Gård Øresvik (11)

Bruk nr 1 B

1950 Karl Sakariassen
1920 Karsten Sakariassen
1914 Harald Jakobsen
1910 Sakarias Hansen
1863 Hans Peder Karstensen
1861 Andreas Karstensen
1801 Lars Nilsen

Bruk nr 1 A

1827 Fordel Gabrielsen
1826 Størker Kristensen
1801 Paul Hansen
1801 Israel Pedersen

Bnr 1 Plasser

1910 Eilert Jakobsen, husmann
1875 Edvard benjaminsen, husmann
1875 Jakob Andreas Johansen, husmann

Bruk nr 2 og 3

1950 02 Leif Abelsen
1910 02 Johan Hansen

2007 03 Terje Halsan
1950 03 Aksel Olaussen
1923 03 Rikard J.M. Olusssen
1923 03 Otto Olaussen
1916 03 Olaus Andreas Hansen
1911 03 Otto Sverre Halsan
1911 03 Harald Olaussen

Bruk nr 4 -11

1950 04 Berner Dal Berntsen
1950 05 Ukjent
1950 06 Petter Pettersen
1950 07 Halvor Mikalsen
1950 08 Magnus Knutsen
1950 09 Bjarne Olaussen

Hjemler

Bnr fra nr 11 og oppover

Div

1950 Hjemler

Ved matrikkelutkastet av 1950 er det nevnt 10 bruks nr under gården Øresvik. Disse er alle omtalt i to undersider under gården Øresvik.

1936 Oldfunn

Fortidslevninger (Havnø 1936).
Gno. 11, Øresvik.
1.
I bækken fundet flat sten med halveis neddreiet hull, antagelig brugt som lager under en kvern. (En lignende fundet i elveleie paa Aakvik i Tjøtta).

1886 Øresvik - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 11
•Gammelt matrikkelnr: 70
•Navn på gård: Øresvik

1 72 Øresvik Zakarias Hansen 1-96 0-3-20-20

1878 avdød Capara Andrea Andreasdtr

AVDØD:
1 avdød Caspara Andrea Andreasdatter Pigebarn 1859 Øresvig i Rødø Voldvik Død 1878 09 02. Gravlagt 02 18. Jordfestelse 06 02.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)

1844 Nilsdtr, Andrea

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1844 etter avdøde Andrea Nilsdtr. Bror: Jon Nilsen (70) Dalsgrend i Nordranen.

1805 Ekteskap

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Rødøy 1805.
Brudgom Casten Hanssøn, født og bosatt Øresvig.
Brur: Kirsten Olsddtr, født og bosatt Øresviig.

1799 Skatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1336 Poul Ole nu Poul 1 qværn i brug 4

1667 Skattematrikkel

Ø r r i s w i g h
Niels 1/2 w.
Kongen bygger

1610 Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.164
11. Øresvik. Udt. ø2resvíKa [ogsaa opgivet ø2rres-]. -- Jør-gentzuigh 1610. 1614. Ørißuigh 1661. Øresvig 1723.

Efter den Anvisning, som den ældste Skriftform giver, er det vist rime-ligt i 1ste Led at formode et Personnavn; nærmest ligger det at tænke paa det i det 16de Aarh. og senere brugte Mandsnavn, der skrives Ørjan, Ørjen og Ørgen (jfr. Aasen, Navnebog S. 86).

Uplasserte

1880 Knut Alesandersen

AVDØD:
1880.7G 13.12.1879 27.12.1879 barn Knut Alexandersen Øresvik Øresvik Telnæs 29.8.1879 Gulsot.

1826 Ole Karstensen

AVDØD:
1826.16G 15.09.1826 01.10.1826 dreng Ole Carstensen Øresvig 22 Omkomen paa søen.