Noen foto fra "Klokkergården"

Klokkergården. Foto: © Johan M. Mathisen.

Klokkergården sett fra sjøen. © Johan M. Mathisen.

Dengang, det har skjedd mye siden med flytebrygga her. © Johan Martin Mathisen.

En gammel jordkjeller fra klokker Bikset sin tid, og kanskje langt før også. Like bortenfor Klokkergården. © Johan M. Mathisen.

74.92 trolig

2005

Hjemmelsoverdragelse

01. fabruar 2005: Gnr 74, bnr 92 er solgt for kr 500.000 fra Malin Arntsen til Klokkergården Kystturisme As. Kilde: Statens kartverk.

2004

Rødøy-Løva 2004 (21240).