Melfjorden (25)

..PLASSER

Hovedsiden

Johannes Jonsen
Anton Pedersen
Peder Madsen
Peder Kristian Pedersen
Daniel Kristensen

25 03 plass

MELFJORDEN, Riset

Husmannsplass under bnr 25 03.

PEDER KRISTIAN PEDERSEN

1900 folketellingen (Melfjorden Riset u/25 03)

STRANDSITTER
001 01 Peder K. Pedersen 1847 Rødøy herred* Hf g Intet Erhverv (Fattigunderstøttet) Strandsidder b
002 01 Randine Mathisdatter 1862 Rødøy herred* Hm g Konen i huset,væverske m.m. b
003 01 Bernt Pedersen 1883 Rødøy herred* S ug Fisker og delvis grubearbeider b
004 01 Gurine Pedersdatter 1887 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
005 01 Othelius Pedersen 1890 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b
006 01 Laura Pedersdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
007 01 Petra Pedersdatter 1896 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
008 01 Agnes Pedersdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
009 01 Ivar Pedersen 1853 Rødøy herred* Hf's broder ug Vedhugger,(forøvrigt fattiglem) b

1891 folketellingen (Melfjorden 85b = bnr 2)

001 Pedr Krestian Pedersen 1 1847 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Randene Augusta Mattiasdr 000 1862 Rødøy - Hustru g -
003 Brant Karolius 000 1883 Rødøy - Søn - -
004 Anne Maher Pedrsdr. 000 1885 Rødøy - Datter - -
005 Gurine Petrene Pedrsdr 000 1888 Rødøy - Datter - -
006 Otheleus Eide 000 1890 mars Rødøy - Søn - -
007 Laffa Garene Andrsdr. 000 1869 Rødøy - Tjenestetyende ug -
008 Ole Johan Pedrsen 000 1857 Rødøy - Tjenestetyende ug -
009 Iver Olaus Pedersen 000 1853 Rødøy - Husfadrs Brodr - -
010 Pedr Krestian Pedrsen 000 1816 Mo i Helgeland - Husf. Fadr g -
011 Anne Johanna Gabrelsdr 000 1817 Rødøy - Hustru, Husf. Modr. -

1875 folketellingen (Melfjorden 85b = 25 02)

1875 ft:008 03 Peder Pedersen 1847 Rødø hf g Inderst, Fisker b
1875 ft;009 03 Berithe Johnsdatter 1852 Mo Pr. Hans Kone g b

Hvor fra

Peder er sønn av Peder Kristian Pedersen f. 1816. Og Ane Johanne Gabrielsdtr f. 1817. Brukere av gården Melfjorden bnr 2.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Jonsdtr

1875 ft: 009 03 Berithe Johnsdatter 1852 Mo Pr. Hans Kone g b

.

1890 døpt sønn: Otelius Eide Pedersen

1890.16G 14.05.1890 07.07.1890 28.05.1890 Otelius Eide E gaardbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847 Randine Matisen 1862

.

Døpt 1888 (1887) datter: Gurine Petrine Pedersen

1888.18P 26.06.1887 16.07.1888 26.07.1887 Gurine Petrine E grdbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847 Randine Augusta Matisen 1862

.

1885 døpt datter: Anne Marie Pedersen

1885.33P 23.02.1885 13.09.1885 09.03.1885 Anne Marie E grdbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847 Randine Augusta Matisdtr 1862

.

1883 døpt sønn: Bernt Karolius Pedersen

1883.14G 19.03.1883 15.07.1883 26.03.1883 Bernt Karolius E grdbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847 Randine Matisdatter 1862

.

1879 døpt datter: Caroline Mathea Pedersen

1879.25P 27.07.1879 31.08.1879 10.08.1879 Caroline Mathea E inderst Peder Kristian Pedersen Melfjord 1849 hustr Berit Johnsdtr 1852

.

1877 døpt sønn: Karolius Mathias Pedersen

1877.8 29.10.1877 Karolius Mathias E indst Peder Christian Pedersen Melfjord 1847 [Gift okt 1875, Db, Hjd] Berith Johansd 1852

.

ANDRE personer:

Bror til husmannen: Iver Olaus Pedersen

1900 ft: 009 01 Ivar Pedersen 1853 Rødøy herred* Hf's broder ug Vedhugger,(forøvrigt fattiglem) b
Han er sønn av Peder Kristian Pedersen f. 1816 og Ane Johanne Gabrielsdtr f.1817. Brukere av gården Melfjorden bnr 2.

25 02 (85b)

MELFJORDEN

Husmannsplass under 85b, dvs under bnr 2.

Peder Madsen, husmann

1875 ft: 007 02 Peder Madsen 1833 Førde Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
Bosatt på plass under gården 85b, det vil si bnr 2.

1875 folketellingen

007 02 Peder Madsen 1833 Førde Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
008 02 Oline Larsen 1835 Førde Pr. Hans Kone g b
009 02 Helene Pedersen 1867 Rødø Pr. d b
010 02 Lydia Pedersen 1870 Rødø Pr. d b
011 02 Kristine Pedersen 1872 Rødø Pr. d b
012 02 Anna Pedersen 1874 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Peder Madsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få2
Peder Madsen havde ikke Utsæd

1867 INNFLYTTET

KIRKEBOKA INNFLYTTET 1867:
1. juli 1866 – innflyttede til Rødøy – mand Peder Madsen Sæle?, 28 år, og hustru Oline Larsdtr Førde. "For at bo". Melfjorden.

EKTEFELLE og BARN:

1900 ft Dvergberg

Oline er ved tellingen 1900 bosatt i Dvergberg, hos sin datter Hellene. Se mer under datteren.
Moren Oline Pernille Madsen f. Larsen, enke født 1836 Førde, Søndfjord NB, er bosatt der og er "deltaker i husets arbeid".

Ektefelle: Oline Larsdtr

1875 FT: 008 02 Oline Larsen 1835 Førde Pr. Hans Kone g b

.

1881 døpt datter: Oleanna Kristine Pedersdtr

1881.26P 01.03.1881 10.07.1881 02.03.1881 Oleane Kristine E husmand Peder Monsen? Melfjord 1838 Oline Pernille Danielsdtr 1841

Utvandret til USA, Utah, den 22.5.1912.

.

1877 døpt sønn: Peder Olaus Pedersen

1877.36 14.03.1877 24.06.1877 Peder Olaus E husmd Peder Madsen Melfjord 1838 [Gift aug 1865, Hjd] Olina Larsdatter 1837

.

1875 (1874) døpt datter: Anna Gurine Pedersdtr

1875.28 10.10.1874 11.07.1875 Anna Gurine E husmd Peder Madsen Melfjord 1838 [Gift aug 1866, Hjd] h Pauline Oline Larsd 1837

1875 ft: 012 02 Anna Pedersen 1874 Rødø Pr. d b

.

1872 døpt datter: Christiana Helmine Pedersdtr

1872.54 16.08.1872 13.10.1872 Christina Helmine E indst Peder Madsen Melfjord 1838 [Gift aug 1866] Oline Larsdatter 1837

.

1875 ft (25): 011 02 Kristine Pedersen 1872 Rødø Pr. d b

Folketellinga for Dverberg 1900:
Gården Bjørnskind i Dverberg. Martin Reinert Isaksen er gårdbruker. Losjerende der er også: Mikal Kristian Kampevold, gift baadsmand, forhyret med dampskib f. 1874 i Tranø i Senjen. Kristine Helmine Kampevold, gift med Mikal, driver lidt søm for andre, f. 1872 i Rødø i Helgeland. Kitty Kampevold, datter f. 16.06.1900 i Dverberg.

.

1870 døpt datter: Lydia Mathea

1870.25 14.05.1870 17.07.1870 Lydia Mathea E indst Peder Madsen Lillefjor Olina Larsdatter

Født her den 14.5.1870.
Folketellinga for Rødøy 1875:
Bosatt hjemme hos sine foreldre på gården Melfjorden, matrikkelnr 85b, husmannsplass "Nystuen" under bnr. 2.

Folketellinga for Dverberg 1900:
Gården Buksnæs som drives av enken Beret Melbo, f. 1838 i Dverberg. Mikal Petersen, sønn av enken, ugift skreppehandler og gårdsarbeider, f. 1872. Paul Petersen, sønn av enken, fiskeri og gårdsarbeide, f. 1870. Albert Petersen, f. 1874, sønn av enken, fisker og gårdsarbeider. Josefine Petersdtr, f. 1878, datter av enken. Lydia Pedersdtr, nevnt som født 1870 i Rødø og forlovet med sønnen i huset - Albert Petersen. Hun har datteren Astrid Karlsen, f. 1898 i Trondenæs. Gunelie Melboe, enke med kår, f. 1816 i Tromsø.

.

1869 døpt sønn: Ludvig Mathias Pedersen

1869.2 02.02.1869 Ludvig Mathias E indst Peder Madsen Melfjord [Db, Hjd] Olina Larsdatter

.

1867 døpt datter: Hellene Maria Pedersdtr

1867.34 28.02.1867 11.08.1867 Hellene Maria E indst Peder Madsen Melfjord hstr Oline Larsd

1875 ft (25): 009 02 Helene Pedersen 1867 Rødø Pr. d b
FOLKETELLINGA DVERGBERG 1900:
Ved folketellinga 1900 er Helene bosatt på gården Bjørnskind, Dvergberg herred. Hun er gift med folkeskolelærer, kirkesanger og selveiende gårdbruker Svend Christian Svendsen, f. 1867 i Tranøy i Senjen i Troms. Helene er her nevnt som "Helene Marie Svendsen, f. Pedersen 1867 i Rødø i Helgeland. De har barna: Trygve f. 1893, Paula f. 1895, Sverre f. 1897 og Ottar f. 1900. Alle er født nåværende bosted.

Moren Oline Pernille Madsen f. Larsen, enke født 1836 Førde, Søndfjord NB, er bosatt der og er "deltaker i husets arbeid". Karine Oline Mohn,
f. 1871 I Trysil Østerdalen er bosatt der som folkeskolelærinne.

Ellers er det i husholdningen bosatt et tjenestejente: Gina Johanna By Hansen, ugift og født 1876 i Rødø Helgeland. Hun arbeider som budeie, foruten allslags arbeide. Hun reiser like etter tilbake til Rødøy og blir viet 8.oktober 1901 til fisker Konrad Marcelius Dahl Johannessen.

25.00 1865 plass

MELFJORDEN

Husmannsplass

JOHANNES JOHNSEN, husmann

1865 folketellingen

001 01 Johannes Johnsen 38 Mo Præstegjæld g Husmand md Jord
002 01 Serine Møllersdatter 33 Næsne Præstegjæld hans Kone g

.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Serine Møllersdtr

1865 ft: 002 01 Serine Møllersdatter 33 Næsne Præstegjæld hans Kone g

.

1872 døpt sønn: Anton Christian Bang Johannessen

1872.38 02.02.1872 07.07.1872 Anton Christian Bang E h Johannes Johnsen Melfjord 1831 [Gift okt 1865, Hjd] Serina Olea Møllersdat 1833

.

1869 døpt datter: Sophia Otelia Johannesdtr

1869.31 09.06.1869 18.07.1869 Sophia Otelia E husmd Johannes Johnsen Melfjord [Hjd] hstr Serine Oline Christine Møllersd

.

1866 døpt sønn: Jørgen Bernhard Mykøe

1866.16 18.04.1866 01.07.1866 Jørgen Bernhard Mykøe E rydningsmd Johannes Johannessen Melfjord Serine Oline Christina Møllersdatter

25 00 1865

MELFJORDEN

Husmannsplass

DANIEL KRISTENSEN, husmann

1865 folketellingen

001 01 Daniel Kristensen 37 Rødø Præstegjæld g Husmd uden Jord, Fisker
002 01 Mariane Pedersdatter 30 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Pernille Danielsdatter 13 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Elen Danielsdatter 10 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 02 Ole Pedersen 27 Rødø Præstegjæld Logerende ug Fisker
006 02 Eleaser Pedersen 23 Rødø Præstegjæld Logerende ug Fisker

Utsæd/husdyr:

Bruker: Daniel Kristensen
Utsæd:
Brukers yrke: Husmd uden Jord, Fisker
Husdyr: ku3 få5

-

EKTEFELLE og BARN:

-

1872 døpt sønn: Martinus Ludvig Hagen Danielsen

1872.36 10.05.1872 07.07.1872 Martinus Ludvig Hagen E h Daniel Christensen Nordfjordnes 1827 [Gift jul 1852] Mariane Pedersd 1833

.

1868 Martinus Andreas Dreier Danielsen

1868.32 07.08.1868 11.10.1868 Martinus Andreas Dreier E grdbr Daniel Christensen Melfjord Mariane Pedersd

,

1866 døpt datter: Christine Jørgine Meyer Danielsdtr

1866.38 19.08.1866 14.10.1866 Christine Jørgine Meyer E huusm Daniel Christensen Melfjord hstr Mariane Pedersd

.

1853 døpt datter: Pernille Christine Andrea Danielsdtr

1853.34 08.05.1853 24.07.1853 Pernille Christine Andrea E ind Daniel Christensen Melfjord [Hjd] kone Mariane Pedersd

.

1856 døpt dater: Elen Maria Norum Danielsdtr

1856.30 08.07.1856 14.09.1856 Elen Maria Norum E ind Daniel Christensen Melfjord
hstr Mariane Pedersd