Gård Høyvåg (73) - Bruk 2

Tilbake til hovedsiden.

Kartutsnitt.  Her er deler av Rødøya til høyre i bildet, men hele gården Høyvåg - den andre gården på øya.   I Høyågen var det lenge skole med internat.  Helt til høyre øverst er husmanns-plassen ROSØ. I folketellingen er navnet Rasø (1900/1910).

 

73 02

2021

Grunnboka, fortsatt eiere i 2021

KVERNHUSTEIGEN

1950 Opplysningsvesenets Fond

Skyld på 65 øre.
Kilde: Matrikkelutkastet av 1950.

Lofotposten 1963 09 23.

73 02 Kvernhusteigen

KVERNHUSTEIGEN

Denne eiendommen ble utskilt fra bnr 1 den 5.6.1907.
Brut nr. 4 ble utskilt herfra 21.10.1938.
Bruk nr. 5 ble utskilt herfra 12.05.1952.

TRYGVE PETTERSEN RISVIK

Født den 23.02.1885 etter at familien var kommet til husmannsplass under gården Høyvågen.
Han døde i Brumunddal 20.9.1963. Dødsannonse i Lofotposten.

1920 folketellingen (73 01 Høyvaag)

Trolig har denne person fått bruke hovedbruket "klokkergården". Mellom denne tellingen og 1910 tellingen er bruk nr. 1 blitt ledig. Det kan se slik ut at det i tellingen står bnr 73 01 under han. Ikke bnr 2.

001 Trygve Pettersen Risvik 01 1885-02-23 Rødøy - hp g Tømmermand Sa
002 Lydia Bertine Angel Lauritsen 01 1882-10-28 Rødøy - hu g Husmor
003 Henry Pareli Trygvesen 01 1907-07-22 Rødøy - s ug Pf
004 Lilly Adrianna Trygvesen 01 1910-03-02 Rødøy - d ug Pf
005 Klara Trygvesen 01 1912-06-10 Rødøy - d ug Pf
006 Torval Lyder Trygvesen 01 1915-01-10 Rødøy - s ug Pf
007 Rangvald Trygvesen 01 1917-11-15 Rødøy - s ug Pf
008 Ane!! Bang Trygvesen 01 1919-12-16 Rødøy - s ug Pf
009 Regine Martine Larsen 01 1850-03-02 Rødøy - tj ug Kjøkenpige for slegtning - uten kontant løn

1918 skifte bror

Skifte etter helbror Ragnvald August 1918.
Trygve Petersen, Halvvag, 32 år
Bror av avdøde

1910 Trygve P. Risvik

1910 ft: 001 01 Trygve P. Risvik 23.02.1885 Rødøy hf g Husmand og fisker b
DET ER NEVNT AT HAN ER HUSMANN UNDER 73 02 KVERNHUSTEIGEN.

1910 folketellingen

001 01 Trygve P. Risvik 23.02.1885 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Lydia Lauritsdatter 28.10.1882 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Henry Trygvesen 22.07.1907 Rødøy s ug Søn b
004 01 Lilly Trygvesdatter 02.03.1910 Rødøy d ug Datter b

1908 skifte mor

Skifte etter hans mor 1908:
Trygve Pettersen, Risvik i Rødøy.
Sønn av avdøde. Hjemme. Født 23. februar 1885.

1900 folketellingen

Bosatt hjemme hos foreldrene på plassen Risvik.
1900 ft: 004 Trygve Petersen 01 1885 Rødøy herred* b S ug Fiskeri

.

ANDRE personer

Regine Larsen

Avdød
1 avdød Regine Larsen 1850 Rødøy
4 pårørande Trygve Risvik
1927 Gravlagt 25 11
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Folketellingen 1920:
009 Regine Martine Larsen 01 1850-03-02 Rødøy - tj ug Kjøkenpige for slegtning - uten kontant løn

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle - Lydia Bertine Angel Lauritsdtr

Hun er født på gården Gjesøy den 28.10.1892. Hun er datter til Laurits Bang Larsen og Adrianne Ellerine Eliasdtr. Hennes mor er bosatt på plassen Hanskjælvik på denne gården som enke.

1906 VIET

Klokkerbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1897-1923 (1836P)
1906 07 29
1 brudgom Trygve Risvik 1885 Risvik Risvik
2 brur Lydia Bertine Lauritsen 1881 Gjordø Gjoro
3 brudgommens far Peter Thomasen
4 bruras far L Larsen

BARNA:

1920/1919 døpt sønn: Arne Bang

1920.6G 16.12.1919 20.06.1920 Arne Bang E fisker Trygve Risvik 1885 Høivaag
hust Lydia Lauritsen 1882

Nevnt i dødsannonse etter faren som døde 20 09 1963 (g.m. Sigvor).
1920 ft: 008 Ane!! Bang Trygvesen 01 1919-12-16 Rødøy - s ug Pf

.

1918/1917 døpt sønn: Ragnvald Risvik

1918.2G 15.11.1917 20.05.1918 Ragnvald E fisker Trygve Petersen 1885 Høivaag hust Lydia Lauritsen 1883

Nevnt i dødsannonse etter faren som døde 20 09 1963 (g.m. Kari).
1920 ft: 007 Rangvald Trygvesen 01 1917-11-15 Rødøy - s ug Pf

.

1917 døpt sønn: Torvald Lyder

1915.1G 10.01.1915 24.05.1915 03.02.1915 Torvald Lyder E husm Trygve Risvik 1885 Høivaag hust Lydia Bertine Lauritsen 1882

Nevnt i dødsannonse etter faren som døde 20 09 1963 (g. med Borgny).
1920 ft: 006 Torval Lyder Trygvesen 01 1915-01-10 Rødøy - s ug Pf

.

1912 døpt datter: Klara

1912.14P 09.06.1912 14.07.1912 Klara E fisker Trygve Risvik 1885 Høivaag hustr Lydia Lauritssen 1882

Nevnt i dødsannonse etter faren som døde 20 09 1963 (gift med Olav).
1920 ft: 005 Klara Trygvesen 01 1912-06-10 Rødøy - d ug Pf

-

1910 døpt datter: Lilly Adrianna

1910.4P 02.03.1910 12.06.1910 Lilli Adrianne E hus Trygve Petersen Risvik 1885 Høivaag h Lydia Bertine Lauritsdat 1882

Nevnt i dødsannonse etter faren som døde 20 09 1963 (gift med Hilmar).
Klokkerbok for Rødøy prestegjeld 1924-1942 (1836P)
Viet 1927 09 27
1 brudgom Hilmar Kristie Kristiansen 1901 Rødøy Bø
2 brur Lilli Adrianne Risvik 1910 Rødøy Høivåg
3 brudgommens far Kristen Jakobsen
4 bruras far Trygve Risvik

1920 ft: 004 Lilly Adrianna Trygvesen 01 1910-03-02 Rødøy - d ug Pf
1910 ft: 004 01 Lilly Trygvesdatter 02.03.1910 Rødøy d ug Datter b

.

1907 døpt sønn: Henry Pareli

1907.20G 22.07.1907 25.08.1907 Henry Pareli E fisker Trygve Pettersen 1885 Gjæsø
Lydia Bertine Lauritsen 1882

Avdød meløy:
Henry Pareli Risvik f. 22.07.1907. Død 14.3.2003, gravlagt Fore gamle gravgård.
Nevnt i dødsannonse etter faren som døde 20 09 1963. Ektefelle: Jenny.
1920 ft: 003 Henry Pareli Trygvesen 01 1907-07-22 Rødøy - s ug Pf
1910 ft: 003 01 Henry Trygvesen 22.07.1907 Rødøy s ug Søn b

Klokkerbok for Rødøy prestegjeld 1924-1942 (1836P)
1927 07 31
1 brudgom Henry Pareli Risvik 1907 Rødøy Rødøy
2 brur Jenny Kristoga Gunhilde Kristiansen 1906 Lurøy Rødøy
3 brudgommens far Trygve Pettersen
4 bruras far Kornelius Kristiansen

73 02

Plass HANSKJÆLVIK

Under bnr 1 1900.

Kom hit fra Gjesøy

Hun var gift med Laurits Bang Larsen f. 1857, som døde 1899 på gården Gjesøy.

1910 ft: Enken - Adrianna Larsen (Eliasdtr).

Nevnt i tellingen 1910 som "Larsdtr". Må vel være en feilskrivning for mannens navn Larsen. Hun var datter av Elias Johan Amundsen og Anna Martine Johannesdtr.

1910 Enken Adrianna Larsdtr

FOLKETELLINGEN 1910:
005 02 Adrianna Larsdatter 17.09.1858 Rødøy fl hm e Bor sammen med sin datter og svigersøn b

006 02 Elias Lauritsen 1884??.12.28 Rødøy s ug Fisker b
007 02 Signe Lauritsdatter 16.05.1894 Rødøy d ug Datter, hjælper til i huset b
008 02 Laurits Lauritsen 13.08.1896 Rødøy s ug Søn b
009 02 Bernt Lauritsen 25.04.1898 Rødøy s ug Søn b 1010 02 Konrad Lauritsen 10.03.1900 Rødøy s ug Søn b
011 02 Regine Larsdatter 02.03.1850 Rødøy fl ug Bor sammen med familien, Fors. husmandsenke b

1896 Sønn: Laurits Lauritsen

1910: 008 02 Laurits Lauritsen 13.08.1896 Rødøy s ug Søn b

1894: Datter: Signe Lauritsdtr

1910: 007 02 Signe Lauritsdatter 16.05.1894 Rødøy d ug Datter, hjælper til i huset b

1884 Sønn: Elias Lauritsen

1910: 006 02 Elias Lauritsen 1884??.12.28 Rødøy s ug Fisker b
1900 er han bosatt hjemme hos sin mor enken - på Gjesøy/Melkvik.

1898 Sønn: Bernt Lauritsen

009 02 Bernt Lauritsen 25.04.1898 Rødøy s ug Søn b 1010 02 Konrad Lauritsen 10.03.1900 Rødøy s ug Søn b

1888: Datter: Anna Josefine Eugenia Lauritsdtr

Mer omtalt sammen med mor og far på hennes tidligere bosted Gjesøy/Melkvik.

1887 Datter: Lovise Andrea Lauristen

Mer omtalt sammen med mor og far på hennes tidligere bosted Gjesøy/Melkvik.

1882 Datteren Lydia Bertine Angel Lauritsdtr

Omtales også under sine foreldre på Gjesøy/Melkvik. Gift med Trygve P. Risvik, husmann nevnt foran her.

1880: Datter: Elise Kristine

Født 31.7.1880. Mer omtalt under familien mens de bodde på Gjesøy. Lenke.

ANDRE:

Familie losjerende - Regine Martine Larsdtr

Født på gården Otervær bnr 1 den 2.3.1850. Datter av Lars Johan Rasmussen og Beret Kristine Larsdtr. Regine er svigerinne til den hun bor hos, søster av enkens avdøde mann.

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 15 år gammel datter hjemme hos foreldrene på plass under gården Gjesøen, 136B
FOLKETELLINGA 1900: Regina er bosatt som tjenestepige på Håkarengen (6-4) hos gårdbrukerenka Karen Larsdatter som mulig er hennes søster. Ugift.
011 02 Regine Larsdatter 02.03.1850 Rødøy fl ug Bor sammen med familien, Fors. husmandsenke b

Avdød
1 avdød Regine Larsen 1850 Rødøy
4 pårørande Trygve Risvik
1927 Gravlagt 25 11
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941
Folketellingen 1920:
009 Regine Martine Larsen 01 1850-03-02 Rødøy - tj ug Kjøkenpige for slegtning - uten kontant løn

73 02

Plass HANSKJÆLVIK

Under bruk nr 1 1900.

PEDER ABEL SIVERETSEN, husmann og fisker

Døde den 20 12 1926. Grqvlagt Gjerøy gravplass. Foto støtte.

1920 Folketellingen (74 01 0009 Hunsjelvika) *

Dette stedet er registrert under gården 74 01, men tilhører gården Høyvåg 73.

001 Peder Abel Sivertsen 01 1846-10-11 Mo i Ranen - hp g Driver fiske hjemme paa smaabåd
002 Abelone Marie Larsen 01 1853-03-24 Hemnes - hu g Husmor
003 Lorense Antonette Pedersen 01 1879-03-03 Rødøy - d ug Husholderske hjemme hos Far
004 Didrik Gjert Pedersen 01 1881-08-16 Rødøy - s e Driver fiske hjemme
005 Edvart Pareli Sal Pedersen 01 1884-02-18 Rødøy - s ug Pf helt arbeidsudyktig
006 Anton Olai Pedersen 01 1888-06-05 Rødøy - s ug Skipper
007 Sverre Høivaag 01 1908-01-05 Kristiania - s ug Pf
008 Judit Seselia Bjerknes 01 1908-11-12 Rødøy - Pleiedatter ug Pleiedatter
009 Karl Norman Karlsen 01 1917-12-29 Rødøy - Pleiesøn ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Sivertsen 11.10.1846 Mo hf g Husmand og fisker b
002 01 Abelona Larsdatter 24.03.1853 Hemnes hm g Husmandskone b
003 01 Lorentse Pedersdatter 03.03.1879 Rødøy d ug Datter hjælper moderen b
004 01 Edvard Pedersen 18.02.1884 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Anton Pedersen 05.06.1888 Rødøy s ug Fisker b
006 01 Bernt Pedersen 24.03.1893 Rødøy s ug Fisker b
007 01 Karl Pedersen 14.07.1895 Rødøy s ug Søn b
008 01 Magda Bjerkenes 11.10.1908 Rødøy d ug Pleiedatter, understøttes af forældrene, Fors. husmand og fisker b
009 01 Magda Karoliusdatter 14.03.1903 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. husmand og fisker b
010 01 Olea Johnsen 1861 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1891 folketellingen

1891 066 Høyvågen (137)
001 Peder Abel Sivertsen 1 1846 Moe Ranen - Familiens overhode g -
002 Abelone Marie Larsd 000 1853 Hemnæs i Ranen - Hustru g -
003 Sivert Johan Pedersen 000 1876 Rødø Sogn - Søn ug -
004 Peder Marten Pedersen 000 1878 Rødø Sogn - Søn ug -
005 Lorentse Antonete Pedersd 000 1879 Rødø Sogn - Datter ug -
006 Didrek Gjert Pedersen 000 1881 Rødø Sogn - Søn ug -
007 Edvard Parele Pedersen 000 1883 Rødø Sogn - Søn ug -
008 Konstanse Schaloth Pedersd 000 1886 Rødø Sogn - Datter ug -
009 Anthon Edevard Pedersen 000 1888 Rödø Sogn - Søn ug -
010 Ole Marten Pedersen 000 1890 30/7 90 Rødøy - Søn ug

Om Abelona

Abelona Maria Larsdotter, född 1853-03-24 i Vekthaugkrog Hemnäs, Norge. Bosatt i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Hemnäs 1853-04-22.

Gift 1875-10-21 i Rödö med
Peder Abel Sivertsson, född 1846-10-16 i Tverråmark Mo, Norge. Fiskare husman i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Mo 1846-11-02.
Barn:
Peder Martin Pederson, född 1878-01-03
Lorentse Antonette Hind Pedersdotter, född 1879-03-03
Didrik Gjert Pederson, född 1881-08-16
Edvard Pareli Sal Pederson, född 1884-02-18
Konstanse Sjalkke Pedersdotter, född 1886-06-27
Anton Olai Pederson, född 1888-06-05

KILDE:
Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-07-10

Fra bygdeboka

RANA BYGDEBOK, GÅRDSHISTORIA, SIDE 23 - OM GÅRDEN FAGERMOEN (7), PLASSEN TVERRÅMARKA: "....Sivert Anderssa fra Nord-krokstranda, f. 1789, d. 25.07.1870. Dreng på Sør-Dunderland 1814, kom hit sommeren 1823, da han bygde fjøs og kornlade. Store snømengder den siste vinteren hadde brøtt ned de gamle skrale husa etter Ola Nilssa, så nær av eldhuset, som Sivert brukt til stue den første tida. De regna med at Ola hadde arva sine hus etter faren. I 1827 hadde Sivert bygd de husene som trengstes. Presten mente da at da at Sivert burde få bygsle plassen for levetid uten bygsel eller avgift, mot at husa tilfall plassen og at han betalte alle offentlige skatter. Sivert fikk bygselbrev 10.01.1835, mot bygsel 36 spd. Gift 2.gang 1823 med Abelone Larsdatter Vatna f. 18.11.1781, d. 28.03.1842. Barn: Ane f. 1823 (d.38), Oline f. 25.08.1825, Per f.1826 (d.37), Sakrine f. 1828 (Rabben), Anders, Jon f. 23.3.1833 (Rødøy), Karen f.26.02.1836, Ane Abelone f. 29.05.1839 (Rødøy), og Ola f.1843 nf. Sivert giftet seg 3.gang 1846 med Dorthea Persdatter (Selfors?) f.ca.1802. Sønn: Per Abel f. 11.10.1846 (Rødøy). Sønnen Anders Sivertsen f. 03.09.1830 overtar bruket."

Begge av "sørsamisk slekt"

Til kilde

1875 ft Familien bodde tidligere i Grinvær

Omtale som innnerster folketelliingen 1875

Familien bodde tidligere på Nordnesøy

Noen av deres barn er født der.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Abelone Larsdtr

Abelpne Hammerheivik Sivertsen f. 24.3.1853. Død 19.07.1947. Gjerøy gravplass. Foto gravstøtte.
1920 ft: 002 Abelone Marie Larsen 01 1853-03-24 Hemnes - hu g Husmor
1910: 002 01 Abelona Larsdatter 24.03.1853 Hemnes hm g Husmandskone b

.

1895 sønn: Karl Pedersen

Født 14.7.1895.
1910: 007 01 Karl Pedersen 14.07.1895 Rødøy s ug Søn b

.

1893 sønn: Bernt Pedersen

Født 24.3.1893.
1910: 006 01 Bernt Pedersen 24.03.1893 Rødøy s ug Fisker b

.

1888 døpt: sønn Anton Olai

Barn: Anton Olai Navn: Høivaag
1888.36G 05.06.1888 23.09.1888 Anton Olai E husm Peder Abel Sivertsen Høyvåg 1846
Abelone Marie Larsdtr 1853
Artikkel fra Hamar arbeiderblad av 4.april 1970 omtaler denne person:
Han reiste fra Rødøy da han var 60 år gammel – til Hedemarken. Det er arkivert en større omtale av ham.
Trond Aakvik sin artikkel om Anton Olai.

Født 5.6.1888.
Døpt 23.9.1888. Faddere; Peder Pedersen, husamann og kone, Jakob Pedersen, dreng. Johanne Pedersdtr, pige.
1920 ft: 006 Anton Olai Pedersen 01 1888-06-05 Rødøy - s ug Skipper
Hans sønn (?): 007 Sverre Høivaag 01 1908-01-05 Kristiania - s ug Pf
1910: 005 01 Anton Pedersen 05.06.1888 Rødøy s ug F isker b

.

1886 døpt: datter Konstanse Sjalotte

1886.37P 27.06.1886 12.09.1886 Konstanse Sjalotte E husmand Peder Abel Sivertsen Høyvåg 1846
Abelone Marie Larsdatter 1853

Født den 27.6.1886 i Høyvåg. Døpt 12.9.1886.
Faddrere: Johan Arntsen husman, Johan Helgesen dreng, Sofie Nilsen pige, Olava Larsdtr pige, Jensine Hansdtr pige.

.

1884 sønn: Edvard Pareli Sal Pedersen

Født 18.2.1884. Døpt Rødøy kirke 25.5.1884.
Faddere; Teodor Arntsen, inderst m kone. Peder Lorentsen dreng. Karen Larsdtr.
1910: 004 01 Edvard Pedersen 1

.

1884 døpt: sønn Edvard Pareli Sal

1884.6G 18.02.1884 25.05.1884 Edvard Pareli Sal E husmand Peder Abel Sivertsen Høyvåg 1846 Abelone Marie Larsdatter 1853

1920 ft: 005 Edvart Pareli Sal Pedersen 01 1884-02-18 Rødøy - s ug Pf helt arbeidsudyktig

.

1881 døpt: sønn Didrik Gjert

1881.34G 16.08.1881 02.10.1881 Didrik Gjert E husmand Peder Abel Sivertsen Høyvåg 1846
Abelone Marie Larsdatter 1852

Født den 16.8. 1881 i Høyvåg. Døpt 02.10.1881.
Faddere; Madame Nilsen, Marie Olausdtr, Hans Jensen dreng. Johan Sunde, dreng.
1920 ft: 004 Didrik Gjert Pedersen 01 1881-08-16 Rødøy - s e Driver fiske hjemme

.

1880/1879 døpt datter: Lorentse Antonette Hind

1880.6P 03.03.1879 25.05.1879 Lorentse Antonette Hind E husm Peder Abel Sivertsen Nesøy
hstr Melone Marie Larsdtr

Født her 3.3.1879 i Næsøn. Døpt 05.05.1879.
Faddere: Gbr Peder Melkersson Hellervig, husmann Anders Larsen Grinvær, Beret Haagensdtr, Ole Johansdtr, Grinvær. Henrik Larsen.
1920 ft:003 Lorense Antonette Pedersen 01 1879-03-03 Rødøy - d ug Husholderske hjemme hos Far
1910 ft: 003 01 Lorentse Pedersdatter 03.03.1879 Rødøy d ug Datter hjælper moderen b
1900: 003 01 Lorentse Pedersdatter 03.03.1879 Rødøy d ug Datter hjælper moderen b

.

1878 døpt sønn: Peder Martin

1878.37G 03.01.1878 11.08.1878 17.01.1878 Peder Martin E husmd Peder Abel Sivertsen Høivaag Nesøy 1846
hust Abelone Maria Larsdatter 1853

Født 3.1.1878 i Næøen. Hjemmedøpt 17.1.1878. Døpt kirken 3.1.1878.
Faddere hjemmedåp; Moderen og Abelone Olsdtr. Faddere i kirken: Lindor Normann Næsø og kone, John Sivertsen Grinvær, Abelone Olsdtr Raken (?), kona Dorthea Olsdtr Sundø,
Bosatt med familien på plassen Rasø (Rosø) under denne hovedgård. Se nedenfor her.

.

1876 døpt sønn: Sivert Johan

1876.43 28.06.1876 27.08.1876 Sivert Johan E strands, fisker Peder Abel Sivertsen Risøy 1846 [Gift okt 1875]
Abelone Maria Larsd 1853

ANDRE personer:

1920 ft: Judit Seselia Bjerknes, pleiedatter

1920 ft: 008 Judit Seselia Bjerknes 01 1908-11-12 Rødøy - Pleiedatter ug Pleiedatter

1920 ft: Karl Normann Karlsen

1920 ft: 009 Karl Norman Karlsen 01 1917-12-29 Rødøy - Pleiesøn ug Pf

1910 ft: Tjenestejente - Olea Johnsen

1910: 010 01 Olea Johnsen 1861 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1910 ft: Pleiedatter: Magda Karoiiusdtr

Født 14.03.1903.
1910: 009 01 Magda Karoliusdatter 14.03.1903 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. husmand og fisker b

1910 ft: Pleiedatter: Magda Bjerkenes

1910: 008 01 Magda Bjerkenes 11.10.1908 Rødøy d ug Pleiedatter, understøttes af forældrene, Fors. husmand og fisker b