Gård Bjerga (53)

Bruk nr 1 - side 2

Til hovedsiden

Bosatt her

53.01.05 1837 Ole Kristian Jakobsen
53.01.05 bosatt Benoni Jonsen
53.01.04 1830 Nils Olsen

53.01.05 1837 Ole Kristian Jakobsen

1837 Skiftet

** Bjerga; Rødøy/1837
81 Ole Jacobsen M Hovedperson
82 Hans Holm Olsen M 5 Sønn

1837 Ole dør her

Ole dør her den 4.desember 1837. Han døde på havet, 38 år gammel. Det er usikkert om han ble funnet og gravlagt. Skifte skjer Bjerga 1837. Bare sønnen Hans Holm Olsen (5) nevnes som arving.

Han var født på gården Melfjorden ca år 1800. Sønn av Jakob Olsen og Dorthea Haagensdtr, omtalt nedenfor her.

1833 kongelig skjøte

Gårdbruker:
Kongelig skjøte til Ole Jakobsen på denne gård for 50 spesidaler, datert 2. juli, tinglyst 12.oktober 1833

1818 konfirmert

Konfirmert Rødøy kirke 1818, med bosted Bjerga.

1809-1835 mannskapsrullene

1811-1813 dreng Bjerga
1818-1825 dreng Bjerga
1827-1830 dreng Tjong Nedre
1831-1835 bruker Bjerga
Nevnes som født ”Melfiorden”.
Nevnes som ”Høy og frisk”.

1804 skifte far

Skifte etter hans far Jacob Olsen 1804. Ole hadde da den yngre broren Haaka og en søster som hette Ane. Broren Haaka dør på Bjerga 1814.

1801 folketellingen

Bosatt 1801 som 1 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Melfjorden 25.
Ole er da stesønn av den forrige bruker her, Nils Olsen, og sønn av hans kone
Dorthea.

Bror av Ole = Hagen Jakobsen Melfjorden

1814 avdød Haaka Jacobsen Bjerga.
{Alder ved skrifte:} 13 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

EKTEFELLE:

1836 Skifte etter Lava

** Bjerga; Rødøy/1836
77 Lava Johannesdatter K Hovedperson
78 Ole Jacobsen M Ektefelle
79 Hans Holm Jacobsen M Sønn
80 Ane Hansdatter K Datter

1836 dør here

Olava Maria dør her 6.januar 1836. Gravlagt 12.januar 1836.

Ektefelle: Lava Johannesdtr

Ole ble viet i Rødøy kirke 24.oktober 1831 til Olava (Lava) Maria Johannesdtr, født Bolgen, 1803, bosatt Svinvær, 28 år gammel og datter av Johannes Nilsen Bolgen.

Sønn av OLE, før ekteskapet: Ole Olsen

1825.1GU 03.04.1825 05.06.1825 03.04.1825 Ole U ungkarl Ole Jacobsen Bjerga 1ste leiermaal.
pige Helene Johnsdatter

Mer om OLE OLSEN:

Ole Olsen er nevnt som uekte barn av foreldre Ole Jakobsen Bjerga og Helene Johnsdtr? Ole ble døpt Rødøy kirke 5.juni 1825 og konfirmert samme sted 26.juni 1842. Ved konfirmasjon er nevnt foreldre ”Ole Olsen og Ane Isaksdtr”

Datter av OLAVA før ekteskap: Ane Hansdtr

I skifte etter Olava, Bjerga 1836, nevnes datter Ane Hansdtr som datter av henne.

Sønn i ekteskapet: Hans Holm Olsen

1833.6 19.02.1833 10.03.1833 27.02.1833 Hans Holm E grdmd Ole Jacobsen Bjerga
kone Olava Maria Johannesdatter Bjerga

Mer om HANS:

Konfirmert Rødøy kirke 27.august 1848.

Hans nevnt i skifte etter sin far, Bjerga 1837, som 5 år gammel. Han nevnes som 5 år gammel og eneste ”arving” etter Ole Jakobsen. Den ”Hans Holm Jakobsen” som er nevnt i skiftet etter kona, Bjerga 1836, må være forannevnte sønn av begge.

ANDRE:

Bosatt her: Nils Andreas Johannessen

Konfirmert i Rødøy kirke, 18 år gammel, bosatt Bjerga, men født Meløeskagen 3.5.1816, sønn av Johannes Nilsen og Ingeborg Olsdtr, Meløeskagen. Nils Andreas er den person som finner bosatt 1865 på gården Verang 43-03 som styrmann, gårdbruker, fisker og leilending. Han dør der 24.desember 1877.

Hans tilknytning til gården Bjerga er enda ikke avklart, mulig en yngre bror av gårdbrukerens kone.

Bruker av gården Verang 43

Nils Andreas er den person som finner bosatt 1865 på gården Verang 43-03 som styrmann, gårdbruker, fisker og leilending. Han dør der 24.desember 1877.

Hans tilknytning til gården Bjerga er enda ikke avklart, mulig en yngre bror av gårdbrukerens kone.

53.01.05 bosatt Benoni Jonsen

Om Benoni

Benoni ble konfirmert Rødøy kirke 21.juni 1829, 25 år gammel og bosatt på gården Bjerga 53.
Han nevnes da som født på Nesøya, som sønn av Joen Poulsen og Maren Hansdtr, Nesøya.
Ved dåp 19.juli 1827 er han nevnt som far til barnet Else Johanne Benonisdtr, født Bjerga.

Barnemor: Pauline Jonsdtr

Ved dåp 19.juli 1827 er han nevnt som far til barnet Else Johanne Benonisdtr, født Bjerga.
Mor til barnet er Pauline Jonsdtr.

1827 døpt datter: Else Johanne Benonisdtr

1827.1PU 19.07.1827 18.08.1827 Else Johanne U uconfirmered dreng Benoni Johnsen Bjerga Oppgivet af barnets moder.
uconfirmered pige, hans søster? Pouline Johnsdatter Bjerga

Konfirmert Rødøy kirke 27.06.1847 - 20 år gammel, født Bjerga, datter av Benoni Jensen og Pauline Johnsdtr. Uekte barn.

Datter: Else Johanne Benonisdtr

Uekte barn født den 19.7.1827. Døpt kirken 18.8.1827.
Merknad i kirkeboka: på begge - ukonfirmerte. Pauline er søster av Benoni.

Mer om Else:

Konfirmert Rødøy kirke 27.06.1847 - 20 år gammel, født Bjerga, datter av Benoni Jensen og Pauline Johnsdtr. Uekte barn.

53.01.04 1830 Nils Olsen

1814 Bruker: Nils Olsen

Som mannskapsrullene viser er han blitt bruker av Bjerga 1814.

Nils Olsen kom fra

Nils Olsen kommer til Bjerga fra gården Melfjorden, lenke dit.
Født ca. 1785.

1809-1830 Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Nils er ifølge mannskapsrullene bruker av gården Bjerga fra 1814. Han nevnes som 30 år gammel og er da født ca 1784. Fødested Kisten nevnes 2 ganger. Merknad 1814: Svakelig. I 1817 er han nevnt født Wielfjorden og "er frisk". (Det er kanskje en feiltolkning for Melfjorden?) hvor hans sønn nevnes født. I 1818 er han nevnt født Evigen, noe han nevnes videre. Fra 1825 er han "svagelig" og nevnes siste gang på Bjerga 1830.

EKTEFELLE og Barn

1827

Else Pedersdtr, f. 1734. Døde på gården Bjerga 24.desember 1826. Gravlagt 11.januar 1827

Skifte etter henne skjer på Bjerga 1827. Arvinger nevnt er: datter Maren Hansdtr, gift med Nils Olsen Bjerga. Datter – Jonelle Hansdtr, gift med Kristoffer Nilsen, Bolvogen i Ofoden

Ektefelle (2): Maren Hansdtr

I skifte Bjerga 1827 etter avdøde Else Pedersdtr, er hennes datter Maren gift ned Nils Olsen Bjerga. Ektefellen er da Maren Hansdtr (1768-1833), datter av enken Else Pedersdtr

Nils og Maren gifta seg i 1813. Hennes bosted er Storselsøy.

Maren døde 22.juni 1833 på gården Bjerga, 65 år gammel. Gravlagt 30.juni 1833.

1813 Skifte Melfjorden

SKIFTER I RØDØY:
Skifte gården Melfjorden 1813 etter Dorthea Haagensdtr.
Nils Olsen, ektefelle.
Ole Jakobsen (15) sønn.
Haagen Jakobsen (12) sønn.
Jakobia Jacobsdtr (8) datter.
Rebecca Nielsdtr (4) datter.
Christen Nilsen (1) sønn.

Hennes sønn 1.ekt - bruker her

Nevnte sønn: Ole Kristin Jakobsen, blir neste bruker av gården her.

Ektefelle(1): Dorthea Haagensdtr

Jakob Olsen, bruker i Melfjorden - dør og skifte er 1804. Dorthea gifter seg med Nils Olsen og får to barn til med han før hun dør.

1801 folketellingen

Ved folketellinga 1801 er Dortea bosatt i Melfjorden. Hun er gift med Jakob Olsen. Skifte etter Jakob skjer 1804. Som enke gifter Dortea seg med Nils Olsen i 1806. Han er da ungkar.

Dorthea - hvor fra:

Nils Olsen var først gift med Dortea Haagensdr f. 12.3.1769 på gården Bjørnåga i Rana. Samme bruk av gården som Karen Johannesdtr i Breivik kom fra. Karens far var gift med Dortea’s sin mor, uten at disse 2 ble i slekt.

BARN til Nils og Dorthea:

1806 datter: Rebekka Nilsdtr

Født ca. 1806 Melfjorden.
Rebekka nevnes i skifte etter sin mor 1813.

Det er trolig det er hun som 1865 er tjenestejente hos holdsmand Ebert Hansen på gården Bø 49-01. Rebekka hadde sønnen Didrik Mathias Pettersen
(1851-1868).

1812 sønn: Kristen Nilsen

Nevnt i skifte etter sin mor 1813.

Nevnt første år i mannskapsrullene 1822 som 12 år gammel, som sønn til brukeren her, Nils Olsen. Etter 1830 nevnes han som dreng på gården. 1831 ”Maatelig høy og frisk”. Han nevnes 1831 som født Melfjorden. Nevnes mannskapsrullen helt til de slutter 1835.

Mer om KRISTEN:

Digitalarkivet – debatt 39551

Jan Sjåvik, Carnation, Washington, USA, 5.2.2007 07:39 (15)
Til innlegg 11: Ja, begge disse barna hadde Christen Nielsen til far. Christen er født enten i 1803 eller 1808, og da han giftet seg sies det at han kom fra Melfjorden. Jeg har imidlertid ikke greid å finne ham i de militære rullene, og hans opphav er ukjent for meg. Ved giftermålet oppgav han at faren het Nils Christensen.
Christen giftet seg med Sara Johansdatter fra Kjeldal i Meløy den 14. juli 1844. De fikk etter det jeg vet bare ett barn, Jacob Peder Andreas, f. 1845. Han giftet seg med Guriana Jensdatter fra Evika i Værangfjorden og fikk tretten barn med henne; de bodde i Evika. Sara var holdsenke på Forsdal i Lillefjorden i 1865 og var da 64 år gammel.
Christen døde 26. april 1859 (han sprang i havet), dvs. halvannen måned før hans andre barn med Ingeborg Hansdatter var kommet til verden.
Per A. Sperstad, Rødøy, 5.2.2007 21:42 (17)
I Amerika er det vel bare Super Bowl som gjelder idag, men .... Christen Nilssa var født på Melfjorden i 1811 som sønn av Niels Olsa. Niels Olsa var selv fra indre del av Værangfjorden og flytta etter få år på Melfjorden (etter konas død) til Bjerga.

1814 døpt datter: Anne Dortea Nilsdtr

Født ca 1814 Bjerga.
Anne ble 26. juli 1840 viet i Rødøy kirke til Peder Klippe Andersen, født Ringen men bosatt Steinsland, 27 år gammel. Sønn av Anders Nilsen.

Anne får 3 barn åra 1840-1844, men dør på gården Steinsland straks etter.

1829 døpt Uekte barn: Magdalena Nilsdtr

1829.3PU 02.06.1829 15.06.1829 Magdalena U gift mand, gaardbruger Niels Olsen Bjerga
hans ...datter, pigen Pauline Johnsdatter Bjerga

Mer om MAGDALENA:

2. juni 1829 ble det født en pike som fikk navn Magdalene Nilsdtr, datter av Nils Olsen Bjerga og pike Pauline Johnsdtr, Bjerga. Det er nok denne Nils Olsen som er faren? Magdalena igjen fikk før ekteskap, et uekte barn Peder Berntsen f. 29. mars 1853. Denne Peder er ”stamfar” til Bakkelandslekta fra gården Kjetvik 54.