Databaser

Omkommet på havet - og vann - brønn...

Gods og mer

DIVERSE

Same - Finn - Lapp

Idag er "Same" den riktig nevnelse, i kildene er det flere ...

Epidemier

Yrkesbegnelser