Melfjorden (25)

Bnr 19-23

Hovedsiden

Bnr 19 Inge Iversen
Bnr 20 Kristian Edvardsen
Bnr 21 Kristen Olsen
Bnr 22 Halvdan Sandvik
Bnr 23 Ole Eliassen

25 19

MELFJORDEN, Åsen

25/19

INGE JOHAN IVERSEN, eier

1950 matrikkel

Inge Iversen
Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1906 Inge Johan iversen

Født 18.02,1906 her, sønn av Ivar Mathias Davidsen.

25 20

MELFJORDEN, Slettmo

25/20

KRISTIAN EDVARDSEN, eier

1950 matrikkel

Kristian Edvardsen
Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25 21

MELFJORDEN, Kveldheim

25/21

KRISTEN OLSEN, eier

1950 matrikkel

Kristen Olsen
Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25 22

MELFJORDEN, Sletteng

25/22

HALVDAN SANDVIK, eier

1950 matrikkel

Eier - Halvdan Sandvik
Skyld av 4 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

25 23

MELFJORDEN, Bakkely

25/23

OLE ELIASSEN, eier

1950 matrikkel

Ole Eliassen
Skyld av 9 øre
Matrikkelutkastet av 1950.