Gård Øresvik (11) bruk nr 1 A

Hovedsiden

1827 Fordel Gabrielsen
1826 Størker Kristensen
1801 Paul Hansen
1801 Israel Pedersen

11 01 1827 Fordel Gabrielsen

Fordel Gabrielsen, gårdmann

1827 Fordel døde her:

AVDØD:
1827.15G 07.10.1827 gaardsmand Fordel Gabrielsen Øresvig 27

Alle disse var omkomen paa eengang paa søen. Fordel Gabrielsen og Kirsten Olsdatter var samme dag mand og kone. Brudefolkrt blev tidlig borte?. 4 mennesker ifra Lurøe fjerding ... paa fartøyets bund?. I brudefølget, af det paa baaden verende 10 mennesker blev kun 4 bjerget ... følgende ... En senere paa søen i ... af Støtøe (er indført foran).

Ektefelle: Kirsten Olsdtr

Hun var enke etter brukeren her som døde året før.

Kirsten dør sammen med den nye ektefelle:

Alle disse var omkomen paa eengang paa søen. Fordel Gabrielsen og Kirsten Olsdatter var samme dag mand og kone. Brudefolkrt blev tidlig borte?. 4 mennesker ifra Lurøe fjerding ... paa fartøyets bund?. I brudefølget, af det paa baaden verende 10 mennesker blev kun 4 bjerget ... følgende ... En senere paa søen i ... af Støtøe (er indført foran).

ANDRE personer:

Katarina Størkersdtr

Mer om KATARINA:

Alle disse var omkomen paa eengang paa søen. Fordel Gabrielsen og Kirsten Olsdatter var samme dag mand og kone. Brudefolkrt blev tidlig borte?. 4 mennesker ifra Lurøe fjerding ... paa fartøyets bund?. I brudefølget, af det paa baaden verende 10 mennesker blev kun 4 bjerget ... følgende ... En senere paa søen i ... af Støtøe (er indført foran).

Bergitte Hansdtr, tjenestepige

Mer om BERGITTE:

Alle disse var omkomen paa eengang paa søen. Fordel Gabrielsen og Kirsten Olsdatter var samme dag mand og kone. Brudefolkrt blev tidlig borte?. 4 mennesker ifra Lurøe fjerding ... paa fartøyets bund?. I brudefølget, af det paa baaden verende 10 mennesker blev kun 4 bjerget ... følgende ... En senere paa søen i ... af Støtøe (er indført foran).

11 01 (?) 1826 Størker Kristensen

1826 Skifte - avdød Størker Kristensen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Øresvik 1826 etter Størcher Christensen.
Ektefelle Chirsten Olsdtr.
Barn: Catrina Saafia Størchersdtr (12) formynder moderen med tilsyn av Jens Jansen Stensland.
Olava Størchersdtr (6). Formynder moderen med tilsyn av Jens Jansen Stensland.

1826 Størker dør her:

AVDØD:
1826.13G 19.09.1826 gaardsmand Størker Chrestensen Øresvig 40 Omkomen paa søen.

Størker Kristensen - fra Tømmerdal

SKIFTER I RØDØY:
Skifte år 1800 på gården Tømmerdal etter avdøde Olava Størchersdtr. Gjenlevende ektefelle Christen Christensen.
Størcher Christensen (13) sønn,
Christian Christensen (7), sønn,
Niels Christensen (6) sønn,
Elen Christina Christensdtr (20) datter,
Rachel Elisabet Christensdtr (18) datter,
Christense Christensdtr (17) datter,
Mallena Christensdtr (15) datter,
Anne Cathrine Christensdtr (9) datter.

Ektefelle: Kirsten Olsdr

1822 døpt datter: Asrianna acobia

Mer om ADRIANNA:

1822.15P 20.06.1822 17.07.1822 30.06.1822 Adriana Jacobia E Størcker Christensen Øresvik
Kiersten Olsd Øresvik

1820 døpt datter: Olava

KIRKEBOKA RØDØY DØPTE:
1820.3P. Født 04.04.1820. Døpt 06.04.1820. Olava. Ekte datter av gaardbruker Størker Christensen, Øresvik og Kiersten Olsdtr.

Mer om OLAVA (Lava)

Nevnes om 6 år i skiftet etter faren 1826.

1814 datter: Katrine Sofie Størkersdtr

Nevnes som 12 år i skiftet etter faren 1826.SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Øresvik 1827 etter Chatarina Sophia Størkersdtr. Olava Størkersdtr (7), søster. Andreas Carstensen (20) halvbror. Hans Carstensen (18) halvbror.

1827 Katarine dør på havet

Alle disse var omkomen paa eengang paa søen. Fordel Gabrielsen og Kirsten Olsdatter var samme dag mand og kone. Brudefolkrt blev tidlig borte?. 4 mennesker ifra Lurøe fjerding ... paa fartøyets bund?. I brudefølget, af det paa baaden verende 10 mennesker blev kun 4 bjerget ... følgende ... En senere paa søen i ... af Støtøe (er indført foran).

11 1801

Om

To brukere av gården ved tellingen 1801, nåværende og den tidligere. Det ser ut til å være ett bruk og noen husmannsplasser på den tid.

1801 Paul Hansen

1801 folketellingen
001 01 Poul Hanssen 35 Husbonde 1te ægtesk. Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Ingeborg Joensdatter 40 Hans kone 2dt ægteskab
003 01 Ole Poulsen 3 Deres søn
004 01 Joen Poulsen 2 Deres søn
005 01 Carl Pedersen 2 Foster søn
006 01 Anna Iversdatter 20 Tjeneste pige Ugift

1801 Israel Pedersen

1801 Tidligere bruker, nå holdsmann: Israel Pedersen
007 01 Israel Pedersen 87 Mand Enkemand efter 2dt ægtesk. Holdsmand og opholdes i huset
008 01 Anna Israelsdatter 47 Hans datter Ugift