Gård Seines (67)

Bruk nr 1 s2

Monrad Hansen Sleipnes, skjøte 1925.
Ludvikka Bang Pedersen, selger 1925
Hans Pedersen
Ole Hauan/Mathilde Hauan
Trygve Bang 1886-matrikkel

Bruk nr 1 s1

1877 Albert Olaus Johan Hansen
1900 Lorents Pedersen
0000 Albert Pedersen

Bruk nr 2

2006 Per Erling Lorentsen/Grete Lorentsen
1950 Hans Monsen f.1907
1921 Hans Monsen f. 1862

Bruk nr 3, 4 og 5

Bruk nr 4 eksisterte bare i et år, se omtale under dette bnr.
67 03 Olav Olsen Djupdal
67 03 Olaf Pedersen
67 05 Torbjørg Seines
67 05 Teodor Seines

Bruk nr 6 SEINESBUKT

2004 Signe (Kvarv) Ziegler/Hans Ole Zigler
2004 Hilde Engen
2004 Olav Engen
0000 Kjell Robert Rødberg
0000 Ingeborg Olsen
1950 M og T Tollefsen

Husmannsplasser *

Peder Hansen, fisker 1900 og 1910
Martin Kristoffersen, noe rundt 1900
Peter Kristensen, plass "Grindviken" 1865-1875
Hans Kristian Pedersen, sønn av husmannen, utvandre med familie

Uplasserte

Venter på en avklaring i skriveprossen
Ole Benjaminsen - mulig bruker av 1 eller 2?

1801 og før *

Diverse fra gården

1886 Seines - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 67
•Gammelt matrikkelnr: 126
•Navn på gård: Seines
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 131a Seines Trygve Bang 0-98 0-2-15-15 Ogsaa skr. Seidnes.
2 131b Seinesvik Hans Pedersen 0-25 0-0-16-16

1832 Grenseforretning vedrørende skogen

i forhold til gården Sleipnes. Realpanteregister nr 2