Strømsvik (41)

Bruksnr 1

Peter Eliasersen
Gustav Jakobsen
Jakob Gjertsen
Ole Pedersen
Gregus Olsen
Tomas Jensen

Div

1886 Strømsvik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 41
•Gammelt matrikkelnr: 98
•Navn på gård: Strømsvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 100a Strømsvik Jakob Gjertsen 0-61 0-1-3-3
2 100b Strømsvikberget Iver Thomassen Strømdal 0-1 0-0-1-1

1799 Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1365 Gregus 1 qværn øde 1796 4 s.

1647 Skattematrikkel

S t r o n1s v i g h 2 pd .
Ha nn s 2 pd .
R odøe p re steb oell bygger .