evik) (42)

Brukerne

Aleasarsen, Wiktoria
Davidsen, Ole
Jakobsen, Tømder
Jonsen, Andreas
Kristensen, Jakob
Kristensen, Ole
Mikkelsen, Jens
Nilsen, Ole

Før 1801

Lagt i PDF filer i egen database på min private PC.

Diverse

1886 Eidvik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 42
•Gammelt matrikkelnr: 101
•Navn på gård: Eidvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 103 Eidvik Jakob Kristensen 1-3 0-2-12-12 Ogsaa skr. Evik.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1364 Ole 1 qværn øde 4 s

1647 Skattematrikkel

E V ig h 2 pd .
Peder 2 pd .
R ødoe p re steboe ll bygger .

U plassert

1845 skifte etter INGEBRIGT LARSEN

Skifte etter Ingebrigt Larsen, løsgjenger, Evigen i Rødøy.
Er fra Numedalen, ingen navn nevnt, løsgjenger, er en dreng som ikke har hatt fast arbeid.