Myken (71)

Bnr 04 VALVÆR

FAST bosatt i fiskeværet Valvær

Om folk og slekt i været.

DIVERSE

fra fiskeværet VALVÆR

Poststedet VALVÆR

Poststedets historie

Rorbuer i VALVÆR (1)

Rorbuer i VALVÆR (2)

Væreiere

Havnevesenets arbeide

Kapellet

Det eldste gudshus i Rødøy i dag, det ble bygd noen år før kirka på Rødøya ble bygd. Det første også på gården Myken, kapellet i Mykenværet ble bygget etterpå. Det var bygget som et bedehus også for hovedgården Myken.

© RlA. (6221)

10 menn, 6 står bak, 4 sitter foran, tatt i Valvær i Rødøy. Bak f.v.: nr.2 Arnulf Hansen, Vågaholmen, nr.4 Conrad Hansen, bror til nr.2, nr.6 lensmann Leonhard Losvik, Gjervik, sittende foran, fra venstre: nr.1 Chr.B.Hansen, Vågaholmen. Fått fra Rødøy. FFR 1981:258

Kristian Hansen, første helt til venstre - hadde to sønner med.  Der ar Conrad og Arnulf Hansen. Begge står bak.  Lensmannen var vel her som oppsynsbetjent under oppsynet i Myken (?).  

Sjåholmen øverst i bildet.

Uvær og stormskader m.m.

1918

Storflo og skade
Telegram til Helgelands blad 6.6.18.

Verst er gått ut over fiskeværet Valvær, hvor bl.a. 2 pakkehus er nedblåst med større forråd av fiskeredskaper.

En motorbåt med vinterutrustning kom ut over om dagen og fikk vanlig vinterforsyning uttatt, men drev i land, knustes og forsvant helt.

Kilde:Helgelands blad 6.1.18.

1901

Stormflo
Under stormflo 22de januar 1901 blev atter bakmuren løssprængt.

1898

Storm
Under stormen 17de og 18de november 1898 blev moloen endel beskadiget, idet 3 skift fra lavvand og nedover løsnet og blev bragt ut av sit leie, og et par stener ble utblaast.

Moloen hadde ikke lidt noegen skade paa ytre side; men en del av
bryteblokkene var del trukket ut og dels kastes over moloen.

1883

Stormflod
I 1883 meldtes om en stormflod, hvorved 27 baater blev aldeles ødelagt og 5 sterkt beskadiget, mens 6 flatkaier gik paa sjøen.

Kartutsnitt

© RLA. (dok 164b).

Naturreservatet

Naturreservatet
KJØLSØYVÆR OG VALVÆR ER NATURRESERVATER - sammen med det Otervær som ligger under gården Nordnesøy helt sør i Rødøy.