Kjetvik (54)

1801 og før

Til hovedsiden

1813 Peder Larsen
1789 Ole Kristoffersen

Tidligere bruker og familier er tatt ut her og overført til PDF filer i en database på min PC.

54 00 1813

KJETVIK

54/00

PEDER LARSEN, leilending

Peder døde 1813 på gården Kjetvik 54-01, 47 år gammel.

Mannskapsrullene

Han er nevnt Kjetvik 1809-1813.
Han er nevnt født Vaagenga, hvor alle hans søsken er født. At han som eneste barn ble født etter at faren flytta fra Vågenga til Kvalvik har han nok ikke fått med seg. Han nevnes som bruker, men de to siste år som innerste.

1801 folketellingen

Peder er 1801 på gården Kjetvik 57-01 som eneste bruker. Bonde, bruger jord og nærer sig av fiskeri.

Hennes mor er 1801 bosatt i huset hos dem. Mora er enke etter sitt 1.ekteskap. 76 år gammel og nyder opphold i huset. Hun dør her på gården 1807.

Familien har 1801 en tjenestepike – Kirsten Olsdtr, ugift og 33 år gammel.
Det kan være en søster av huskona?

1799 kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1379 Peder 1 qværn i brug 4 s.

1784 konfirmert

Da Peder ble konfirmert 1784 bodde han på Næsøen

Peder blir døpt i kirken (Kvalvik)

Født/døpt 1766:
1 barn Peder Lazarusøn 1766 (beregnet) Qvalvig
2 far Lazarus Andersen Qvalvig
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Hvor fra

Peder Larsen var sønn av Lazarus Andersen (1720-1768). Lazarus bodde 1751 på gården Vågenge. Da skjedde skifte etter hans 1.kone, Daaret Larsdtr, som var mor til sønnen Hans Larsen. Lazarus hadde senere minst 7 barn med senere ektefelle.
Lazarus søster Dorthe Andersdtr, døde på gården Nedre Valla 1757. Hennes slekt var da oppgitt å være broren Lazarus på Vaagenge, Ole Andersen, som 1751 var død, men skulle ha barn uten at navn ble oppgitt. En halvsøster av Dorthe var gift med Lars Pedersen Qualvigen.

Mer om LASARUS (LARS)

SKIFE ETTER LASARUS FAR/MOR PÅ GÅRDEN VÅGENG 1748
Kolbjørn Alfheim har sett nærmere på dette skifte og har funnet at senere bruker her - Lasarus Andersen er hans sønn.

I skiftet er følgende del tolket av Ivar S. Ertesvåg - hvor det står følgende:
"Hans Hansen Nedre Valle for 4 mk udl: i en koe kaldet Buekløcha - 4 mk Sønnen Lazarus Anders, for gjorte forstræktning til de afdødes begravelser --- 1 rD (?) 4 mk er følgende"

Bror av

Peder er bror av brukeren på gården Reppen Øvre 55-01, Kristian Larsen.

Sagn (?)

Om Peder (Per i Kjetten) sies det at han skal være av svensk ætt, og at han (eller faren) skal være halv lapp (Langeland).

EKTEFELLE og BARN:

1807 Hennes mor dør her

Ane Jensdtr dør her 1807, 82 år gammel.

Ektefelle: Anne Kristine Olsdtr

Peder var gift i sitt 1.ekteskap 1789 i Rødøy kirke med Anne Kristina Olsdtr
f. 1766. Ane er også gift i 1.ekt. og er datter av Anne Jensdtr f. 1725.

1802 datter: Anne Katarina Pedersdtr

Anne Katarina Pedersdtr f. 1802 på gården Kjetvik 54-01.

Mer om ANNE:

Anne blir 29.8.1824 viet i Rødøy kirke til Mons Andreas Jensen, f. 1793, d. etter 1838. Da Anne ble viet – var hun tjener på Sleipnes.

Mons var født på Våga som sønn av Jens Nilsen (1752-1820) og Elisabet Kristensdtr (1772-1815etter). Mons er nevnt i Boka om Engevikslekta, side 21.

Mons og Anne hadde minst 3 barn sammen.

Mons og Anne var bosatt på gården Sleipnes år 1865. Mons morbror, forannevnte Ole Pedersen, døde som bosatt hos familien i 1866.

1800 Sønn: Anders Pedersen

Anders Pedersen f. 1800 på gården Kjetvik 54-01.
Bor år 1801 hjemme hos foreldrene som 1 år gammel sønn.

1798 sønn Petter Pedersen

Petter Pedersen f. 1798 på gården Kjetvik 54-01.
Petter dør her 1801, 3 år gammel.

1795 sønn: Lars Pedersen

Lars Pedersen f. 1795 på Kjetvik 54-01.
Bor år 1801 hjemme hos foreldrene som 6 år gammel sønn.

Mer om LARS:

Skifte Husøen i Træna 1826:
91. Gundbor Henrichsdtr. Haagen Bertelsen, ektefelle. Nn Hagensdtr, datter, gift med Lars Pedersen Husøen. Kan det være denne Lars?

Lars døde 6.november 1855 på gården Breivik, 60 år gammel (?).

1793 sønn: Ole Pedersen

Ole Pedersen f. 1793 på Kjetvik 54-01.
Er nærmere beskrevet under gården Vasdal, hvor han ble ”stamfar” til mange ”Vassdalinger”.

Ole sin sønn født her:Tomas Olsen

1823.7G 03.08.1823 08.10.1823 Tommas E Ole Pedersen Kjettvik
Ane Davesd

1791 sønn: Nils Andreas Pedersen

Nils Andreas Pedersen f. 1791 på Kjetvik 54-01.

Faddere:
Lars Jensen Bierga,
Kristian Larsen Reppen,
Ole Olsen Vaaga,
Barbroe Jensdtr Bierga,
Ingebjørg Amundsdtr Tiong.

Mer om NILS:

Nils er år 1801 hjemme hos foreldrene som 10 år gammel sønn. Nevnt i mannskapsrullene fra 1809 som ”Liten og frisk” og 17 år gammel.

Konfirmert 1811 som Nils Peersen.

Nils er nevnt i matrikkelen fra 1838 for Lurøy, bruker av 0-1-12 (ny 0-0-19) på Maavær i Lurøy.

Folketellinga Lurøy 1865:
1865 finner vi en ”Nils Pedersen”, 74 år gammel, bosatt Husøen i Trænen, Lurø Prestegjeld. Sønnen Johan, 38 år gammel og født i Lurøy, er gårdbruker her. Han er gårdbruker, leilending og fisker her. Nils er her nevnt som gift med Pauline Larsdtr, 61 år gammel og født i Lurø præstegjeld.

Antagelig død før 1875. Finner han ikke i folketellinga da.

PEDER PEDERSEN, sønn

Sønnen Peder Pedersen om omtalt her.

1806 sønn: Peder Pedersen

Sønnen Peder var født her ca. 1806, men omtales som bruker av Maavær i Lurøy hvor han var bosatt før 1830.

Omtale fra Lurøy

Måvær i Lurøy - en idyllisk utpost med grønne, frodige øyer? Av Rune Bang:PEDER PEDERSEN OG kRISTIANNE jAKOBSDTR

13-A/B 1830 - ca. 1870
Amund Andersen og Guri Olsdatter hadde ut fra hva vi kjenner til, ikke barn i sitt ekteskap. Følgelig var det ingen av deres etterkommere som kunne overta gården Måvær. En tjeneste- kar var hos Amund i noen år fra og med 1824. Det var en velvoksen ungdom ved navn Peder Pedersen. Denne Peder må ha funnet seg vel til rette her. Senest kort tid etter Amunds død i 1830, flyttet han til Måvær med sin familie og overtok gårdsbruket. Denne personen Peder Pedersen (f.ca. 1806) var fra Rønvik i Rødøy, gift 25. oktober 1829 i Rødøy med Kristianne Jakobsdatter (f.1798), datter av Jacob Olsen og Karen Jakobsdatter Bratland i Lurøy. Det unge paret hadde med seg sin førstefødte Anders Michael (f. 1830) da de kom. Den første tiden brukte de hele gården. Imidlertid fikk han først bygselsbrev på gården den 6.10 1840. I kontrakten heter det bl.a. at han må holde ”gaardens Huse og gjerder i forsvarlig stand (…) og han maa ikke imottage Husmend eller inderster uten samtykke (…)”.

Matrikkel 1838 : Bruker Peder Pedersen skyld 1 ort 4 skilling

Gårdbruker Peder Pedersen og Kristianne Jakobsdatter Måvær hadde følgende barn :

a) Andreas Mikael f. 1830 (Neste bruker)
b) Karen Kristianne f. 9.6 1834. Gift 23.9 1860 med ungkar Gerhard Johan Jakob Johnsen Kila,
Rødøy. Gift 2) med Lars Andreas Aleksandersen, som flyttet sammen med henne
til Måvær våren 1885 og ble innerster her. Ingen barn med da de kom.
c) Johan Gabriel f. 1.6 1837, gift 13.11 1864 med pike Lavine Pernille Pedersdatter fra Gildeskål.
Barn : 1) Saras Antoni f. 21.5 1865 og Anna f.1867. Flyttet til Store Torvær under
Høsøy før 1875.
d) Anton Benjamin f. 13.7 1840, druknet i Buksnes 11. mai 1862.

Folketellinga 1845 gir oss følgende opplysninger:

De bodde nå i Måvær 11 personer, hvorav en tjenestekar og en tjenestejente.
På bruket fantes 4 kyr og 9 sauer og de satte i åkeren 1 td. bygg og 1 td. potet

LANGELAND 2000:
Hun var datter av Jakob Olsen og kone Karen Jakobsdatter og født Bratland i Lurøy. Hun og ektefellen, samt sønnen Ander Mikael flytta i 1831 til Maavær i Lurøy. Anders var da 1 år gammel. I kirkeboka står det "for at bruge en part i gaarden Maavær". De fikk barna: 2. Karen Christianna Pedersdatter f. 1837 i Maavær i Lurøy. 3. Johan Gabriel Pedersen f. 1837 i Maavær i Lurøy. Johan ble gift med Lavina Pedersdatter f. 1837, Gildeskål prestegjeld. Var tjenestedreng hos sin far i 1865. Sønnen Saras f. 1864 i Maavær i Lurøy. 4. Anton Johan Pedersen f. 1840 i Maavær i Lurøy.

1875 skifte

Skifte på Vardø u/ytre Onø, Lurøy 1875:
1075 Ane Dorthea Nilsdtr, døde 25. august 1872. Faderen var Nils Jakobsen, Lurøysund, moderen var Malene Jonsdtr. Ole Karl Kristensen, ektefelle. Nn Jakobsdtr, død, faster, var gift med Jakob Olsen, Bratland. Kristiane Jakobsdtr, barn av Nn, gift med Peder Pedersen, Maavær.

1875 folketelling Lurøy

Peder Pedersen, f.1806 i Rødø sogn og prestegjeld. Gift med Kristiana Jakobsdtr f. 1793 i Lurø sogn og prestegjeld. De er bosatt hos sønnen Anders M. Pedersen, leilending, gårdbruker og fisker på Maavær i Lurøy. Sønnen er gift med Elen Steffensdtr, f. 1818 i Bergen.

1865 folketelling Lurøy

Folketellinga Lurøy 1865:
Gårdbruker og leilending på gården Maavær i Lurøy kommune. Sønnen Anders er bruker her. Peder er nevnt som 65 år gammel og født i Rødø prestegjeld. (?). Bor her sammen med hustru Christine Jakobsdtr, 72 år gammel og f. i Lurø prestegjeld. De har fosterdatter Elen Jakobsdtr. Videre er det en tjenestedreng bosatt der som er fra Rødø – Jørgen Bonde Iversen, 66 år gammel.

1838 matrikkel

Peder er nevnt i Maavær i matrikkelen fra 1838 med 0-1-12 i gammel skyld og
0-1-4 i ny skyld.

1838 før

Peder, ektefellen og sønnen Anders Mikal Pedersen flytta før 1830 til Maavær i Lurøy. Obs. Sønnen Anders f. 1830, er oppgitt født i Lurø sogn.

1829 Viet

Viet 25.oktober 1829 i Rødøy gamle kirke til Kristiane Jakobsdtr
f. 1798, Brattland, Lurøy, som datter av Jakob Olsen og kona Karen Jakobsdtr.

54 01 1789

KJETVIK

54/00

OLE KRISTOFFERSEN. leilending

Ole døde i Kila 1789.
Han var bosatt der, nevnt i skiftet sin far 1763.

1755 manntall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård:Kietten
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Fødested: her i gieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (ene): Ole Kristoffersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård: Kitvig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (ene): Ole Kristoffersen

Fornavn: Ole
Etternavn: Christophersen
Gård: Kitvig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Slektsnotat

„Ole Christophersen ble født i Breivik i Rødøy. Etter å ha gifta seg sommeren 1740 (3.søndag e. tref.) med Ane Arentsdtr fra Strømdal i Rødøy, flyttet han til Kjetten i Rødøy.
Ane var datter av Arent Pedersen (d.1726), Strømsnes og Maritte Joensdtr. Anne hadde følgende søsken. Joen, Peder, Kirsten, Ingeborg, Maritte, Guru og Maren. I Kjetten, som ligger inderst i Tjongsfjorden på sørsiden, drev Ole og Ane et lite bruk, Samme år som bryllupet fant sted, fikk de datteren Maren (f.1740), og i 1745 datteren Elisabeth. Sistnevnte, som til daglig ble kalt Lisbeth, ble konfirmert i Rødøy kirke i 1762, bl.a. sammen med Arnt Olsen fra Holand, tilhørende anerekke 11. Hun bosatte seg i Bukten i Rødøy. I 1744 fik Ole og Ane et barn som døde. Hva som egentlig skjedde ved dette dødsfallet – sier ikke kildene noe om, men noe spesielt måtte det ha vært. Både Ole og Ane for nemelig kirketukt for ”Uægte Sandhet ved deres Barns Dødelse”. Da faren døde i 1763, bodde Ole i Kila, noe lenger ute i Tjongsfjorden. Ole døde i 1789, mens kona Ane døde noe senere” Kilde: ØB01.

Hvor fra

Han var sønn av Kristoffer Hansen, leilending på gården Breivik.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Arntsdtr

Ektefellen Ole døde 1789.
I skifte etter moren Giertrue Pedersdtr, bosatt Kila 1830 er datteren Ana gift i 2. ekteskap med Niels Weiland, Kila.

Skifte etter mor: Giertrue Pedersdtr, Kilen

Skifte etter Giertrue Pedersdatter, Kilen i Rødøy
Ektefelle: Joen Jacobsen. Internt skiftenr: 18963. Skiftet åpnet: /-1830.
Arvinger:
Joen Jacobsen, Kilen i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Giertrue Pedersdatter.
Peder Aronsen, Kilen i Rødøy. Sønn av avdøde. Død.
Andreas Pedersen, Kilen i Rødøy, 13 år
Sønnesønn av avdøde. Barn av Peder. Formynder Jens Siversen, Sionøen i Lurøe.
Ane Aronsdatter, Killa i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Niels Weiland.
Niels Weiland, Killa i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Ane Aronsdatter.
Elisabeth Aronsdatter, Mehus i Nesna.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Anders Poulsen.
Anders Poulsen, Mehus i Nesna.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Elisabeth Aronsdatter.

1798 skifte etter ANE sin far:

Skifte etter Aron Johansen, Strømdalen i Rødøy
Ektefelle: Giertrue Pedersdatter. Internt skiftenr: 19584. Skiftet åpnet: /-179
Arvinger:
Giertrue Pedersdatter, Strømdalen i Rødøy.
Dobbeltskifte - Det forekommer at det også blir skiftet etter personer i husstanden som er i nær familie/slektning av avdøde. Ektefelle: Aron Johansen.
Peder Aronsen, Strømdalen i Rødøy, 4 år Sønn av avdøde.
Ane Aronsdatter, Strømdalen i Rødøy. Datter av avdøde.
Elisabeth Aronsdatter, Strømdalen i Rødøy. Datter av avdøde.

1744 barn som døde

I 1744 fik Ole og Ane et barn som døde. Hva som egentlig skjedde ved dette dødsfallet – sier ikke kildene noe om, men noe spesielt måtte det ha vært. Både Ole og Ane for næmelig kirketukt for ”Uægte Sandhet ved deres Barns Dødelse”. Da faren døde i 1763, bodde Ole i Kila, noe lenger ute i Tjongsfjorden. Ole døde i 1789, mens kona Ane døde noe senere

Viet 1740

Rødøy kirke
Rolle: brudgom
Fornavn:Ole
Etternavn:Christophersen
Rolle: brur
Navn: Ane Arentsdatter
1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1743 døpt datter: Maren Olsdtr

Døpt barn Maren Olsdtr, ekte, far Olle Christophersen, Kjætten.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1745 Elisabeth

Født Kjetvik, familien bosatt "Bukten" i Rødøy?