Forsdal (35)

Bruk nr 1 C

Hoff-familien del II

Bruk nr 1 B *

Hoff-familien del I

Bruk nr 1 A *

Sara Jonsdtr, holdskone, enke etter Kristen Nilsen
Kristen Nilsen, bruker her
Johannes Andreas Jonsen og hans tre ektefeller

Utskilte bnr fra bnr 2.

PERSON omtaler *

1801 og før *

AANES siden

Foto: Britt Havsmo. Lagt mars 2017 på Gamle og Nye Rødøy.

Beskrevet av:
Tore Oddvang 

Det øverste bildet er tatt på dørstokken. Som navnet sier så flater terrenget ut når man kommer til toppen av lia og ser innover mot Langvatnet.

I forgrunnen på bildet ligger Bringårdsvatnet eller Brenngårdsvatnet som det også kalles. Det er usikkert om navnet stammer fra en tidlig bosettning men det er funnet rester etter gamle hustufter der.

Elveløpet der Langvasselva renner ut i Brenngårdsvatnet nærmest på bildet kalles Hundrompa pga at elvebredden til høyre ser ut som en hundehale.

Det har tidligere ligget fire gårdsbruk på teigene ned mot Gårdsvatnet. Opprinnelig ryddet av Samer før 1755.

 

Nå ligger gården Forsdal der hvor Hoff familien har vært eiere siden ca 1855,

og Aanes som kom i vår familie i 1910 da Anton (Andersen)Molvik giftet seg med enka etter Peder Olai Andersen.

Aanes hadde tre samtidige bosettere med hver sine hus og gårdsteiger på slutten av 1800 tallet.

 Johan Martin Mathisen har samlet mye spennende informasjon på nettsiden http://www.gaard1836.com/425861481 som jeg anbefaler på det varmeste til alle som er interessert i gårdshistorie i Rødøy.

På bildet ser man også det gammle elveløpet som blir kalt Hvalen. Den er nå skilt fra Liltfjordelva av veiskjæringa til kystriksveien.

Div

En FLYTTSAME bosatt - død her

Anders Martin Andersson, född 1868-01-04 i Gräsfjeld Nordrana, Norge, död 1885-02-19 i Forsdal Rödö, Norge. Flyttlapp i Forsdal Rödö, Norge. Dop Mo 1868-02-02. Begravd Rödö 1868-04-22. SE MER I LENKE.

1886 Forsdal - matrikkel

Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 35
•Gammelt matrikkelnr: 94
•Navn på gård: Forsdal
Antall bruk registrert på matrikkelgården:
1 96 Forsdal Lars Larsen 1-36 0-1-22-22

Navn på gården

b.16, s.166
35. Forsdal. Udt. få1rsda£.
Ved en fossende Elv.

Liltfjorden

I realpanteregisteret for gårdene i Rødøy står det skrevet ved begynnelsen av 1800-tallet "FORSDAL eller LILLEFJORDEN" som navn for gården. Området her lå under gården Melen og det ble vel bare kalt for"Lillefjorden". Så ble det også bosetning her - først ved noen små plasser som ble dyrket større - disse ble så matrikulert i to gårder - som i dag nevnes som Forsdal og Aanes.

Forslandalen

Men hva med "FORLANDSDALEN" - som er nevnt som bosted for personer?
Svært mye taler for at det også er et tidligere navn på gården FORSDAL, ut fra en gjennomgang av personer og hendelser hvor navnet nevnes som bosted (Tore Oddvang).

Når matrikluert - utskilt fra Melen?

Gårdene Aanes, Forsdal og Kvitnesvik:
Sitat fra boka "Disse tider-Disse skikker, side 216": ""Disse plassene, og en del andre i Rødøy og Meløy som omsider hadde fått preg av en varig bosetting, ble skyldsatt i juni 1755. I Rødøy sogn dreier seg om Kvitnesvik under Mælen (skattet første gang i 1740) og to plasser i Liltfjorden under Mælen (Skattet første gang i 1746". Av en tabell på samme side er disse to gårder nevnt som Aanes og Forsdal".

NB: Når det gjelder Mælen som disse ble utskilt fra - så er det nevnt på side 55 at denne ble ny gård i 1567.

1755 Felleshistorien

FELLESHISTORIA, side 217:
Gården Fordal var rydda av en same med navn Hans Jørgensen. Før 1755 er han død og hans enke er nå gift med samen Morten Klemmetsen. I 1755 kom en kommisjon til Forsdal for å samle opplysninger i anledning skyldsetting av ryddingsbruket.

FELLESHISTORIA, side 217:
Gården blir da beskrevet):."...før de neste dag drog til et bruk under Sjåvik kalt Forsdal. Her også var det en same, Morten Klemmetsen, gift med enken til Hans Jørgensen, også same, som hadde ryddet plassen. Plassen var ryddet noe før 1746, da Morten først skattet som husmand , men han hadde lagt ned et betydelig arbeide med å videreføre ryddingen. Her var og bakker, hauger og myrer med lite dårlig åkerland. Osv."