Gård Bø (49)

bnr 1 (A)

Til hovedsiden

1864 eier/bruker: Peder Olai Johansen
1843 eier/bruker:Ebert Hansen Liljendahl

Til senere brukere på bnr 1

49 01 1890

49/01

PEDER OLAI JOHANSEN, selveier

Helt bruk frem til 27.9.1900.

Bø var bare ett bruk (udelt) frem til 1900. Der var bare underliggende plasser som de andre personene bodde på.

1875 folketellingen

001 01 Peder Johansen 1833 Rødø hf g Grdbrg. Selveier, Fisker b
002 01 Anne Pedersdatter 1834 Rødø Kone g b
003 01 Olava Petersdatter 1825 Rødø tj ug b
004 01 Nikolai Nilssen 1868 Rødø s af No. 3 Delvis af Fattigvæsenet b
005 01 Hans Karlsen 1861 Rødø s af No. 3 Olava Petersdtr. b

Utsæd/husdyr:

Peder Johansen
Utsæd: by1 po4
Husdyr: he1 ku4 ka2 få5 gj2 sv1

1872 Kongetiende

Kongetiende og Leding til Chr. Hall, med rett for enkefru H. Brodkorb til for hennes levetid at oppebære samme, ifølge skjøte fra N. G. W. Brodkorbs arvinger av 11. mai 1871, tinglyst 2. september 1872.

1865 ft: Eier og bruker - Peder Olai Johansen

Bosatt på gården Bø, løpenr 110.
Det er 1 hus og 3 husholdninger på gården.

001 01 Peder Johansen 33 Rødø Præstegj g Selveier, Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Pettersdatter 32 Rødø Præstegj hans Kone g

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Johansen
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po5
Brukers yrke: Selveier, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få16

1864 Kjøper gården av forrige bruker

GÅRDEN BØE (49-01):
Skjøte fra Ebert Hansen Liljendahl til Peder Olai Johansen på denne gård for 180 spesidaler, datert 15., tinglyst 17.oktober 1864. Kår, antsatt til en årlig verdi av 15 spesidaler , til Ebert Hansen Liljendahl, ifølge kontrakt underskrevet av Peder Olai Johansen, datert 15., tinglyst 17.oktober 1864.

1864 Låner av O. S. Jæger

Pantobligasjon fra Peder Olai Johansen til handelsmann O. S. Jæger for 180 spesidaler med 1. prioritets pant i denne eiendom, datert 15, tinglyst 17. oktober 1864.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Maria Pedersdtr

Viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1865-09:
29.oktober. Ungkar Peder olai Johansen (32) Mælen-Bø. Sønn av Johan Nilsen. Pige Anne Maria Pedersdatter (30) Rangsund. Datter av Peter Pedersen.

Sønn: Knut Anthon Pareli Pedersen

KB 1869.4. Født 31.3.1869. Ekte barn av Peder Johansen/Anna Marie Petersdtr.
Ikke nevnt dåpsdato. Død før det.

ANDRE:

Lars Nikolai Johansen

...er en bror av han omtalt nedenfor her

Tjenestepige: Olava Pettersdtr

Lava Marie Pettersdtr var født den 28.10.1825 på Ransund, datter av Petter Andreas Pedersen og Bente Jacobia Jensdtr.
1875: 003 01 Olava Petersdatter 1825 Rødø tj ug b

1868 Sønn av Olava: Nikolai Nilsen

1875: 004 01 Nikolai Nilssen 1868 Rødø s af No. 3 Delvis af Fattigvæsenet b

1861 Sønn av Olava:: Hans Peder Karlsen

1875: 005 01 Hans Karlsen 1861 Rødø s af No. 3 Olava Petersdtr. b
Omtalt på Rangsund 05.01.

49 01 1875

49/01

LARS NIKOLAI JOHANSEN,

1900 Bosatt Meløy

FOLKETELLINGA 1900:
Lars er år bosatt som selveiende gårdbruker og fisker på Tollevøen 2-10 i Meløy. Han bor der sammen med 3 barn. Elise er født i Rødøy, mens Johan er f.1869 i Meløy. Likeledes sønnen Iver i 1874.

1900 Bosatt på Bolga hvor han er beskrevet som bruker

GÅRDSHISTORIA, GÅRD OG GREND, GNR. 2 BOLGA, BNR 10 TOLLEVØY (Side 96-97):
".... Det var Lars Johnsen som fikk bruket utskilt fra bnr 8 i 1889, men det var en tidligere eier av bnr. 8 som hadde rett til å disponere det på livstid. Så da Lars kom til øya i 1868 var det av denne (Ole Alexandersen), han fikk festeseddel. I 1875 er Lars oppført i folketellingen som fisker og husmand, i 1900 som gårdbruker og fisker. Hans kone var Alethe Kristensdtr (f. 1830). En sønn av dem som het Johan (f.1868) druknet i Valvær.

1875 ft: Lars Nicolai Johansen

FOLKETELLINGA MELØY 1875:
Bosatt på gård Bolga i Meløy, løpenr 147da Tollevø. Fisker og husmann med jord. Født 1830 i Rødø sogn og prestegjeld. Gift med Alætte Kristensdtr, født 1830 i Rødø sogn og prestegjeld. Barn: Johan Larsen f. 1868, Petter Larsen f. 1871 og Iver Larsen f. 1874. Alle er her oppgitt født Meløy sogn og Rødø prestgjeld, noe som er feil i henhold til kirkeboka for Rødøy.

I huset er bosatt en inderstefamilie på 4, hvor hovedperson er Anders Olsen f. 1828 i Rødø

Bodde noen år på Storstenøren som husmann

Han var en tid husmann på gården Storstenøren, under bruket Tøderløken. Tre av hans barn er født der.

Lars - hvor fra

Født 21. mars 1831 som sønn av Johan Mikal Nilsen f.1795 og Beret Kirstine Pedersdtr. Foreldre bosatt på gården Våga og senere på Melen.
Peder Johansen overfor her - er hans bror.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Alette Catrina Maria Kristensdtr

Født på gården Høyvåg den 21. januar 1832.
Datter av Kristen Kristensen og Johanna Pedersdtr, Håkaringen. Lenke dit.

1874 sønn: Iver Martin Lindegård Larsen

1874.10 16.03.1874 25.05.1874 Iver Martin Lindegaard E husmd Lars Nicolai Johansen Tølløken 1831 [Gift jul 1859]
Alette Maria Christensd 1831

1871 sønn: Peter Andreas Berg Larsen

1871.46 01.07.1871 01.10.1871 Peter Andreas Berg E husmd Lars Nils Johansen Tølløken 1831 [Gift jul 1859]
Alette Catrine Christensd 1831

1868 sønn: Johan Didrik Meier Larsen

1868.27 04.06.1868 27.09.1868 Johan Diderik Meier E huusmd Lars Nicolai Johansen Tølløkøen af Melø
Alethe Catrine Maria Christensd

1860 datter: Johanna Birgithe Larsdtr

Mer om JOHANNA:

AVDØD:
1 avdød Johanna Birgitte Larsdatter Pige 1860 Bø i Rødø Tollefø
1879 10 13. Gravlagt 10 24, jf. 11.02.
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1878-1908 (1837Q)

ANDRE:

Familien flytter til Meløy

Brukeren Peder Olai Johansen er hans bror

Logerende: Lars Johansen

Losjerende hos eier og bruker Peder Johansen:

003 02 Lars Johansen 35 Rødø Præstegj Logerende g Fisker
004 02 Alethe Kristensdatter 35 Rødø Præstegj Kone g Fiskerens Kone
005 02 Kristine Andreasdatter 8 Rødø Præstegj Hendes Datter ug
006 02 Johanna Larsdatter 6 Rødø Præstegj deres Datter ug
007 02 Lise Larsdatter 3 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 02 Hanna Larsdatter 1 Rødø Præstegj deres Datter ug

49 01 1865

MORTINIUS BENONISSEN, husmann

Husmann uten jord (Strandsitter)

1865 folketellingen

001 01 Mortinus Benonisen 43 Rødø Præstegj ug Maler Huusmand uden Jord

49 01 1875

EBERT LILIENDAHL, selveier

1875 folketellingen

006 02 Ebert Liliendahl 1800 Rødø hf ug Kaarmd. b
007 02 Rebekka Nilsdatter 1810 Rødø tj ug Delvis af Fattigvæsenet b
008 03 Johanna Jensdatter 1817 Stegen Logerende ug Dagarbeiderske, Syning etc. b

Utsæd/husdyr

Ebert Liliendahl
Utsæd:
Husdyr: ku1 få2

1865 folketellingen:

009 03 Ebert Hansen 66 Rødø Præstegj ug Holdsmand
010 03 Evert Pedersen 18 Lurø Præstegjeld ug Tjenestedreng
011 03 Didrik Pettersen 15 Rødø Præstegj ug Tjenestedreng
012 03 Rebekka Nielsdatter 60 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

1864 Selger til Peder Olai Johansen

Skjøte fra Ebert Hansen Liljendahl til Peder Olai Johansen på denne gård for 180 spesidaler, datert 15., tinglyst 17.oktober 1864. Kår, antsatt til en årlig verdi av 15 spesidaler, til Ebert Hansen Liljendahl, ifølge kontrakt underskrevet av Peder Olai Johansen, datert 15., tinglyst 17.oktober 1864.

Og kaar:
Kår, ansatt til en årlig verdi av 15 spesidaler til Ebert Hansen Liljendahl, ifølge kontrakt utstedt av Peder Olai Johansen, datert 15., tinglyst 17.oktober 1864.

1851 Utskifte

Mindelig utskifte mellom denne gård og Vernes Søndre, Rønvik og litra B i gården Vernes Nordre, avholdt 17. juni 1850, tinglyst 24. mai 1851.

1843 Kongelig skjøte på gården

Personalpanteregisteret: "Kongelig skjøte til Ebert Hansen Liljendahl på denne går for 120 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift 1 Fd. 1 1/2 Fjdhr. Sædebyg, datert 5. november 1842, tinglyst 29. juni 1843.

Ebert kom fra

Ebert kom fra gården Høyvåg (73) - den andre gården på Rødøya.
Han var sønn av Hans Ebenhard Lilliendal, som ble den siste leilendingen på gården Høyvåg før det ble klokkergård.

Mer

Ebenhard har en søster som heter Ane Sophia Linjendal f. 1803. En fosterbror av Ebenhard, var Nils Nilsen Wejland f. ca. 1796, som bodde hos hans foreldre 1801.

Skifte etter Arnt Nilsen 1814

Videre til brukere og familier her før