Gård Høyvåg (73)

bruk nr 1

Hovedside

Bruket er eid av "Det nordlandske Kirke og skolefond", også idag (2019).

Brukere her etter flytting av klokkergård

Etter at Selvågen på Rødøy ble ny klokkergård

Tiden som klokkergård her

Utskilt

UTSKILT

05 06 1907 bruk nr. 2
26 10 1918 bruk nr. 3

73 01 eier

2000 Jordboka

Fra 19 12 2000 eiet av Opplysningsvesenets fond.

1950 Det nordlandske Kirke og Skolefond

Matrikkelutkastet av 1950.
Skyld 26 øre

Brukere her før 1844

1801 Hans Ebenhard Liljendal

Skifte etter han 1843 - og det blir da "klokkergård" etter hans tid.

1801 før: Lensmann Peder Carstensen

Dør på gården her 1797.

1811 før: Familien: Carsten Olsen