Oldervik (19):

51 for videre

Hjemler

Hovedsiden

Bnr 51 - 59

OLDERVIK

Bnr: 60 - 69

OLDERVIK

Bnr 65 (2015)

Gnr 19, bnr 65 er solgt for kr 100.000 fra Rødøy kommune til Basecamp Helgeland AS (14.12.2015).

70 - 79

OLDERVIK

77 (2014)

Gnr 19, bnr 77 er overdradd til Ingvald Johan Hansen og Emma Karoline Strand (03.03.2014).

Bnr 80 -89

OLDERVIK

Bnr 90 -99

OLDERVIK

90 (2015)

Gnr 19, bnr 90 er overdratt for kr 3.000 fra Laila Karlotte Einvik til May Anota Nygård (19.10.2015).

94 (2015)

Andel av Gnr 19, bnr 94 er solgt for kr 250.000 fra Merethe Munthe Sviggum til Jorun Jaaunsen (05.10.2015).

94 (2011)

Gnr 19, bnr 94 er solgt for kr 10000 fra Alf Peder Steinrem til Freddy Steinrem og Merethe Sviggum Steinrem (02.02.2011)

Bnr 100 - 109

OLDERVIK

100 (2016)

Gnr 19, bnr 100 er solgt for kr 13,350 fra Marte Kristin Grotnes til Randi Othelie Karlsen og Hans Arnold Løvstrand (13.4.2016).