Rødøy (74)

11-12

Hovedsiden

74 11

RØDØY, Engøy vestre

ANNA JENSEN, eier

Enken etter den tidlige husmann her: Sigvald Andreas Olsen, ble den første selveier her.

74 11 1955

RØDØY, Engøy

74/01 husmannsplass

SIGVALD ANDREAS OLSEN, fisker

Sigval var ført den 26.03.1888.
Han døde 11 08 1955 og ble gravlagt på Rødøya vestre gravplass.

1920 Folketellingen (74 01 Engøy)

001 Sigval Andreas Olsen 01 1888-03-26 Rødøy - hp g Fiske paa Motorbåt
002 Anna Soffie Jensen 01 1893-07-26 Tromsøsundet - hu g Husmor
003 Solvei Olea Sigvaldsen 01 1918-01-19 Rødøy - d ug Pf
004 Jentoft Alfred Magnus Sigvalsen 01 1920-08-13 Rødøy - s ug Pf
005 Jenny Amalie Jensen 01 1903-05-05 Tromsøsundet - tj ug Budeie hos sin svoger Sigvald A. Olsen

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anna Jensen

Født den 26 07 1893 Tromsøsundet.

.

1923 døpt datter: Aasta Sofie

1923.6P 12.07.1922 01.07.1923 17.10.1922 Aasta Sofie E fisker Sigvol Andreas Olsen Engøy 1888
hustru Anna Sofie Jensen 1893

.

1920 døpt sønn: Magnus

1920.32G 13.08.1920 19.09.1920 Magnus E fisker Sigvald? Engøy? Engøy 1888
hust Anna Sofie f: Jensen 1893

.

1918 døpt datter: Solveig Olea

1918.16P 19.01.1918 07.07.1918 Solveig Olea E fisk Sigvald Olsen Engøy 1888
hust Anna Jensen 1897

74 01

RØDØY, Engøy

74/01 husmannsplass

PETER ANDERSEN. sersjant og fisker

Ved tellingen 1910 er han bosatt som FURER OG GAARDBRUKER (Selveier) på Oldervik bnr 5 Fagereng. DER OMTALES HAN I SIN HELHET.

1900 folketellingen (74 01 Engø)

Bosatt i huset til husmann SARAS OLSEN.
008 Peter Andersen 02 1869 Rødøy herred* b Hf g Sergeant og Fisker
009 Marie Pedersdtr. 02 1872 Rødøy herred* b Hm g Segeanthustru
010 Petra Andersdtr. 02 1898 Rødøy herred* b D ug Barn
011 Borghild Andersen 02 1900-09-11 Rødøy herred* b D ug Barn

1891 folketellingen (080 A. Olsen Vasvik 88)

Bosatt hjemme hos foreldrenbe Anders Nikolai Olsen, Vasvik.
003 Peter Bernhard Andersen 000 1869 Rødøy - Søn ug

74 01

RØDØY, Engøy

74/01 husmannsplass

SARAS ANDREAS OLSEN, Husmann og fiskekjøper

1920 folketellingen (74/01 Engøy)

006 Saras Andreas Olsen 02 1860-07-27 Rødøy - hp g Fisker paa småbåt hjemme
007 Anna Marie Andersen 02 1863-08-21 Rødøy - hu g Husmor

1910 folketellingen (74-01 Engøy plass)

001 Saras Olsen 01 1860-07-27 Rødøy b hf g Husmand og fiskekjøper
002 Anna Andersdatter 01 1863-08-21 Rødøy b hm g Husmnds.kone
003 Sigvald Sarassen 01 1888-03-26 Rødøy b s ug Fisker
004 Antonette Petersdatter 01 1873-07-18 Rødøy b tj ug Tjenestepike

1900 folketellingen (74 01 Engø)

001 Saras Olsen 01 1860 Rødøy herred* b Hf g Husmand m J Fiskeri og Jordbrug
002 Anna Andersdtr. 01 1863 Rødøy herred* b Hm g Husmandskone
003 Sigvald Sarassen 01 1888 Rødøy herred* b S ug Barn
004 Olga Andersdtr. 01 1881 Rødøy herred* b Tj ug Husgjerning
005 Antonette Petersdtr. 01 1875 Rødøy herred* b Tj ug Husgjerning, Kreaturstel
006 Alfilde Olufsdtr. 01 1895 Rødøy herred* b Pleiebarn ug Barn
007 Ole Olsen 01 1815 Rødøy herred* b FL e Garnbinder, forsørges forøvrigt af Familien

74 01

RØDØY, Engøy

74/01 husmannsplass.

OLE ANDREAS HANSEN

1910 folketellingen (74 01 Engøy plass)

001 Ole Hanssen 01 1836-10-13 Lurøy b hf g Husmand og fisker
002 Henriette Olsen 01 1843-01-23 Rødøy b hm g Husmandskone

1900 folketellingen (74 01 Engøy)

001 Ole Hanssen 01 1835 Lurø Nor b Hf g Fiskeri, Husmand
002 Henrika Olsdatter 01 1843 Rødøy herred* b Hm g Husmandskone
003 Vilhelm Olsen 01 1880 Lurø b S ug Fiskeri
004 Alfred Olsen 01 1885 Rødøy herred* b S ug Fiskeri

1877 utflyttet

Kirkeboka for Rødøy – utflyttet:
Juli 1877 - Husmann Ole Hansen Vasvik (42), hans kone Henrikka Olsdtr (35), samt deres børn Haagen Andreas Mikkelborg (14), Othelia Hellena By (9) og Enevold Albinius (4).

EKTEFELLE og BARN:

1885 døpt sønn: Alfred Martin Skrøder

1885.14G 27.01.1885 08.06.1885 Alfred Martin Skrøder E husm Ole Andreas Hansen Engøy 1836
Hendrikka Margrete Olsdtr 1842

1880 døpt sønn: Vilhelm

Født i Lurøy mens familien var bosatt der.

.

1873 døpt sønn: Enevold Albinus

1873.17 01.03.1873 02.06.1873 Enevold Albinus E h Ole Hansen Vassvik 1835 [Gift nov 1862]
hstr Henrika Olsdatter 1842

.

1868 døpt datter: Otelia hellene By

1868.14 11.06.1868 12.07.1868 Otelia Hellene By E huusmd Ole Hansen Vassvik
Henrika Olsdatter

-

1863 døpt sønn: Haagen Andreas Mikkelborg

1863.38 22.07.1863 30.08.1863 Haagen Andreas Mikkelborg E indste Ole Andreas Hansen Gjervalen [Hjd]
hstr Henrika Olsd

.

74 01

RØDØY, Engøy

74/01

ENEVOLD ALBINUS OLSEN, husmann

1920 folketellingen (74 01 Engøy)

001 Eneval Albinus Olsen 01 1873-03-01 Rødøy - hp g Fiskeri devis på motor og delvis på småbåt hjemme
002 Konstanse Jørgine Jensdatter Olsen 01 1876-03-23 Rødøy - hu g Husmor
003 Anna Emelia Enevaldsen 01 1899-04-08 Rødøy - d ug Budeie hjemme hos far uten kontakt løn
004 Aksel Johan Enevaldsen 01 1901-01-30 Rødøy - s ug Hj. Fiske delvis på motor og delvis på småbåt
005 Halvdan Bernhoft Enevaldsen 01 1902-08-05 Rødøy - s ug Fiske paa Motorbaat
006 Eugen Kyre Enevaldsen 01 1905-04-09 Rødøy - s ug Fiske på småbåt hjemme
007 Johan Gaarde Enevaldsen 01 1905-04-09 Rødøy - s ug Fiske paa småbåt hjemme
008 Hendrikke Margrete Olsen 01 1844-01-23 Rødøy - Mor til E. Olsen e Forsørges av sin Søn E. Olsen

1910 Folketellingen (74 01 Engøy plass)

003 Enevold Olsen 02 1873-03-01 Rødøy b s hf fl g Fisker, driver pladsen sammen med sin fader
004 Konstanse Jenssen 02 1876-03-23 Rødøy b hm g Fiskerkone, syerske
005 Anna Enevoldsdatter 02 1899-04-08 Rødøy b d ug Datter
006 Aksel Enevoldsen 02 1901-01-31 Rødøy b s ug Søn
007 Halvdan Enevoldsen 02 1902-08-05 Rødøy b s ug Søn
008 Eugen Enevoldsen 02 1905-04-09 Rødøy b s ug Søn
009 Johan Enevoldsen 02 1905-04-09 Rødøy b s ug Søn

1900 folketellingen (74 01 Engøy)

Innerster i huset til husmann Ole Hansen.
005 Enevald Olsen 02 1873 Rødøy herred* b Hf g Fiskeri, Inderst
006 Konstanse Jensdatter 02 1876 Rødøy herred* b Hm g Fiskerkone
007 Anna Enevaldsdatter 02 1899-04-08 Rødøy herred* b D ug Barn

1877 Faren flytta fra Rødøy

Kirkeboka for Rødøy – utflyttet:
Juli 1877 - Husmann Ole Hansen Vasvik (42), hans kone Henrikka Olsdtr (35), samt deres børn Haagen Andreas Mikkelborg (14), Othelia Hellena By (9) og Enevold Albinius (4).

EKTEFLLE og BARN:

.

Ektefelle: Konstanse Jørgine Jensdtr

Konstanse er født den 23 03 1816 på gården Brendsvik 10 02. Hun er datter av Jens Edvard Johansen, bosatt på Brendsvik/Kilboghavn.

1898 viet

Kirkeboka for Rødøy – viet:
12. 09.10.1898. Enevold Albinus Olsen, fisker på Engø, født Vasvik 1873. 1.ekt. Sønn av husmann Ole Andreas Hansen. Konstanse Jørgine Jensdtr, f. Kilboghavn 1876. 1.ekt. Datter av gårdbruker Jens Johannessen.

.

1905 døpt sønn: Eugen Kyrre

1905.14G 09.04.1905 23.07.1905 Eugen Kyrre E fisker Enevold Olsen Engøy 1873
Konstanse Jensen 1875

.

1905 døpt sønn: Johan Kristian Gaarde

1905.13G 09.04.1905 23.07.1905 09.04.1905 Johan Kristian Gårde E fisker Enevold Olsen Engøy 1873
Konstanse Jensen 1875

.

1902 døpt sønn: Halfdan Bernhoff Engø

1902.20G 05.08.1902 07.09.1902 Halfdan Bernhof E fisker Enevold Olsen Engøy 1873
Konstanse Jensdatter 1875

Halvdan døde på Rana sykehus 17 april 1972.
Dødsannonse hvor han omtales:
Mo i Rana, Bodø og Rødøy.
Hustru: Vally
Sønn: Almar (Judith)
Datter: Svanhild (Peder)
Sønn: Kjell (Laila)
Sønn: Hans (Ella)

.

1901 døpt sønn: Axel Johan

1901.6G 30.01.1901 09.06.1901 Axel Johan E fisker Enevold Albinus Olsen Engøy 1873
Konstanse Jørgine Jensdtr 1875

.

1899 døpt datter: Anna Emilie

1899.9P 18.04.1899 03.07.1899 Anna Emilie E fisker Enevold Albinus Olsen Engøy 1873
Konstanse Jørgine Jensdtr 1875