Kila (61)

bnr 10 - 14

Hovedsiden

Matrikkelutkastet av 1950

 

61 10

KILA, Vinninga

61/10

HARALD HAGEVIK

1950 hjemmel

Harald Hagevik
Skyld av 30
Matrikkelutkastet av 1950.

61 11 02

KILA, Gullstad

61/11/02

Eier og bruker - Oskar Sivertsen

Oskar var fra Nordnesøy, lenke dit. Var fra bruk nr 20 Nergården,

61 11 01

KILA, Gullstad

61/11/01

KARL ANTONSEN, eier og bruker

1950 hjemmel

Karl Antonsen
Skyld av 18 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

61 12

KILA, Nystad

HARALD HAGEVIK, eier

1950 matrikkel

Harald Hagevik
Skyld av 7
Matrikkelutkastet av 1950.

61 12

KILA, Nystad

61/12/01

1942 Ludvig Danielsen

Et av de 5 brukene på Kilamyran.
Ludvig Danielsen(27.6.1896) fikk skjøte fra Harald Hagevik (05.03.1892) den 10. oktober 1942 på eiendommen Nystad for en kjøpesum av kr 300. Det er Sverre Hasfjord og Margit Ystlie (?) som bevitner hans underskrift. Skjøtet er også underskrevt av Dagmar Danielsen. Her er vitnene Elise Schønning og Olaf Kristiansen.

1936 Ludvig Danielsen

Skylddelingsforretning - bruk 12 Nystad:
Skylddeling gjelder gården Gnr. 61, bnr. 8 Ytre Kilen eid av Harald Hagevik.
Den skjer 28. august 1936.

Ved forretningen møtte selgeren Harald Hagevik og kjøperen Ludvig Danielsen. Naboen Anton Hagevik var varsla, men kunne ikke avgi møte da han ligger dødssyk, det anses uten betydning om han ikke mødte. Ved tinglysning fikk bruket bnr.12 og navnet "Nystad".

1936 Ludvig Danielsen

Den 22. september 1936 skrives kontrakt mellom Ludvig Danielsen og Harald Hagevik, om at sistnevnte selger Ludvig en parsell av hans gård Kila Ytre gnr. 61, bnr. 8. Denne er tinglyst 17. oktober s.å.

61 13

KILA, Vesterli

61/13

ERLAND CORNELIUS SIMONSEN, eier

Kilamyran 40 (gnr 61, bnr 13) er solgt for kr 1.250.000 fra Nils Jørgen Tømmerbakk til Erland Cornelius Simonsen (08.10.2020).

61 13 02

KILA, Vesterlid

61/13/02

NILS JØRGEN TØMMERBAKK, eier og bruker

Overtok eiendommen etter sine foreldre.

2020 selger

Kilamyran 40 (gnr 61, bnr 13) er solgt for kr 1.250.000 fra Nils Jørgen Tømmerbakk til Erland Cornelius Simonsen (08.10.2020).

61 13 01

KILA, Vesterli

61/03/01

KNUT TØMMERBAKK, eier og bruker

Flytta herfra til Bodø by.

1950 matrikkel

Knut Tømmerbakk
Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Et av de fem brukene på "Kilamyran".
Ifølge matrikkutkastet av 1950 eid av Knut Tømmerbakk.

Pinsepredikant Andersen

Skal ha bodd her en tid sammen med sin familie

61 14

KILA, Gjerde

61/14

JOHANNES SVENDSEN, eier og bruker

1950 matrikkel

Johannes Svendsen
Skyld av 12
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Fra husmannsplass til bruk...

Gjerde – Johannes Svensen
Fikk bnr 14, en skyld av 12 øre, og med følgende rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Torvmyr i hovedbruket
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

61 14

KILA, Gjerde

61/14
Tidligere husmannsplass helt til 1938.

SVEND JOHANSEN, husmann

1920 folketellingen (61 01 0060 Gjærdet)

001 Svend Johansen 01 1851-11-27 Sønnebo Sverige - hp g Jordbruk, husmandsplads
002 Andrea Regine Johansen 01 1866-09-22 Rødø - hu g Husmor
003 Johannes Olai Ingfred Johansen 01 1893-08-14 Rødø - s ug Fisker med motorbaat langskysten
004 Ole Kristian Johansen 01 1895-09-22 Rødø - s ug Motormand paa Motorfartøi
005 Borghild Johansen 01 1905-09-17 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider alt i huset og fjøset

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Svend Johansen 27.11.1854 Sverrige hf g Husmand og fisker b
002 01 Andrea Olsdatter 22.09.1864 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Johanna Svendsdatter 15.01.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Johannes Svendsen 14.08.1893 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Ole Svendsen 22.03.1895 Rødøy s ug Søn b
006 01 Inga Svendsdatter 01.04.1899 Rødøy d ug Datter b
007 01 Borghild Svendsdatter 17.09.1905 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Sven Johansen 1853 Sverige Hf g Fisker, husmand b
002 01 Andrea Olsdatter 1868 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Johanna Svensdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johannes Svensen 1893 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Ole Svensen 1895 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Inga Svensdatter 01.04.1899 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Inga Svendsen, g. Hansen

Datteren Inga ble gift med handelsmann Arnulf Hansen på gården Våga bnr 1.

Ole Svendsen

Ole ble eier og bruker av bnr 5 Brendåsvold.

Søsken

© Ingvar Berg-Hansen.

Tre søsken nevnt i tellinga nedefor - 1910 hos faren - husmann Svend Johansen på plassen "Gjerde" i Kila.   Bildet er utsnitt av et bilde tatt på gården Våga - bnr 1 - foran en kiste - av en av foreldrene som hadde vært bosatt hos datteren Inga og døde der.