Gård Gjerøy Nordre (76)

bnr 10 Esvågnes

Til hovedsiden

76 10

PARELIUS JOHAN PEDERSEN, eier

Født den 30.03.1906.
Døde på Rødøy sykehjem den 4.6.1991.

76 10

OLE PEDERSEN, eier

1950 matrikkel

Eier er Anna Pedersen.
Skyld av 45 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1932 utskifteattest

Uskifteattest for Ole Pedersens enke Anna Pedersen, datert 30.3.1939.

1932 Ole Pedersen, ny eier

Skjøte. Landbruksdepartementet overdrar herved bruket Esvågnes, gnr 76, bnr 10, av skyld 45 øre til Ole Pedersen, Gjerøy. Kjøpesum kr 9000. osv.

1931/1932 Skylddeling

Skylddelingsforretning avholdt 22. oktober 1931, tinglyst 19. mars 1932.

76 10 1920

HJEROMENUS KOLDVIN JOHNSEN, husmann og skomaker

1920 folketellingen (76 0102 0004 Esvaagnes)

001 Hjeromenus Koldvin Johansen 01 1863-05-03 Rødøy - hp g Husmandsplads
002 Nilsine Johanna Johansen 01 1861-09-01 Lurøy - hu g Husmor
003 John Peder Jensen 01 1837-02-15 Rødøy - Bor gratis hos sin søn e Lidt formue. Fhv skomaker
004 Gurine Marie Pedersen 01 1911-05-18 Rødøy - Pl.datter ug Pf
005 Astrid Pauline Pedersen 01 1909-05-03 Rødøy - Pl.datter ug Pf
006 Sigurd Johan Pedersen 01 1907-08-20 Rødøy - Pl.søn ug Pf
007 Ragnvald Johansen 01 1902-08-23 Lurøy - Pl.søn ug Maskinist paa motorskute i fragtfart

1910 folketellingen

001 01 Jeronemus Johnsen 16.05.1863 Rødøy hf g Husmand og skomager b
002 01 Nilsine Olausen 01.09.1861 Lurø hm g Styrer husholdningen b
003 01 Sigvard Jensen 13.03.1895 Bjugn fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b
004 01 Ragnvald Johansen 23.08.1902 Lurø fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b

1900 folketellingen

001 01 Hjeronimus Jansøn 1863 Rødøy herred* Hf g Jordbrug og Haandværk, Husm. m J og Skomager b
002 01 Nilsine Olausen 1861 Lurø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Kornelia Hjeronimusd 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Hansine Danielsdat 1887 Rødøy herred* Pleie-D. ug Barn b
005 01 Sigvart Jenssen 1896 Aafjorden ST Pleie-S ug Barn b

1891 folketellingen

001 Hjeroninus Jensen 1 1863 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Nilsine Johanna Olausdr 000 1862 Lurö - Hustru g -
003 Kornelie Evarda Hjeronimusdtr 000 1890 sept. Rødøy - Datter - -
004 Petra K. Hansdtr. 000 1876 Rødøy - til opfostring - -
005 Jon Peder Jensen 000 1837 Rødøy - Logerende hørende til Familien g -
006 Gjertru Marie Kristensdtr. 000 1837 Buksnæs. - Logerende hørende til Familien g -
007 Sofie Peternille Jensdr. 000 1876 Rødøy - Logerende hørende til Familien - -
008 Gunhilda Marie Jensdt. 000 1878 Rødøy - Logerende hørende til Familien - -
009 Johan Peder M. Pedersen 000 1886 Rødøy - til opfostring. -

Hieronimus Stasius Koldevin Jonsen

1865 var han bosatt på sitt fødested. 1875 er familien flytta til Gjerøy Nordre - Kongvold.

Kom fra...

Hieronimus Stasius Koldevin Jonsen ble født 16.5.1864 på gården Gjerøyhavn. Foreldrene John Peder Jensen og Gjertrud Marie Kristensdtr bodde da der på den tid.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Nilsine Olaisen

Født 1.9.1861 i Lurøy.
Da de giftet seg 1887 var han dreng på Kongsvold.
1910: 002 01 Nilsine Olausen 01.09.1861 Lurø hm g Styrer husholdningen b
1900: 002 01 Nilsine Olausen 1861 Lurø Nor Hm g Husmandskone b

.

1889 Datter: Kornelia Gaarde Johansen

Født 29.9.1889 på gården Gjerøy Nordre, Esvågnes.
1900: 003 01 Kornelia Hjeronimusd 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
Konfirmert Rødøy kirke1906.
Hun ble 28.2.1909 gift med Sigurd Kornelius Bernhof Syvertsen, født 1882 i Alstahaug, Terje Pedersen:: Konfirmert 11.7.1897 i Alstahaug. Arbeider. Sønn av fisker Leonhard Syvertsen.

.

FT: Pleiesønn: Sigvard Jensen

1910: 003 01 Sigvard Jensen 13.03.1895 Bjugn fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b
1900: 005 01 Sigvart Jenssen 1896 Aafjorden ST Pleie-S ug Barn b
Vet foreløpig ikke mer om han videre...

.

1910ft: Pleiesønn: Ragnvald Johansen

1910: 004 01 Ragnvald Johansen 23.08.1902 Lurø fl s ug Pleiesøn, Fors. av No. 1 b

.

1900 ft: Pleiedatter: Hansine Danielsdtr

004 01 Hansine Danielsdat 1887 Rødøy herred* Pleie-D. ug Barn b
Hansine er datter av Daniel Olai Olsen og Inger Margrethe Jensdtr.
Hun ble gift med Edvin Olai Ingvaldsen Takøy. Ingvald er 1900 bosatt hos sin farfar på Takø under Rødøy (74-1).

Foreldrene til Hansine Danielsdtr

Daniel Olai Olsen og Inger Margrethe Jensdtr. Sundøy (03-02) Kvitnesset.

76 10 1910

THORE JØRGENSEN AANÆS, husmann og fisker

1910 folketellingen

001 01 Thore Aannæs 1843 Stangvik Rom Hf g Jordbrug og Fiskeri og Fattigunderstøttelse. Husmand m J b
002 01 Dortea Nilsdatter 1846 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Edvarda Thoresdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketellingen

001 Tore Jorgensen 1 1843 Stangvik. - Familiens overhode g -
002 Dortea Nilsdtr. 000 1845 Rødøy - Hustru g -
003 Jens Andreas Toresen 000 1882 Rødøy - Søn - -
004 Marie Olea Toresen 000 1884 Rødøy - Datter - -
005 Edevarda Johanne Toresen 000 1889 des. Rødøy - Datter - -

1874/1875 Inflyttet

KIRKEBOKA INNFLYTTET:
1874 (1875/1) Ungkar Thore Jørgensen, 33 år, "for at tjene". Født 21.4.1851 Stangvik prestegjeld.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dorte Nilsdtr

Skifter i Rødøy. Skifte "Belgen" 1885.
Nils P. Danielsen, hovedperson, døde 16.mai 1883.
Birgithe Andersdtr, hovedperson, døde 21.okober 1885.

Dorthea Marie Nilsdtr, gift, 39 år, mannens barn: Thore Jørgensen, Esvaagen. Moderen var Ane Johannesdtr.

Andrea Amalie Nilsdtr, 30 år, mannens barn, moderen var Ane Johannnesdtr.

Anna Helena Olea Ovesdtr, gift, 30 år, kvinnens barn: Nn Klausen, Kvasfjord, uekte født. Mannen var skomager.

.

1880 Sønn: Edvard Johan Thoresen

Født på gården Gjerøy Nordre (76-10) Esvågnes den 4.8.1880.

.

1889 Datter: Edvarda Johanne Thoresen

Født den 2.12.1889.

76 10 1875

NILS NILSEN, husmann med jord og fisker

1875 folketellingen

001 01 Nils Nilsen 1831?? Rødø S. og Pr. hf g Fisker, Husmand med Jord b
002 01 Aletha Danielsdatter 1820 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Nilsine Nilsdatter 1862 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Ole Olsen 1873 Rødø S. og Pr. Pleiesøn Understøttes delvis af Fattigvæsenet b
005 02 Frik Torstensen 1815 Legangers S. Pr. Logerende ug Fiskeri b

Utsæd/husdyr:

Nils Nilsen Utsæd: by1/8 po2
Husdyr: ku2 få8 gj2

1865 folketellingen

001 01 Niels Nielsen 35 Rødø Præstegjel Husfader g Husmand med Jord
002 01 Alette Danielsdatter 46 Rødø Præstegjel hans Kone g
003 01 Kristine Nielsdatter 11 Rødø Præstegjel Deres Datter ug
004 01 Nielsine Nielsdatter 3 Rødø Præstegjel Deres Datter ug
005 01 Daniel Thomasen 7 Rødø Præstegjel Fostersøn ug
006 01 Hans Caspersen 25 Lurø Præsteg g Tjenestekarl
007 01 Maren Pedersdatter 25 Rødø Præsteg hans Kone g Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Niels Nielsen
Utsæd: by1/16 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku1 få6 gj5