Gård Rødøy (74)

Postkort, © RLA. (3584).

 

Diverse

Andre bruk og plasser

74 02 Øvre Vassdal

Ikke oppgitt eiere i matrikkel 1950. Skyld av 34 øre.

Bnr 3 og 5 ok

BUKKØY
Josefine Pedersen
Peder Martin Pedersen
ØSTRE GRINDVÆR
Anton Hansen
Kristian Antoni Kleven
Anders Larsen
Hans Hermann Johnsen
Jon Sivertsen
Per Abel Siversten

74 04 Selvåg - som klokkergård ok

Eier: Det nordlandske kirke og skolefond. Skyld 89 øre.
Odd Bikset
Martinus Johannes Bikset
Rafabel Røsok

74 04 Selvåg - plassen og bruket ok

De andre som har vært bosatt her.
3 brødre Jørgensen
Judith Margrethe Jørgensen
Reidulf Juleen Jørgensen
Knut Amundsen
Olaus Sivertsen
Jeremias Knutsen
Jon Jonsen
Peder Jensen

74 06 Vestre Grindvær ok

Ole Aleksandersen
Hans Andreas Pedersen
Simon Fallmyr
Lydia Fallmyr
Helmer Otelius Klæboe Hansen
Ole Olsen

Bnr 7 8 9 ok

BNR 7 BÅTSMEDVIK
Jakob Strøm

BNR 8 TAKØ
Rødøy kommune
Edvin Olai Ingvaldsen Takø
Kornelius Mikkelsen

BNR 9 LEIRVIKBAKKEN
Hans Ludvigsen
Anne Sofie Hansen

74 10 Nedre Vassdal

Eier er Sverre Kvalvik, skyld av 21 øre.

71 11 Vestre Engøy ok

Anna Jensen
Sigvald Andreas Olsen
Petter Andersen
Saras Andreas Olsen
Ole Andreas Hansen
Enevold Albinus Olsen

74 12 Østre Engøy * ok

74 13 Bryggevik * ok

Anskar Vinje
Knut Adolf Vinje

74 14 Korsvollen * ok

Thomas Arntsen
Håkon Arntsen
Theodor Mikkelborg Arntsen
Karlot August Arntsen

Plasser A * ok

ABRAHANSPLASSEN
Georg Eide Gabrielsen, fisker

VAAGENGA:
Helga Frantese Dal Theodorsdtr, husmannsnke
Elling Johan Olai Antonsen, husmann

GALTEN/GALTNESET
Johan Peder Benjamin Hagevik, husmann og fisker
Johan Hagevik, fisker og notbøter.

SOLHEIMSVOLDEN
Johan Ragnval Jørgensen, fisker

Plasser B ok

SOLBAKKEN
Rikhard Johan Andersen

RISHAUGEN
Elias Lie Kaspersen

FUGLESANG
Lorents Andreas Israelsen Forsaa, lensmann

GALTEN
Johan Peder Benjamin Hagevik

GALTNESET
Johan Hagevik (Valdemarsen)

SKAALNES

LILLEVIK
Didrik Andreas Tollefsen
BELGEN
Anton Hansen
Nils Danielsen

Bruk/tomt med nr 15 og høyere *

Disse er alle utskilt formelt fra bnr 1 etter 1950.

Hjemler *

Nordfjordholmen

Var både matrikulert bruk og husmannsplass under Prestegården.

Div

1886 Rødøy - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 74
•Gammelt matrikkelnr: 133
•Navn på gård: Rødøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 138 Præstegaarden !! Sognepræsten!! 8-49 3-2-6-6

1782/1783 Viet - begge som tjenere på Rødøya

1782 Anders Larsen, brudgom, ungkar, født og bosatt Rødøye. Brur Maren Christensdtr, pige, født og bosatt Rødøye.
Merknader:
BEGGE TIENENDE PÅ RØDØE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
(Det samme skrevet inn I KB for begge årene).

1763 Et uekte barn

Døpt 1763 Rachel Olsdtr, uekte.
Far: Christen Olsen, Rødøen.
Mor: Gurra Pedersdtr.
Merknader:
GURRUE SOM DEN GANG TIENTE PAA PRESTEGAARDEN
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760 Avdød Karen Steen

Avdød 1760 Karen Steen, Rødøen. Alder 51 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1647 Skattematrikkel

H e s t v i g . Aufflsgaard en d er vnd er .
R ødeø p r e steboel bygger .
Kand iche eh r fares huad de 2 gaa rder sehylder

1647 Skattematikkel

R ø d ø e hof fuit p r estegaard . P r e st ens r esidentz .

Et spesielt postkort...

© RLA. (2908)

Tekst fra en hjemmside på internett:
Peder Tønder (1877-1946) var født på Halland på Hugløya. Etter endt skolegang, inkludert amtskolen, reiste han i 1897 til Levanger og jobb i Nordenfjeldske Tidenes trykkeri. Han gikk samtidig i fotograflære, og var ferdig opplært i 1899. Så dro Peder Tønder tilbake til Nesna, og ble fotograf. Fram til 1905 tok han en rekke bilder, men klarte ikke å tjene nok til leve av det. Derfor drev han krambuhandel på Halland fra 1905. Krambua ble flyttet til Vikholmen i 1911, og Tønder tok bilder på fritida. Det sluttet han med etter at han flyttet til Nesna tettsted i 1915. Han giftet seg med Jenny Simonsen fra Bjarkøy, og fikk barna Elida (f. 1913), Arvid (f. 1915), Reinholt (f. 1920), Ingeborg (f. 1924) og Ragnhild (f. 1929).


Han malte bilder, skrev dikt, vers og nidviser. Han skrev også lokalhistoriske artikler. Flere av fotografiene ble trykket som postkort med vers på. Tønder var slekts- og lokalhistorisk interessert, og samlet en mengde opplysninger om Tønder slekten og gårdene på Hugløy og lagde slektsbok overTønder familien. Gamle rariteter samlet han også inn, og etablerte stedets første samling av gamle gjenstander. Noen av disse er plassert på Nesna bygdemuseum.

Flere lenker