Aarnes (58)

1801 og før

Hovedsiden

1816 Nils Nilsen

58 01 1820

AARNES

58/00

NILS NILSEN, leilending

Nils dør

Nils Nilsen dør på gården Årnes 58-01 den 10. juni 1820.
Skifte etter han skjer samme år:
Ektefelle – Karen Larsdtr. Gjenlevende barn i 1920: Nils (28), Lars (29), Hans (25), Christen (22), Marchus (8) og Johan (2). Karen (30), Else (5), Nicoline (2 uker). Valborg (11) og Barbara (9).

Sølvskatten 1816

Fornavn: Niels
Etternavn: Nielsen
Innskudd: 8-0-0 spd-ort-sk
Bosted: Ørnæs
Dato:1816-10-03
Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

Mannskapsruller

Nils er nevnt i mannskapsrullene fra 1809 som bruker av gården Årnes (0-2-0). 59 år gammel. Svagelig. Han nevnes til og med 1818, men er ikke nevnt 1822, hvor ”Enken” er bruker. Enken er nevnt som bruker til og med 1825.

1801 ft:Bruker: Nils Nilsen

Folketellinga for Rødøy 1801:
Bosatt som husbonde på gården Årnes. Nevnt som 46 år gammel. Gift i 1. ekt. Bonde bruker jord og nærer seg av fiske. Han bor her sammen med kona og 6 barn fra 2-10 år gammel. Det er også bosatt der 1 tjenestedreng og 2 tjenestejenter.

1799 Kvernskatt

1799 Kvernskatt
Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1386 Niels 1 qværn i brug 4 s.

1777 konfirmert

Konfirmert Rødøy kirke 1777 og nevnt som 18 år gammel.

Hvor fra

Nils sine foreldre er Nils Jensen som dør her 1791 og hans hustru Ranil Nilsdtr. Bruker før her på gården.

Nils søsken:

Karen Nilsdtr (1750-1806) Øvre Tjong, Hans Nilsen Reppen (1751-1804), Jens Nilsen Våga (1752-1820) og Else Cathrine Nilsdtr (1761-1793) Sleipnes.

ANDRE personer:

1801 3 personer i hans tjeneste.

1801 ft: Jens Eliassen

Jens Eliassen f.1773. Ugift 1801.
Gårdbrukerens far Nils Jensen, som døde 1891, var fra 1777 formynder for Jens. Jens ble senere bruker av gården Kjetvik 54 og omtales mer der.

1801 ft: Karen Malene Augustiniusdtr

Karen Malena Augustinusdtr f. 1777
Karen ble senere gift med Lars Kristiansen (1778-1855), bruker av Reppen Øvre 55. Omtales der.

1801 ft: Ane Danielsdtr

Ane Danielsdtr f. 1750. Hun var ugift i 1801. I 1812 dør hun her 78 år gammel.

EKTEFELLER og BARN:

Ektefelle (2): Karen Birgitta Larsdtr

Nils var gift i 2. ekteskap med Karen Birgitta Larsdtr f. 1780 på gården Bjerga
53-01, som datter av Lars Jensen og Barbara Johansdtr. Karen nevnes som 46 år gammel enke i 1825 da hun gifta seg på nytt med Nils Olsen.

Obs. skifteavskrift av foreldrenes skifte Bjerga 1811, der hun er forveksla med sin døde søster Anne, død Oldervik året før, med to gjenlevende barn.

1820 døpt datter: Nikolina Birgitha

1820.16P 25.09.1820 18.10.1820 26.09.1820 Necolina Birgitha E bønderfolk Nils Nilsen Ørnnes
Karen Larsd

Mer om NIKOLINA:

Necolina døde på gården 29. Oktober 1820.

1819 ca sønn Hans Nilsen

Hans Nilsen f. ca 1819-20 på gården Årnes 58-01

Nevnes her første gang som 4 år gammel i 1825 hvor ”enken” er bruker og Nils Olsen enda er dreng på gården. Enkens ektefelle døde sommeren 1820. Nevnes siste gang mannskapsrullen hos gårdbruker Nils Olsen på Steinsland 09-01 1835, som 15 år gammel. Kan ha vært litt eldre når han nevnes som 4. 1842, 49 år?

1817 ca sønn: Johan Nilsen

5. Johan Nilsen f. 1817 på gården Årnes 58-01.

Johan nevnes i skifte etter sin far Ørnes 1820, 2 år gammel. Formynder for han er Jakob Melchersen, Øisund. Han er også nevnt i skiftet etter sin mor, Ørnes 1826, 9 år gammel. Formynder er Michel Tronsen, Øsund i Melø.

Johan nevnes første gang i mannskapsrullene 1822 som 5 år gammel. Nevnes siste gang på gården 1831 som 14 år gammel.

Johan flytta sammen med stefar Nils Olsen som ble bruker av Steinsland 09-01 i 1833. Han nevnes der som dreng i mannskapsrullene året 1833 og 1835.

Johan ble 19. juli 1835 viet til Ane Høier Danieldtr, født Sundøy for 23 år siden som datter av Daniel Nilsen. Johan nevnes her som bosatt på Steinsland

Johan nevnes i skifte etter sin halvbror Nils Nilsen Gjerset i Meløy, 1842. ”Johan Nilsen (26) halvbror, Kvalnesvigen.

1815 datter: Else Katrina Nilsdtr

4. Else Cathrina Nilsdtr f. 1815 på gården Årnes 58-01.

Nevnt i skifte etter sin far fem år gammel. Nevnt i skifte etter sin halvbror Nils, skifte Gjerset i Meløy 1842. Hun nevnes da som 27 år og bosatt Grønøen.

1812 sønn: Markus Nilsen

3. Marcus Andreas Nilsen f. 1812 på gården Årnes 58-01.

Markus nevnes i skifte etter sin far Ørnes 1820. Han er da 8 år gammel. Formynder for han er Jens Larsen Strand. Han er også nevnt i skifte etter sin mor 1826, 13 år gammel. Formynder for han er Michel Tronsen, Øsund.

I skifte etter sin halvbror Nils Nilsen, Gjerset i Meløy 1842, nevnes han som 31 år gammel halvbror, bosatt på Tjong.

Marcus ble bruker av gården Reppen Øvre 56-01 og omtales nærmere der.

1811 datter: Barbara Nilsdtr

2. Barbara Nilsdtr f. 1811 på gården Årnes 58-01.

Nevnt i skiftet etter sin far Ørnes 1820, 9 år gammel datter.
Også nevnt i skifte etter sin mor Ørnes 1826. Det er der nevnt hennes dødsdato.

Barbara døde her 25. mars 1826.
Skifte etter Barbara (Barbro) Ørnes 1826. Hun nevnes der som død 26.3.1826, og at hun har arv etter sin far.

1811 datter: Valborg Andrea Nilsdtr

1. Valborg Andrea Nilsdtr f. 1811 på gården Årnes 58-01.

Valborg nevnes i skifte etter faren Ørnes 1820. 11 år gammel datter. Formynder for henne er Jacob Melchersen, Øisund i Melø.

Hun ble viet 30.10.1836 til Peder Olsen f. 1809 bosatt på Tjong Øvre, som sønn av Ole Pedersen Tjong. Valborg ble i den anledning nevnt som født og bosatt på Aarnessø, og å være datter av Nils Nilsen Aarnessø.

Ikke nevnt i skifte etter broren Nils i 1842. (Mannen har barn med ny kone 1845).

.

Ektefelle (1): Valborg Larsdtr

Nils ble gift med Valborg Larsdtr f. 1765.
Begge er gift i sitt 1.ekteskap.

Valborg var datter av Lars Pedersen f. ca. 1718 på gården Sleipnes 66-04
og hustru Karen Hansdtr.

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819
1807: Walborrig Larsdtr, alder ved skiftet 43 aar.

Valborg dør her 1807, skifte skjedde samme år. I skifte etter henne er nevnt barna: Karen, Lars, Hans og Kristen, 17 til 9 år gamle.

Valborg dør i barselseng. Det går ikke direkte fram av kirkeboka, men barna Andreas Benoni dør 9 dager gammel og Caroline dør 9 uker gammel samme året. Også datteren Berit Pernille på 3 år dør samme året.

Benkestokboka, side 236: Valborg var gift med Nils Nilsen på Årnes i Rødøy, bror til Elling Larsens første hustru Else Katrine Nilsen. Dette vil da si at forannevnte Nils Nilsen søster Else Katrine Nilsen ble gift med Elling Larsen f. 1760 på gården Sleipnes.

1807 døpt sønn: Andreas Benoni

9. Andreas Benoni f. 1807 på gården Årnes 58-01.
Andreas døde her etter 9 dager, før tvillings søster Karoline.

1807 datter: Karoline Nilsdtr

10. Karoline Nilsdtr f. 1807 på gården Årnes 58-01.
Karoline ble bare 12 uker gammel og døde etter tvillingbroren Andreas Benoni.

1804 datter: Berit Pernilla Nilsdtr

8. Berit Pernilla Nilsdtr f. 1804 på gården Årnes 58-01.
Dør her 1807, 3 år gammel, samme året som sin mor.

1802 sønn: Benoni Nilsen

7. Benoni Nilsen f. 1802 på gården Årnes 58-01.
Døde her før 1807.

1799 sønn: Peder Kristian Nilsen

6. Peder Kristian Nilsen f. 1799 på gården Årnes 58-01.
Bosatt samme sted 1801.

Peder døde i 1803. Nevnes da som 7 år gammel?

1797 sønn: Kristen Nilsen

5. Kristen Nilsen f. 1797 på gården Årnes 58-01.

Bosatt samme sted 1801.

Nevnt i skifte etter sin mor 1807 som 9 år gammel sønn.

Konfirmert Rødøy kirke 1817.

Nevnt i skiftet etter sin far Ørnes 1820, som 22 år gammel sønn.

Kristen nevnes mannskapsrullen fra år 1809, 10 år gammel sønn på gården. 1814 ”Liten og frisk”. Nevnes på gården siste år 1818, 17 år gammel.

I skiftet etter broren Nils år 1842, er han nevnt som avdød bror med livsarvinger:
Gjerset i Melø: Walborg Mortina Christensdtr (9) Ane Catrina Johanna Christensdtr (9). Formynder Joen Tostrup Øisund.

1795 sønn: Hans Peder Nilsen

4. Hans Peder Nilsen f. 1795 på gården Årnes 58-01.

Bosatt samme sted 1801.

Nevnt i skifte etter sin mor 1807 som 15 år gammel sønn.

Konfirmert Rødøy kirke1815.

Nevnt i skiftet etter faren Årnes 1820, 25 år gammel sønn.

Hans Peder er nevnt fra 1809 i mannskapsrullene som sønn på gården. Fra 1813 ”Svak i en arm”. ”Har feil i en arm”. 1818: ”Har feil paa en arm – dog brugelig til arbeid og lofodfiskerier”. 1822: ”Har en stiv arm”. 1825: ”Liten og svakelig”. Ikke nevnt på gården Årnes eller andre steder i Rødøy etter 1825, tilsvarende broren Kristen og Nils.

I skifte etter broren Nils er han nevnt som gjenlevende bror, 49 år gammel og bosatt Øisund i Melø.

1792 sønn: Nils Nilsen

3. Nils Nilsen f. 1792 på gården Årnes 58-01.
Bosatt samme sted 1801.
Nevnt i skifte etter sin mor 1807 som 15 år gammel sønn.
Konfirmert Rødøy kirke 1811.

Nils er nevnt i mannskapsrullene første gang 1809 som 17 år gammel sønn på gården. Han nevnes som ”høy og frisk”.

Lensmannen opplyser 1813 at Nils var på Hundholmen 1812 i kanon?arbeide?,

1814 opplyser han at Nils er høy og frisk og ”har tient paa nyholms scanse i somer 1812”. Videre 1817 ”Høy og frisk – er aar 1817 utlaget til Hundholmen til at…..”. 1818: ”Har siste år 1817 paa et krydstog ved Finmarken”. (Festningen som nå er restaurert i Bodø havn).

Nils er nevnt som 28 år gammel sønn i skifte etter sin far – gården Ørnes 1820.

Ikke nevnt Årnes/Rødøy etter 1825, i mannskapsrullene, tilsvarende broren Hans
og Kristen.

Nils dør uten livsarvinger på gården Gjerset i Melø. Skifte 1842. Hans søsken og barn av avdøde søsken - omtales i skiftet som hans arvinger

1791 sønn: Lars Nikolai Nilsen

2. Lars Nikolai Nilsen f. 1791 på gården Årnes 58-01.
Senere bruker av gården hvor han omtales.

1790 datter: Karen Helene Nilsdtr

1. Karen Helena Nilsdtr f. 1790 på gården Årnes 58-01.

Bosatt samme sted 1801.

Nevnt i skifte etter moren 1807 som 17 år gammel.

Konfirmert Rødøy kirke 1807, 17 år gammel og bosatt på gården her.

Flyttet til Meløy
I skifte etter faren, Årnes 1820, nevnes hun som 30 år gammel og gift med Jakob Melchersen, Øisund. Jakob ble enkemann 1818. Han gifta seg straks etter med Karen. Skifte etter Jakob skjer Øisund 1821. De har sammen datteren Jakobina Nicolina Jakobsdtr. Skifte etter en ”Karen Nilsdtr” skjer Øisund 1841, hun er da
gift med enkemann Michel Tronsen. Datteren fra 1821, er ikke nevnt her, og antas død.

Hun nevnes som død i skifte etter broren Nils i 1842, med gjenlevende barn: Nils Peder Michelsen (20), Karen Margrethe Michelsdtr (18), Tomine Bergitha Michelsdtr (13) og Hanna Catrina Michelsdtr (13) (Øisund). Formynder er faderen Michel Trondsen, Øisund.