Tjong Nedre

Bnr 1 fellestunet på NER-TJONG

59/01

Til hovedsiden

Til B-siden - bruker som overtar etter SVEN

DENNE SIDEN OMFATTER BRUKER HER FRA 1801 OG FREM til at den første av MATHISEN familien kjøper bruket.

59 01

TJONG NEDRE, fellestunet på NerTjong.

SVEN BENJAMINSEN, leilending

1906 Skifte - Karen Jakobsdtr

Hun dør 30.oktober 1905 og det blir skifte etter henne.
Sven Heitmann Benjaminsen er død tidligere blir det nevnt.
Karen har en søster som heter Anne Jakobsdtr, bosatt Borge i Lofoten (Svolvær).
Søsteren Jakobine Jakobsdtr er død,men har barn som antagelig bruker Strøms som etternavn.
Barn av Jakobine: Jakob Kristiansen, Strøm i Borge. Skal antagelig være på arbeid i Sulitjelma.
Barn av Jakobine: Othelius Kristiansen: 194 West Erich str. Chicago, Amerika.

1875 Kaarmann - Sven Benjaminsen

008 02 Sven Benjaminsen 1815 Rødø Sogn hf g Kaarmand, Fisker b
009 02 Karen Jakobsdatter 1825 Rødø Sogn Kone g b

1865 folketellingen

001 01 Svend Benjaminsen 52 Rødø Præstegj g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Karen Jacobsdatter 40 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Hans Markusen 19 Rødø Præstegj ug Tjener
004 01 Petternella 32 Rødø Præstegj ug Tjener
005 01 Edvard Markussen 14 Rødø Præstegj ug Visergut
006 01 Gjerthine Pettersdatter 12 Rødø Præstegj ug Viserpige

Utsæd/husdyr;

Bruker: Svend Benjaminsen
Utsæd: by2 ha1 po4
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få12

Ektefelle: Karen Andrea Pareli Jakobsdtr

Datter av tidligere bruker her Jakob Kristiansen og Gisken Jakobia Jakobsdtr. Se nedenfor.

1865 ft: Visergutt: Edvard Andreas Markussen

Han ble født 9.8.1851 på gården Reppen Øvre 55-01. Sønn av Markus Andreas Nilsen og Ingeborg Anna Hansdtr. Lenke dit. I skiftet etter moren 1878 er han nevnt som bosatt i Spilleren (Meløy?).

1865 ft: Tjener: Hans Andreas Markussen

Han ble født på gården Reppen Øvre 55-01.Sønn av Markus Andreas Nilsen og Ingeborg Anna Hansdtr. Lenke dit. Nb. Da han giftet seg 1872 var han bosatt i Blok.

1865 ft: Tjenestepike - Peternella

I tjeneste her 1865. Nevnt som Peternella og er 32 år og ugfit.

1865 ft: Viserpike: Gjertine Pettersdtr

Nevnt som viserpike her 1865, 12 år gammel.

Sven - hvorfra

Født 21.6.1781 i Hemnes prestegjeld. Død 3.5.1836 på Tjong Øvre.
Han er omtalt som gårdbruker på Tjong Øvre bnr 2. Lenke dit.

59 01

TJONG NEDRE, fellestunet på NerTjong.

59/01

JAKOB KRISTIANSEN, leilending

1867 Skifte etter Gidsken Jakobsdtr

Hovedperson.
Karen Jakobsdtr, gift datter - med Svend Benjaminsen, Tjong.
Anne Jakobsdtr
Jakobine Jakobsdtr, datter, gift med Johan Chr. Alexandersen, Strøm i Borge.
Kristian Jakobsen, sønn.

1867 Jakob Kristiansen dør - skifte etter han

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Tjong 1867 etter Jakob Kristiansen.
Gidsken Jakobsdatter.
Kristian Jakobsen, sønn.
Anne Jakobsdatter,
Jakobine Jakobsdtr, datter, gift med Johan Christian Alexandersen, Strøm i Borge Sogn.
Karen Jakobsdatter, datter, gift med Svend Benjaminsen, Tjong.
Petter Bang (17) dattersønn.
Anders Bang (12), dattersønn.
Oluf Bang (8) dattersønn.
Rakel Bang, datterdatter.
Værge for de umyndige Johan Johannessen Segelfore.

1865 folketellingen

007 02 Jacob Kristiansen 80 Rødø Præstegj g Holdsmand
008 02 Gjisken Jacobsdatter 75 Rødø Præstegj hans Kone g
009 02 Anne Jacobsdatter 41 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
010 02 Kristian Jacobsen 36 Rødø Præstegj ug Dreng
011 02 Kristian Kristiansen 6 Rødø Præstegj Fostersøn ug

Sønn av tidligere bruker her

Sønn av Kristian Jakobsen og Anna Larsdtr. Lenke til siden hvor disse er omtalt.

Ektefelle: Gisken Jakobia Jakobsdtr

Født Kila ca 1792. Datter av Jakob Johansen (1732-1804) og Berethe Israelsdtr. Gårdbruker på gården Kila.

1832 Datter: Jakobine Johanna Jakobsdtr

Født her 30.6.1832. Døde på Strøm i Borge Præstegjeld 6.1.1882.

LEIF JOH. ANDERSEN:
Gift 18.8.1863 med Johan Christian Alexandrsen. Døde 6.1.1882, Strøm i Borge og ble gravlagt Borge Kirkegård. 8 barn er nevnt i slektsomtalen av henne.

Det er skifte på Tjong i 1906 - søsteren Karen:
Jakobines barn nevnes da:
Jakob Kristiansen, Strøm i Borge, Skal være paa arbeid i Sulitjelma.
Othelius Kristiansen, bosatt 194 West Erich str, Chiago. Amerika.

1826 Sønn: Kristian Fredrik Jakobsen

Født her 8.7.1828. Døde 31.3.1868 på Lofothavet.

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1868-12:
Ungkar. 41 år. Tjong. Ikke begravet. Omkommet på sjøen i lag med ungkar Didrik Pedersen (17) Bøe, husmann Kristen Pedersen (50) Nordfjordnes og ungkar Anton Christensen (22) Nordfjordnes.

1865 er han bosatt hjemme hos foreldrene på Tjong Nedre. 36 år gammel dreng hos foreldrene.

Skifte 1870

Skifte på Tjong 1870:
Hovedperson: Kristian Jakobsen.
Oppfostringsbidrag til pigen Karen Einarsdtr Brendnes eller Ole Hansen Brena i Øksnes.

Datter av Kristian: Lydia Kristiansdtr

KIRKEBOKA DØPTE 1861:
Uekte datter av foreldre Christian Jacobsen, Tjong og Karen Einarsdatter, Brennes.

Sønn av Kristian: Kristian Fredrik Kristiansen

Født 2.4.1859. Fostersønn hos besteforeldrene her 1865. Sønne-sønn av Jakob og Gisken her.
KB1859.19
Født 02.04.1859
Døpt 02.06.1859
Christian Frederik U
Far: ungkl Christian Frederik Jacobsen Tjong
Mor: pige Magdalena Nielsdatter Reppen
Opgivet af barnets foreldre. Hans første, hendes 3. leiermaal.

1825 Datter: Karen Andrea Pareli Jakobsdtr

Født her 27.12.1825. I 1865 er hun gift med gårdbruker Svend Benjaminsen. Se nærmere under han over her.

1823 Datter: Anne Bergitta Jakobsdtr

Født her 4.12.1823.

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som tjenestepike hjemme hos sine foreldre, holdsfolk på gården Tjong Nedre 59-01. 41 år gammel, ugift
LEIF JOH. ANDERSEN:
Av folketellingen i 1875 framgår det at Jakobine hadde sin søster hos seg som barnepike. Hun var altså ugift og hette Ane Birgitte, født i 1822. Torald Andersen fortalte at han hadde vage barndomsminner om henne. Som svært liten lå han i senga hennes under besøk på Strøm, eller det var hun som besøkte dem. Toralf hadde koppervaksinasjonstesten hennes og en sølvskje med hennes initialer.

1822 Datter: Kristine Jakobine Jakobsdtr

Født her 2.4.1822. Døde på gården Svinvær 18.5.1858. Hun var gift med Anders Pedersen Bang (Æsvik og Svinvær). Omtales under gården Æsvik. Lenke dit.

Fellesside for Tjongs-gårdene

Familier fra før 1801

Side samlet for begge gårdene