KILA (61)

Bruk nr. 1 A

HOVEDSIDEN

61 01

KILA

61/01

ANDERS SAMULELSEN, leilending

Født ca. 1814 Holand i Meløy.
Døde her på gården den 15.08.1896.
Gift med Anne Kristine Andreasdtr, født Tjong Nedre 08 02 1830.
Hun døde her på gården den 10 01 1895.
Hun var datter av Andreas Jakobsen, leilending på Tjong Nedre.

Kirkeboka Rødøy 1899:
Enkemann og kaarmann Anders Samuelsen, død 15.08.1896. Begravd 09.09.1896.
Jordfestet 14.05.1899.

1876 skifte Kila

Skifte Kila 1876.
I skifte etter Berit Alexandersdtr er Anders Samuelsen oppgitt som verge for en av arvingene – den 13 år gamle Anne Sofie Gerhardsdtr, sønnedatter av avdøde som var bosatt i Lurøy.

Folketellinga for Rødøy 1875:

Anders Samuelsen er bosatt i Kila med kona Anne. Videre sønnene Johan og Nikolai og datteren Anne Videre 3 tjenere: Hans Jensen, Berith Madsdtr og Kjersten Pedersdtr.

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld (Kila 122 a)
001 Anders Samuelsen 01 1815 Melø Sogn b hf g Bygselmand, Grdbrg., Fisker
002 Anne Andreasdatter 01 1829 Rødø Sogn b Kone g -
003 Johan Anderssen 01 1861 Rødø Sogn b s - -
004 Nikolai Anderssen 01 1866 Rødø Sogn b s - -
005 Anne Andersdatter 01 1872 Rødø Sogn b d - -
006 Hans Jenssen 01 1857 Melø Sogn b tj ug -
007 Berith Madsdatter 01 1852 Rødø Sogn b tj ug -
008 Kjersten Pedersdatter 01 1835 Rødø Sogn b tj ug -
009 Kristian Kristoffersen 02 1832 Melø Sogn b Logerende g Inderst, Fisker
010 Anne Pedersdatter 02 1825 Tjøtø Pr. b Foreg.s Kone g -
011 Johan Eliassen 02 1851 Tjøtø Pr. b s af No. 10 ug Fisker

Folketellinga for Rødøy 1865:

Bosatt som leilending, gårdbruker og fisker på gården Kila 60-01. Han bor sammen med kona Anne og sønnen Johan. Videre tjener Kristoffer Olsen (19, og tjenestepikene Johanne Pedersdatter (21) og Olava Andreasdatter (21).

Folketelling 1865 for 1836P Rødøy prestegjeld (Kilen 122a)
001 Anders Samuelsen 01 50 Rødø Præstegjeld - - g Gaardbr, Leil, Fisker
002 Anne Andreasdatter 01 36 Rødø Præstegjeld - hans Kone g -
003 Johan Andersen 01 5 Rødø Præsteg - Søn ug Gaardbrugerens Søn
004 Kristopher Olsen 01 19 Rødø Præsteg - - ug Tjener
005 Johanne Pedersdatter 01 21 Rødø Præsteg - - ug Tjenerinde
006 Olava Andreasdatter 01 21 Rødø Præsteg - - ug Tjenerinde

ANDRE personer:

Berit Aleksandersdtr, kaarenke

Kaarenken – Berith Alexandersdtr bor her i egen husholdning med 2 voksne døtre,
Karen Johnsdtr, f. 1839, med barn Oleanna Olsdtr f. 1875.
Og Jacobine Johnsdtr f. 1841, med datteren Jerradine Thomasdtr, f. 1873.

.

Kristian Kristoffersen, innerste

I egen hushold er bosatt en innerste – Kristian Kristoffersen f.1832 i Melø sogn. Hans kone er Anne Pedersdtr f.1825 i Tjøtø prestegjeld. Kona har en sønn som heter Johan Eliassen, ugift fisker, f. 1851 i Tjøtø prestegjeld.

.

1865 ft: Kristopher Olsen, tjener

1865 ft:
004 Kristopher Olsen 01 19 Rødø Præsteg - - ug Tjener

Finner han ikke ved søk på 1875 folketellingen for Rødøy.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Kirstine Andreasdtr

AVDØD:
Kirkeboka Rødøy 1895:
Gift kaarkone Ane Kirstine Andreasdtr, f. Tjong, d. Kila 10.01.185. Begravd 6.5.1895. Jordfestet 4.8.1895.

.

1872 døpt datter: Anne Jacobia Schønning

1872.23 10.03.1872 02.06.1872 Anne Jacobia Schønning E grdbr Anders Samuelsen Kila 1816 [Gift okt 1857] Anne Kirstine Andreasd 1830

Senere gift med Johan Georg Bjerk Olsen

.

1866 døpt sønn: Nikolai Johan

1866.28 02.07.1866 19.08.1866 Nicolai Johan E grdbr Anders Samuelsen Kila Anna Kirstine Andreasd

.

1861 døpt sønn: Johan Edvard

1861.23 01.06.1861 07.07.1861 Johan Edvard E grdbr Anders Samuelsen Kila Anne Andreasdatter

Gift og bosatt Kilskar på Tjong Øvre.

.

1858 døpt datter: Anna Sophie Mathea

1858.12 19.01.1858 24.05.1858 Anna Sophie Mathea E gdbr Anders Samuelsen Kila kone Ane Andreasd

Døde 26.9.1861 på gården Kila, 3 ¾ år gammel. Gravlagt 27.10.61.

61 01

KILA

61/01

BERET SANDERSDTR, kaarenke

Hun er født 1793 i Ranens prestegjeld.
Hun nevnes 1865 som "Sandersdatte" og 1875 som "Aleksandersdtr".
Hun er enke etter avdøde Jon Jakobsen, død her 29 12 1863.
Hun omtales da som kaarenke under to tellinger videre før hun den selv dør her den 03 06 1876.

AVDØD:
Kaarenke Berith Alexandersdtr, Kila, død 03.06.1876, 80 år. Gravlagt 14.8.1876.

1875 folketellingen

Folketelling 1875 for 1836P Rødøy prestegjeld (Kila 122a)
012 Berith Alexandersdatter 03 1795 Mo Pr. b hm e Lever af Kaaret
013 Karen Johnsdatter 03 1839 Rødø Sogn b d ug Hjælper Moderen
014 Jakobine Johnsdatter 03 1841 Rødø Sogn b d ug Hjælper Moderen
015 Jerradine Thomasdatter 03 1871 Rødø Sogn b No. 14s d - -
016 Oleanna Olsdatter 03 1873 Rødø Sogn b No. 13s d - -

1865 folketellingen

Folketelling 1865 for 1836P Rødøy prestegjeld
001 Berith Sandersdatter 01 72 Ranens Præst - - e Holdsenke
002 Karen Johnsdatter 01 26 Rødø Præstegjæld - Datter ug Enkens Tilsyn
003 Johanna Andersdatter 01 1 Rødø Præstegjæld - Pigens Datter ug -
004 Zaccarias Gabrielsen 01 2 Rødø Præstegjæld - - ug Fattigbarn
005 Niels Mathisen 02 69 Ranens Præsteg - Logerende g Fisker
006 Jukkumine Pedersdatter 02 26 Bergen - hans Kone g -
007 Nielsine Nielsdatter 02 6 Rødø Præstegj - deres Datter ug -
008 Mathias Nielsen 02 4 Rødø Præstegj - deres Søn ug -
009 Peder Nielsen 02 1 Rødø Præstegj - deres Søn ug -

I holdsenkens hus er også bosatt en familie i egen husholdning:
Nils Mathisen er logerende fisker på 69 år og født Ranens prestegjeld. Hans kone – Jokkumine Pedersdtr er bare 26 år gammel og født i Bergen. De har 3 barn: Nilsine (6), Mathias (4) og Peder (1).

1855 hva?

HVA KAN DETTE VÆRE - han han og mora vært fraflytta etter at hennes mann døde. Kvinnen er bare 39 1/2 år gammel, mye yngre enn hans mor er.
Kirkeboka for Rødøy – innflyttede:
1855-03. 26.4.1855. Enken Beret Alesandersdtr, 39 1/2 år gammel. Fra Trondheim. Kila. Kom sammen med ungkaren Gerdhard Johnsen Kilen.

KILA

61/01

JON JAKOBSEN

Født her ca 1768.
Døde her 14 05 1845.
Gift to ganger:
1.gang med Gjertrud Pedersdtr.
2.gang med Beret Sandersdtr, som opptalt foran her.

Skifte på gården Kilen 1845 etter Jon Jakobsen.
Beret Sandersdtr, ektefelle.
Gierhard Jonsen (19) sønn.
Karen Jonsdtr (6) datter,
Jakobie Jonsdtr (5) datter.

Rødøy kirkeboka – gravlagte:
Gårdmann John Jakobsen, 77, Kila. Død 14.mai 1845, begravet 15.juni 1845.

Benkestokboka, side 38:

"..overtok Gaarden Kilen efter Faderen og var bosatt her allerede i 1801, da "32 Aar Gl."; han levde endnu i 1832 og eiede fremdeles en Del af Familjens gamle Jordegods, et Brug af Gaarden Dalen i Melø, som var bortbygslet til Michel Melchiorsen. Ved Skiftet efter denne, sluttet 11.12.1832, fordrende "John Jacobsen Kilen som Rest paa Bygselssummen paa Gaarden Dalen 25 Spdlr. Gift 1799 med Enken Gjertrud Pedersdatter f. ca 1761, død 18??. En datter kjendes: Inger."

1801 folketellingen

Bosatt som gårdbruker på gården Kila 61-1. 32 år gammel. Gift 1.ekt. Bonde, bruger jord og driver fiskeri. Kona har vært gift før og har 3 hjemmeboende barn fra første ekteskap. Ekteparet har datteren Inger på 1 år.

Skifte ESKEHOLMEN 1813 etter ARNT JOHANSEN:

Skifte på gården ESKEHOLMEN 1813 etter Arent Johansen.
Jakob Johansen, bror, Kiilen, død.
Jon Jakobsen, barn av Jakob.
Østen Jakobsen, barn av Jakob.
Carl Jakobsen, barn av Jakob.
Anna Jakobsdtr, barn av Jakob, gift med Lars Bertelsen, Kilen.
Kjersten Jacobsdtr, barn av Jakob, gift med Peder Johansen Halsosa.
Maren Jakobsdtr, barn av Jakob.
Gidsken Jakobsdtr, barn av Jakob.
Inger Jakobsdtr, barn av Jakob (død).
Jakob Andreasen (8) barn av Inger.

Niels Johansen, død bror.
Peder Nilsen (23) sønn av Niels.
Mallena Nielsdtr, barn av Niels, gift med Christen Iversen, Jamtjorden i Hemnes.
Bereth Nielsdtr, barn av Niels.
Gjertrud Nielsdtr, barn av Niels.

Mons Johansen (død bror).
Mallena Monsdtr, barn av Mons, død.
Hennes barn er hos faderen - Hans Olsen Fugelvikgjelde.
Johan Hansen, barn av Mallena.
Milla Adrina Hansdtr, barn av Mallena.

Karen Johansdtr, søster, gift med Arent Andersen, Vildmoen.
Helene Johansdtr, søster, gift med Isach Danielsen, Eskeholmen.

Skifte KILA 1825 etter KARL JAKOBSEN, Kila.

Skifte på gården Kilen 1825 etter Karl Jakobsen.
Beret Israelsdtr (78) mor.

Østen Jakobsen (død) bror.
Jakob Østensen (12) barn av Østen.
Kirsten Jakobsdtr, søster, gift med Petter Jakobsen Oldra.
Gidskjen Jakobsen, søster, gift med Jacob Christiansen Tjong.
Inger Jakobsen, søster, død.
Jakob Andreasen (20) barn av Inger.

Maren Jakobsdtr (41) søster.
Jon Jakobsen (57) halvbror.
Ane Jakobsdtr, halvsøster (55) enke.

1826 formynder

Skifte gården Blok 1826 etter avdøde Ole Kristoffersen
Ingebrigt Ingebrigtsen (9), barn av Ingebrikt. Formynder Jon Jakobsen Kilen.

EKTEFELLE (2)

Ektefelle (2) Beret Sandersdtr

Hun levde svært lenger enn sin ektefelle og er MER omtalt i egen side for åra 1855-1876.

1831 VIET

10.10.1831. John Jacobsen. Født og bosatt Kila. 61 år gammel. Sønn av Jacob Jahnsen, Kila. Beret Alexandersdatter, bosatt Kila, født Aanes i Nord Ranen, 30 år, datter av Alexander Olsen, Aanes i Moe fierding. John er enkemann.

Noe usikkert (?)

KAN DET VÆRE HENNE SOM ER OMTALT VED DÅP AV BARN HER:

1826.3GU 19.06.1826 15.07.1826 20.06.1826 Chrestopher Sandberg U gift mand Ole Sivertsen Brevik [*] 1. leiermaal for ham, 2. for hende, oppgivet af moderen.
pigen, tjenestepige Berith Sandersdatt Brevik

Mer om barnet:
Konfirmert Rødøy kirke 26.juni 1842.
Nevnt i mannskapsrullene åra 1830-35. Bosatt som sønn på gården Breivik

.

1840 Jacobine Benjamine Johnsen

1840.8 25.11.1839 03.05.1840 25.11.1839 Jacobine Benjamine E kaarmand John Jacobsen Kila h Beret Sandersd

.

1837 døpt datter: Karen Johanne Bergitha

1837.24 08.08.1837 20.08.1837 Karen Johanne Birgitha E gaardmd John Jacobsen Kila kone Beret Sandersdatter

.

1832 døpt sønn: Gerhard Johan Jakob (TV)

1832.1 24.11.1831 19.04.1832 Gerhard Johan Jacob E grdmd John Jacobsen Kila [Hjd] kone Beret Alexandersd

HVA KAN DETTE VÆRE - han han og mora vært fraflytta etter at hennes mann døde. Kvinnen er bare 39 1/2 år gammel, mye yngre enn hans mor er.
Kirkeboka for Rødøy – innflyttede:
1855-03. 26.4.1855. Enken Beret Alesandersdtr, 39 1/2 år gammel. Fra Trondheim. Kila. Kom sammen med ungkaren Gerdhard Johnsen Kilen.

.

1832 døpt datter: Inger Birgitta (TV)

1832.28 28.11.1832 28.11.1832 Inger Birgitta E gaardmand John Jacobsen Kila Død efter 36 timer. kone Beret Alexandersd Kila

29.11.1832. 08.12.1832. Hjemmedøt pikebarn, Inger Birgitta Johnsdtr. Kilen. Barnet Inger døde etter 36 timer.

EKTEFELLE (1)

Ektefelle (1): skifte 1830

Skifte på gården Kilen 1830 etter Giertrue Pedersdtr.
Joen Jakobsen, ektefelle.
Peder Aronsen, død, sønn.
Andreas Pedersen (13) barn av Peder, formynder Jens Sivertesen, Sionøen i Lurøe.
Ane Arondsdtr, datter, gift med Niels Weiland, Killa.
Elisabeth Aronsdtr, datter, gift med Anders Poulsen, Mehus i Nesna.

61 01

KIlA

61/01

NILS MATHISEN, logerende her

Døde 17. november 1875 i Kila.

1877 skifte

Skifter i Rødøy 1877:
Skifte på gården Kilen 1877 etter Nils Mathisen.
Døde den 17. november 1875.
Jokumine Pedersdtr, ektefelle.
Nilsine Christine Nilsdtr (16) datter; Ytre Ringen.
Mathias Peder Nilsen (14), sønn; Verang.
Peder Andreas Nilsen (11), sønn: Lillefjord.
Marithe Nilsdtr (8) datter; Tjong.
Christian Nilsen (5) sønn: Strømdal.
Hans Martin Nilsen (2) sønn.
Verge for de umyndige Mathis Iversen Tjong.

1865 folketellingen

005 Niels Mathisen 02 69 Ranens Præsteg - Logerende g Fisker
006 Jukkumine Pedersdatter 02 26 Bergen - hans Kone g -
007 Nielsine Nielsdatter 02 6 Rødø Præstegj - deres Datter ug -
008 Mathias Nielsen 02 4 Rødø Præstegj - deres Søn ug -
009 Peder Nielsen 02 1 Rødø Præstegj - deres Søn ug -

Mannskapsrullene Rødøy 1809-1835:

Nevnt født i Rana. Høy og frisk. Arbeider som dreng 1812 og 1818 på Gjerøy. Melfjorden 1825-1825, Sperstad 1827, Brevik 1828-30 og Segelfore 1833.

1829 skifte

Skifte gården Melfjorden 1829 etter Marit Iversdtr.
Peder Fordelsen, ektefelle.
Hennes barn: Niels Mathisen (23), formynder Zacharias Iversen, Telnes.
Iver Mathisen (20) formynder Zacharias Iversen, Telnes,
Zacharina Mathisdtr (25) formynder Zacharias Iversen, Telnes.

Barn sammen:
Fordel Pedersen (15),
Peder Pedersen (12),
Johan Pedersen (9),
Mattis Pedersen (3) og
Ellen Pedersdtr (7).

1825 Rødøy kirkebok, konfirmasjon:

Konfirmert Rødøy kirke 03.07.1825. 18 år gammel. Bosatt Melfjord. Sønn av Mathis Pedersen og Marith Iversdtr, Ranen.

EKTEFELLE og BARN:

1875 folketellingen (Kila 122b Jægthaugsletten)

001 Jokumine Pedersdatter 01 1838 Bergen b hm e Husmds. Kone Delvis understøttet af Fattigvæsenet
002 Mathias Nilssen 01 1862 Rødø Sogn b s - -
003 Kristian Nilssen 01 1871 Rødø Sogn b s - -
004 Hans Nilssen 01 1874 Rødø Sogn b s - -

Ektefellen Nils Mathisen døde 17. november 1875 i Kila.
I folketellingen like etter er Jokumine bosatt som husmannsenke på 122b Jøghaugmoen i Kila. De er sannsynlig kommet dit etter folketellingen 1865.

BARNA:

1874 døpt sønn: Hans Martin Nilsen

1874.38 21.04.1874 02.08.1874 Hans Martin E husmd Nils Mathiessen Kila 1808 [Gift aug 1860, Hjd] Christiaea Jokumina Pederdatter 1839

Bosatt hjemme hos sin mor på plassen ”Jægthaugsletten” ved tellinga 1875.
Han er den eneste av barna som ikke er nevnt bortsatt ved skifte etter faren 1877.

.

1871 døpt sønn: Kristian

1871.29 17.04.1871 16.07.1871 Christian E h Nils Mathiessen Kila 1807 [Gift aug 1860, Hjd] Jokumina Pedersdatter 1838

Bosatt hjemme hos sin mor – husmannsenken på ”Jægthaugsletten” ved tellinga 1875.
Bosatt Strømdal 1877 ved skiftet etter faren, 6 år gammel.

.

1868 døpt datter: Marith

1868.24 11.03.1868 23.08.1868 Marith E strands Niels Christopher Mathiessen Kila [Hjd] Jokumine Pedersd

Bosatt Tjong 1877 ved skifte etter faren, 9 år gammel.

.

1865 døpt sønn: Peder Andreas Gjersing

1865.43 30.09.1865 14.10.1865 Peder Andreas Gjersing E indst Niels Christopher Mathiessen Kila Jokumine Pedersd

Bosatt Lillefjord ved skifte etter faren 1877, 12 år gammel.

.

1862 døpt sønn: Mathias Peder

1862.31 30.05.1862 20.07.1862 Mathias Peder E indst Niels Christopher Mathiassen Tjong Christina Jokumine Pedersd

Bosatt hjemme hos sin mor – husmannsenken på ”Jægthaugsletten” ved tellinga 1875.
Bosatt hjemme på gården Verang, 14 år gammel, ved skiftet etter faren 1877.

.

1860 døpt datter: Nilsine Kristine

1860.38 12.02.1860 23.09.1860 Nielsine Christine U ungkl Niels Christopher Mathiassen Esvik [Hjd] Foreldrene ere nu ægteviede pige Christine Jochumine Pedersd Esvik

Bosatt Ytre Ringen 1877 ved skifte etter far.