Gård Vågeng (64)

Bruk nr. 1 B

Hovedsiden

1920 Folketellingen (64 01)

001 Johan Kristian Norum 01 1875-08-08 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Singne Marie Norum 01 1887-03-03 Aag. i Meløy Herred - hu g Husmor
003 Olea Dorthea Norum 01 1851-08-26 Aag. i Meløy Herred - l e Føderaad enke efter gaardbruker
004 Karen Ingvarda Norum 01 1902-09-07 Vaagenga Rødøy - datter av forrige ægteskab ug Pf
005 Ole Olai Norum 01 1913-08-01 Vaagenga Rødøy - s ug Pf
006 Alfild Dorthea Norum 01 1915-04-25 Vaagenga Rødøy - d ug Pf
007 Astrid Johanna Norum 01 1919-02-19 Vaagenga Rødøy - !! ug Pf
008 Jonnas Johan Norum 01 1917-08-23 Rødøy - s ug Pf

Gårdstunet

1923 - nytt hus

Lensmann Leonard Losvik er tilbake på Vågeng 1. februar 1923 for å ta takst på det nybygde huset som sies å være bygget i 1922. Han har med seg Anders Losvik fra Gjerøyhavn og Arnulf Hansen fra Våga er også med på taksten.

Det nye huset er 8,25 langt, 7.05 bredt og 4,15 m høyt.
Oppført med planker og bord og skifersten på taket.
På husets søndre side er bilbygd en verandra av boks og bor tekket med skifer sten. 2.03 lang, 1,90 bred og 2,48 høy.
På østre siden er oppført et bislag 1,99, 1,50 og 2,10.
Huset er oppdelt i to etasjer.
1ste 2 stuer, gang, kjøkken og spiskammers.
2 etasje - gang og 5 soverom.
I huset er 11 fag vinduer og 1 i bislaget.
Verandraens sider består av sammenhengende vinduer. Tilsammen 15 døre.
Det er en skorstenspipe støp av sement og jernsatt.
Husets kjeller er 6,5 meter lang, 3,9 m bred og 2 meter høy.

Huset takst 12.600.
Samlet med takst av fjøset 14550.

1922 branntakst

Huset har brent ned 14. januar 1922.
lensmannen i Rødøy - Leonhard Losvik er kommet 9. april for å tak branntakst.
Han har med seg Anders Losvik fra Gjerøyhavn, i tillegg til to lokale takstmenn - Arnulf Hansen fra Våga og Karolius Hammervold fra Segelfor.
Etter en vurdering av de fremmøtte ble taksten enstemmig satt til å være kr 13270.

1914 Brannforsikringstakst

Huset er blitt oppgradert og Johan Norum har bedt om en ny brandtakstforretning
som skjer 15. oktober 1914. Det vises da til det taksten som skjedde i 1908.
Det oppgis at stue-bygningen er reparert og tilbygget.
Huset er nå 10.30 m langt (10,71), 6.65 m bred (4,82) og 3,30 (3.13).
Huset er blitt bredere og det er tilkommet to KAMMERSER. Bislag er ikke nevnt som i 1908.
I den andre etasjer er de tre rommene fra 1908 endret til to værelser og en gang.
Det er nå kommet til to piper og det er endret fra 3 ovner til 2 ovner.
Huset har nå fått en takst på kr 3640 (2000).

1908 Våningshuset

Johan Norum har kjøpt gården og husene på den.
Han har bedt om forsikring på stuen og fjøset, men ikke det gamle stabburet på gården som stod mellom disse. Peter Mikalsen Tjong Øvre og Mathias Hansen fra Sleipnes foretar brandtaxtforretningen den 21 desember 1908.

En STUE forsikres, den er nevnt som uforsikret før.
Suen er oppført av grantømmer og bord.
På taket er bord, never og torv.
Huset er 10,71 meter langt, 4.82 meter bredt og det er 3,13 m under taket.
To etasjer. Første etasje har to stuer, gang, kjøkken og bislag.
Over i den andre etasjen er det inndelt i tre rom.
Huset har ingen pipe, med tre ovner (med rør). Ingen grunnmur eller kjeller, slik det var vanlig på denne tid. Taksten er kr 2000, inklusiv ovner for 150.

Ildsted ble besiktiget. Ikke helt forsvarlig, med avikene:
Ved gjennomgang av røret i taket befantes at avstanden mot vegg var 10 centimeter, men for øvrig er innlagt ildfast materiale mellom rørene og ??.
Ildstedene var forsvarlig.

Fra bygning nr 1 til nr 2 er avstanden 31,24 meter langt.

En FJØS bygning forsikres, ikke forsikres tidligere.
Den er bygd av tømmer og bord.
Den er 9,27 m lang, 5,74 m bred og 3.80 under taket.
To etasjer. 1ste etasje er inndel i 3 rom.
Ovenpå i den 2dre etasje er det et rom.
I fjøset er et et meters høyt kar.
Taksten er kr 1000, inklusiv grunnmuren kr 50.

Den ble også taksert i 1914, sammen med huset og taksten endre fra 1000 til 1450.
Mål er nå blitt: 8,80 (9,27) lang, 5,50 (5,74) bred og 3,55 (3,80) under taket.
Det er samme fjøs uansett, det ble fornyet langt senere.
Nå er taksten gjort av J. O. Bang fra gården Æsvik og Matias Hansen fra gården Sleipnes.

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: Vaagengen (027) 125a.
001 Ole Norum 1 1840 Melø Herred - Familiens overhode g -
002 Olea Pedersdtr. 000 1847 Melø Herred - Hustru g -
003 Peder Köger 000 1817 Melö Herred - Logerende hørende til Familien, Husmoderens fader e-mand -
004 Johan Olsen 000 1875 Melö Herred - Søn ug -
005 Dorothea Olsdtr 000 1876 Melø Herred - Datter - -
006 Petra Olslsdtr 000 1878 Rødøy - Datter - -
007 Martin Olsen 000 1879 Rødøy - Søn - -
008 Susanna Olsdtr. 000 1881 Rødøy - Datter - -
009 Ole Olsen 000 1885 Rødøy - Søn - -
010 Anton Olsen 000 1887 Rødøy - Søn -