Gjesøy (72)

bruk nr 4 - 7

Hovedside

Under Her:
Olaf H. Branum
Ole Johnsen Branum
Othelie Fredriksen
Albert Fredriksen
Sigurd Sørvåg
Edvard Pedersen
Jensine Jonsdtr
Olai Hansen
Lisbet Støre
Geir Sigmund Johannessen
Charles Johansen
Konrad Marselius Dahl Johannessen

72 04

GJESØY, SØRMYREN

TOR FREDRIKSEN, eier

72 04 1967

GJESØY, SØRMYREN

72/04

OLAF H. BRANUM. eier

Døde her 1967.

1950: Eier og bruker: Olaf Hauge Branum

Skyld av
Matrikkelutkastet av 1950
Skylddelt 23.6.1894

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Mathilde Johansen

Gift med Mathilde Johansen fra Breivika 1922-1993.

72 04 1967

GJESØY, SØRMYREN

72/04

OLE JOHANSEN BRANUM, EIER

Født den 19.08.1886.
Døde den 04.11.1967.
Gravlagt Rødøy vestre gravplass (støtte slettet).

Mer

001 Olav Hauge Branum 01 1886-08-19 Rødøy - hp g Fiske driver med egen motorbåt
1910: 001 01 Ole J. Branum 20.03.1845 Melhus hf g Gaardbr. og hustømmermand b
1900: 001 01 Ole Johnsen Branum 1845 Melhus ST Hf g Hustømmerman og Jordbrug %%Tømring%% f

1920 folketellingen (72 04 0028 Sørmyren)

001 Olav Hauge Branum 01 1886-08-19 Rødøy - hp g Fiske driver med egen motorbåt
002 Randine Antonia Hansdatter Branum 01 1882-05-21 Rødøy - hu g Husmor
003 Helga Eline Olavsen 01 1907-06-05 Rødøy - d ug Pf
004 Olga Oliva Olavsen 01 1912-08-31 Rødøy - d ug Pf
005 Anna Otelia Olavsen 01 1914-07-17 Rødøy - d ug Pf
006 Ragnval Otelius Martin Olavsen 01 1918-09-13 Rødøy - s ug Pf
007 Ole Johnsen Branum 02 1845-03-20 Melhus - hp g Tømmermand Sa
008 Oliana Marie Berg Olsdatter Branum 02 1857-05-01 Rødøy - hu g Husmor

1910 folketellingen

001 01 Ole J. Branum 20.03.1845 Melhus hf g Gaardbr. og hustømmermand b
002 01 Oleanna Olsdatter 01.05.1857 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Jenny O. J. Branum 02.03.1895 Rødøy d ug Datter b
004 01 Kristine Jakobsen 24.09.1844 Værøy fl ug Er borte paa tilfældigt arbeide samt mt. strikning b

1900 folketelingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Johnsen Branum 1845 Melhus ST Hf g Hustømmerman og Jordbrug %%Tømring%% f
002 01 Oleanna Olsdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b
003 01 Jens Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri f
004 01 Olaf Olsen 1886 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Olufine Olsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Jenny Olsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

1894

Skylddelt 23.6.1894
Branum var første buker her.

EKTEFELLE og BARN:

1940 døde

Olianna Marie Berg Branum f. 01.05.1857.
Døde 05.09.1940.
Gravlagt Rødøy vestre gravplass.

Ektefelle: Oleanna Olsdtr

1910: 002 01 Oleanna Olsdatter 01.05.1857 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Oleanna Olsdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Gaardmandskone b

1895 datter: Jenny O. J. Branum

1910: 003 01 Jenny O. J. Branum 02.03.1895 Rødøy d ug Datter b
1900: 006 01 Jenny Olsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

1892 datter: Olufine Olsdtr Branum

1900: 005 01 Olufine Olsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b

1886 sønn: Olaf Olsen Branum

1900: 004 01 Olaf Olsen 1886 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
Blir den neste eier og bruker her.

1879 sønn: Jens Olsen

1900: 003 01 Jens Olsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri f

ANDRE:

Familie losjerende: Kristine Jakobsen

1910: 004 01 Kristine Jakobsen 24.09.1844 Værøy fl ug Er borte paa tilfældigt arbeide samt mt. strikning b

72 05

GJESØY - YTRE PRESTVIKVOLDEN

72/05

TOR FREDRIKSEN, eier

72 05 1956

GJESØY - YTRE PRESTVIKVOLDEN

72/05

ALBERT OG OTHELIE FREDRIKSEN, eiere

Otelie Johanne Fredriksen
Født 22.12.1878.
Død 03.12.1956 og gravlagt Rødøy vestre gravplass (slettet støtte).

1950: Eier og bruker - Othelie Fredriksen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950
(Fradelt husmannsplass 1946 med skyld 6 øre, bnr 12).

1946 Skyldsetting - fradelt en husmannsplass

Det gjelder 72 12 - se mer under dette bnr. Selger Othelie Fredriksen og kjøper Erling Fredriksen. (28.08.1946).

1934 død

Albert Bernhard Fredriksen
Født 28.01.1874. Død 8.5.1934.
Gravlagt Rødøy vestre gravplass (støtten fjernet).

Bruker og fisker: Albert Berhard Fredriksen

1910: 001 01 Albert Fredriksen 1874 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri f
1900: 001 01 Albert Fredriksen 1874 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri f

1920 folketellingen (72 05 0027 Prestvikvolden Ytre)

001 Albert Sakarias Fredriksen 01 1879-01-29 Rødøy - hp g Fiske delvis på Motorbåt og delvis paa småbåt hjemme
002 Otelia Johanna Sakariasdatter Fredriksen 01 1878-12-22 Rødøy - hu g Husmor
003 Sigvard Andreas Albertsen 01 1900-02-11 Rødøy - s ug Fisker helst paa Motorbåt hjemme uten kontant løn
004 Arvid Otelius Albertsen 01 1902-06-09 Rødøy - s ug Fisker helst paa Motorbåt hjemme uten kontant løn
005 Ragnfrid Alvhilde Albertsen 01 1904-08-07 Rødøy - d ug Budeie hjemme hos Far uten kontant løn
006 Arnulf Fredrik Albertsen 01 1906-04-28 Rødøy - s ug Pf
007 Magda Kristine Albertsen 01 1908-12-14 Rødøy - d ug Pf
008 Alie Sevalda Albertsen 01 1911-07-25 Rødøy - d ug Pf
009 Erling Antonius Albertsen 01 1913-09-01 Rødøy - s ug Pf
010 Karine Kristine Albertsen 01 1916-07-01 Rødøy - d ug Pf
011 Gudrun Olufine Albertsen 01 1919-04-13 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Albert Fredriksen 29.01.1874 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Othelia Sakariasdatter 22.12.1878 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Amanda Albertsdatter 04.08.1897 Rødøy d ug Datter b
004 01 Sigvard Albertsen 11.02.1900 Rødøy s ug Søn b
005 01 Arvid Albertsen 09.06.1902 Rødøy s ug Søn b
006 01 Rangfrid Albertsdatter 07.08.1904 Rødøy d ug Datter b
007 01 Arnulf Albertsen 28.04.1906 Rødøy s ug Søn b
008 01 Magda Albertsdatter 14.12.1908 Rødøy d ug Datter b

1904

Skylddelingsforretning tinglyst 29.09.1904, men var bosatt før 1900

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN1900:
(Nygården 72-2)
001 01 Albert Fredriksen 1874 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Fiskeri f
002 01 Otilie Sakariasdatter 1878 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Amanda Albertsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Sigvart Albertsen 11.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Kristine Jakobsen 1846 Værø Nor FL ug Vævning b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Othelie Sakariasdtr

Født den 22.12.1878.
1910: 002 01 Othelia Sakariasdatter 22.12.1878 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
1900: 002 01 Otilie Sakariasdatter 1878 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b

1919 døpt datter: Gudrun Olufine

1920.23P 14.04.1919 15.08.1920 14.04.1919 Gudrun Olufine E fisk og grbr Albert Fredriksen Gjesøy 1874
hust Otelia f: Zakariassen 1878

1916 døpt datter: Karine Kristine

1916.24P 01.07.1916 27.08.1916 Karine Kristine E fisker Albert Sakarias Bernt Fredriksen Gjesøy 1874
hust Otelie Johanne Sakariasen 1878

1913 døpt sønn: Erling Antonius

1913.30G 01.09.1913 12.10.1913 Erling Antonius E fisker Albert Fredriksen Gjesøy 1874
hust Otilia Sakariasen 1878

1911 døpt datter: Elie Sevalda

1911.40P 25.07.1911 24.09.1911 Alie Sevalda E fisker Albert Zakarias Bernt Fredriksen Gjesøy 1871
h Otelie Johanne Zakariasdat 1878

1908 døpt datter: Magda Kristine

1909.13P 14.12.1908 18.07.1909 07.03.1909 Magda Kristine E gdb Albert Zakarias Bernt Fredriksen Gjesøy 1874
Otelia Johanne Zakariasdat 1878

1906 døpt sønn: Arnulf Fredrik Angel

1906.30G 28.04.1906 12.08.1906 Arnulf Fredrik Angel E gdb Albert Sakarias Bernt Fredriksen Gjesøy 1874
Otelie Johanne Zakariasen 1878

1904 døpt datter: Ragnfrid Alfhilde Lund

1904.30P 07.08.1904 25.09.1904 Ragnfrid Alfhilde Lund E gdb Albert Fredriksen Gjesøy 1874
Otelie Johanne Sakariasen 1878

1902 sønn: Albert Bernhard Fredriksen

1910: 005 01 Arvid Albertsen 09.06.1902 Rødøy s ug Søn b
Albert Bernhard Fredriksen dør 8.5.1934.
Gravlagt Rødøy østre gravplass (slettet støtte).

1902 døpt sønn: Arvid Othelius

1902.22G 09.06.1902 07.09.1902 Arvid Otelius E gdb Albert Fredriksen Gjesøy 1875
Otelie Sakariasdatter 1878

1900 døpt sønn: Sigvald Andreas Berg

1900.4G 11.02.1900 01.07.1900 Sigvard Andreas Berg E gaardbr Albert Sakarias Bernt Fredriksen Gjesøy 1874
Otelie Johanna Sakariasdtr 1879

1900 sønn: Sigvald Andreas Berg Fredriksen

1910: 004 01 Sigvard Albertsen 11.02.1900 Rødøy s ug Søn b.
1900: 004 01 Sigvart Albertsen 11.02.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
Sigvart Fredriksen dør den 29.11.1981.
Gravlagt Rødøyvika gravplass (støtta slettet).

1897datter: Amanda Frivilde Fredriksen

Født den 4.8.1897
1910: 003 01 Amanda Albertsdatter 04.08.1897 Rødøy d ug Datter b

1897 døpt datter: Amanda Frivilde

1897.20P 04.08.1897 10.10.1897 Amanda Frivilde E fisker Albert Zakarias Bernt Fredriksen Gjesøy 1874
Otelie Johanne Zakariasen 1878

Mer om Amanda

1910 ft: 03 01 Amanda Albertsdatter 04.08.1897 Rødøy d ug Datter b
1900: 003 01 Amanda Albertsdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

Amanda ble gift med Fredrik Bernhof Hansen.

ANDRE:

1900 ft: Kristine Jakobsdtr

1900: 005 01 Kristine Jakobsen 1846 Værø Nor FL ug Vævning b

72 06

GJESØY, Sørvågen

REIDUN EINVIK, eier

72 06 1984

GJESØY, Sørvågen

SIGURD SØRVÅG, eier

Sigurd Johan Bang Sørvåg
Født 18.08.1903.
Død 28.11.1984 og gravlagt Rødøy vestre gravplass.

1950: Eier og bruker - Sigurd Sørvåg

Skyld av 13 øre
Matrikkelutkastet av 1950

Hvor fra

Sønn av Edvard Pedersen, omtalt nedenfor her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Lilly Gabrielsen

72 06 1910

GJESØY, Sørvågen

EDVARD OLAI PEDERSEN, eier

Edvard Olai Gaarde Pedersen, f. 29.4.1871.
Døde den 4.4.1962.
Gravlagt Rødøy østre gravplass (støtta sletta).

1920 folketellingen (72 06 0037 Sørvågen)

001 Edvart Olai Pedersen 01 1872-12-29 Rødøy - hp g Fiske mest paa småbåt hjemme
002 Dorthea Nilsine Andrea Pedersen 01 1876-12-02 Rødøy - hu g Husmor
003 Sigurd Johan Bang Pedersen 01 1903-08-18 Rødøy - s ug Fisker for far uten kontant løn
004 Otto Bernhard Lund Pedersen 01 1911-12-02 Rødøy - s ug Pf

1910 ft: Bruker og fisker Edvard Olai Gaarde Pedersen

1910: 001 01 Edvard Pedersen 24.09.1872 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
(På gravstøtta står det at han var født den 24.9.1871).

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Edvard Pedersen 24.09.1872 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Dorthea Olsdatter 02.12.1876 Rødøy hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Sigurd Edvardsen 18.08.1907 Rødøy s ug Søn b

1907 Utskilt

Utskilt 1907, skylddelingsforretning tinglyst 25.9.1907

Kom fra Flatøya

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dorthea Olsdtr

1910: 002 01 Dorthea Olsdatter 02.12.1876 Rødøy hm g Gaardbrugerkone b
Hun kom fra Buøya.

Døde

Døde 1964.

1907 sønn: Sigurd Sørvåg

SE OMTALE FORAN HER:
1910: 003 01 Sigurd Edvardsen 18.08.1907 Rødøy s ug Søn b

72 06 1944

GJESØY, Sørvågen

I tellingen 1910 er bosatt familie på plass SØRVÅGEN under bnr 1.

JENSINE ANTONETTE HANSEN, enke

Jensine Antonette Hansen f. 21.7.1869.
(i folketelling 1910 er nevnt 10.7.1869?)
Døde 29.7.1944. Gravlagt Rødøy vestre gravplass.

OLAI HANSEN, husmann

1910 ft: Husmannsenke: Jensine Johnsdtr

FOLKETELLINGEN 1910:
(Plass Sørvaagen under 72-1):
001 01 Jensine Johnsdatter 10.07.1869 Rødøy hm e Husmandsenke, Fattigunderstøttet b
002 01 Helge Olaisen 22.02.1894 Rødøy s ug Søn, deltager i fiske f
003 01 Signe Olaisdatter 26.03.1897 Rødøy d ug Datter b
004 01 Fredrik Olaisen 16.05.1898 Rødøy s ug Søn b
005 01 Alma Olaisdatter 08.04.1902 Rødøy d ug Datter b
006 01 Ernst Olaisen 05.02.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Judit Olaisen 24.08.1906?? Rødøy d ug Datter b
008 01 Oline Olsen 26.05.1829 Rødøy fl e Tilhører familjen b

1900 ft: Familie som er bosatt på bnr 1

Bosatt i huset til brukeren Kristoffer Gabrielsen på bnr 1. Tas kun ned her.

1900 folketellingen

008 02 Olai Hansen 1866 Rødøy herred* Hf %%Inderst%% g Fisker, Inderst b
009 02 Jensine Jansdatter 1869 Rødøy herred* Hm %%Inderstkone%% g Fiskers - Kone b
010 02 Emma Olaisdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b
011 02 Helge Olaisen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b
012 02 Signe Olaisdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b
013 02 Fredrik Olaisen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Jensine Johnsdtr

1910: 001 01 Jensine Johnsdatter 10.07.1869 Rødøy hm e Husmandsenke, Fattigunderstøttet b
1900: 009 02 Jensine Jansdatter 1869 Rødøy herred* Hm %%Inderstkone%% g Fiskers - Kone b

1906 datter: Judit Olaisen

1910: 007 01 Judit Olaisen 24.08.1906?? Rødøy d ug Datter b

1905 sønn: Ernst Olaisen

006 01 Ernst Olaisen 05.02.1905 Rødøy s ug Søn b

1902 datter: Alma Olaisen

1910: 005 01 Alma Olaisdatter 08.04.1902 Rødøy d ug Datter b

1898 sønn: Fredrik Olaisen

1910: 004 01 Fredrik Olaisen 16.05.1898 Rødøy s ug Søn b
1900: 013 02 Fredrik Olaisen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

1897 datter: Signe Olaisen

1910: 003 01 Signe Olaisdatter 26.03.1897 Rødøy d ug Datter b
1900: 012 02 Signe Olaisdatter 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

1894 sønn: Helge Olaisen

1910: 002 01 Helge Olaisen 22.02.1894 Rødøy s ug Søn, deltager i fiske f
1900: 011 02 Helge Olaisen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

1892 datter: Emma Olaisen

1900: 010 02 Emma Olaisdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b

ANDRE:

1910 ft; Enken Oline Olsen

1910: 008 01 Oline Olsen 26.05.1829 Rødøy fl e Tilhører familjen b

72 07

GJESØY, Haugen

72/07

LISBET STØRE, eier

Gnr 72. bnr 7 er overdratt fra Geir Sigmund Johannessen til Lisbet Strøre 28.10.2015

GEIER SIGMUND JOHANNESSEN, eier

Geir Sigmund Johannesen døde 03.07.2015.

72 07 1988

GJESØY, Haugen

72/07

CHARLES JOHAN JOHANNESSEN, eier

Charles Johan Johannessen.
Født 21.09.1913.
Død 8.5.1988 og gravlagt Rødøyvika gravgård.

1959

10.02.1959 ble det tinglyst skjøte til sønnen Charles Johannessen. Se bnr 1.

1950 eier: Charles Johan Johannessen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950

Hvor fra

Sønn av Konrad Marselius Dahl Johannessen, også bosatt her.

72 07 1964

GJESØY, Haugen

72/07

KONRAD MARSELIUS DAHL JOHANNESSEN, eier

Konrad Johannessen
Født 6.5.1879.
Død 11.7.1964 og gravlagt Rødøy vestre gravplass.

1933: Eier og bruker - Konrad Marselius Dahl Johannesen

Får eiendommen tilbake ved konkursskjøte av 31. januar 1933.
1910: 001 01 Konrad Johannessen 06.05.1880 Rødøy hf g Gaardbruger og fisker b

1920 folketellingen (72 07 0034 Haugen)

001 Konrat Marselius Johannessen 01 1879-05-06 Rødøy - hp g Fisker mest på småbåt
002 Gina Johanna Bye Johannessen 01 1877-10-09 Rødøy - hu g Husmor
003 Alida Johanna Konratsen 01 1902-07-06 Rødøy - d ug Budeie hjemme hos far uten kontant løn
004 Adolf Johan Konratsen 01 1906-02-28 Rødøy - s ug Pf
005 Georg Kristian Dal Konratsen 01 1907-05-15 Rødøy - s ug Pf
006 Torval Emaus Myre Konratsen 01 1909-08-01 Rødøy - s ug Pf
007 Astrid Oliva Konratsen 01 1911-07-05 Rødøy - d ug Pf
008 Karles Johan Konratsen 01 1914-09-21 Rødøy - s ug Pf
009 Jorun Augusta Konratsen 01 1918-03-02 Rødøy - d ug Pf
010 Elfrida Gurine Konratsen 01 1919-12-10 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Konrad Johannessen 06.05.1880 Rødøy hf g Gaardbruger og fisker b
002 01 Gina Hansdatter 09.10.1877 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Alida Konradsdatter 06.07.1902 Rødøy d ug Datter b
004 01 Henny Konradsdatter 01.11.1903 Rødøy d ug Datter b
005 01 Adolf Konradsen 27.02.1906 Rødøy s ug Søn b
006 01 Georg Konradsen 1907??.05.15 Rødøy s ug Søn b
007 01 Torvald Konradsen 01.08.1909 Rødøy s ug Søn b

Kom fra

Han er sønn av Johannes Antonius Pedersen og Anna Marie Pedersdtr. Mora er bosatt på gården Sundøy 03.01 ved tellingen 1900, som enke.

Skyldsetting som bruk

Skylddelingsforretning tinglyst 25.9.1907.

EKTEFELLE og BARN:

Død

Gina Johanne Bye Johannessen
Født 09.07.1976.
Død 07.11.1943 og gravlagt Rødøy vestre gravplass.

Ektefelle: Gina Johanna By Hansdtr

1910 : 002 01 Gina Hansdatter 09.10.1877 Rødøy hm g Styrer husholdningen b

Gina - hvor fra

Hun er datter av Hans Nikolai Meier Olsen og hustru Eline Jakobsdtr. Paret er bosatt på på gården Gjesøy 72.

1909 sønn: Torvald Johannessen

110: 007 01 Torvald Konradsen 01.08.1909 Rødøy s ug Søn b

1907 sønn: Georg Johannessen

1910: 006 01 Georg Konradsen 1907??.05.15 Rødøy s ug Søn b

1906 sønn: Adolf Johannessen

1910: 005 01 Adolf Konradsen 27.02.1906 Rødøy s ug Søn b

1903 datter: Henny Johannessen

1910: 004 01 Henny Konradsdatter 01.11.1903 Rødøy d ug Datter b

1902 datter: Alida Johannessen

1910: 003 01 Alida Konradsdatter 06.07.1902 Rødøy d ug Datter b