Noen verv

Kommunale

Innledning
Har ikke vært et prioritert område for meg å arbeide innen, men jeg arbeidet i mer en 25 år sammen med trygdesjef og politiker Svend Hansen - og ble da innvalgt i noen nemnder for en periode.

Etter fullført periode valgte jeg å si fra at jeg ikke ville være med videre - under valg neste periode. Nemnda har da heller ikke satt noen spor etter seg ut over den periode jeg var med som leder.

Den kommunale bygdeboknemnda

Jeg ble valgt inn som representant (formann) i den kommunale årbokkommite for 4-årsperioden 1980-83.

Nemnda var slik:
Thom Bakken, Tjongsfjorden, medlem.
Johan Martin Mathisen, Tjongsfjord, formann.
Olav Svenning, Gjerøy, nestformann.

Vara:
Gerd Opdal Gjersvik, Storselsøy.
Johannes Johansen, Reppasjøen.
Ansgar Jensen, Selsøyvik.

Om arbeidet
Det ble diskutert videre arbeide og det som da var mest naturlig var å starte for alvor arbeidet med å ta vare på kilder. Thom Bakken - var da kultursekretær og han hadde informasjon om det gamle kommunearkivet som lå helt åpent og usortert i det kommunelokalet på Rødøya.
Det ble ett av arbeide som kunne gjøres - og det var da greit at jeg som leder tok dette. Thom Bakken henta det på Rødøya i sekker.

Kommunearkivet
Jeg brukte to av årene på å sortere det gamle kommunale arkivet fra ca 1820- årene og frem til ca 1930. Det ble mottatt hulter i bulter i sekker. Det ble sortert i forhold til "etat" og årstall, og det ble vel tilsammen ca 80 folio arkivkasetter. Det er idag etter en liten rundgang - lagra ved det gamle kommunelokalet på Gjerøy. Se oversikt som PDF fil nedenfor.

Fotoarkiv for Rødøy (FFR)

I 1981 kom det tilbud til kulturkontoret i Rødøy på kurs i "Innsamling, registrering og arkivering av eldre fotografier". Egentlig var det kultursekretær Tom Bakken som skulle reise til Mo på kurset. Det kom noe i veien og han bad meg reise på det.

Straks jeg var hjemme igjen starta system for innsamling og registrering av bilder - i regi av boknemnda, men det var allerede da vurdert slik at kulturkontoret skulle overta det. Den spede begynnelse ble da på trygdekontoret på Vågaholmen. Kommunalt tilskudd ble gitt til arkivskap, skjema for registrering og syrefrie komvolutter. Da Tom Bakken forlot Rødøy og Helge Nome ble ansatt som ny kultursekretær, ble det flytta til Jektvik hvor han arbeidet og bodde.

"Løvelabben" (Mørkerom) ble etablert og det ble svært mange gode arbeidsår med innsamling og registrering av gamle bilder under Solfrid Lorentzens gode og langvarige ledelse. Jeg forsatt å samle og gi foto til arkivet i mange år etter.

28 kalendre med 25 bilder, har fått mange av sine bilder derfra. Det har også historielagets 6 bøker fått.

Det ble så en "ny tid" - med digitalisering av foto (skanning), men det er en annen historie.

Men, innsamling av foto for bevaring er like viktig som tidligere, men noe enklere nå.

At fotobevaring kom igang så tidlig som for 31 år siden (2013), har redda mye foto fra "fortapelsen", både fysisk og for å finne ut hvem som var på de (teksting).

Gikk ut
Etter fullført periode valgte jeg å si fra at jeg ikke ønsket å være med med videre i flere perioder.
De etterfølgende nemnder gjorde lite eller ingenting og til slutt ble den tatt bort.

I kommunestyret - veldig liten karriere

Var engang først i 1980 åra innvalgt på bygdelisten i en 4 års periode.
Ble 2dre vara, og møtte bare en gang i perioden på et kommunestyremøte.

Rødøy historielag

1982

Var med å starta laget i 1972 og var valgt inn i styret og da som kasserer, som jeg var i ganske mange år, til bad om å slippe pga det store engasjementet i FGH. Ingvild fra Gjerøy overtok da.
Har valgt å ikke stille til valg i styret fra 2005.
Meldte meg ut av laget i 2016, av flere årsaker som jeg ikke skal komme inn på.

FGH

Falch gamle handelssted, stiftelsen

Langvarig engasjement helt fra 1982 og frem til 2005, og noe mer helt 2022 og videre (arkivet).
- Kasser
- Styreleder
- Arbeidsleder
- Regnskapsfører
- Arkiv arbeide
- Gjenstandsregistering

MER ANNEN SIDE HER.

Støtteforeningen for Alderstun omsorgssenter

Revisor

Har i en 30 års periode vært revisor for støtteforeningens regnskap.
For noen år siden fikk jeg en flaske vin/blomster som tatt for langvarig revisjonsarbeid.

Det satte jeg pris på.
Mener det er FØRSTE gang jeg har fått skikkelig takk for noe av det frivillige arbeid jeg har vært med på i en mannsalder.

Tjongsfjord Båtforening

Kasserer

Var kasserer for foreningen i en 2 års periode.
Den som førte regnskapet var på den tid en del av styret, med jevning oppdatering av regnskapet i hver styremøte.

Tjongsfjord Idrettsslag

Litt også der

Var kasserer noen år og satt noen år i styret året. Få år.