Gård Verne Søndre (47) 1600

Hovedsiden

Familiene:
1668 Johannes Eriksen
1668 Anders Johansen
1668 Nils Johansen

1801

47.00 1668 Johannes Eriksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Johans
Etternavn: Erichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Wernes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

47.00 1668 Anders Johansen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Wernes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

47.00 1668 Nils Johansen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Niels
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Wernes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

OM BRUKERE UNDER HER

Merknad

I mine kilder er det ikke skilt mellom Sør Vernes og Nord Vernes - for de brukere som bodde på disse gårdene på disse åra. Har fordelt de som best, men er trolig ikke helt riktig. Mulig kan det avklares med flere kilder senere.

Innskrivning

Foreløpig legges alle med "Værnes" under begge gården. Fordeles senere når jeg får bedre kilder.

47/50 1612-1613 Anders Værnes (husmann)

1612-1613

Værnes 47 Anders Anders Vernes 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Værnes 47 Anders Værnes Anders Vernes 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand
Værnes 47 Anders Værnes Anders Vernes 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

47/50 1612-1613 Henrik Værnes (leiledning)

1612-1613

Værnes 47 Henrik Henrik Vernes 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Værnes 47 Henrik Værnes Henrik Vernes 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Værnes 47 Henrik Værnes Henrik Vernes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding

47/50 1612-1613 Jørgen Værnes (leiledning)

1612-1613

Værnes 47 Jørgen Værnes Jørgen Vernes 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Værnes 47 Jørgen Værnes Jørgen Vernes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Værnes 47 Jørgen Værnes Jørgen Vernes 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.

47/50 1612-1613 Kristoffer Værnes

1612-1613

Værnes 47 Christopher Kristoffer Vernes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Værnes 47 Christopher Kristoffer Vernes 1613 179 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Værnes 47 Christopher Værnes Kristoffer Vernes 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.

47/50 1612-1613 Oluf Værnes (leiledning)

1612-1613

Værnes 47 Oluf Vernes Oluf Vernes 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand
Værnes 47 Oluf Værnes Oluf Vernes 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Værnes 47 Oluf Værnes Oluf Vernes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Værnes 47 Oluf Værnes Oluf Vernes 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Værnes 47 Oluf Værnes Oluf Vernes 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.
Værnes 47 Oluf Værnes Oluf Vernes 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.

47/50 1612-1613 Sakarias Værnes

1612-1613

Værnes 47 Sakarias Værnes Sakarias Vernes 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Værnes 47 Sakarias Værnes Sakarias Vernes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Værnes 47 Sakarias Værnes Sakarias Vernes 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.