Rødøy(74)

Bruk nr 3 og 5

Hovedsiden

BRUKKØY:
1950 Josefine Pedersen
1910 Peder Pedersen
ØSTRE GRINVÆR:
1950 Anton Hansen
1910 Hans Johnsen
1910 Jon Sivertsen
1875 Peder Abel Sivertsen

Til

74.06 Vestre Grinvær

Bukkøy

RLA 2785-

74 03

RØDØY-Bukkøy

CARL ERIK BERGWITZ-LARSEN, eier

2007 Eierskifte

Gnr 74, bnr 3 er overdradd for kr 230.000 fra Grethe Bergwitz-Larsen til Carl Erik Bergwitz-Larsen (17-07-2007).

2003 Eierskifte

Gnr 74, bnr 3 er solgt for kr 230.000 fra Jenny Amalie Guttormsen til Grethe Bergwitz-Larsen. (16.10.2003).

74 03 1950

RØDØY-Bukkøy

JOSEFINE PEDERSEN, eier

1950 matrikkel

Josefine Pedersen, eier
Matrikkelutkastet av 1950:
74.03 Bukkøy 0 mark 15 øre Josefine Pedersen

73 03 1910

RØDØY-Bukkøy

PEDER MARTIN PEDERSEN, gårdbruker

Nevnes som husmann ved tellingen 1900,må ha kjøpt husmannsplassen før 1910.
1920: 001 Peder Mikal Pedersen 01 1854-08-11 Rødøy - hp g Fisker paa småbåt hjemme
1910: 001 01 Peder Pedersen 11.08.1854 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
1900: 001 01 Peder Pedersen 1854 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand b
1891: 001 Peder Martin Pedersen 1 1854 Rødø Sogn - Familiens overhode g -

1920 folketellingen (74 03 0022 Bukkøy)

001 Peder Mikal Pedersen 01 1854-08-11 Rødøy - hp g Fisker paa småbåt hjemme
002 Soffie Lorense Johansen 01 1854-08-21 Hemnes - hu g Husmor
003 Jensine Mathea Pedersen 01 1878-07-31 Hemnes - d ug Budeie hjemme hos far
004 Jossefine Pedersen 01 1888-11-22 Rødøy - d ug Innepike hjemme hos far
005 Elias Engelbært Ingvardsen 01 1910-03-12 Nesne - Pleiesøn ug Pf
006 Susanna Helena Johnsen 01 1870-01-01 Rødøy - Under forpleining ug Fattighjelp helt arbeidsud.

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Pedersen 11.08.1854 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Sofie Johansen 21.08.1855 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
003 01 Jensine Pedersdatter 31.07.1877 Hemnes d ug Datter intet biærværv b
004 01 Lise Pedersdatter 1891.05??.22 Rødøy d ug Datter intet biærværv b
005 01 Augusta Pedersdatter 18.07.1895 Rødøy d ug Datter b
006 01 Elen Rasmusdatter 29.09.1817 Rødøy fl e Fattigunderstøttet b
007 01 Berner Myre 1894 Hemnes b ug Gaardbr.søn mt

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Pedersen 1854 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand b
002 01 Sofie Johannesdatter 1854 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Johannes Pedersen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker f
004 01 Sanky Pedersen 1883 Rødøy herred* S ug Fisker b
005 01 Josefine Pedersdatter 1887 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Beretanna Pedersdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Elise Pedersdatter 1890 Rødøy herred* D ug Barn b
008 01 Signe Pedersdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b
009 01 Augusta Pedersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

1891 folketellingen (Rødø Bukø 138)

001 Peder Martin Pedersen 1 1854 Rødø Sogn - Familiens overhode g -
002 Sofie Larentse Johansd 000 1854 Hemnæs Sogn - Hustru g -
003 Jensine Mathea Pedersd 000 1877 Hemnæs Sogn - Datter ug -
004 Johannes Bertin Pedersen 000 1879 Rødø Sogn - Søn ug -
005 Anthon Sanky Pedersen 000 1883 Rødø Sogn - Søn ug -
006 Petra Mathilde Pedersd 000 1884 Rødø Sogn - Søn ug -
007 Elen Anna Josefine Pedersd 000 1887 Rødø Sogn - Datter ug -
008 Beret Anna Pedersdattr 000 1889 22/1 89 Rödø Sogn - Datter ug -
009 Lise Marie By Pedersd 000 1890 /5 90 Rødø Sogn - Datter ug

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sofie Lorense Johansdtr

1920: 002 Soffie Lorense Johansen 01 1854-08-21 Hemnes - hu g Husmor
1910: 002 01 Sofie Johansen 21.08.1855 Hemnes hm g Gaardbr.kone b
1900; 002 01 Sofie Johannesdatter 1854 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
1891: 002 Sofie Larentse Johansd 000 1854 Hemnæs Sogn - Hustru g -

.

1895 Augusta Pedersen

1910: 005 01 Augusta Pedersdatter 18.07.1895 Rødøy d ug Datter b
1900: 009 01 Augusta Pedersdatter 1895 Rødøy herred* D ug Barn b

.

1892 datter: Signe Pedersen

1900: 008 01 Signe Pedersdatter 1892 Rødøy herred* D ug Barn b

1890 datter: Elise (Lise) Mathea Pedersen

1910: 004 01 Lise Pedersdatter 1891.05??.22 Rødøy d ug Datter intet biærværv b
1900: 007 01 Elise Pedersdatter 1890 Rødøy herred* D ug Barn b
1891: 009 Lise Marie By Pedersd 000 1890 /5 90 Rødø Sogn - Datter ug

.

1889 datter: Beret Anna Pedersen

1900: 006 01 Beretanna Pedersdatter 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
1891: 008 Beret Anna Pedersdattr 000 1889 22/1 89 Rödø Sogn - Datter ug -

.

1887 datter: Elen Anna Pedersen

Født den 22.11-1887
Folketellingen 1900:
Hun er 1910 bosatt i Kristiania Kjøpstad. Kirkeveien 79. Våningshus. Hun tjener i huset hos Premierløitnant Finn Reichborn Kjennerrud, med kone og to barn. Skrives med navn "Josefine Pedersen, fra Rødø Helgeland.
1891: 007 Elen Anna Josefine Pedersd 000 1887 Rødø Sogn - Datter ug -

.

1884 datter: Petra Mathilde Pedersen

1891: 006 Petra Mathilde Pedersd 000 1884 Rødø Sogn - Søn ug -

.

1883 Sønn: Anthon Sanky Pedersen

1900: 004 01 Sanky Pedersen 1883 Rødøy herred* S ug Fisker b
1891: 005 Anthon Sanky Pedersen 000 1883 Rødø Sogn - Søn ug -

.

1879 sønn: Johannes Bertin Pedersen

1900: 003 01 Johannes Pedersen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker f
1891: 004 Johannes Bertin Pedersen 000 1879 Rødø Sogn - Søn ug -

.

1877 Datter: Jensine Mathea Pedersen

1920: 003 Jensine Mathea Pedersen 01 1878-07-31 Hemnes - d ug Budeie hjemme hos far
1910: 003 01 Jensine Pedersdatter 31.07.1877 Hemnes d ug Datter intet biærværv b
1900 ?
1891: 003 Jensine Mathea Pedersd 000 1877 Hemnæs Sogn - Datter ug -

74 04

RØDØY-Selvågen

74/04

Omtales på egne helsider

Klokker perioden

Husmenn og brukere

og Malins "klokkergård"

74 05 1950

RØDØY - Østre Grinvær

ANTON HANSEN, eier

1950 matrikkel

Anton Hansen
Skyld av 10 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74 05 1920

RØDØY - Østre Grinvær

KRISTIAN ANTONI KLEVEN, eier

1920 folketellingen (74 05 Grinvær østre)

001 Kristian Antoni Kleven 01 1862-10-24 Rødøy - hp ug Skomaker Sa.

1910 folketellingen (74 05 Grinvær Østre gaard)

001 Maren Jensdatter 01 1833-06-24 Rødøy b hm e Ved siden av husholdningen, drives søm
002 Kristian Kleven 01 1862??.10.24 Rødøy b s ug Gaardbruger og skomager
003 Olga Martinsdatter 01 1894-10-02 Rødøy b tj ug Tjenestepige

.

ANDRE personer:

Olga Martinsdtr, tjenestejene

1910: 003 01 Olga Martinsdatter 02.10.1894 Rødøy tj ug Tjenestepige b

74 05

RØDØY - Østre Grinvær

ANDERS LARSEN, husmann

1900 folketellingen (74 01 Grinvær plass)

001 Anders Larsen 01 1853 Rødøy herred* b Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand m J
002 Maren Jensdatter 01 1833 Rødøy herred* b Hm g Husmandskone
003 Parelius Pedersen 01 1880 Rødøy herred* f FL ug Fisker
004 Tina Ovesdatter 01 1866 Rødøy herred* b Tj ug Tjenestepige, Husgjerning
005 Helmer Hansen 02 1875 Rødøy herred* b Hf g Fisker, Inderst
006 Anne Olsdatter 02 1866 Rødøy herred* b Hm g Fiskerkone
007 Olga Hansdtr. 02 1893 Rødøy herred* b D ug Barn

1891 folketellingen

001 Anders Johan Larsen 1 1853 Rödø Sogn - Familiens overhode g -
002 Maren Kristine Jensdatt 000 1833 Rødø Sogn - Hustru g -
003 Olea Katrine Jansdattr 000 1859 Rødø Sogn - Tjenestetyende ug -
004 Jakob Strøm Jakobsen 000 1878 Rødø Sogn - Logerende hørende til Familien, er Sønnesøn til Hustruen ug -
005 Kristian Anton Olsen 000 1862 Rødø Sogn - Søn ug -
006 Parelius Johan Pedersen 000 1880 Rødø Sogn - Brorsön af Hustruen ug -
007 Petra Olea Pedersd 000 1885 Rødø Sogn - Brordatte af Hustruen ug -

1875 folketellingen

001 01 Anders J. Larsen 1853 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Maren K. Jensdatter 1835 %1854% Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Jakob Olsen 1853 Rødø S. og Pr. s af No. 2 ug Driver Fiskeri b
004 01 Jonethe Olsdatter 1857 Rødø S. og Pr. d af No. 2 ug Kokkepige b
005 01 Kristian Olsen 1862 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
006 01 Ole Olsen 1864 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
007 01 Anne Olsdatter 1867 Rødø S. og Pr. d af No. 2 b
008 01 Ottelius Olsen 1869 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b

Utsæd/husdyr:

Anders Larsen
Utsæd: by1/2 po2
Husdyr: ku3 få8

.

ANDRE personer:

Tina Ovesdtr, tjenestejente

1900: 004 01 Tina Ovesdatter 1866 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige, Husgjerning b

.

Parelius Pedersen, familie losjerende

1900: 003 01 Parelius Pedersen 1880 Rødøy herred* FL ug Fisker f

EKTEFELLE

Ingen barn i den andre ekteskapet.

Ektefelle: MAREN KIRSTINA LAVINA JENSDTR

Hun var født på gården Gjesøy, datter av Jens Larsen og Sara Johanna Pedersdtr.
Født den 24 06 1833.
Hun døde på bruket her den 10 10 1918.

Tidligere ektefelle: Ole Jakob Olsen Kleven

han var født ca. 1826 i Trondheim.
Han døde på sjøen 12 12 1870.

HENNES SÆRKILLBARN fra 1.ekteskap:

Omtalt under henne og tidligere ektefelle:
Jakob Strøm Olsen f. 20 10 1853.
Olea Jonette Gaard Oldtr, f. 26 01 1857
Johan Sevarthus(Levartus?) Olsen, f. 13 03 1861
Kristian Antoni Berg Olsen f. 24 10 1862. Han er bosatt hjemme og overtar her.
Ole Meyer Olsen, f. 16 04 1864.
Anna Sophie Hedvig Olsdtr, f. 17 07 1866.
Otelius Edvard Olsen f. 22 01 1869.

.

1869 Otelius Edvard Olsen

1875: 008 01 Ottelius Olsen 1869 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b

.

1866 Anna Sophie Hedevig Olsdtr

1875 007 01 Anne Olsdatter 1867 Rødø S. og Pr. d af No. 2 b

.

1864 Ole Meyer Olsen

1875: 006 01 Ole Olsen 1864 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
1865: 004 01 Ole Olsen 2 Rødø Præstegjel Deres Søn ug (Telling u/far).

.

1862 Kristian Antoni Berg Olsen (KRISTIAN KLEVEN)

002 01 Kristian Kleven 1862??.10.24 Rødøy s ug Gaardbruger og skomager b
1875: 005 01 Kristian Olsen 1862 Rødø S. og Pr. s af No. 2 b
1865: 011 02 Kristian Olsen 4 Rødø Præst Husmandes Søn ug (tellingen nedenfor)

.

1861 Johan Sevartus Olsen

1857 (Olea) Jonethe Olsdtr

1875: 1875: 004 01 Jonethe Olsdatter 1857 Rødø S. og Pr. d af No. 2 ug Kokkepige b
005 01 Jonette Olsdatter 8 Rødø Præstegjel Deres Datter ug (telling u/far).

.

1853 Jakob Strøm Olsen

1875: 003 01 Jakob Olsen 1853 Rødø S. og Pr. s af No. 2 ug Driver Fiskeri b
1865: 003 01 Jakob Olsen 13 Rødø Præstegjel Deres Søn ug (Telling under far).

74 05 1920

RØDØY - Østre Grinvær

HANS HERMANN JOHNSEN, eier

1920 folketellingen (74 06 0040 Grinvær vestre)

001 Hans Hermand Johnsen 01 1873-07-17 Rødøy - hp g Fisker mest på småbåt hjemme
002 Nora Kleofa Johnsen 01 1885-03-23 Hatfjeldal - hu g Husmor
003 Erling Nikolai Hansen 01 1907-09-08 Rødøy - s ug Pf
004 Nelly Amanda Hansen 01 1909-03-08 Rødøy - d ug Pf
005 Haldis Julie Hansen 01 1911-03-29 Rødøy - d ug Pf
006 Dagny Hansen 01 1915-06-04 Rødøy - d ug Pf
007 Borghild Oliva Hansen 01 1913-07-22 Rødøy - d ug Pf
008 Bjarne Johan Hansen 01 1916-08-03 Rødøy - s ug Pf
009 Kristine Johanna Hansen 01 1918-07-01 Rødøy - d ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Johnsen 17.08.1874 Rødøy hf g Gaardbr. træarbeider og fisker f
002 01 Nora Nicolaisdatter 23.03.1885 Hatfjelddalen hm g Gaardbr.kone b
003 01 Erling Hanssen 1907??.09.08 Rødøy s ug Søn b
004 01 Nely Hansdatter 08.03.1909 Rødøy d ug Datter b
005 01 Marit Nicolaisdatter 23.03.1885 Hatfjelddalen fl g@ug Er til hjælp i huset, Fors. gbr. og fisker b
006 01 Alf Jørgensen 08.12.1905 Baasmo s ug Søn b
007 01 Astrid Jørgensdatter 18.05.1907 Hatfjelddalen d ug Datter b

1804 - berget seg - da 5 druknet

En Sjette, Hans Johnsen, gift for 5 uker siden, kom sig ved Svømming i land paa et lite Sjær, Skarvskjæret og oppdages den neste dag og reddedes av de fortvilede kvinder. Han havde, saalenge det var Lavvann, hørt en Mand, der syntes å være hans Fader, at sitte paa toppen av den sunkne båt. Ved Flo Sjø sat derimod ikke Kroppen over Vandet.
En fryktelig Nat var det for Hans, der kunde se at man gik Husene imellom med Lykte derhjemme.
Alle de omkomne sat i meget smaa Kaar. 3 af dem var dem var gifte og Karolius efterlader sig ogsaa en Flok smaa Børn

EKTEFELLE og BARN:

1913 døpt datter: Haldis Julie

1911.37P 29.03.1911 10.09.1911 Haldis Julie E fisk Hans Herman Johnsen Grindvær 1873
h Nora Kleofa Nikolaisdat 1885

.

1909 døpt datter: Nelly Amanda

1909.4P 08.03.1909 13.06.1909 13.04.1909 Nelly Amanda E fisker Hans Herman Johnsen Grindvær 1873
Nora Kleofu Nikolaisdat 1885

.

Døpt sønn: Erling Nikolai

1907.26G 08.09.1907 27.10.1907 Erling Nikolai E hus Hans Johansen Grindvær 1873
Nora Kleofu Nikolaisen 1886

.

1906 døpt datter: Julia Kristine Koranda

1906.21P 29.11.1905 29.07.1906 26.12.1905 Julie Kristine Koranda E fisker Hans Herman Johnsen Grindvær 1873
Nora Keofa Nikolaisen 1885

.

74 05

RØDØY - Østre Grinvær

JON SIVERTESEN, husmann

Kristene etterfølger han her på plassen etter at ektefellen døde 1904.
Jon nevnes også i en kilde som "Båtbygger".

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
008 02 Kristine Hansdatter 29.01.1844 Mo hm e Føderaadsenke b
009 02 Susanna Johnsdatter 01.01.1870 Rødøy d ug Arbeider lidt med vævning b

1904 forliset

1904.17G 22.12.1904 29.12.1904 hm Anders Johan Larsen Sør-Gjærø Grindvær 1854 Baadforlis.
1904.18G 22.12.1904 29.12.1904 ung, fisker Parelius Pedersen Gjærøhavn Grindvær 1880 Baadforlis.
1904.19G 22.12.1904 29.12.1904 hm John Sivertsen Mo i Ranen Grindvær 1833 Baadforlis.
1904.20G 22.12.1904 29.12.1904 fisker Karolius Pedersen Myken Grindvær 1869 Baadforlis.
1904.21G 22.12.1904 29.12.1904 ung, fisker Karolius Jakobsen Eidvik Eidvik 1874 Baadforlis.

1904 forliset - Havnø artikkel i avisa

HAR PRØVD Å OVERSETTE DET FRA GODTISK SKRIFT: EN SØRGELIG JULEGAVE.
Første Juledag fantes og hjembraktes Ligende af 5 Mænd fra Grindvær, der etpar dage før Jul forulykkede paa vei Hjem efter foretaget Juleindkjøb på Rødø.
Det var den gamle John Sivertsen med Svigersønn Karolius Pedersen og Karolius Jakobsen, der snart skulde haft Brylup med en anden Datter af John, samt Anders Larsen og dennes fostersønn Parelius Pedersen.
En Sjette, Hans Johnsen, gift for 5 uker siden, kom sig ved Svømming i land paa et lite Sjær, Skarvskjæret og oppdages den neste dag og reddedes av de fortvilede kvinder. Han havde, saalenge det var Lavvann, hørt en Mand, der syntes å være hans Fader, at sitte paa toppen av den sunkne båt. Ved Flo Sjø sat derimod ikke Kroppen over Vandet.
En fryktelig Nat var det for Hans, der kunde se at man gik Husene imellom med Lykte derhjemme.
Alle de omkomne sat i meget smaa Kaar. 3 af dem var dem var gifte og Karolius efterlader sig ogsaa en Flok smaa Børn. Og hvilken forfærdelig Juletid for de arme Kvinder, der saaledes har mistet sine Forsørgere og Paarørende. E.H.
UT FRA DETTE – VAR DET INGEN HJEMME SOM HADDE SETT NOE TIL FORLISET. HANS, overlevde på «Skarvskjæret» til han ble redda derfra neste dag.

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jon Sivertsen 1833 Mo, Helgeland Nor Hf g Jordbrug og Fiskeri m J b
002 01 Kristine Hansdatter 1844 Mo, Helgeland Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Susanna Johnsdat 1869 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
004 01 Helga Johnsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b

1891 folketellingen

001 Jon Sivertsen 1 1833 moe Ranen - Familiens overhode g -
002 Krestine Abelone Hansd 000 1843 moe i Ranen - Hustru g -
003 Jensine Antonethe Jansd 000 1868 Rødø Sogn - Datter ug -
004 Hans Herman Jansen 000 1873 Rödø Sogn - Søn ug -
005 Anna Margrethe Jansd 000 1876 Rödø Sogn - Datter ug -
006 Kaja Sofie Jansd. 000 1881 Rödø Sogn - Datter ug -
007 Helga Eline Jansdatte 000 1884 Rödø Sogn - Datter ug -
008 Emma Kornelia Jansdatte 000 1888 26/1 88 Rødøy - Datter ug

1875 folketellingen

001 01 Jon Sivertsen 1831 Mo S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisk b
002 01 Kristine Hansdatter 1843 Mo S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Olea Jonsdatter 1853 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
004 01 Jensine Jonsdatter 1869 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Susana Jonsdatter 1871 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Hans Jonsen 1873 Rødø S. og Pr. s b

Utsæd/husdyr:

Jon Sivertsen
Utsæd: by3/8 po2
Husdyr: ku2 ka2 få8

JON - omtale

John Sivertsen, född 1833-03-28 i Tverråmark Mo, Norge. Husmand, Fiskare, Skräddare. i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Mo 1833-04-14.
Mo 1833: John född 1833-03-28 dop 1833-04-14 son till Sivert Andersson Tveraamark og Abelone Larsdatter. Faddrar; Christen Olsen Fagermoe, Olina Olsdtr ibid, Pernille Olsdtr ibid, Simon Nielsen Hulbekmoen, Sivert Andersson Angervand, Elen Andersdtr Forseng.

Gift 1860-07-08 i Rödö med
Olava Pernilla Olofsdotter, född 1823 i Kongsvik Lurö, Norge. Bosatt i Selsö Rödö, Norge.
Gift 1869-04-04 i Rödö med
Kristina Abelone Hansdotter, född 1844-02-01 i Kildal Mo, Norge. Bosatt i Grinvaer Rödö, Norge. Dop Mo 1844-02-04.
Barn:
Kaja Sofie Jonsdotter, född 1881-06-27
Dödfött barn Jonsdotter, född 1881-06-27, död 1881-06-27
Helga Eline Jonsdotter, född 1884-05-22
Emma Kornelia Jonsdotter, född 1888-01-22
Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 0951-20550
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-07-10

Jon Sivertsens sin far i Rana

Sivert Andersson, född 1785 i Krogstrand Mo, Norge, död 1870-07-25 i Tveraamarka Mo, Norge. Bosatt i Tverråmarka Mo, Norge. Begravd Mo 1870-07-30.
Enligt FT1801 var Sivert 15 år och skulle då vara född 1784-1786. Oläslig vigseldatum då Sivert og Abelona vigs 1823.
Mo begravde 1870: Kaarmand Sivert Andersson 85 år Tveraamarka död 1870-07-25 og begrovs 1870-07-30.

Gift 1824 i Mo Norge med
Abelona Larsdotter, född 1801-01-25 i Andfiskvatne Mo, Norge, död 1842-03-28 i Tverråmark Mo, Norge. Bosatt i Tverråmarka Mo, Norge. Dop Mo 1801-02-09. Begravd Mo 1842-04-18.
Barn:
Anne Katrina Sivertsdotter, född 1823-06-22, död 1838
Olina Sivertsdotter, född 1825
Per Sivertsson, född 1826-09-16, död 1827-02-02
Zakarina Sivertsdotter, född 1828-03-28
Anders Sivertsson, född 1830-09-03, död 1910
John Sivertsen, född 1833-03-28
Karen Marie Sivertsdotter, född 1836-02-26
Anna Abelone Sivertsdotter, född 1839-05-29, död 1910-04-24
Gift 1846-08-02 i Mo med
Dorotea Persdotter, född 1807 i Tveraanäs Mo, Norge, död 1888-02-17 i Grinvär Rödö, Norge. Bosatt i Tverråmark Mo, Norge. Begravd Rödö 1888-05-12.
Barn:
Peder Abel Sivertsson, född 1846-10-16

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristine Hansdtr

1910: 008 02 Kristine Hansdatter 29.01.1844 Mo hm e Føderaadsenke b
1900: 002 01 Kristine Hansdatter 1844 Mo, Helgeland Nor Hm g Husmandskone b
1900: 002 Krestine Abelone Hansd 000 1843 moe i Ranen - Hustru g -
1891: 002 01 Kristine Hansdatter 1843 Mo S. og Pr. Hans Kone g b

.

1888 døpt datter: Emma Kornelia

1891: 008 Emma Kornelia Jansdatte 000 1888 26/1 88 Rødøy - Datter ug

.

1881 døpt datter: Kaja Sofie

006 Kaja Sofie Jansd. 000 1881 Rödø Sogn - Datter ug -

.

1884 døpt datter. Helga

1900: 004 01 Helga Johnsdatter 1884 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
1891: 007 Helga Eline Jansdatte 000 1884 Rödø Sogn - Datter ug -

.

1876 døpt datter: Anna Margrethe

1891: 005 Anna Margrethe Jansd 000 1876 Rödø Sogn - Datter ug -
Hun omtales som gift kvinne ved tellingen 1900. Gift med Karolius Tobias Norum Pedersen. Se nedenfor.

.

1873 døpt sønn: Hans

1891: 004 Hans Herman Jansen 000 1873 Rödø Sogn - Søn ug -
1875: 006 01 Hans Jonsen 1873 Rødø S. og Pr. s b

.

1869 døpt datter: Susanna Jonsdtr

1910: 009 02 Susanna Johnsdatter 01.01.1870 Rødøy d ug Arbeider lidt med vævning b
1900: 003 01 Susanna Johnsdat 1869 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
1891: Ikke bosatt hjemme hos foreldrene
1875: 005 01 Susana Jonsdatter 1871 Rødø S. og Pr. d b

.

1869 døpt datter; Jensine

1875: 004 01 Jensine Jonsdatter 1869 Rødø S. og Pr. d b

.

1853 døpt datter: Olea

1875: 003 01 Olea Jonsdatter 1853 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b

74 05

RØDØY, Grinvær

KAROLIUS TOBIAS NORUM PEDERSEN, innerste og fisker

Nevnes her når barna døpes som innerste og fisker, åra 1897 til 1905.
1904.17G 22.12.1904 29.12.1904 hm Anders Johan Larsen Sør-Gjærø Grindvær 1854 Baadforlis.
1904.18G 22.12.1904 29.12.1904 ung, fisker Parelius Pedersen Gjærøhavn Grindvær 1880 Baadforlis.
1904.19G 22.12.1904 29.12.1904 hm John Sivertsen Mo i Ranen Grindvær 1833 Baadforlis.
1904.20G 22.12.1904 29.12.1904 fisker Karolius Pedersen Myken Grindvær 1869 Baadforlis.
1904.21G 22.12.1904 29.12.1904 ung, fisker Karolius Jakobsen Eidvik Eidvik 1874 Baadforlis.

1900 folketellingen (0010 Remmen (byggetomt) 71 05 Myken

001 Karolius Pedersen 01 1869 Rødøy herred* b Hf g Fisker og Strandsidder
002 Anna Johnsdatter 01 1876 Rødøy herred* b Hm g Fiskerkone
003 Paul Karoliussen 01 1897 Rødøy herred* b S ug Søn
004 Jenny Karoliusdtr. 01 1899-08-11 Rødøy herred* b D ug Datter
005 Kaja Johnsdatter 01 1881 Rødøy herred* b Tjenestepige ug Tjenestepige
006 Parelius Pedersen 01 1880 Rødøy herred* mt B. Tj ug Tjenestegut, Fisker

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Margrete Jonsdtr

KIRKEBOKA VIET 1896:
Viet 14.09.1896 - inderst Karolius Tobias Norum Pedersen, bosatt Myken, født Myken 1869, 1.ekt. Sønn av strandsitter Peder Tomessen. Anna Margrete Jonsdtr, født Grinvær 1876, 1.ekt. Datter av husmann Jon Sivertsen

1910 folketellingen 0085 Risvik plass 73 02).

1910 er hun bosatt på gården Høyvåg med ny ektefelle:
001 Peter Tomassen 01 1855-06-14 Rødøy b hf g Husmand og fisker
002 Anna Johnsen 01 1875-03-26 Rødøy b hm g Husmandskone

.

1905 døpt sønn: Karolius Aksel Jul

1905.18G 06.05.1905 23.07.1905 Karolius Aksel Jul E fisker Karolius Pedersen Grindvær 1869
Anna Johnsdatter 1876

Folketellingen 1920 - bosatt hos mor og stefar på Høyvågen 73 01 Risvik.
008 Karolius Aksel Jul Karoliussen 01 1905-06-06 Rødøy - Stedsøn ug Gaardsarbeide hjemme hos stedfar uten kontant løn

.

1903 døpt datter: Magda Johanne Petrine

1903.3P 05.03.1903 01.06.1903 Magda Johanne Petrine E fisker Karolius Pedersen Grindvær 1869
Anna Johnsen 1876

1910 folketellingen, bosatt hos Peder Sivertsen 73 02 Hanskjælvik.
009 Magda Karoliusdatter 01 1903-03-14 Rødøy b d ug Pleiedatter, Fors. husmand og fisker'

.

1899 døpt datter: Jenny Kristine Karlotte

1899.27P 11.08.1899 01.10.1899 Jenny Kristine Karlotte E inderst Karolius Tobias Norum Pedersen (Tomassen) Grindvær 1869
Anna Margrete Jonsdatter 1876

Folketellingen 1910: Bosatt hos Lydvig Bye på plassen KVELDHEIM 31 01 i Rødøy.
008 Jenny Karoliussen 01 1899-08-11 Rødøy b Pleiedatter ug Forsørges av No. 1

1920 folketellingen:
Bosatt hos sin mor og stefar på gården Høyvågen (74 01) Risvik.
Jenny Kristine Karlotte Karoliussen 01 1899-08-11 Rødøy - Sted datter ug Budeie hjemme hos stedfar uten kontant løn

.

1897 døpt sønn: Paul Martin Emil Lund

1897.41G 25.09.1897 07.11.1897 Paul Martin Emil Lund E fisker Karolius Tobias Norum Pedersen Grindvær 1869
Anna Margrete Jonsdatter 1876

1910 folketellingen:
Bosatt hos Hans Nilsen på gården Nord-Aakvik 48 02 i Rødøy.
005 Paul Karoliussen 01 1897-09-24 Rødøy b Pleiesøn ug Fors. gbr. og agent %fisker%

1920 folketellingen Høyvågen 74 01 Risvik.
010 Paul Mortin Emil Lund Karoliussen 01 1897-09-24 Rødøy - s e Driver fiske paa motorbaat

74 05

RØDØY - Østre Grinvær

PEDER ABEL SIVERTSEN, logerende

Flytta til gården Høyvåg 73.02

Plassen Hanskjælvik

1875 ft: Logerende Peder

Bor hos husmannen Jon Sivertsen 1875:007 02 Peder Sivertsen 1846 Mo S. og Pr. Logerende g Fiskeri b
008 02 Abelone Larsdatter 1853 Hemnæs S. og Pr. Hans Kone g b
009 02 Salomon Andersen 1857 Mo S. og Pr. Logerende ug Tømmermand Fisker mt